Wyniki wyszukiwania dla: SYSTEMY NAGŁOŚNIENIOWE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: SYSTEMY NAGŁOŚNIENIOWE

Wyniki wyszukiwania dla: SYSTEMY NAGŁOŚNIENIOWE

 • Wpływ rozmieszczenia źródeł w rozproszonym systemie rozgłoszeniowym na zrozumiałość mowy.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Dźwiękowe systemy ostrzegawcze instalowane w obiektach użyteczności publicznej muszą zapewniać odpowiednio wysoką zrozumiałość mowy. W praktyce systemy nagłośnieniowe nie zawsze spełniają to kryterium. Referat przedstawia badania symulacyjne dwóch systemów wykorzystujących rozproszone układy źródeł.Celem badań jest określenie związków między geometrią rozkładu źródeł a zrozumiałością mierzoną parametrem RASTI.

 • Modelowanie i pomiary nagłośnienia audytorium

  Uwaga projektantów systemów nagłośnieniowych zogniskowana jest na tzw. akustyce pomieszczenia, w którym realizowany jest przekaz słowny. Zjawiska pogłosowe związane z geometrią sali audytoryjnej, wynikające z wielokrotnych odbić fali dźwiękowej uznawane są za dominujące. Artykuł podejmuje niedoceniany problem wpływu liczby i rozmieszczenia głośników w sali na jakość przekazu. Superpozycji sygnałów dochodzących do słuchacza z wielu...

 • Broadband interference in speech reinforcement systems

  Publikacja

  - Rok 2008

  Artykuł podejmuje niedoceniany problem wpływu liczby i rozkładu głośników w systemach nagłośnienia, na jakość przekazu głosowego, czyli na zrozumiałość mowy w audytoriach. Superpozycji przesuniętych w czasie szerokopasmowych sygnałów o tym samym kształcie i lekko różnych wielkościach, które docierają do słuchacza z licznych spójnych źródeł, towarzyszy zjawisko interferencji prowadzące do głębokiej modyfikacji odbieranych sygnałów...

 • Interferencja szerokopasmowa w wieloźródłowych systemach akustycznych

  W akustycznych systemach wieloźródłowych pobudzanych wspólnym szerokopasmowym sygnałem dźwiękowym występuje zjawisko interferencji powodujące znaczne zniekształcenia liniowe. W artykule do badania tego zjawiska zastosowano metodę odpowiedzi impulsowych, traktując system wieloźródłowy, jako wielokanałowy liniowy system komunikacyjny. Przestudiowano mechanizm formowania się pola akustycznego dla szczególnego przypadku liniowego szyku...