Wyniki wyszukiwania dla: SZACOWANIE MOCY W SEE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: SZACOWANIE MOCY W SEE

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: SZACOWANIE MOCY W SEE

 • Szacowanie maksymalnej mocy generacji rozproszonej w systemie elektroenergetycznym

  Publikacja

  - Rok 2014

  W monografii przedstawiono metodykę szacowania maksymalnej mocy zainstalowanej, tzw. generacji rozproszonej. Metodyka ta umożliwia określenie wartości maksymalnej mocy możliwej do przyłączenia w danym miejscu (miejscach) systemu elektroenergetycznego w źródłach generacji rozproszonej, a ponadto pozwala na ocenę wariantów przyłączenia. W metodyce wykorzystuje się funkcję celu, która uwzględnia wymagania wobec źródeł energii elektrycznej...

 • Szacowanie niepewności pomiaru mocy chwilowej w układzie do bezinwazyjnej diagnostyki łożysk.

  W artykule przedstawiono tematykę dotyczącą szacowania niepewności pomiaru mocy chwilowej w układzie do bezinwazyjnej diagnostyki łożysk tocznych, składającego się z przetworników: napięcia oraz prąd-napięcie. Zaprezentowano sposób oceny niepewności pomiarowej oraz przedstawiono przykładowe wyniki wykonanych analiz. Na tej podstawie sformułowano wnioski dotyczące dokładności pomiaru w układzie przeznaczonym do bezinwazyjnej diagnostyki...

 • Szacowanie niepewności rozszerzonej pomiaru mocy chwilowej w układzie do diagnostyki łożysk

  W artykule przedstawiono zagadnienie dotyczące szacowania niepewności rozszerzonej w układzie do diagnostyki łożysk tocznych przy wykorzystaniu metody badawczej, opartej na pomiarze i analizie sygnału mocy chwilowej pobieranej przez silnik indukcyjny. Zaprezentowano metodologię oceny niepewności pomiarowej i przedstawiono przykładowe wyniki wykonanych analiz. Na tej podstawie sformułowano wnioski dotyczące możliwości wykorzystania...

 • Szacowanie niepewności pomiarowej układu do diagnostyki łożysk opartej na analizie mocy chwilowej.

  Publikacja

  - Rok 2013

  W artykule przedstawiono metodologię szacowania niepewności pomiarowej wykorzystanego do badań diagnostycznych łożysk silników indukcyjnych układu pomiarowego, składającego się z dzielnika napięcia oraz bocznika. Wyniki tych analiz pozwalają spre-cyzować, jakiej niepewności pomiarowej można się spodziewać, dokonując badań diagnostycznych łożysk silników indukcyjnych w określonych warunkach, na stanowisku badawczym metodą pomiaru...

 • Szacowanie niepewności pomiarowej układu do diagnostyki łożysk opartej na analizie mocy chwilowej

  W artykule przedstawiono sposób szacowania niepewności układu pomiarowego, składającego się z dzielnika napięcia oraz bocznika, który wykorzystano do badań diagnostycznych łożysk silników indukcyjnych. Wyniki analizy metrologicznej pozwalają sprecyzować, jakiej niepewności pomiarowej można się spodziewać, dokonując badań diagnostycznych łożysk silników indukcyjnych w określonych warunkach, na stanowisku badawczym metodą...

 • Ryszard Zajczyk prof. dr hab. inż.

 • Mirosław Włas dr inż.

  Wykształcenie : 1987-1991 – Liceum Ogólnokształcące im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie – profil matematyczno-fizyczny 1991-1996 Politechnika Gdańska – studia na Wydziale Elektrycznym 1997-2002  Politechnika Gdańska – studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki 1998- 1999 Politechnika Gdańska – kurs ekonomii na Wydziale Zarządzania i Ekonomii  PG 1997-2000 – kurs j. angielskiego - Zespół Lektorów BEST – Gdańsk 2003...

 • Komputerowe szacowanie zaburzeń elektromagnetycznych

  Przedstawiono symulacyjne badania porównawcze w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej EMC modelu obwodowego przetwornicy DC-DC podwyższającej napięcie. Zbadano wrażliwość uzyskanego modelu na kolejne uproszczenia jego postaci, w ten sposób otrzymując zredukowany, równoważny model do oszacowania charakterystyki widma zaburzeń EMI na sieci sztucznej. Taki model zrealizowano w symulatorze TCad i porównano zgodność wyników symulacji...

 • Wizualizacja pracy regulatora współczynnika mocy

  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule zaprezentowano program do wizualizacji pracy regulatora współczynnika mocy, który umożliwia zapoznanie się z problematyką kompensacji mocy biernej, zasadą działania regulatora współczynnika mocy oraz ze zjawiskami zachodzącymi w regulatorze przy prawidłowo i nieprawidłowo dokonanych nastawach.

 • Szacowanie złożoności czasowej projektu informatycznego

  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2007

  Artykuł analizuje czasową złożoność projektu informatycznego jako kwalifikowaną prognozę z uwzględnieniem doświadczeń modeli COCOMO. Na wstępie, dyskusji poddano zaproponowaną funkcję prognostyczną. Z kolei wskazano na szereg, także pozatechnicznych, czynników, mających wpływ na powodzenie projektu. Wreszcie pokazano formuły opisujące trójwymiarową integrację systemową w obszarze: osobowym, softwarowym i hardwarowym. W podsumowaniu...

 • Szacowanie złożoności czasowej projektu informatycznego

  Publikacja

  - Rok 2006

  Artykuł analizuje złożoność projektu informatycznego jako kwalifikowaną prognozę z uwzglednieniem doświadczeń modeli COCOMO. Na wstepie, dyskusji poddano zaproponowaną funkcję prognostyczną. Z kolei wskazano na szereg, także pozatechnicznych, czynników, mających wpływ na powodzenie projektu. Wreszcie pokazano formuły opisujaace trójwymiarową integrację systemową w obrzasze: osobowym, softwarowym i hardwarowym. W podsumowaniu wskazano...

 • Neuronowy model mocy farmy wiatrowej

  Publikacja

  - Rok 2010

  Popularność i rosnące możliwości sztucznych sieci neuronowych przyczyniają się do coraz to szerszego zastosowania przemysłowego. Szybki przyrost mocy elektrowni wiatrowych w krajowej sieci elektroenergetycznej (KSE) stawia trudne zadanie bilansowania mocy przed krajowymi Operatorami Sieci Dystrybucyjnych (OSD) i Operatorem Sieci Przesyłowej (OSP). Prawnym obowiązkiem prognozowania mocy farmy wiatrowej obarczony jest właściciel....

 • Neuronowy model mocy farmy wiatrowej

  Publikacja

  - Mechanik - Rok 2010

  Popularność i rosnące możliwości sztucznych sieci neuronowych przyczyniają się do coraz to szerszego zastosowania przemysłowego. Szybki przyrost mocy elektrowni wiatrowych w krajowej sieci elektroenergetycznej (KSE) stawia trudne zadanie bilansowania mocy przed krajowymi Operatorami Sieci Dystrybucyjnych (OSD) i Operatorem Sieci Przesyłowej (OSP). Prawnym obowiązkiem prognozowania mocy farmy wiatrowej obarczony jest właściciel....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Kogeneracja jądrowa: analiza technicznych możliwości i szacowanie kosztów

  W artykule przedstawiono koncepcję równoległego połączenia elektrowni jądrowej, przystosowanej do oddawania ciepła do celów grzejnych, z istniejącymi elektrociepłowniami i ciepłowniami w rejonie zasilania, w tym przypadku z ciepłowniczymi systemami Wejherowa i Gdyni. Zaproponowano warianty uciepłownienia elektrowni jądrowej, w postaci zasilania wymienników ciepłowniczych parą pobieraną z upustów części niskoprężnej turbiny...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Regulacja napięć i mocy biernej

  Publikacja

  - Elektroenergetyka - Rok 2003

  Przedstawiono algorytm regulacji napięć i rozpływów mocy biernej w systemie elektroenergetycznym w oparciu o system SCADA. Omówiono zadania operatora systemu w zakresie sterowania napięciami i mocą bierną. Zaprezentowano strukturę programową systemu EMS w zakresie realizacji procesu regulacji napięć i rozpływów mocy biernej.

 • Identification of chemical pollution problems and causes in the Baltic See in relation to socio-economic drivers

  Opisano możliwość wykorzystania nowego narzędzia do zintegrowanej oceny stanu środowiska w akwenie Morza Bałtyckiego. Takie możliwości stwarza narzędzie znane jako DPSIR czyli Drivers (sfery działalności człowieka będące źródłem potencjalnych zznieczyszczeń)-Pressures (ksenobiotyki i specyficzne czynniki szkodliwe emitowane do środowiska)-Stata (stann środowiska)- Impact (efekty niekorzystego oddziaływania na część ożywioną i nieożywioną...

 • Prognozowanie mocy wytwórczej farmy wiatrowej

  Publikacja
  • T. Rubanowicz

  - Rok 2019

  Celem pracy było opracowanie metody obliczeniowej oraz budowa narzędzia programowego do określenia produkcji mocy farmy wiatrowej na podstawie standardowej prognozy pogody z wyprzedzeniem jednej doby. W pracy przedstawiono rzeczywistą charakterystykę generacji mocy wytwórczej przemysłowych farm wiatrowych zależnej od zmiennych warunków wiatrowych. Analizując dane pomiarowe można znaleźć pewne zależności charakterystyczne. Wpływ...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Estimating of the rough green target size in lumber manufacturing on the twin shaft multi-rip saws

  W pracy przedstawiono analizę i wyniki badań doświadczalnych dokładności przecinania pryzm ze zmrożonego drewna brzozowego na dwuwrzecionowej pilarce tarczowej w warunkach przemysłowych. W badaniach wykorzystywano piły typu "Multix" oraz piły nowego typu. Ponadto, wykazano, że obecność w przekroju poprzecznym, zmiennego na długości przecinanej deski, stopnia po obu jej stronach ma znaczny wpływ na szacowanie wymiaru początkowego...

 • Skuteczne prognozowanie krótkoterminowe mocy farm wiatrowych

  Publikacja

  - Acta Energetica - Rok 2015

  Prognozowanie mocy wytwórczej konkretnej farmy wiatrowej (FW) w horyzoncie 24-godzinnymwymaga zarówno wiarygodnej prognozy wietrzności, jak i narzędzi wspomagających. Narzędzie to jest dedykowanym modelem mocy farmy. Model powinien uwzględniać nie tylko ogólne zasady przetwarzania energii wiatru na energię mechaniczną, ale także cechy szczególnekonkretnej farmy. Liczba czynników wpływających na moc farmy jest duża i dokładna prognozamocy,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Metody predykcji produkcji mocy parku wiatrowego

  W związku z coraz to większą ilością zainstalowanych siłowni wiatrowych do Krajowej Sieci Elektroenergetycznej, brakiem stabilnej pracy generatorów wiatrowych zależnych od zmiennej prędkości wiatru, zakłady energetyczne wraz z Operatorem Sieci Przesyłowej PolskimiSieciami Elektroenergetycznymi S.A., nałożyły na właścicieli farmwiatrowych obowiązek prognozowania produkcji energii elektrycznej. Celem tego artykułu jest sprawdzenie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Analiza silnika piezoelektrycznego małej mocy

  Publikacja

  - Rok 2003

  Zaprezentowano główne metody modelowania dwóch podstawowych typów silników piezoelektrycznych małej mocy: silników tarciowych oraz beztarciowych. Zostały zaprezentowane przykładowe elektrochemiczne schematy zastępcze tych typów silników. Przeprowadzono również analizę i dyskusję zasad modelowania i własności nowego typu silnika.

 • Analiza warunków pracy obciążenia wzorcowego dużej mocy.

  Publikacja

  Omówiono krótko rozwój reflektrometrów mikrofalowych oraz zasadę pracy i konstrukcję reflektrometrów pracujących z dużymi poziomami mocy. Przeanalizowano wpływ wartości modułu współczynnika odbicia obciążenia wzorcowego,które jest stosowane w procedurze kalibracyjnej reflektometrów, na dokładność reflektometrycznych pomiarów niedopasowania impedancyjnego oraz istotnych w badaniach procesów grzania mikrofalowego pomiarów...

 • Układy sterowania silnika piezoelektrycznego małej mocy.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule zaprezentowano główne metody zasilania, sterowania i kontroli silników piezoelektrycznych małej mocy. Zaprezentowano nowy system zasilania i sterowania. Przeanalizowano również schemat badań laboratoryjnych.

 • Ocena charakterystyki mocy parku wiatrowego

  Publikacja

  - Rok 2009

  Prognozowanie mocy parków wiatrowych nie należy do łatwych przedsięwzięć, nie tylko ze względu na stochastyczny charakter wymuszenia jakim jest wiatr, ale wiele innych czynników mających wpływ na wartość prognozy. W artykule przedstawiono główne czynniki wpływające na moc parku wiatrowego: prędkość wiatru, kierunek wiatru, pionowy profil wiatru, przesłonięcie oraz dynamika zmian wiatru. Rozważania poparto na wynikach pomiarów.

 • Analiza mocy chwilowej do celów diagnostyki łożysk.

  W artykule przedstawiono tematykę dotyczącą diagnostyki łożysk przy wykorzystaniu metody badawczej, opartej na pomiarze i analizie sygnału mocy chwilowej pobieranej przez silnik indukcyjny. Zaprezentowano przykładowe wyniki wykonanych pomiarów w oparciu o zaproponowaną metodę. Na podstawie przeprowadzonej analizy sformułowano wnioski dotyczące możliwości wykorzystania sygnału mocy chwilowej jako symptomu diagnostycznego, przeznaczonego...

 • Szacowanie zachowania się gruntów organicznych pod obciążeniem.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przedstawiono propozycje szacowania podstawowych parametrów ściśliwości i konsolidacji gruntów organicznych. Określono korelacje między właściwościami fizycznymi i edometrycznym modułem ściśliwości pierwotnej gytii i torfu oraz między współczynnikiem filtracji i współczynnikiem konsolidacji pionowej.Zamieszczono nomogramy do wyznaczania odpowiednich współczynników w zależności od wskaźnika porowatości i współczynnika filtracji.

 • Szacowanie wartości niemierzonych dla celów sterowania predykcyjnego

  Publikacja

  - Rok 2005

  Efektywne sterowanie zintegrowanym systemem ściekowym za pomocą zaawansowanych technologii sterowania - w tym przypadku technologii krzepkiego sterowania predykcyjnego (ang. Robust Model Predictive Control - RMPC) - ma na celu utrzymanie wysokiej technologicznej wydajności systemu przy relatywnie niskich kosztach jego prowadzenia oraz zapewnienie, że zostaną spełnione organiczenia związane z jakością oczyszczonych ścieków.

 • Kogeneracja gazowa vs rynek mocy w Polsce

  Publikacja

  przedstawiono prolemy rozwoju kogenerfacji gazowej w Polsce w aspekcie tworzonego rynku mocy.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Przegląd metod monitorowania stanu technicznego tranzystorów mocy

  W artykule przedstawiono kilka metod monitorowania stanu technicznego tranzystorów mocy, które są lub mogą być wbudowane w układy przekształtnikowe. Celem artykułu jest określenie aktualnego stanu badań na ten temat. Prezentowane metody przeznaczone są do monitorowania istotnych objawów starzenia modułów mocy: rozwarstwiania struktury modułu na skutek termomechanicznego zmęczenia stopu lutowniczego, uszkodzeń połączeń drutowych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Przegląd metod monitorowania stanu technicznego tranzystorów mocy

  Publikacja

  - Rok 2013

  W artykule przedstawiono kilka metod monitorowania stanu technicznego tranzystorów mocy, które są lub mogą być wbudowane w układy przekształtnikowe. Celem artykułu jest określenie aktualnego stanu badań na ten temat. Prezentowane metody przeznaczone są do monitorowania istotnych objawów starzenia modułów mocy: rozwarstwiania struktury modułu na skutek termomechanicznego zmęczenia stopu lutowniczego, uszkodzeń połączeń drutowych...

 • Wykrywanie sygnałów z widmem rozproszonym o małej mocy

  Niniejszy artykuł podzielony został na trzy części. Pierwsza z nich zawiera opis koncepcji oraz schemat blokowy stanowiska do wykrywania sygnałów z widmem rozproszonym o małej mocy. Ponadto, w tej części jest zaprezentowana realizacja praktyczna takiego stanowiska. Część druga jest charakterystyką oprogramowania, realizującego cyfrowe przetwarzanie sygnałów i stanowiącego interfejs użytkownika dla operatora stanowiska. W ostatniej...

 • Algorytmiczne metody redukcji poboru mocy w układach CMOS

  W pracy przedstawiono wybrane możliwości zredukowania poboru mocy układów CMOS z wykorzystaniem dwóch algorytmów szeregowania zadań w procesie syntezy wysokiego poziomu układów cyfrowych. Zaprezentowano dwa opracowane algorytmy, a mianowicie MAREL i UNILO, dla których utworzono odpowiednie programy pozwalające uzyskać redukcję mocy projektowanych układów CMOS. Przeprowadzone badania testowe przy pomocy standardowych benchmarków...

 • O strumieniu mocy w silniku lub w układzie napędowym

  Publikacja

  - Rok 2017

  W silniku lub w układzie napędowym, wielkość strumienia mocy rośnie w kierunku przeciwnym do kierunku przepływu mocy. Straty energetyczne i sprawność energetyczna silnika lub układu napędowego powinny być przedstawiane jako funkcje wielkości fizycznych niezależnych od strat. Takimi wielkościami są prędkość i obciążenie silnika. Jednakże obraz strumienia mocy w silniku lub w układzie napędowym jest przedstawiany w literaturze w...

 • O strumieniu mocy w silniku lub w układzie napędowym

  Publikacja

  W silniku lub w układzie napędowym wielkość strumienia mocy rośnie w kierunku przeciwnym do kierunku przepływu mocy. Straty energetyczne i sprawność energetyczna silnika lub układu napędowego powinny być przedstawiane jako funkcje wielkości fizycznych niezależnych od strat. Takimi wielkościami są prędkość i obciążenie silnika. Jednakże obraz strumienia mocy w silniku lub w układzie napędowym jest przedstawiany w literaturze w formie...

 • Porównanie mocy strat energetycznych w pompie wyporowej o zmiennej wydajności określonych bez uwzględnienia bądź z uwzględnieniem mocy ściskania oleju hydraulicznego

  Publikacja

  Porównano moce strat energetycznych w pompie wyporowej o zmiennej wydajności, określone bez uwzględnienia bądź z uwzględnieniem mocy ściskania oleju hydraulicznego. Ocena mocy ściskania cieczy w pompie stała się możliwa dzięki zastosowaniu, zaproponowanej przez autora, metody określenia stopnia zapowietrzenia cieczy w pompie. W metodzie określenia stopnia zapowietrzenia cieczy w pompie oraz w ocenie mocy strat objętościowych ściskania...

 • Modele farmy wiatrowej na potrzeby prognozowania mocy

  Publikacja

  - Rok 2011

  Krótkookresowe (z horyzontem 24-48 h) prognozowanie mocy farmy wiatrowej wymaga adekwatnego modelu uwzględniającego nie tylko wiatr (prędkość i kierunek) jako wymuszenie, ale także inne czynniki jak m.in.: właściwości i układ sterowania elektrowni wiatrowej, przesłonięcie, temperatura, profil pionowy, dynamika wiatru. Modele można podzielić na: fizykalne, statystyczne i behawioralne. W artykule przedstawiono wybrane modele mocy...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Reaktory jądrowe małej i średniej mocy

  Publikacja

  Ostatnie lata przyniosły wzrost zainteresowaniareaktorami jądrowymi małej i średniej mocy (SMR - ang.Small and Medium Reactors), których moce nie przekraczają700 MW, jako rozwiązania alternatywnego dladużych skomercjalizowanych bloków jądrowych. Obecnierozwijane reaktory małych i średnich mocy mogą konkurowaćz dużymi reaktorami z uwagi na zalety w postaci:1) mniejszej konstrukcji pozwalającej na produkcjęelementów reaktora w nadzorowanych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Optymalizacja rozpływów mocy biernej w systemie elektroenergetycznym

  Publikacja

  Referat prezentuje zagadnienia związane ze sterowaniem poziomami napięć w systemie elektroenergetycznym. Rozważane są dwie metody optymalizacji rozpływu mocy biernej, prowadzące do poprawy warunków napięciowych w systemie elektroenergetycznym i ograniczenia strat mocy czynnej. Pierwsza z metod optymalizacyjnych poddanych weryfikacji została zaimplementowana w programie PLANS, a bazuje na autorskiej procedurze opartej o logikę rozmytą,...

 • Automatyka a deficyt mocy biernej w systemie elektroenergetrycznym

  Publikacja

  - Rok 2007

  Przedstawiono wpływ regulatorów, ich algorytmów i nastawień na lokalny i globalny bilans mocy biernej w systemach elektroenergetycznytch. Zwrócono uwagę na nieprawidłowości stosowanych rozwiązań. Zaproponowano zmiany i sposoby ich wprowadzania.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • LABORATORYJNY MODEL ODBIORNIKA DUŻEJ MOCY. KONCEPCJA, WYKONANIE, EKSPERYMENTY

  W referacie przedstawiono koncepcję oraz sposób realizacji laboratoryjnego modelu odbioru o mocy 150 kVA. Odbiornik zaprojektowano w taki sposób aby umożliwić emulację zmienności mocy dowolnego odbiorcy, jak również pracę transformatora zasilającego takiego odbiorcę. W referacie zaprezentowano też przykładowe wyniki prób eksperymentalnych potwierdzające słuszność przyjętej koncepcji sterowania.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Ocena możliwości wykorzystania stacji przekształtnikowej HVDC do kompensacji mocy biernej

  Publikacja

  W niniejszym referacie zaprezentowano wyniki badań dotyczących oceny wykorzystania stacji przekształtnikowych łącza HVDC do kompensacji mocy biernej w systemie elektroenergetycznym. Poprzez odpowiednie sterowanie kątem zapłonu w przekształtnikach można wpłynąć na wartość mocy biernej pobieranej przez ten przekształtnik. Dołączając do tego sterowanie przekładnią transformatora przekształtnika uzyskuje się układ, w którym można zachować...

 • Szacowanie wydatku basenów nawadniających w warunkach sztucznej infiltracji

  Zapewnienie odpowiedniej jakości wód powierzchniowych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w świetle restrykcyjnych norm wody zaczyna napotykać coraz większe trudnosci. Jednym z rozwiązań jest wprowadzenie wody powierzchniowej w obszar sztucznej infiltracji, na który składają się stawy infiltracyjne oraz systemy odbioru wód przefiltrowanych (studnie, głębinowe, studnie lewarowe, drenaż podziemny). Obliczenia zdolności filtracyjnych...

 • Szacowanie niepewności pomiaru temperatury skóry metodą Monte Carlo

  W Katedrze Metrologii i Systemów Informacyjnych opracowano bezinwazyjną metodę pomiaru temperatury wybranych punktów ciała człowieka podczas próby wysiłkowej. Ze względu na wymaganą dokładność pomiarów wykorzystano do pomiaru metodę kontaktową. Jednocześnie, na podstawie wyników wcześniejszych pomiarów dynamiki zmian temperatury skóry podczas testu wysiłkowego zdecydowano się na zastosowanie jako czujnika - termoelementu. W referacie...

 • Analiza techniczna elektrowni fotowoltaicznej średniej mocy. Studium przypadku

  W artykule przedstawiono analizę budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej około 30 kW. Omówiono zasady doboru podstawowych elementów elektrowni.

 • Układy i schematy zastępcze impusowych generatorów wielkiej mocy

  Publikacja

  - Rok 2003

  W pracy przedstawiono generatory impulsowe wielkiej mocy. Generatory te stanowią źródła energii elektrycznej w badaniach fizycznych i technicznych zjawisk o krótkim czasie trwania, wymagających wielkiej mocy. Podano opis, schematy, ważniejsze parametry i odpowiednie zależności charakteryzujące parametry tych generatorów. Przedstawiono dwa główne rodzaje generatorów, tzn. impulsowe generatory pojemnościowe i impulsowe generatory...

 • ZASTOSOWANIE WYŁĄCZNIKA BEZPIECZNIKOWEGO DO FORMOWANIA IMPULSU WIELKIEJ MOCY

  Publikacja

  W wielu układach fizycznych i technicznych konieczne jest wytwarzanie impulsów wielkiej mocy o krótkim czasie trwania (rzędu ułamków µs). Impulsy te uzyskuje się stosując układy formujące zasilane ze źródła impulsowego wielkiej mocy, o długim czasie trwania impulsu, rzędu kilkudziesięciu µs. Jednym z układów formujących jest bezpiecznik wyłącznikowy. W pracy metodą symulacyjną badano wpływ parametrów bezpiecznika wyłącznikowego...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zastosowanie wyłącznika bezpiecznikowego do formowania impulsu wielkiej mocy

  W wielu układach fizycznych i technicznych konieczne jest wytwarzanie impulsów wielkiej mocy o krótkim czasie trwania (rzędu ułamków µs). Impulsy te uzyskuje się stosując układy formujące zasilane ze źródła impulsowego wielkiej mocy, o długim czasie trwania impulsu, rzędu kilkudziesięciu µs. Jednym z układów formujących jest bezpiecznik wyłącznikowy. W pracy metodą symulacyjną badano wpływ parametrów bezpiecznika wyłącznikowego...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Hierarchiczny układ sterowania poziomami napięć i rozpływem mocy biernej.

  Publikacja

  Sterownie poziomami napięć i rozpływem mocy biernej w systemie elektroenergetycznym realizowane jest wielopoziomowo. Prócz zadań sterowniczych lokalnych , potrzebne są również sterowania o charakterze systemowym. Przedstawiono koncepcję hierarchicznego układu sterowania poziomami napięć i rozpływem mocy biernej, umożliwiająca osiąganie, omówionych w referacie, celów technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych.

 • Kierunek wzrostu strumienia mocy w układzie napędu i sterowania hydrostatycznego. Graficzne przedstawianie mocy strat energetycznych oraz mocy rozwijanych w elementach układu. Część I. Układy ze sterowaniem dławieniowym szeregowym prędkości silnika hydraulicznego obrotowego

  Publikacja

  Zaproponowano i uzasadniono wykres przedstawiający kierunek wzrostu strumienia mocy narastającej od wału lub tłoczyska silnika hydraulicznego do wału pompy, mocy narastającej w wyniku wymuszania przez moce strat energetycznych występujących w elementach układu i sterowania hydrostatycznego. Przedstawiono interpretację graficzną mocy strat energetycznych występujących w elementach układów, a także mocy rozwijanych przez te elementy....

 • Rynek mocy jako nowy mechanizm rozliczeń w systemie elektroenergetycznym

  Publikacja

  - Rynek Energii - Rok 2019

  W artykule opisano rozliczenia w systemie elektroenergetycznym uzależnione od mocy, związane z gwarancją dostawy energii elektrycznej do systemu. Przedstawiono najważniejsze rynkowe mechanizmy mocowe, skupiając się głównie na rozwiązaniach stosowanych w krajach europejskich. Przedstawiono najważniejsze zasady funkcjonowania rynku mocy w Polsce oraz omówiono wyniki pierwszych aukcji na lata 2021-2023.

  Pełny tekst do pobrania w portalu