Wyniki wyszukiwania dla: SYSTEMY KOMPUTEROWE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: SYSTEMY KOMPUTEROWE

Wyniki wyszukiwania dla: SYSTEMY KOMPUTEROWE

 • Komputerowe systemy pomiarowo-diagnostyczne

  Publikacja

  - Rok 2006

  Przedstawiono klasyfikację i strukturę komputerowych systemów pomiarowych oraz kolejne etapy związane z projektowaniem, wykonaniem i uruchomieniem takiego systemu. Opisano również przykłady systemów pomiarowo-diagnostycznych, opracowanych przy współudziale autora: system do wyznaczania charakterystyk silników trakcyjnych oraz system do badania zaworów regulacyjnych.

 • Systemy komputerowe w projektowaniu 2021 lato

  Kursy Online
  • K. Niklas
  • D. Duda

  Cel: Wykonanie projektu zgodnie z wybranym tematem z wykorzystaniem wybranych narzędzi komputerowych nowoczesnych systemów CAD/CAM/FEA.  Zakres: Praktyczne ćwiczenia pokazujące możliwości narzędzi nowoczesnych systemów CAx. Nauka budowania geometrii modeli parametrycznych. Przeprowadzanie podstawowych analiz numerycznych wytrzymałości konstrukcji metodą Elementów Skończonych (MES). Opracowywanie dokumentacji technicznej. Wykonanie...

 • Computerized control and protection systems in technical objects and installations = Komputerowe systemy sterowania i zabezpieczeń w obiektach oraz instalacjach technicznych

  Artykuł przedstawia zagadnienia dotyczące systemów komputerowych sterowania i układów automatyki bezpieczeństwa. Rozwój automatyki i informatyki na przestrzeni ostatnich lat wymusił wprowadzenie szeregu nowych rozwiązań technicznych, dotyczących procesów sterowania i kontroli instalacji technicznych. Dąży się do automatyzacji kompleksowej instalacji technicznych, rozumianej, jako możliwość sterowania wszystkimi układami i urządzeniami...

 • Systemy komputerowe w projektowaniu, P, BOiJ, sem.07 niest., zima 22/23

  Kursy Online
  • K. Niklas

  Celem zajęć jest wykonanie projektu zgodnie z wybranym tematem wykorzystujący wybrane narzędzia komputerowe nowoczesnych systemów CAD/CAM/FEA.  Zakres projektu obejmuje praktyczne ćwiczenia wykorzystujące możliwości narzędzi nowoczesnych systemów CAx. Nauka budowania geometrii modeli parametrycznych. Przeprowadzanie podstawowych analiz numerycznych wytrzymałości konstrukcji metodą Elementów Skończonych (MES). Opracowywanie dokumentacji...

 • Systemy komputerowe w projektowaniu, P, BOiJ, sem.06, lato 22/23 - Nowy

  Kursy Online
  • K. Niklas
  • D. Duda

  Celem zajęć jest wykonanie projektu zgodnie z wybranym tematem wykorzystujący wybrane narzędzia komputerowe nowoczesnych systemów CAD/CAM/FEA.  Zakres projektu obejmuje praktyczne ćwiczenia wykorzystujące możliwości narzędzi nowoczesnych systemów CAx. Nauka budowania geometrii modeli parametrycznych. Przeprowadzanie podstawowych analiz numerycznych wytrzymałości konstrukcji metodą Elementów Skończonych (MES). Opracowywanie dokumentacji...

 • Systemy Komputerowe, W/P, MTR, I st., sem. 01, zimowy 22/23 (PG_00055366)

  Kursy Online
  • M. Galewski
  • N. Stawicka-Morawska
  • Y. Tsybrii

  Systemy Komputerowe (Wykład i Projekt) - kurs dla kierunku Mechatronika I stopnia, sem. 1, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

 • Komputerowe Systemy Sterowania 2020

  Kursy Online
  • J. Tarnawski
  • R. Piotrowski
  • T. A. Rutkowski

  Kierunek Automatyka i Robotyka; I stopień - inżynierskie, semestr 6

 • Komputerowe systemy automatyki - 2022/2023

  Kursy Online
  • P. Raczyński

  materiały wspierające wykład na studiach II stopnia na kierunku ACR pod tytułem komputerowe systemy automatyki 1. Sprzęganie magistrali systemu komputerowego z obiektem sterowania. Sprzężenie proste i z wzajemnym potwierdzeniem, idea, algorytmy, przekazywania potwierdzenia 2. Warianty realizacji przekazywania potwierdzenia: programowy, z wykorzystaniem systemu przerwań oraz wejścia wymuszającego wyczekiwanie. Kryteria doboru...

 • KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA [2020/21]

  Kursy Online
  • J. Tarnawski
  • R. Piotrowski
  • K. Duzinkiewicz
  • T. A. Rutkowski

 • KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA [2021/22]

  Kursy Online
  • J. Tarnawski
  • R. Piotrowski
  • K. Duzinkiewicz
  • T. A. Rutkowski

 • Komputerowe Systemy Sterowania 2022/2023

  Kursy Online
  • M. J. Grzegorek
  • M. S. Tatara
  • K. Szymański

 • KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA [2022/23]

  Kursy Online
  • J. Tarnawski
  • R. Piotrowski
  • K. Duzinkiewicz
  • T. A. Rutkowski

 • Komputerowe systemy automatyki II 2022/2023

  Kursy Online
  • M. Pazio

  Kurs wspomagający prowadzenie zajęć stacjonarnych.

 • KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA I WSPOMAGANIA DECYZJI [2020/21]

  Kursy Online
  • J. Tarnawski
  • P. Hirsch

 • Sztuczne systemy immunologiczne w optymalizacji dyskretnej

  Sztuczne systemy immunologiczne to modele komputerowe oparte na niektórych właściwościach systemu odpornościowego kręgowców. Znajdują one szereg zastosowań m. in. w optymalizacji dyskretnej. Praca ta przedstawia informacje na temat trzech modeli obliczeniowych inspirowanych funkcjonowaniem układu immunologicznego, ich podstaw biologicznych i moŜliwych zastosowań. Artykuł zawiera opis algorytmu selekcji klonalnej w wersji optymalizacyjnej...

 • Piotr Szczuko dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Piotr Szczuko w 2002 roku ukończył studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej zdobywając tytuł magistra inżyniera. Tematem pracy dyplomowej było badanie zjawisk jednoczesnej percepcji obrazu cyfrowego i dźwięku dookólnego. W roku 2008 obronił rozprawę doktorską zatytułowaną "Zastosowanie reguł rozmytych w komputerowej animacji postaci", za którą otrzymał nagrodę Prezesa Rady...

 • System bazodanowy wspomagający gospodarkę księgowo-finansową w firmie handlowej

  Publikacja

  Komputerowe systemy bazodanowe wykorzystywane są do wspomagania zarządzania w firmach, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Są to podstawowe narzędzia komputerowe wspomagające bieżącą i przyszłą działalność firm. W artykule zaprojektowano i wdrożono relacyjną bazę danych dla hipotetycznej firmy, zajmującej się kupnem i sprzedażą łożysk. Bazę danych zaimplementowano w środowisku Microsoft Access.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Monitoring mostów podwieszonych

  Publikacja

  - Rok 2009

  W pracy przedstawiono systemy monitorowania obiektów mostowych. Omówiono metodykę pomiarów, metody pomiarów, technikę pomiaów i analizę wyników, komputerowe systemy sterujaco - eksperckie.Omawiane zagadnienia przedstawiono na przykładzie monitorowania dwóch obiektów: mostu podwieszonego im. Jana Pawła II przez Martwą Wisłę w Gdańsku oraz mostu podwieszonego przez Wisłę w Płocku.

 • Komputerowy system bazodanowy wspomagający zarządzanie w firmie KATMET-GA

  Publikacja

  - Rok 2015

  Komputerowe systemy bazodanowe wykorzystywane są do wspomagania zarządzania w firmach, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Są to podstawowe narzędzia komputerowe wspomagające bieżącą i przyszłą działalność firm. W artykule zaprojektowano i wdrożono relacyjną bazę danych dla firmy KATMET-GA zajmującej się skupem i sprzedażą odpadów elektronicznych. Bazę danych zaimplementowano w środowisku Microsoft Access.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wspomagane komputerowo tworzenie modeli probabilistycznych w ocenie niezawodności i bezpieczeństwa przykładowych systemów.

  Publikacja

  Przedstawiaono narzędzia komputerowe wykorzystywane do oceny niezawodności i bezpieczeństwa przykładowych systemów technicznych. Możliwości narzędzi zilustrowano przykładami układów zabezpieczeń realizowanych w oparciu o elektryczne, elektroniczne i programowalne elektroniczne systemy (E/E/PE.

 • Marek Galewski dr hab. inż.

  Mgr inż. - 2002r.  - Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; Automatyka i RobotykaDr inż. - 2007r. - Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny; Budowa i eksploatacja maszynDr hab. inż. - 2016r. - Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny; Budowa i eksploatacja maszyn Dotychczasowe i planowane obszary badań: Redukcja drgań podczas obróbki frezowaniem i toczeniem Zastosowanie zmiennej prędkości obrotowej...

 • Innowacyjne technologie CAx / PLM

  Publikacja

  Wyzwania stawiane przed firmami projektowymi, produkcyjnymi, usługowymi to m.in. rosnące wymagania innowacyjności produktów. Zauważalna jest silna potrzeba wprowadzania nowych produktów wysokiej jakości, w krótkim czasie i konkurencyjnych cenach. Zauważalny jest również aspekt konieczności minimalizowania ryzyka związanego z wprowadzaniem nowych rozwiązań na rynek. W odpowiedzi na te wyzwania wprowadzono nowe technologie wspomagające...

 • Nowoczesne mechanizmy ochrony integralności systemów plików

  Jednym z najważniejszych zagadnień współczesnej informatyki jest zapewnianie bezpieczeństwa systemów komputerowych. Realne straty finansowe, które wynikają z ataków na systemy komputerowe z roku na rok są coraz większe. W artykule przedstawiono, opracowany przez autorów, innowacyjny system ochrony integralności plików o nazwie ICAR. System pozwala na wykrywanie zmian w plikach, a także, w odróżnieniu od dotychczas dostępnych systemów,...

 • ANALIZA ŁOŻYSKOWANIA MŁYNÓW ORAZ ORAZ OKREŚLENIE SPOSOBÓW I CH MODERNIZACJI ETAP1/2

  Publikacja

  Celem pracy było wykonanie analizy warunków pracy łożysk młynów rudy typu MSZC, 41.02, 41.03 oraz 41.04 wraz z określeniem możliwości zwiększenia ich nośności oraz niezawodności poprzez modernizację lub zmianę konstrukcji. Przeprowadzono symulacje komputerowe czterech typów łożysk młynów określając ich nośność, wartości grubości filmu, temperaturę w filmie olejowym, straty tarcia itp. Wykonano również analizę wpływu ukosowania...

 • Komputerowe wspomaganie projektowania uchwytów obróbkowych

  Publikacja

  - Rok 2002

  Przedstawiono ideę komputerowego wspomagania projektowania uchwytów obrób-kowych. Zaprezentowano przykładowe systemy wspomagające projektowanie uchwy-tów. Opisano możliwości systemu I-DEAS Master Series w projektowaniu obróbkina obrabiarkę sterowaną numerycznie. Pokazano ominięcie przez narzędzie roz-poznawanych przez system elementów uchwytu.

 • Rola i znaczenie wiedzy w przedsiębiorstwie funkcjonującym wg zasad koncepcji total productive maintenance

  Publikacja

  - Rok 2011

  W opracowaniu zaprezentowano rosnące znaczenie wiedzy w przedsiębiorstwie funkcjonującym wg zasad koncepcji Total Productive Maintenance (TPM) Skupiono się na kluczowych zagadnieniach dotyczących istniejących rozwiązań i zastosowania koncepcji TPM w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Koncepcje tą zestawiono w porównaniu z tzw. tradycyjnym podejściem utrzymania ruchu występującym jeszcze w wielu przedsiębiorstwach. Przedstawiono główne...

 • Rola i znaczenie wiedzy w przedsiębiorstwie funkcjonującym wg zasad koncepcji total productive maintenance

  Publikacja

  - Rok 2011

  W opracowaniu zaprezentowano rosnące znaczenie wiedzy w przedsiębiorstwie funkcjonującym wg zasad koncepcji Total Productive Maintenance (TPM) Skupiono się na kluczowych zagadnieniach dotyczących istniejących rozwiązań i zastosowania koncepcji TPM w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Koncepcje tą zestawiono w porównaniu z tzw. tradycyjnym podejściem utrzymania ruchu występującym jeszcze w wielu przedsiębiorstwach. Przedstawiono...

 • Technologie internetowe w infosystemach - wykład 2022/23

  Kursy Online
  • A. Szewczyk

  dla 2 semestru II stopnia, mgr, dla specjalności Komputerowe Systemy Elektroniczne

 • Integracja sprzętu i oprogramowania 2022/2023

  Kursy Online
  • G. Lentka
  • D. Palmowski

  sem. 7 studiów I stp. (inż) kierunek EiT podkierunek Elektronika profil dyplomowania: Komputerowe Systemy Elektroniczne (KSE)

 • Seminarium dyplomowe inżynierskie - KSE 2022/2023

  Kursy Online
  • S. Babicz-Kiewlicz
  • G. Lentka

  sem. 7 studiów I stp. (inż) kierunek EiT podkierunek Elektronika profil dyplomowania: Komputerowe Systemy Elektroniczne (KSE)

 • Projektowanie pakietów elektronicznych 2022/2023

  Kursy Online
  • G. Lentka
  • D. Palmowski

  sem. 7 studiów I stp. (inż) kierunek EiT podkierunek Elektronika profil dyplomowania: Komputerowe Systemy Elektroniczne (KSE)

 • Organizacja i oprogramowanie systemów elektronicznych 2022/2023

  Kursy Online
  • G. Lentka
  • M. Kowalewski

  sem. 7 studiów I stp. (inż) kierunek EiT podkierunek Elektronika profil dyplomowania: Komputerowe Systemy Elektroniczne (KSE)

 • Symulacje biomolekularne jako narzędzie do badania mechanizmów rozpoznania i wiązania pomiędzy białkami

  Publikacja

  - Rok 2019

  Białka pełnią wielorakie funkcje w organizmach żywych, jednak rzadko działają samodzielnie. W zdecydowanej większości przypadków współpracują one między sobą tworząc makrokompleksy o precyzyjnie zorientowanych podjednostkach. Oddziaływania międzybiałkowe wzbudzają więc duże zainteresowanie, jako że w istotny sposób odpowiadają za aktywność biologiczną białek. Choć do tej pory opracowano wiele metod doświadczalnych badania oddziaływań...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Projektowanie oprogramowania systemów - projekt - KSE - 2022

  Kursy Online
  • A. Szewczyk

  Zajęcia projektowe dla specjalności Komputerowe Systemy Elektroniczne i Systemy Mikroelktroniczne Realizacja zadania programistycznego z wykorzystaniem metod i narzędzi poznanych w ramach wykładu z przedmiotu "Projektowanie oprogramowania systemów".

 • SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE [2022/23]

  Kursy Online
  • T. Karla
  • T. A. Rutkowski
  • B. Puchalski

  SKIiTI - SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Studia I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, sem. 2 Wydział: Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka, Robotyka i Systemy Sterowania Streszczenie: celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z sieciami komputerowymi (m.in. medium transmisyjne, podstawy działania, rodzaje, model ISO-OSI, model TCP/IP) oraz technologiami internetowymi...

 • SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE [2021/22]

  Kursy Online
  • T. Karla
  • T. A. Rutkowski

  SKIiTI - SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Studia I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, sem. 2 Wydział: Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka, Robotyka i Systemy Sterowania Streszczenie: celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z sieciami komputerowymi (m.in. medium transmisyjne, podstawy działania, rodzaje, model ISO-OSI, model TCP/IP) oraz technologiami internetowymi...

 • Ontology-Aided Software Engineering

  Publikacja

  - Rok 2012

  This thesis is located between the fields of research on Artificial Intelligence (AI), Knowledge Representation and Reasoning (KRR), Computer-Aided Software Engineering (CASE) and Model Driven Engineering (MDE). The modern offspring of KRR - Description Logic (DL) [Baad03] is considered here as a formalization of the software engineering Methods & Tools. The bridge between the world of formal specification (governed by the mathematics)...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Telemetryczne systemy rozproszone 2023

  Kursy Online
  • Z. Czaja

  studia magisterskie - semestr 3, kierunek elektronika, specjalność Komputerowe Systemy Elektroniczne (obieralne na kierunku Inżynieria Biomedyczna). Przedmiot składa się z wykładu (15 godzin) i seminarium (15 godzin). Normalnie zajęcia odbywają się 2 godz. na tydzień.

 • Modelowanie matematyczne i symulacje komputerowe

  Kursy Online
  • M. Krzemiński

  Modelowanie matematyczne i symulacje komputerowe

 • Komputerowe Układy Regulacji

  Kursy Online
  • P. Szczeciński
  • S. Szultka

  Komputerowe Układy Regulacji Prowadzący: dr inż. Piotr Szczeciński dr inż. Seweryn Szultka

 • Komputerowe Modelowanie Materiałów

  Kursy Online
  • W. Pleczysty
  • K. A. Rybacki
  • M. Bobrowski

  Komputerowe Modelowanie Materiałów - Laboratoria Inżynieria Materiałowa, stopień I ( sem. VI )

 • Sieci komputerowe lab. Informatyka sem.V 2022-23

  Kursy Online
  • M. Hoeft
  • J. Grochowski
  • W. Gumiński
  • K. Nowicki

  Zajęcia laboratoryjne "Sieci komputerowe"

 • Sieci komputerowe NST sem.V 2022/23

  Kursy Online
  • K. Gierłowski
  • K. Nowicki

  Sieci komputerowe NST sem.V 2022/23

 • SKITI 20/21 - SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE (WEiA, ARiSS, I stopień, sem. 2, 2020/2021)

  Kursy Online
  • T. Karla
  • A. Kwasigroch
  • T. A. Rutkowski

  SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE (SKiTI) Studia I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, sem. 2 Wydział: Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka, Robotyka i Systemy Sterowania Streszczenie: celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z sieciami komputerowymi (m.in. medium transmisyjne, podstawy działania, rodzaje, model ISO-OSI, model TCP/IP) oraz technologiami internetowymi...

 • Widzenie Komputerowe

  Kursy Online
  • A. Kołakowska
  • M. Smiatacz

 • Widzenie komputerowe

  Kursy Online
  • M. Mazur-Milecka
  • J. Rumiński
  • J. Wtorek

  II stopień IBio

 • Widzenie komputerowe

  Kursy Online
  • P. Syty

  Kurs skierowany dla studentów II stopnia kierunku Matematyka, specjalność Geometria i Grafika Komputerowa. Jego zakres obejmuje metody akwizycji, filtrowania, analizy i rozpoznawania obrazów.

 • Widzenie Komputerowe

  Kursy Online
  • M. Smiatacz

 • Komputerowe wspomaganie projektowania 2017-2018

  Kursy Online
  • I. Garnik
  • K. Krause-Brykalska
  • A. Baj-Rogowska
  • K. Redlarski

  Komputerowe wspomaganie projektowania, kierunek Zarządzanie inżynierskie, studia stacjonarne, sem. 2

 • Seminarium dyplomowe magisterskie KSE

  Kursy Online
  • J. Smulko

  Kurs jest platformą wymiany danych dla studentów przygotowujący pracę magisterską, kierunek EiT, specjalność Komputerowe Systemy Elektroniczne. Zapewnia dostęp do niezbędnych, udostępnianych plików pomocnych przy przygotowywaniu pracy dyplomowej magisterskiej (zasady przygotowania i edycji pracy dyplomowej, informacja o przebiegu egzaminu dyplomowego, monitorowanie postępów podczas przygotowywania pracy).