Wyniki wyszukiwania dla: SYNTEZA I TECHNOLOGIA ORGANICZNA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: SYNTEZA I TECHNOLOGIA ORGANICZNA

Wyniki wyszukiwania dla: SYNTEZA I TECHNOLOGIA ORGANICZNA

 • Kinga Kaniewska-Laskowska dr inż.

  Wykształcenie Studia I stopnia - inżynierskie, kierunek CHEMIA 2013: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Nieorganicznej Tytuł pracy inżynierskiej: „Kompleksy żelaza z ligandami fosfinidenowymi” Promotor: dr hab. inż. Rafał Grubba Studia II stopnia - magisterskie, kierunek TECHNOLOGIA CHEMICZNA, spec. Technologia Organiczna 2014: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Nieorganicznej Tytuł pracy...

 • Piotr Jasiński prof. dr hab. inż.

  Piotr Jasinski obtained MSc in electronics in 1992 from the Gdansk University of Technology (GUT), Poland. Working at GUT, he received PhD in 2000 and DSc in 2009. Between 2001 and 2004 Post Doctoral Fellow at Missouri University of Science and Technology, while between 2008 and 2010 an Assistant Research Professor. Currently is an Associate Professor at Gdansk University of Technology working in the field of electronics, biomedical...

 • Sławomir Milewski prof. dr hab. inż.

  Sławomir Milewski, urodzony w 1955 r. w Pucku (woj. pomorskie), ukończył w 1979 r. studia magisterskie na kierunku Chemia, w specjalności Chemia i Technologia Organiczna, na Wydziale Chemicznym PG. Po ukończeniu Studium Doktoranckiego w 1984 r., został zatrudniony na macierzystym wydziale w Katedrze Technologii Leków i Biochemii, początkowo na stanowisku naukowo-technicznym, a od r. 1986 jako nauczyciel akademicki. W 1985 r. uzyskał...

 • Łukasz Marcinkowski dr inż.

  Osoby

  Urodził się 27 sierpnia 1986r. w Działdowie. W 2005 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie. W tym samym roku rozpoczął studia na kierunku Technologia Chemiczna prowadzonym na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. W 2010 roku ukończył pierwszy stopień studiów uzyskując tytuł inżyniera, specjalność technologia organiczna, za pracę zatytułowaną „Weryfikacja empiryczna nowej metody wytwarzania...

 • Maria Jolanta Milewska prof. dr hab. inż.

  Maria Jolanta Milewska, po ukończeniu Technikum Chemiczno-Mechanicznego w Wąbrzeźnie (specjalizacja: przetwórstwo tworzyw sztucznych) kontynuowała naukę na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. W 1979 r. zdobywa tytuł mgr inżyniera na kierunku Chemia, o specjalizacji Lekka Synteza Organiczna. Studium Doktoranckie PG ukończyła w 1984 r. W 1983 r została zatrudniona na macierzystym wydziale w Katedrze Chemii Organicznej, początkowo...

 • Predicting mobility of alkylimidazolium ionic liquids in soils

  Publikacja

  - JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS - Rok 2009

  Ciecze jonowe są nową grupą związków chemicznych stanowiących idealne, nielotne medium reakcyjne dla wielu procesów technologicznych jak synteza organiczna i biokataliza, będące alternatywnymi elektrolitrami, fazami reakcyjnymi lub modyfikatorami faz oraz smarami. Ich implementacja na szeroką skalę pociągnie za sobą zastosowania w rozmaitych procesach przemysłowych. Biorąc pod uwagę ich dużą stabilność, mogą one przedostać się...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Technologia Wody

  Czasopisma

  ISSN: 2080-1467

 • Technologia i Automatyzacja Montażu

  Czasopisma

  ISSN: 1230-7661 , eISSN: 2450-8217

 • Technologia Organiczna - laboratorium

  Kursy Online
  • A. Brillowska-Dąbrowska
  • R. Pomećko
  • A. Skwierawska
  • N. Łukasik

 • Technologia spalania HiTAC

  Narastające globalne zapotrzebowanie energetyczne, oraz wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa zaowocowały dużym zainteresowaniem przedsiębiorców nowymi technologiami spalania. Jedną z innowacyjnych technologii spalania wychodzącą na przeciw i spełniającą oczekiwania przemysłu jest technologia spalania HiTAC (ang. High Temperature Air Combustion). Technologia ta pozwala na optymalne egzergiczne pozyskiwanie energii w postaci...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Technologia Organiczna rok 2022/23

  Kursy Online
  • A. Skwierawska

 • Żywność. Nauka. Technologia. Jakość

  Czasopisma

  ISSN: 2451-0769 , eISSN: 2451-0777

 • Technologia robót torowych

  Publikacja

  - Rok 2017

  Monografia „Technologia robót torowych” podzielona została na 11 rozdziałów, w których przedstawiono problematykę napraw nawierzchni podsypkowych i podtorza. W pierwszych czterech rozdziałach opisane zostały podstawowe pojęcia, klasyfikacja napraw oraz proste technologie robót wykonywane metodą ręczną i małej mechanizacji. W kolejnych czterech rozdziałach omówione zostały technologie podbijania toru, oczyszczania podsypki, spawania...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Technologia robót torowych

  Publikacja

  - Rok 2015

  Monografia „Technologia robót torowych” podzielona została na 11 rozdziałów, w których przedstawiono problematykę napraw nawierzchni podsypkowych i podtorza. W pierwszych czterech rozdziałach opisane zostały podstawowe pojęcia, klasyfikacja napraw oraz proste technologie robót wykonywane metodą ręczną i małej mechanizacji. W kolejnych czterech rozdziałach omówione zostały technologie podbijania toru, oczyszczania podsypki, spawania...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Technologia w nauczaniu matematyki

  Publikacja

  Technologie informatyczne i komunikacyjne spowodowały głębokie zmiany społeczne. Ma to istotny wpływ również na edukację. Zmienia się dydaktyka matematyki oraz metodyka nauczania w tym zakresie. Inne umiejętności stają się istotne dla maturzystów poszukujących dalszych ścieżek rozwoju oraz tych, którzy chcą przygotować się do zajęcia dobrej pozycji na rynku pracy. Zmienia się również rola nauczyciela w procesie kształcenia. Technologia...

 • TECHNOLOGIA RADIA PROGRAMOWALNEGO W TRANSPORCIE SZYNOWYM

  Publikacja

  Technologia radia programowalnego umożliwia wykonanie urządzeń pracujących w różnego rodzaju analogowych i cyfrowych systemach łączności radiowej. W artykule zaprezentowano zagadnienia dotyczące koncepcji przeprowadzenia radia programowalnego. Zaprezentowano oprogramowanie GNU Radio, służące do realizacji operacji przetwarzania sygnałów w torach nadawczo-odbiorczych urządzeń zrealizowanych w technologii SDR. Przedstawiono również...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • TECHNOLOGIA RADIA PROGRAMOWALNEGO W ZASTOSOWANIACH TRANSPORTOWYCH

  Technologia radia programowalnego (ang. Software Defined Radio) jest nowoczesnym rozwiązaniem umożliwiającym realizację urządzeń pracujących w różnego rodzaju systemach łączności radiowej, w tym wykorzystywanych w transporcie. W pracy zostały zaprezentowane zagadnienia dotyczące koncepcji realizacji radia programowalnego. Opisano w sposób funkcjonalny platformę sprzętową i programową takiego rozwiązania. Zaprezentowano również...

 • TECHNOLOGIA RADIA PROGRAMOWALNEGO – SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE

  Technologia radia programowalnego (ang. Software Defined Radio) jest nowoczesnym rozwiązaniem umożliwiającym realizację urządzeń pracujących w różnego rodzaju systemach łączności radiowej. W pracy zaprezentowano zagadnienia dotyczące koncepcji realizacji radia programowalnego. Zaprezentowano budowę dwóch przykładowych platform sprzętowych do realizacji radia programowalnego. Przedstawiono również architekturę oprogramowania stosowaną...

 • TECHNOLOGIA RADIA PROGRAMOWALNEGO W ZASTOSOWANIACH WOJSKOWYCH

  Technologia radia programowalnego (Software Defined Radio) jest nowoczesnym rozwiązaniem umożliwiającym realizację urządzeń pracujących w różnego rodzaju systemach łączności radiowej, zarówno cywilnych, jak i wojskowych. W artykule zaprezentowano zagadnienia dotyczące koncepcji realizacji radia programowalnego. Opisano w sposób funkcjonalny platformę sprzętową i programową takiego rozwiązania. Zaprezentowano budowę przykładowej...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Hybrydowa technologia wzmacniania gruntu w renowacji wałów przeciwpowodziowych

  W artykule przedstawiono propozycję kompleksowego podejścia do renowacji wałów przeciwpowodziowych z zastosowaniem tzw. technologii hybrydowych. Autorzy prezentują technologię, opracowaną z udziałem Katedry Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego Politechniki Gdańskiej, łączącą znane metody dynamicznego wzmacniania podłoża gruntowego. Technologia, w swej hybrydowej formule, zapewnia odpowiednie wzmocnienie podłoża zalegającego...

 • Synteza Aplikacji Biznesowych 2022

  Kursy Online
  • K. Manuszewski
  • T. Goluch

 • Innowacyjna technologia zagospodarowania odpadowych skorup jajecznych

  Publikacja

  - Rok 2015

  Gospodarowanie odpadami rolnymi stanowi jeden z głównych problemów w przetwórstwie żywności. W Polsce w ostatnich latach produkuje się ponad 500 tys. ton jaj, co generuje około 65 tys. ton skorup rocznie. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej odpady przemysłu jajcarskiego ( głównie skorupy) są uznawane za odpady niebezpieczne i podlegają ścisłej kontroli. Zespoły specjalistów pracujących w Przedsiębiorstwie Innowacyjno-Wdrożeniowym...

 • Szybka synteza prototypów filtrów rezonatorowych dla systemów telekomunikacji bezprzewodowej.

  Publikacja

  W niniejszym komunikacie opisana jest szybka technika syntezy macierzy sprzężeń. Synteza oparta jest na rozwiązaniu problemu programowania kwadratowego.Takie sformułowanie zagadnienia pozwala na znalezienie wartości sprzężeń miedzy poszczególnymi rezonatorami oraz miedzy rezonatorami a źródłem i obciążeniem jedynie wkilku krokach.

 • ACTA Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria

  Czasopisma

  ISSN: 1644-0730 , eISSN: 1898-9594

 • Pochodne kwasów ditiokarbaminowych - synteza i budowa

  Ditiokarbaminiany - związki powstające w wyniku reakcji amin pierwszo- lub drugorzędowych z disiarczkiem węgla - znalazły zastosowanie m. in. jako ligandy w chemii koordynacyjnej. Ich synteza przebiega według mechanizmu substytucji nukleofilowej SN2, przy czym rolę nukleofila pełni aktywowana przez zasadę amina atakująca centrum elektrofilowe w CS2. Różnorodność połączeń, wynikająca z charakteru grupy >N-CS2-, pozwala na otrzymanie,...

 • Pochodne kwasów ditiokarbaminowych - synteza i budowa

  Ditiokarbaminiany - związki powstające w wyniku reakcji amin pierwszo- lub drugorzędowych z disiarczkiem węgla - znalazły zastosowanie m. in. jako ligandy w chemii koordynacyjnej. Ich synteza przebiega według mechanizmu substytucji nukleofilowej SN2, przy czym rolę nukleofila pełni aktywowana przez zasadę amina atakująca centrum elektrofilowe w CS2. Różnorodność połączeń, wynikająca z charakteru grupy >N-CS2-, pozwala na otrzymanie,...

 • Synteza i obróbka obrazu - 2022

  Kursy Online
  • G. Szwoch

  Kurs dla studentów semestru 3 studiów 2. stopnia, Inżynieria Dźwięku i Obrazu. Prowadzący: dr hab. inż. Grzegorz Szwoch

 • Technologia biomems - przegląd zastosowań

  Publikacja

  The paper reviews the issues related to technology, MEMS (Micro-Electro Systems-Mechanical) in the context of applications in biotechnology and biomedical systems. Systems of this type, with applications in biology and medicine, have the name of our common BioMEMS systems. This pertains to a wide range of technology BioMEMS. The aim of this study is to determine future medical MEMS microphones with particular emphasis on their...

 • Technologia dynamicznego podpisu biometrycznego

  Publikacja

  - Rok 2016

  Przedstawiono opracowane wyposażenie Multimodalnego stanowiska bankowego, udostępniającego możliwość identyfikacji biometrycznej. Omówiono integrację wielu metod biometrycznej weryfikacji tożsamości w zakresie sprzętowym i programowym. Uzasadniono możliwość zmniejszenia ryzyka błędnej weryfikacji tożsamości przy użyciu technologii dynamicznego podpisu biometrycznego. Zilustrowano budowę eksperymentalnego stanowiska bankowego na...

 • Inżynier: wiedza, technika, technologia

  Na prestiż zawodu inżyniera pracowali wybitni inżynierowie współpracujący z biznesmenami obdarzonymi wy¬obraźnią. Kształcąc przyszłych inżynierów z zastosowaniem e tech¬nologii warto wiedzieć na czym polega unikalność kształcenia inżynierów i czy stosowanie e-technologii może nam w tym pomóc. Pomóc utrzymać prestiż tego zawodu. W pracy przed¬stawiono najważniejsze zadania inżyniera i zestawiono je z ocze¬kiwaniami wyrażonymi w...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Ludzkość-technologia: organizm symbiotyczny

  Publikacja

  Felieton popularnonaukowy dotyczący filozofii techniki.

 • Technologia nagniatania stali hartowanych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono wyniki badań nagniatania wałków ze stali 45 o twardości 23-56 HRC. Do nagniatania zastosowano tokarkę CNC oraz specjalne narzędzie z kulką ceramiczną fi6 mm. Badano wpływ parametrów technologicznych obróbki nagniataniem na chropowatość powierzchni.

 • Technologia obróbki grupowej separatorów do docierarek tarczowych do płaszczyzn

  Przedstawiono przykłady konstrukcji separatorów przedmiotowych do docierarek jedno- i dwutarczowych oraz sposób opracowania technologii grupowej tego typu oprzyrządowania. Podano rozwiązania separatorów zarówno do docierania maszynowego elementów płaskich, jak i płasko-równoległych.

 • Technologia uzdatniania wody jako autonomiczna dyscyplina nauki - historia, współczesność, prognozy rozwoju

  Publikacja

  - Technologia Wody - Rok 2009

  Praca dotyczy technologii uzdatniania wody. Omówiono w niej podstawowe definicje i kryteria oceny oraz genezę powstania tej dyscypliny. Szczególną uwagę zwrócono na charakterystykę etapów rozwoju w aspekcie historycznym oraz przedstawiono współczesne ograniczenia i uwarunkowania jej rozwoju uwzględniające zapotrzebowanie i zasoby wody, sytuację ekonomiczną oraz rozwój nauki i inżynierii.

 • Synteza i badanie właściwości materiałów termoelektrycznych typu AgSbTe2-xSex

  Publikacja

  Materiały termoelektryczne, takie jak domieszkowane chalkogenki AgSbTe2, są przedmiotem dużego zainteresowania w poszukiwaniach nowych rozwiązań energetycznych. Celem badań była synteza materiałów termoelektrycznych o stechiometrii AgSbTe2-xSex metodą redukcji tlenków i określenie ich morfologii oraz niektórych parametrów termoelektrycznych. Otrzymane próbki cechowały niejednorodność i wielofazowość. Materiały wykazywały przewodność...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Synteza i właściwości nowych pochodnych 1,4,7,10-tetraazacyklododekanu

  Publikacja

  - Rok 2006

  Celem pracy była synteza i zbadanie właściwości pochodych 1,4,7,10-tetraazacyklododekanu (cyklenu). Otrzymano trzy grupy związków: alkilowe pochodne cyklenu, acylowe pochodne cyklenu i pochodne posiadające w swojej budowie ugrupowanie azowe. Acylowe pochodne zostały zsyntezowane w reakcji z wykorzystaniem p-nitrofenylowych estrów aktywnych, co nie było do tej pory stosowane w chemii cyklenu. Jest to jednoetapowa reakcja w wyniku...

 • Technologia radia programowalnego w procesie kształcenia studentów ICT

  Publikacja

  - Rok 2015

  Technologie informacyjne i telekomunikacyjne ICT (Information and Communication Technologies) są współcześnie synonimem nowoczesności, innowacyjności oraz jednym z głównych czynników wzrostu społeczno-gospodarczego. Uczelnie wyższe stoją przed wyzwaniem, aby dostosować program studiów i metody nauczania do potrzeb rynku, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości kształcenia. Obecnie studenci wyższych uczelni na kierunkach technicznych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Technologia medyczna w obiektach świadczących usługi lecznicze- Medical technology in healthcare facilities

  Publikacja

  Architektura budynków szpitalnych kreowana jest pod silnym wpływem wymagań sanitarno-higienicznych oraz wytycznych wynikających z charakteru świadczonych usług medycznych. Naczelną rolę odgrywa tu technologia medyczna, która jest zasobem wiedzy, procesów organizacyjnych i środków fizycznych uczestniczących w realizacji zdefiniowanych świadczeń zdrowotnych. Istotnym elementem takiej kreacji architektonicznej jest szereg procesów...

 • Modelowanie, analiza i synteza układów dynamicznych z zastosowaniem grafów wiązań

  Publikacja

  - Rok 2005

  Wyprowadzono związek pomiędzy grafami wiązań i grafami Coatesa oraz wskazano obszar zastosowań tego sposobu interpretacji modelu w postaci grafu wiązań. Przedstawiono następujące zagadnienia:wyprowadzanie transmitancji, równań stanu i równań 2. rzędu;synteza układu o założonej impedancji;zastosowanie grafów wiązań i Coatesa w metodzie transmitancji układów ciągłych;konstruowanie modalnych grafów wiązań układów dyskretno-ciągłych.Zaprezentowane...

 • Technologia platerowania blach stalowych tytanem

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przedstawiono sposób przygotowania materiałów i stanowiska do zgrzewania wybuchowego stali z tytanem. W wyniku przeprowadzonych prób wytrzymałościowych i badań metalograficznych określono optymalne parametry zgrzewania wybuchowego stali z tytanem.

 • Technika i technologia odwodnienia wód

  Przedstawiono aktualne zagadnienia związane z realizacją oraz eksploatacją kanalizacji ze szczególnym uwzględnieniem odwodnień. Na kanwie dyskusji przeprowadzonej w Międzyzdrojach (2005) określono główne problemy wynikające m.in. z braku adekwatności tradycyjnych rozwiązań w stosunku do współczenych warunków oraz materiałów i technik. Wykazano brak współczesnych zaleceń np. w formie wytycznych; istniejące są zupełnie zdezaktualizowane.

 • Synteza aminokwasowych pochodnych MPA

  Kwas mykofenolowy (MPA) jest związkiem o działaniu immunosupresyjnym i ma zastosowaniu w zapobieganiu odrzucania przeszczepów narządów. Zaprezentowano nowe pochodne MPA, które posiadają przyłączony do grupy karboksylowej fragment aminokwasowy. Celem tych badań jest określenie wpływu konfiguracji na chiralnym atomie węgla oraz podstawnika w reszcie aminokwasowej na aktywność immunosupresyjną.

 • Instytucjonalizacja etyki organizacji jako technologia zarządcza.

  Publikacja

  - Rok 2007

  W artykule zaprezentowano i przeanalizowane zostały techniki i programy instytucjonalizacji etyki w organizacji. Sam proces instytucjonalizacji etyki wskazany został jako wazny aspekt zarządzania organizacjami.

 • Technologia terminala ruchomego w systemach 3G.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przedstawiono wariantowe rozwiązania architektury terminala trzeciej generacji, porównując zalety i wady rozważanych topologii odbiornika radiowego.

 • Synteza i charakterystyka diestrów geraniolu.

  Publikacja
  • P. Ścigalski
  • M. Worzakowska
  • K. Księżniak
  • I. Bukowska-Śluz
  • W. Rudź

  - Rok 2012

  Przedstawiono metodę reakcji estryfikacji geraniolu z różnymi kwasami i bezwodnikami dikarboksylowymi w stosunkach stechiometrycznych prowadzoną przy udziale katalizatora cynowego. Zastosowanie technik spektroskopii w podczerwieni oraz magnetycznego rezonansu jądrowego pozwoliło określić struktury otrzymanych związków potwierdzając przewidywaną budowę syntezowanych diestrów.

 • Synteza obrazów parametrycznych w medycynie

  Publikacja

  - Rok 2007

  Obrazowanie medyczne dostarcza serie obrazów diagnostycznych rejestrowanych różnymi technikami i w różnych wymiarach. Szczególnie istotną rolę pełnią obrazy uzyskiwane w trzech wymiarach przestrzennych oraz w wymiarze czasu. W artykule przedstawiono metody przetwarzania danych z serii obrazów mierzonych w określonym przedziale czasie. Skupiono się na syntezie obrazów reprezentujących zmiany dynamiczne w badanych obiekcie, uzyskiwanych...

 • Technologia studyjna

  Kursy Online
  • P. Odya
  • A. Kurowski
  • B. Kostek
  • K. Marciniuk
  • M. Lech

  Blok dotyczący realizacji laboratorium z przedmiotu Technologia studyjna, specjalność Systemy multimedialne, semestr 7.

 • Synthesis and properties of CaFe2As2 single crystals

  Publikacja
  • F. Ronning
  • T. Klimczuk
  • E. Bauer
  • H. Volz
  • J. D. Thompson

  - JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER - Rok 2008

  Opisana została synteza i podstawowe właściwości fizyczne monokryształów CaFe2As2. CaFe2As2 krystalizuje w strukturze ThCr2Si2, stałe sieciowe wynoszą odpowiednio: a = 3.887(4) A and c = 11.758(23) A.

 • Biofumigacja jako przyjazna środowisku technologia ochrony roślin

  Wobec rosnącej świadomości co do szkodliwości syntetycznych pestycydów, biofumigacja może stanowić alternatywną metodykę ochrony roślin. Proces ten polega na wykorzystaniu naturalnych związków antybiologicznych, zawartych m.in. w roślinach z rodziny kapustowatych, do zwalczania agrofagów. Do oceny skuteczności tej przyjaznej środowisku technologii ochrony roślin niezbędna jest znajomość metodyk oznaczania aktywności enzymatycznej...

 • Technologia utylizacji i gospodarczego wykorzystania osadów ściekowych

  Publikacja

  - Rok 2007

  Omówiono powstawanie osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków. Podano ilości powstających osadów oraz procesy, jakim są one poddawane. Osady ściekowe posiadają parametry takie jak niski silnie shumifikowany torf albo organiczne osady denne w jeziorach eutroficznych. Osady mogą być wykorzystane do nawożenia gleb albo jako opał. Wskazano na celowość termicznej utylizacji osadów.