Wyniki wyszukiwania dla: SYSTEMY INFORMATYCZNE W MEDYCYNIE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: SYSTEMY INFORMATYCZNE W MEDYCYNIE

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: SYSTEMY INFORMATYCZNE W MEDYCYNIE

 • Systemy informatyczne, telekomunikacyjne i elektroniczne w transporcie - Nowy

  Kursy Online
  • M. Gajewska
  • S. Gajewski
  • J. Magiera

 • Zespół Katedry Systemów Automatyki

  Zespoły Badawcze

  Zespół Katedry Systemów Automatyki zajmuje się zarówno teorią, jak i praktyczną realizacją urządzeń sterujących obiektami technicznymi i procesami technologicznymi bez udziału człowieka lub z jego ograniczonym udziałem. Układy i systemy automatyki wkraczają we wszystkie niemal dziedziny życia, zwłaszcza w gospodarkę, przemysł i naukę. Korzyści wynikające z automatyzacji i robotyzacji widać wyraźnie, zwłaszcza w przemyśle (samochodowym,...

 • Wpływ prawa na systemy informatyczne - studia przypadków

  Zgodność systemów informatycznych z prawem jest jednym z podstawowych wymagań względem systemów. Jednak transformacja przepisów prawa na wymagania względem oprogramowania nie jest łatwym zadaniem. W referacie zaprezentowano trzy różne rodzaje wpływu prawa na systemy informatyczne. W przypadku pierwszym, prawo reguluje określoną dziedzinę pozostawiając dowolność wyboru sposobu realizacji przepisów. W drugim przypadku, przepisy...

 • Wykorzystanie interfejsów człowiek komputer w medycynie i rehabilitacji

  Publikacja

  - Rok 2019

  Rozwój technologii diametralnie zmienia niemal każdy aspekt ludzkiego życia. Maszyny, systemy informatyczne i komputery stały się codziennością, a interakcja między nimi jest możliwa dzięki staranie zaprojektowanym urządzeniom i programom, które stopniowo zacierają barierę w komunikacji pomiędzy człowiekiem i maszyną. Te urządzenia i programy nazywamy interfejsami człowiek-komputer.

 • Piotr Szczuko dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Piotr Szczuko w 2002 roku ukończył studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej zdobywając tytuł magistra inżyniera. Tematem pracy dyplomowej było badanie zjawisk jednoczesnej percepcji obrazu cyfrowego i dźwięku dookólnego. W roku 2008 obronił rozprawę doktorską zatytułowaną "Zastosowanie reguł rozmytych w komputerowej animacji postaci", za którą otrzymał nagrodę Prezesa Rady...

 • Mirosław Włas dr inż.

  Wykształcenie : 1987-1991 – Liceum Ogólnokształcące im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie – profil matematyczno-fizyczny 1991-1996 Politechnika Gdańska – studia na Wydziale Elektrycznym 1997-2002  Politechnika Gdańska – studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki 1998- 1999 Politechnika Gdańska – kurs ekonomii na Wydziale Zarządzania i Ekonomii  PG 1997-2000 – kurs j. angielskiego - Zespół Lektorów BEST – Gdańsk 2003...

 • Biblioteki cyfrowe jako złożone przedsięwzięcie informatyczne

  Publikacja

  - Rok 2008

  Biblioteki cyfrowe (BC) zwane 'repozytoriami wiedzy' to złożone systemy informatyczne tworzone przy współpracy informatyków z bibliotekarzami. Dzięki nowoczesnym technologiom służą do przechowywania zarówno zdigitalizowanych, jak i elektronicznych obiektów w dowolnym formacie. Artykuł ten jest częścią badań projektu realizowanego w Bibliotece Muzycznej Dokumentów Muzycznych dotyczącego jakości bibliotek cyfrowych. Model jakości...

 • Zastosowanie XML w przetwarzaniu i wizualizacji informacji z radilogicznych baz danych

  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule zaprezentowano propozycję odtwarzania struktur danych zgodnych z modelem informacyjnym DICOM na podstawie plików generowanych przez systemy akwizycji obrazów w medycynie.

 • Otoczenie informatyczne biznesu w Polsce.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Aktywność nowej gospodarki i jej siła oddziaływania na tradycyjnych klientów, jak i kreowania nowych odbiorców zaawansowanych technologii informatycznych zależy od miejsca i znaczenia tej gospodarki wśród czynników wyznaczających tempo wzrostu współczesnej gospodarki światowej. Istotny wpływ na rozwój IT ma wielkość, potencjał i jakość infrastruktury informatycznej kraju, Chodzi tu zarówno o poziom i nowoczesność urządzeń, sprzętu...

 • Knowledge-based models of the organization transformation

  Publikacja

  - Rok 2007

  W artykule omówiono zastosowanie modeli opartych na wiedzy do wspomagania transformacji organizacji. Organizacje wytwarzające systemy informatyczne mogą wykorzystywać modele oparte na wiedzy (do gromadzenia danych o procesach transformacji i wspomagać te procesy) w procesach zmian zgodnych ze standardami CMMI. W artykule omówiono metody modelowania i wytwarzania takich baz jak również wskazano na ich przydatność dla zróżnicowanych...

 • Przetwarzanie zapytań do terminologii ontologiiniepewnych opartych na logice opisowej

  Publikacja

  Systemy informatyczne oparte na bazach wiedzy stają się coraz bardziej popularne. Znacząca ilość istniejących systemów do opisu wiedzy wykorzystuje ontologie. Budując ontologie, bardzo często zakłada się, że informacje w nich przechowywane są pewne. W niektórych jednak zastosowaniach takie założenie może nie być do końca prawdziwe. Niniejszy Rozdział wprowadza w tematykę ontologii niepewnych oraz prezentuje propozycje rozszerzenia...

 • Technologia biomems - przegląd zastosowań

  Publikacja

  The paper reviews the issues related to technology, MEMS (Micro-Electro Systems-Mechanical) in the context of applications in biotechnology and biomedical systems. Systems of this type, with applications in biology and medicine, have the name of our common BioMEMS systems. This pertains to a wide range of technology BioMEMS. The aim of this study is to determine future medical MEMS microphones with particular emphasis on their...

 • Paweł Czarnul dr hab. inż.

  Paweł Czarnul uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka w roku 2015 zaś stopień doktora nauk technicznych w zakresie informatyki(z wyróżnieniem) nadany przez Radę Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w roku 2003. Dziedziny jego zainteresowań obejmują: przetwarzanie równoległei rozproszone w tym programowanie równoległe na klastrach obliczeniowych,...

 • ZARZADZANIE ORGANIZACJĄ TYPU SMART

  Publikacja

  Zaprezentowano organizacji, w której charakterystykę wpisano następujące cechy: strategiczne uwarunkowanie, maksymalną innowacyjność, atrakcyjność dla interesariuszy, rozwijanie osobowości pracowników oraz twórczość w działaniu. Te atrybuty, tworzą koncepcję organizacji SMART (akronim od pierwszych liter powyższych cech), która wyróżnia się dodatkowo strukturą opartą o dynamicznie kreowane zespoły oraz skutecznym wspomaganiem...

 • Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe

  Czasopisma

  ISSN: 1509-5878 , eISSN: 2450-7725

 • Noc Innowacji na Politechnice Gdańskiej

  Wydarzenia

  10-10-2020 18:00 - 10-10-2020 19:30

  Nowoczesne technologie w medycynie; www.facebook.com/PolitechnikaOtwarta – transmisja na żywo, z możliwością zadawania pytań w komentarzach.

 • Tomasz Janowski dr

  Tomasz Janowski jest kierownikiem Katedry Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Gdańskiej; profesorem wizytującym w Department for E-Governance and Administration, Faculty of Business and Globalization, Danube University Krems, Austria; oraz współredaktorem naczelnym czasopisma Government Information Quarterly, Elsevier. Wcześniej był profesorem wizytującym w Università Della Svizzera Italiana,...

 • Webinarium o metodologii TRIZ

  Wydarzenia

  17-12-2020 14:00 - 17-12-2020 16:00

  Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium poświęconemu metodologii TRIZ, które odbędzie się 17.12.2020 na platformie Microsoft Teams. Obowiązkowa rejestracja uczestników.

 • Technika w medycynie: serwis edukacyjno - informacyjny.

  Publikacja

  Przedstawiono prezentację celów, treści oraz rezultatów osiągniętych w ramach realizacji serwisu edukacyjno-informacyjnego: Technika w medycynie. Zaprezentowane studium przypadku, zawierające szereg ocen, wskazuje na dużą potrzebę serwisów tej klasy.

 • Postępy termografii podczerwieni w medycynie.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Omówiono stan i kierunki rozwoju technik termografii podczerwieni koncentrując uwagę na pracach prowadzonych w Polsce. Przedstawiono wyniki zakończonych projektów badawczych i prac doktorskich wykonanych w tym zakresie w Katedrze Inżynierii Biomedycznej Politechniki Gdańskiej. Szczególną uwagę zwrócono na rozwój tzw. aktywnej termografii dynamicznej i tomografii termicznej, które otwierają nowe możliwości diagnostyczne w medycynie....

 • Normalizacja zapisu wyników badań termicznych w medycynie

  Publikacja

  - Rok 2009

  W rozdziale przedstawiono analizę norm z zakresu zapisu wi wymiany danych medycznych. Zaproponowano własną metodologię wykorzystania normy DICOM dla potrzeb składowania i wymiany danych związanych z diagnostyką termiczną w medycynie.

 • Ocena gotowości urzędu miejskiego do zarządzania danymi

  Publikacja

  - Rok 2021

  We wstępnej części niniejszego rozdziału należy zastanowić się po co mówić o gotowości urzędu miejskiego do zarządzania danymi. Według słownika języka polskiego PWN gotowość to: „stan należytego przygotowania do czegoś”. Rolą niniejszego rozdziału jest przedstawienie postępowania, które pozwoli urzędom sprawdzić na ile urząd miasta (i powiązane spółki komunalne) przygotowane są do zarządzania danymi przed podjęciem decyzji o...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Kriokomory w medycynie

  Opisano urządzenia do krioterapii ogólnej, w tym różne konstrukcje kriokomór i konfiguracje układów ich chłodzenia. Podano ogólne wskazania i przeciwwskazania do krioterapii ogólnej oraz metody weryfikacji jej skutków.

 • Zastosowanie inżynierii dźwięku i obrazu w medycynie

  Publikacja

  - Rok 2003

  Wynikiem opracowań Katedry Systemów Multimedialnych PG we współpracy z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie jest zestaw narzędzi komputerowych do badania słuchu oraz rozwiązanie systemowe masowych badań przesiewowych słuchu, mowy i wzroku oparte na zastosowaniu współczesnych technologii teleinformatycznych. Niektóre wdrożone aplikacje i systemy z dziedziny diagnostyki słuchu, mające w znacznej mierze charakter oryginalny,...

 • Technologie informatyczne wykorzystywane w projektowaniu i implementacji systemów inteligentnych

  Publikacja

  - Rok 2006

  W rozdziale zostały zaprezentowane technologie informatyczne wykorzystywane w projektowaniu i implementacji systemów inteligentnych. Autor przedstawił jako pierwszą krótką charakterystykę środowisk sztucznej inteligencji a następnie na tym tle scharakteryzował rolę i miejsce systemów ekspertowych. Zaprezentował m.in. ich architekturę oraz wskazał na cykl projektowania systemu ekspertowego.

 • Współczesne systemy magnetometryczne

  Publikacja

  - Rok 2006

  Systemy magnetometryczne znajdują zastosowanie szczególnie w geologii, w archeologii oraz w urządzeniach militarnych. Do pomiaru indukcji magnetycznej stosowane są precyzyjne magnetometry SQUID, pompowane optycznie, Overhauser'a, protonowe i transduktorowe. W pracy przedstawiono metodę magnetometryczną oraz opisano współczesne systemy magnetometryczne.

 • Nowoczesne systemy magnetometryczne

  W pracy przedstawiono metodę magnetometryczną oraz opisano nowoczesne systemy magnetometryczne. Systemy magnetometryczne znajdują zastosowanie szczególnie w geologii, w archeologii oraz w urządzeniach militarnych. Do pomiaru indukcji magnetycznej stosowane są precyzyjne magnetometry typu SQUID, pompowane optycznie, Overhauser'a, protonowe oraz transduktorowe.

 • Polimery w Medycynie

  Czasopisma

  ISSN: 0370-0747 , eISSN: 2451-2699

 • Rozproszone systemy kogeneracji

  Publikacja

  - Rok 2014

  Przedstawiono rozproszone systemy kogeneracji . pokazano układy kogeneracyjne opalane gazem.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Biomateriały we współczesnej medycynie

  Publikacja

  - Rok 2020

  Biomedycyna oznacza eksperymentalne biologiczne i medyczne nauki zintegrowane w całość, w tym nauki chemiczne o związkach wielkocząstoczkowych.

 • Problemy projektowania i oceny organizacji projektowych realizujących przedsięwzięcia informatyczne

  Publikacja

  W pracy zaprezentowano problematykę planowania i oceny organizacji projektowych realizujących przedsięwzięcia informatyczne. Wydaje się, bowiem, że przy realizacji przedsięwzięcia planowanie, organizowanie i kontrolowanie pracy zespołu ma 'kluczowe' znaczenie dla zakończenia przedsięwzięcia w założonym czasie i przyjętych środkach (przy określonych standardach jakości). Omówiono, więc metody oceny poziomu dojrzałości zespołu a...

 • SYSTEMY INFORMATYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW - lato 2022

  Kursy Online
  • R. Drozd

 • Od złota do nanozłota w medycynie i farmacji.

  Publikacja

  - Farmacja Współczesna - Rok 2020

  Złoto to metal, który odegrał niebagatelną rolę w historii ludzkości oraz medycynie i farmacji. Od wieków był pożądanym metalem do wykonywania naczyń, czego przykładem jest słynny puchar Likurga. O właściwościach i zastosowaniach medycznych złota pisali lekarze Paracelsus, Antoine Lecoq i Frederic Hoffman, a także filozof Kartezjusz. Dopiero XX wiek przyniósł więcej zastosowań dla złota i jego związków, głównie z uwagi na rozwój...

 • Propozycja metodologii badań wymagań klientów wykorzystujących technologie informatyczne

  Publikacja

  - Rok 2008

  Badania i opracowania dotyczące tematyki analizy wymagań klientów stosujących technologie informatyczne wskazują na istotne niedopasowanie obszaru wymagań klientów szeroko rozumianych technologii informatycznych i wytwórców tychże technologii. [3] Zakładając, że istotnym czynnikiem oceny technologii jest jej zdolność spełnienia oczekiwań i realnych potrzeb klientów (odbiorców). Każde wymaganie przyporządkowane danej technologii...

 • Bioniczne systemy produkcyjne.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Ninijeszy rodział przedstawia możliowości stosowania technologii bionicznych w elastycznej produkcji dla tworzenia inteligentnych systemów produkcyjnych. Na wstępie przedstawiono trzy rodzaje takich sytemów: bioniczne, fraktalne i holonowe. Obszerniejszej analizie poddano bioniczne systemy wytwórcze, pokazując ich związki z organizamami żywymi. W podsumowaniu porównano własności trzech grup w kontekście perspektyw rozwojowych.

 • Synteza obrazów parametrycznych w medycynie

  Publikacja

  - Rok 2007

  Obrazowanie medyczne dostarcza serie obrazów diagnostycznych rejestrowanych różnymi technikami i w różnych wymiarach. Szczególnie istotną rolę pełnią obrazy uzyskiwane w trzech wymiarach przestrzennych oraz w wymiarze czasu. W artykule przedstawiono metody przetwarzania danych z serii obrazów mierzonych w określonym przedziale czasie. Skupiono się na syntezie obrazów reprezentujących zmiany dynamiczne w badanych obiekcie, uzyskiwanych...

 • SYSTEMY INFORMATYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW - ZI - lato 2022

  Kursy Online
  • R. Drozd

 • TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W OCHRONIE ZDROWIA

  Publikacja

  - Rok 2019

  Rozdział omawia zagadnienia związane z postępem technologii medycznych w szczególności w odniesieniu do medycyny spersonalizowanej, wspomagania osób starszych. Wskazuje również rolę internetu rzeczy oraz pozyskiwania i przetwarzania danych medycznych z urządzeń mobilnych i tych, wbudowanych w naturalne otoczenie osób.

 • Narzędzia informatyczne a procesy zarządzania wiedzą.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W ostatnich latach wiele mówi się o znaczeniu zarządzania wiedzą. Aby odnieść sukces menedżerowie powinni sięgać po narzędzia, metody i praktyki pozwalające na efektywne wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa. Podkreśla się znaczenie wiedzy jako jednego z jego najważniejszych zasobów, jednak menedżerowie często wskazują na brak akceptowalnych metod umożliwiających planowanie i zarządzanie tworzeniem, organizacją, dystrybucją i...

 • Systemy polityczne w przestrzeni europejskiej

  Publikacja

  - Rok 2010

  Jedna z podstawowych kategorii politologicznych są systemy polityczne. Szczegóny ich wymiar uwidacznia się w przestrzeni europejskiej. Mimo występowania licznych różnic w organizacji życia politycznego zauważa się jednak pewne cechy wspólne wynikające ze wspólnego dziedzictwa kulturowegi i zbliżonych doświadczeń historycznych.

 • Systemy dawkowania zawiesiny ściernej w docierarkach.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono systemy dawkowania zawiesiny ściernej w procesie docierania. Wskazano na konieczność racjonalnej gospodarki ścierniwem ze względów technologicznych i ekologicznych.

 • Przygotowanie informatyczne nauczycieli do nauczania zintegrowanego

  Publikacja

  - Rok 2002

  W referacie przedstawiono problematykę kształcenia nauczycieli w zakresieinformatyki i technologii informacyjnej na studiach podyplomowych. Omówionoprogram i organizację Studium Podyplomowego ''Zintegrowana Edukacja Informa-tyczna w Szkole Podstawowej i Gimnazjum'' powołanego w ramach III edycjigrantów MEN. Przeprowadzono klasyfikację prac dyplomowych słuchaczy Studiumze względu na cel oraz metody i środki informatyki...

 • Aplikacje informatyczne dla fotogrametrii i teledetekcji

  Publikacja

  - Rok 2011

  Monografia podsumowuje prace aplikacyjne nad programami dedykowanymi dla kształcenia geodetów i kartografów na poziomie studiów wyższych. Autorzy prezentują możliwości włączenia w tok dydaktyczny programu do obliczeń fotogrametrycznych na zdjęciach metrycznych oraz analiz matematycznych na zdjęciach wykorzystywanych w pracach teledetekcyjnych. Czytelnik otrzymuje zasadnicze informacje o możliwościach oprogramowania a dla użytkowników...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Megatrendy informatyczne łańcucha dystrybucyjnych nowej generacji

  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2008

  Niniejszy artykuł pokazuje zmianę paradygmatu projektowania i eksploatacji elastycznych systemów logistyczno-produkcyjnych, na przykładzie róznych modeli systemów nowej genracji MGSC. Dokonano analizy prównawczej wybranych rozwiązań przedmiotowym obszarze formułując prognozę rozwojowe w oparciu o zaproponowane megatrendy rozwojowe: mininaturyzacji, sieciowości, mobilności i wirtualizacji. Związku z tym nawiązano do modeli referencyjnych...

 • Non-standard binary weighted number systems

  Publikacja

  - Rok 2006

  Zdefiniowano szeroką klasę binarnych systemów wagowych. Wszystkie sa wzajemnie jednoznaczne ale mogą być zupełne lub niezupełne. Jeżeli wagi systemu są kolejnymi liczbami naturalnymi to system jest minimalny.Jesli wagi sa kolejnymi potęgami podstawy Z to system jest maksymalny. W przestrzeni między tymi systemami znajdują się inne systemy binarne. Kilka z nich przedstawiono w referacie.

 • Systemy Logistyczne Wojsk

  Czasopisma

  ISSN: 1508-5430

 • Nowoczesne Systemy Zarządzania

  Czasopisma

  ISSN: 1896-9380 , eISSN: 2719-860X

 • Systemy łączności bezprzewodowej dla potrzeb ochrony żeglugi

  Scharakteryzowano problem ochrony żeglugi przed działaniami przestępczymi oraz opisano systemy radiokomunikacyjne przeznaczone dla potrzeb tej ochrony.

 • Systemy zabezpieczeń podłoża gruntowego przed zanieczyszczeniem.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Scharakteryzowano migrację zanieczyszczeń w nawodnionym podłożu gruntowym oraz stosowane rodzaje i rozwiązania konstrukcyjne uszczelnień składowisk odpadów. Omówiono systemy monitoringu migracji zanieczyszczeń oraz zasady analizy ryzyka w oparciu o model discovery-recovery. Przedstawiono przykłady praktyczne zabezpieczeń na dwóch składowiskach odpadów, wyniki ilościowe oraz analizę stateczności zastosowanych zabezpieczeń.

 • ZAAWANSOWANE SYSTEMY ENERGETYCZNE I PROGNOZA ICH DIAGNOZOWANIA

  Publikacja

  - Rok 2014

  Rozwój współczesnych systemów energetycznych opiera się w wielu przypadkach o wykorzystanie nowych lub też zasadniczej modernizacji starych koncepcji zastosowania przemian energetycznych. Każda z tych koncepcji szuka swojego miejsca w instalacjach przemysłowych. Te zaś tylko w ograniczonym przedziale czasowym wykorzystują swoją pełną tzn. projektową moc/wydajność. Dodatkowo już od pierwszych godzin po uruchomieniu te nowoczesne...