Wyniki wyszukiwania dla: SYSTEM INFORMATYCZNY - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: SYSTEM INFORMATYCZNY

Wyniki wyszukiwania dla: SYSTEM INFORMATYCZNY

 • Zintegrowany System Informatyczny Klasy ERP - planowanie zasobów przedsiębiorstwa.

  Publikacja

  - Rok 2002

  ...

 • Układ informatyczny systemu diagnostycznego ciągników kołowych

  Podstawowym elementem systemu diagnostycznego jest komputer pokładowy Fujitsu FUTRO S100 z chłodzeniem pasywnym w wykonaniu odpornym na drgania i wstrząsy, z pamięcią Compact Flesh 16Gb. Do komputera dołączony jest monitor dotykowy NVOX LCD 10" VGA/FVAT. Oprogramowanie komputera obejmuje system operacyjny Windows XP-2000, driver konwertera USB/DeviceNet oraz opracowany program diagnostyczny. Komputer połączony jest łączem USB z...

 • System zarządzania ruchem w sieci z węzłami dgt.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono opracowany we współpracy z firmą DGT system informatyczny do zarządzania ruchem w rzeczywistej sieci telekomunikacyjnej z węzłami DGT. Referat składa się z dwóch części. W części związanej z zagadnieniami telekomunikacyjnymi przedstawiono wyniki analizy metod zarządzania ruchem w sieci pod kątem możliwości zaimplementowania ich w sieci z węzłami DGT. Dla wybranych metod zarządzania określono wymagane parametry wyznaczane...

 • Obszary zarządzania projektem informatycznym

  Publikacja

  - Rok 2005

  W rozdziale przedstawiono charakterystyki najważniejszych obszarów zarządzania projektem informatycznym. Omówiono kluczowe obszary zarządzania - zarówno na styku wykonawca-klient jak i dotyczące wyłącznie zespołu realizującego system informatyczny.

 • Wspieranie procesów windykacji przez systemy telefonii VoIP

  Publikacja

  - Rok 2010

  W pracy oceniono możliwości budowy ekonomicznego, zautomatyzowanego systemu wspierającego procesy windykacji opartego o rozwiązania telefonii VoIP. Omówiono uwarunkowania techniczne realizacji takiego systemu, w szczególności zwrócono uwagę na odmienną jakość usług telefonii IP oferowaną przez różnych operatorów. Przedstawiono autorski system informatyczny wspierający windykację, omówiono ograniczenia jakie nałożono na system podczas...

 • Automatyzacja sprawdzania poprawności wnioskowania podczas rozwiązywania zadań obliczeniowych.

  Publikacja

  - Rok 2003

  W artykule omówiono założenia projektowe i architekturę edukacyjnego systemu informatycznego nadzorującego proces wnioskowania użytkownika podczas rozwiązywania zadań obliczeniowych. Opisywany jest system z bazą wiedzy, w których wiedza o zadaniach z elementarnej matematyki, fizyki lub chemii jest reprezentowana w postaci modeli obliczeniowych, stanowiących szczególny przypadek sieci semantycznych. Scharakteryzowano prototypowy...

 • Patterns of Ethical Behaviour and Decision Making.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W pracy przedstawiono propozycję wykorzystania wzorców programowych do opracowania wzorców etycznych, mających na celu wspomaganie prowadzącego projekt informatyczny w podejmowaniu decyzji. Ideę zilustrowano dwoma przykładami.

 • Metoda wykrywania anomalii w wybranych modelach systemów informatycznych

  Publikacja

  - Rok 2007

  W pracy zaproponowano nową metodę inspekcji ukierunkowaną na wykrywanie defektów w diagramach UML powstających we wczesnych etapach procesu wytwarzania oprogramowania. Mechanizm detekcji defektów został oparty na pomyśle wykorzystania podejścia HAZOP (ang. Hazard and Operability Study) znanego z dziedziny systemów związanych z bezpieczeństwem. Podstawowymi elementami tego mechanizmu są systematyka procesu kontroli i wykrywania...

 • Perspektywy wykorzystania architektury korporacyjnej w tworzeniu rozwiązań smart city

  Publikacja

  - Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych - Rok 2015

  Idea jaką jest SmartCity jest na tyle nowa, iż trudno znaleźć kompleksowy i w pełni działający system obejmujący wszystkich jego interesariuszy oraz ich wymagania względem niego – rozumianego jako przedsięwzięcie, a nie system informatyczny. Obecnie prowadzonych jest wiele projektów o których można powiedzieć, iż są to projekty „wyspowe” - obejmują tylko jedno, lub kilka zagadnień (domen, aspektów), związanych z zarządzaniem przestrzenią...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Ciekawe i niezwykłe eksperymenty fizyczne

  Publikacja

  - Rok 2011

  w pracy zaprezentowano szereg eksperymentów z różnych działów fizyki (mechanika, elektryczność, optyka), które mogą zainteresować i zainspirować wielu odbiorców. W przypadku eksperymentów pokazowych na ich percepcję wpływa nie tylko ich potencjał informatyczny, ale też sposób ich prezentacji a przede wszystkim umiejętność rozbudzenia zaciekawienia u słuchaczy.

 • Klastry wysokotechnologiczne na Mazowszu - wyniki badań

  Publikacja
  • W. Włosiński
  • A. Szerenos

  - Organizacja i Kierowanie - Rok 2006

  Artykuł zawiera główne wnioski z badań doktorskich koncentrujących się na występującej sieci powiązań w trójkącie: przedsiębiorstwa wysokiej technologii- nauka- regionalne i lokalne władze publiczne na Mazowszu. W wyniku przeprowadzonych badań w obrębie Obszaru Metropolitarnego Warszawy udało się zidentyfikować quasi-klastry: optyczny i informatyczny wraz ze wskazaniem braków w ich funkcjonowaniu i opisem przewidywanych kierunków...

 • Technologie Informacyjne 2005

  Publikacja

  - Rok 2005

  Krajowa Konferencja "Technologie Informacyjne" jest od trzech lat organizowana przez Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG. W tym roku odbyła się w dniach 23-25 maja. Obrady dotyczyły: internetowych systemów informacyjnych, wizualizacji informacji, niezawodności i bezpieczeństwa systemów informacyjnych, inżynierii oprogramowania (także interdyscyplinarnej), systemów multimedialnych, dokumentów cyfrowych, modelowania...

 • Zastosowanie operacji nagniatania w elastycznie zautomatyzowanym systemie obróbkowym

  Publikacja

  W architekturze kontroli elastycznie zautomatyzowanego systemu wytwarzania, monitoring ma na celu określenie stanu systemu w każdej chwili. Jest to funkcja informacyjna, która dostarcza danych do modułów wspomagających podejmowanie decyzji w funkcji nadzoru i optymalizacji. Klasycznie na monitorowanie składają się dwa zadania: wykrywania i diagnozowania. Rolą wykrywania jest określenie uszkodzeń w nadzorowanym systemie. Przy projektowaniu...

 • A universal IT system architecture for servicing, collecting, storing, processing and presenting data from wireless devices

  In the article we present a universal IT system architecture, which allows one to develop, based on mobile and multiplatform JAVA language, applications capable of working with many different wireless systems in an easy and effective way. Modular system architecture supports efficient data processing and enables convenient presentation of chosen parameters. Additionally, proposed IT system architecture provides easy adoption to...

 • XML-based monitoring and its implementation in Perl

  Publikacja

  - Rok 2007

  Artykuł ten omawia w sposób ogólny problem monitorowania systemów informacyjnych oraz opisuje system monitoringu wytworzony w firmie Lufthansa Systems w celu monitorowania systemów informatycznych swoich klientów. Artykuł koncentruje się głównie na XMLowym mechaniźmie przetwarzania danych użytym w tym systemie, opisuje on jednak również skrótowo pozostałe zasady jego działania. Zostały również omówione podstawy przetwarzania danych...

 • HVRmonitor - data replication monitoring method

  Publikacja

  - Rok 2007

  Artykuł ten opisuje system służący monitorowaniu replikacji danych, wytworzony w firmie Lufthansa Systems Poland. W artykule przedstawiono w sposób ogólny wiele istotnych problemów a następnie przedstawiono w sposób bardziej szczegółowy ich rozwiązanie. Artykuł opisuje również architekturę wytworzonego systemu, jego funkcjonalność i interfejs, omawia w sposób zwięzły zasady jego działania i wskazuje jak wdrożone rozwiązania mogą...

 • Zintegrowane systemy informacyjne a konkurencyjność regionów

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przedstawiono zagadnienia związane z rolą zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie miastem oraz ich wpływ na konkurencyjność oraz rozwój miast i regionów. Przedstawiono korzyści wynikające z wdrożenia zintegrowanych systemów informacyjnych w zarządzaniu miastem.

 • A Framework for Analyzing Trust in IT Systems.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Problem uzasadnienia zaufania do systemów realizowanych w technologiach informacyjnych nabiera coraz większego znaczenia wraz z poszerzaniem zakresu zastosowań takich systemów. W artykule wprowadzono koncepcje 'dowodu zaufania', który stanowi strukturę zawierająca cały materiał dowodowy wraz ze stowarzyszona z nim argumentacja uzasadniająca, ze system jest wystarczająco wiarygodny (w sensie bezpieczeństwa, zabezpieczenia, prywatności...