Wyniki wyszukiwania dla: SUROWOŚĆ ZIM - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: SUROWOŚĆ ZIM

Wyniki wyszukiwania dla: SUROWOŚĆ ZIM

  • Zmienność termicznego charakteru okresów zimowych w Polsce i jej przyczyny

    Publikacja

    Praca przybliża problematykę funkcjonowania fenomenu klimatycznego Oscylacji Północnego Atlantyku (Norh Atlantic Oscillation – NAO) oraz omawia jej wpływ na kształtowanie charakteru termicznego zim (grudzień – marzec) na obszarze Polski. Zmiana faz NAO z w przewadze ujemnych na w przewadze dodatnie, jaka nastąpiła w latach 1987-1989 spowodowała, że po roku 1989 obserwuje się w Polsce znaczne złagodzenie stopnia ostrości zim.

    Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym