Wyniki wyszukiwania dla: SYSTEMY KRYTYCZNE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: SYSTEMY KRYTYCZNE

Wyniki wyszukiwania dla: SYSTEMY KRYTYCZNE

 • Predicting mobility of alkylimidazolium ionic liquids in soils

  Publikacja

  - JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS - Rok 2009

  Ciecze jonowe są nową grupą związków chemicznych stanowiących idealne, nielotne medium reakcyjne dla wielu procesów technologicznych jak synteza organiczna i biokataliza, będące alternatywnymi elektrolitrami, fazami reakcyjnymi lub modyfikatorami faz oraz smarami. Ich implementacja na szeroką skalę pociągnie za sobą zastosowania w rozmaitych procesach przemysłowych. Biorąc pod uwagę ich dużą stabilność, mogą one przedostać się...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Managing the security vulnerabilities of critical systems and hazardous plants

  Publikacja

  - Rok 2007

  Rozdział poświęcono aktualnym problemom zarządzania ochroną obiektów podwyższonego ryzyka jako ważnych systemów infrastruktury krytycznej. Zarządzanie odpornością na ataki takich obiektów jest oparte na ocenach ryzyka. Podkreśla się, że występują ważne instalacje i systemy wymagające specjalnej uwagi i zabezpieczeń, szczególnie systemy kontroli dostępu do sterowni i urządzeń komunikacji. Opisuje się przykładowe technologie ochrony....

 • Challenges of the risk analysis of critical systems for insurance purposes under uncertainty

  Publikacja

  - Rok 2005

  Proponuje się metodę analizy ryzyka dla celów ubezpieczeniowych. Podkreśla się, że zarządzanie bezpieczeństwem systemów podwyższonego ryzyka i systemów krytycznych, obejmujące instrumenty Ubezpieczeniowe, wymaga stosowania odpowiednich metod szczególnej analizy ryzyka z uwzględnieniem problemu niepewności. Proponuje się podejście reprezentowania niepewności w ocenach ryzyka za pomocą przedziałów liczbowych, ogólnie przedziałów...

 • Functional safety and security management in critical systems

  Publikacja

  - Rok 2005

  Głównym celem referatu jest przedstawienie wybranych kwestii zarządzania bezpieczeństwem i ochroną w systemach podwyższonego ryzyka i systemach krytycznych. Zarysowuje się kilka praktycznych problemów analizy bezpieczeństwa funkcjonalnego w celu podejmowania decyzji zgodnie z normami międzynarodowymi IEC 61508 i IEC 61511. Podkreśla się, że aspekty związane z ochroną powinny być starannie rozpatrzone zarówno w fazie projektowania,...