Wyniki wyszukiwania dla: SYNTEZA MOWY - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: SYNTEZA MOWY

Wyniki wyszukiwania dla: SYNTEZA MOWY

 • Zastosowanie sieci neuronowych w cyfrowej syntezie dźwięku

  Rozwój technik związanych z uczeniem maszynowym umożliwia nowe podejście i nowe definiowanie wielu dotychczasowych problemów. Heurystyczne algorytmy stosowane do problemów takich jak klasyfikacja danych w postaci wektorów cech, czy wyróżnianie grup obiektów o podobnych własnościach mogą znaleźć także zastosowanie w takich dziedzinach jak analiza i synteza dźwięków muzycznych. W referacie przybliżone zostały podstawowe zasady projektowania...

 • ALOFON Metodyka i technologia polimodalnej alofonicznej transkrypcji mowy

  Projekty

  Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski   Finansowanie projektu: OPUS

  Projekt realizowany w Katedra Systemów Multimedialnych zgodnie z porozumieniem UMO-2015/17/B/ST6/01874 z dnia 2016-02-19

 • Inteligentne Systemy Interaktywne

  Naturalne interfejsy, umożliwiające inteligentną interakcję człowiek-maszyna z możliwością oddziaływania na możliwie wszystkie zmysły człowieka równocześnie i bez potrzeby jego wcześniejszego szkolenia w zakresie używania typowych urządzeń zewnętrznych komputera, w tym z wykorzystaniem metod automatycznego rozpoznawania i syntezy mowy, biometrii, proaktywnych (samo-wykonywalnych) dokumentów elektronicznych, rozpoznawania emocji...

 • Wearable system supporting navigation of the blind

  Improving blind people comfort of life is a problem ofgreat importance. Fortunately, new technolgies provide us withadditional methods to improve everyday life of the blind and visuallyimpaired. The paper presents experimental system made byresearchers from Department of Geoinformatics of Gdansk Universityof Technology, which is capable of finding the route from theindicated source to chosen destination, using dedicated digital...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Voiceless Stop Consonant Modelling and Synthesis Framework Based on MISO Dynamic System

  A voiceless stop consonant phoneme modelling and synthesis framework based on a phoneme modelling in low-frequency range and high-frequency range separately is proposed. The phoneme signal is decomposed into the sums of simpler basic components and described as the output of a linear multiple-input and single-output (MISO) system. The impulse response of each channel is a third order quasi-polynomial. Using this framework, the...

 • Wykorzystanie sieci neuronowych do syntezy mowy wyrażającej emocje

  Publikacja

  - 2020

  W niniejszym artykule przedstawiono analizę rozwiązań do rozpoznawania emocji opratych na mowie i możliwości ich wykprzystania w syntezie mowy z emocjami stosując do tego celu sieci neuronowe. Wskazano również przydatnośc parametrów typowo stosowanych do rozpoznawania mowy w detekcji emocji w śpiewie i rozróżnianiu tych emocji w obu przypadkach. Przedstawiono aktualne rozwiązania dotyczące rozpoznawania emocji w mowie i metod syntezy...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • New generation artificial larynx

  Celem badań opisanych w pracy było opracowanie urządzeń nowej generacji dla osób laryngektomowanych. Typowa sztuczna krtań ma wiele wad. Najpoważniejszym problemem jest warkot generowany przez urządzenie. Zaproponowane zostały dwa rozwiązania majace na celu wyeliminowania tego problemu. Pierwsze skupia się na zmianach w konstrukcji sztucznej krtani. Opracowane urządzenie zostało dodatkowo wyposażone w cyfrowy procesor i wzmacniacz....

 • WYKORZYSTANIE SIECI NEURONOWYCH DO SYNTEZY MOWY WYRAŻAJĄCEJ EMOCJE

  Publikacja

  W niniejszym artykule przedstawiono analizę rozwiązań do rozpoznawania emocji opartych na mowie i możliwości ich wykorzystania w syntezie mowy z emocjami, wykorzystując do tego celu sieci neuronowe. Przedstawiono aktualne rozwiązania dotyczące rozpoznawania emocji w mowie i metod syntezy mowy za pomocą sieci neuronowych. Obecnie obserwuje się znaczny wzrost zainteresowania i wykorzystania uczenia głębokiego w aplikacjach związanych...