Wyniki wyszukiwania dla: SZKOLENIE FRANCHISE-BIORCÓW - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: SZKOLENIE FRANCHISE-BIORCÓW

Wyniki wyszukiwania dla: SZKOLENIE FRANCHISE-BIORCÓW

 • Szkolenie elektroniczne narzędziem budowy kapitału ludzkiego.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Autorka ukazuje proces szkoleń pracowników począwszy od tradycyjnego do bardziej nowoczesnego typu e-learning. W nowoczesnych przedsiębiorstwach odchodzxi sie od typowego, tradycyjnego szkolenia na rzecz bardziej efektywnych,tańszych i skutecznych czyli elektronicznych. W artykule pokazane są zalety i korzyści szkoleń elektronicznych w przygotowaniu pracowników do efektywnej pracy.

 • Dawid Ryś dr inż.

  SZKOLENIA Szkolenie dotyczące metodyki zarządzania projektami PRINCE 2. Certyfikat kwalifikacji.   Szkolenie dotyczące Mikromechaniki Pracy Mieszanek  Mineralno-Asfaltowych Szkolenie doyczące interakcji koło pojazdu-nawierzchnia

 • eNauczanie - szkolenie wprowadzające dla studentów - 2019/2020

  Kursy Online
  • A. Brękiewicz-Sieg
  • A. M. Dąbrowicz-Tlałka
  • D. Grott

  eNauczanie - szkolenie wprowadzające dla studentów - 2019/2020

 • Szkolenie okresowe bhp pracowników inżynieryjno-technicznych

  Kursy Online
  • I. Ziemba-Filip
  • M. Orepuk-Templin
  • M. Sokołowski
  • J. Macholl

  Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy przeznaczone jest dla osób pracujących w Politechnice Gdańskiej na stanowiskach inżynieryjno-technicznych.

 • Elementy prawa autorskiego (szkolenie zewnętrzne)

  Kursy Online

  CELSzkolenie ma na celu wyjaśnienie uczestnikom trudnych kwestii związanych z prawem autorskim. Pozwolina uporządkowanie i zapoznanie się z terminologią prawniczą, która często występuje np. w umowachwydawniczych. OPISSzkolenie z elementów prawa autorskiego dla naukowców przybliży tematykę związaną z ochroną danych ikorzystaniem z publikacji naukowych. Tematy podjęte w ramach szkolenia: ochrona twórczości iprowadzonych badań;...

 • SZKOLENIE MOODLE (AD)

  Kursy Online
  • M. Kwaśniewski
  • M. Joskowski
  • N. Jurczyk
  • A. Dąbrowski

 • SZKOLENIE MOODLE - M.W.

  Kursy Online
  • M. Wirkus

 • Szkolenie Moodle - AW

  Kursy Online
  • A. T. Wiśniewska

 • Metodologia prowadzenia badań (szkolenie zewnętrzne)

  Kursy Online

  CELCelem szkolenia jest podniesienie kompetencji, które zostaną wykorzystane do prowadzenia ćwiczeńspecjalistycznych oraz metodologii badań. OPISSzkolenie będzie obejmowało następujące zagadnienia: pomysły badawcze; konceptualizacja problemu badawczego; zasady budowania zespołów badawczych, dobre praktyki; wyszukiwanie i przetwarzanie informacji naukowej; koncepcja i projektowanie badań, konkretyzowanie celu badawczego; kosztorysy...

 • 18-19 eNauczanie - szkolenie wprowadzające dla studentów - 2018/2019

  Kursy Online
  • A. Brękiewicz-Sieg
  • A. M. Dąbrowicz-Tlałka
  • D. Grott

  eNauczanie - szkolenie wprowadzające dla studentów - 2018/2019

 • Szkolenie M - Edyta Drajska

  Kursy Online
  • E. Drajska

 • SZKOLENIE MOODLE - Karol Kufel

  Kursy Online
  • K. Kufel

 • SZKOLENIE MOODLE - Dagmara Nikulin

  Kursy Online
  • D. Nikulin

 • SZKOLENIE MOODLE - Ryszard Bielski

  Kursy Online
  • R. Bielski

 • Szkolenie dla nauczycieli - eNauczanie

  Kursy Online
  • A. Brękiewicz-Sieg
  • D. Grott

 • SZKOLENIE MOODLE - Artur Ziółkowski

  Kursy Online
  • A. Ziółkowski

 • Sztuka autoprezentacji dla dydaktyków i prelegentów (szkolenie zewnętrzne)

  Kursy Online

  CEL Szkolenie jest ukierunkowane na poznanie i opanowanie technik autoprezentacji prowadzących do budowy autorytetu nauczyciela akademickiego i wartościowych relacji ze współpracownikami. OPIS Szkolenie obejmie następujące zagadnienia: kontrakt psychologiczny nauczyciel - student analiza transakcyjna; komunikacja interpersonalna; motywowanie przez komunikowanie interpersonalne; asertywność i poczucie własnej wartości wykładowcy;...

 • Innowacyjne metody prowadzenia zajęć (szkolenie zewnętrzne)

  Kursy Online

  CELCelem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie wybranych koncepcji i teorii związanych z nauczaniem, sposobów rozpoznawania oczekiwań i możliwości studentów, pożądanych kompetencji wykładowcy i tutora, innowacyjnych umiejętności w dydaktyce szkoły wyższej oraz modernizacji własnego warsztatu dydaktycznego OPISSzkolenie będzie obejmowało następujące elementy: dydaktyka szkoły wyższej, efektywne przyswajanie wiedzy,...

 • Szkolenie okresowe bhp pracowników administracyjno-biurowych, bibliotekarzy oraz nauczycieli akademickich

  Kursy Online
  • M. Kwaśniewski
  • I. Ziemba-Filip
  • W. Kikolski
  • M. Joskowski
  • M. Orepuk-Templin
  • P. Traczyk
  • N. Jurczyk
  • G. Czajka
  • E. Kruk
  • M. Sokołowski
  • J. Macholl

  Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy przeznaczone jest dla osób pracujących w Politechnice Gdańskiej na stanowiskach administracyjno-biurowych, bibliotekarzy oraz nauczycieli akademickich.

 • SZKOLENIE MOODLE - Joanna Wolszczak-Derlacz

  Kursy Online
  • J. Wolszczak-Derlacz

 • Szkolenie dla Wydziałowych Komisji Stypendialnych

  Kursy Online
  • J. Olczak

  Zamieszczenie szkolenia dla członków Wydziałowych Komisji Stypendialnych, utworzenie bazy wiedzy oraz sprawdzenie wiedzy.

 • Kształcenie franchisobiorców: Przykład fińskiego programu szkoleniowego.

  Artykuł omawia szczegółowo zagadnienia związane ze szkoleniem fińskich franchisobiorców. Wyniki osiągnięte w Finlandii wydają się być interesujące z polskiej perspektywy. W artykule wykazano także potrzebę organizowania podobnych szkoleń w Polsce, które mogą w znaczący sposób przyczynić się do wzrostu dynamiki rozwoju franchisingu.

 • Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów

  Kursy Online
  • I. Ziemba-Filip
  • M. Orepuk-Templin
  • G. Czajka
  • M. Sokołowski
  • J. Macholl

  Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przeznaczone jest dla wszystkich osób rozpoczynających edukację w Politechnice Gdańskiej. Osoba odpowiedzialna merytorycznie za kurs: Michał Sokołowski, Dział Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej (misok@pg.edu.pl)

 • Szkolenie NCN: obszar HS

  Wydarzenia

  09-04-2021 10:00 - 09-04-2021 13:00

  Szkolenie dotyczy składania wniosków do programów NCN z dyscyplin HS. Skierowane jest do potencjalnych kierowników projektów. Szkolenie poprowadzi koordynatorka dyscypliny HS w NCN dr Anita Bielańska.

 • Szkolenie NCN: obszar NZ

  Wydarzenia

  06-04-2021 10:00 - 06-04-2021 13:00

  Szkolenie dotyczyć będzie składania wniosków do programów NCN z dyscyplin NZ. Skierowane jest do potencjalnych kierowników projektów. Szkolenie poprowadzi koordynator dyscypliny NZ w NCN dr Mateusz Sobczyk.

 • Szkolenie NCN: obszar ST

  Wydarzenia

  30-04-2021 10:00 - 30-04-2021 13:00

  Szkolenie dotyczy składania wniosków do programów NCN z dyscyplin ST. Skierowane jest do potencjalnych kierowników projektów. Szkolenie poprowadzi koordynator dyscypliny ST w NCN dr Tomasz Szumełda.

 • Szkolenie z menadżera bibliografii

  Wydarzenia

  11-04-2017 12:00 - 11-04-2017 13:30

  Program Mendeley umożliwia uporządkowanie dokumentów wykorzystywanych w warsztacie badawczym, proste dodawanie przypisów w określonym stylu cytowań oraz bibliografii załącznikowej, wspomaga kontakty między autorami.

 • Szkolenie z menadżera bibliografii

  Wydarzenia

  24-04-2017 13:00 - 24-04-2017 14:30

  Program Mendeley umożliwia uporządkowanie dokumentów wykorzystywanych w warsztacie badawczym, proste dodawanie przypisów w określonym stylu cytowań oraz bibliografii załącznikowej, wspomaga kontakty między autorami.

 • Szkolenie dla pracowników Politechniki Gdańskiej

  Wydarzenia

  13-10-2020 12:30 - 13-10-2020 15:00

  ”Jak przygotować się do złożenia wniosku na granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) w Programie Ramowym UE HORYZONT EUROPA”

 • Szkolenie

  Wydarzenia

  20-12-2016 09:45 - 20-12-2016 14:00

  „Polityka Open Access i Open Research Data w programie Horyzont 2020", miejsce: Politechnika Gdańska, Gmach Główny, sala 300. Rejestracja i program: www.rpkgdansk.pl.

 • Szkolenie

  Wydarzenia

  26-10-2016 09:30 - 26-10-2016 12:00

  Szkolenie "Premia na Horyzoncie 2020 – zasady aplikowania i realizacji", organizator – RPK, miejsce – Gmach Główny, s. 300, szczegóły na stronie https://www.rpkgdansk.pl/kategoria/szkolenia.

 • Szkolenie

  Wydarzenia

  03-02-2017 09:30 - 03-02-2017 14:00

  Jak przygotować wniosek w konkursie Research and Innovation Staff Exchange w programie Horyzont 2020?, miejsce: Politechnika Gdańska, Gmach Główny, sala 300, https://www.rpkgdansk.pl/kategoria/szkolenia.

 • Szkolenie

  Wydarzenia

  16-02-2017 09:45 - 16-02-2017 14:00

  Szkolenie: "Polityka Open Access i Open Research Data", miejsce: Politechnika Gdańska, Gmach Główny, sala 300, https://www.rpkgdansk.pl/kategoria/szkolenia.

 • Szkolenie CNE: English sounds in technology

  Wydarzenia

  07-05-2021 13:00 - 07-05-2021 14:30

  „Dydaktyczne Piątki” w CNE: „English sounds in technology – pronunciation workshop”

 • Szkolenie inspektorów nadzoru powłok malarskich statków morskich

  Kursy Online
  • J. Orlikowski
  • K. Żakowski
  • S. Krakowiak
  • K. Darowicki
  • A. Miszczyk
  • Ł. Gaweł
  • M. Szociński

  Wytyczne dotyczące uzyskiwania kwalifikacji inspektorów nadzoru wykonywania powłok malarskich zgodnie z postanowieniami IMO SOLAS II-1/3-2

 • Nowoczesne metody wizualizacji treści dydaktycznych (szkolenie zewnętrzne)

  Kursy Online

  CEL Podniesienie kompetencji kadry w zakresie stosowania nowoczesnych metod wizualizacji treścidydaktycznych. OPIS Warsztat z zakresu atrakcyjnej wizualizacji treści dydaktycznych. Uczestnicy szkolenia nabędą informacje na temat: technik sketchnoting i graphic facilitation, m.in.: tworzenie banku rysunków, przygotowanie kreatywnych szablonów, praca z metaforą, komponowania wieloformatowego plakatu dostosowanego do konkretnych...

 • Alicja Lizut-Ambroziak inż.

 • Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów kopiuj 1

  Kursy Online
  • I. Ziemba-Filip
  • M. Orepuk-Templin
  • G. Czajka
  • M. Sokołowski
  • J. Macholl

  Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przeznaczone jest dla wszystkich osób rozpoczynających edukację w Politechnice Gdańskiej. Osoba odpowiedzialna merytorycznie za kurs: Michał Sokołowski, Dział Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej (misok@pg.edu.pl)

 • Building ethics online course - australian and polish case study

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przedstawiono koncepcje i metody tworzenia szkolenia internetowego przez zespół międzynarodowy. Zaprezentowano zawartość szkolenia i metody oceny uczestników. Dla zainteresowanych udostępniono szkolenie na stronach internetowych Centrum Edukacji Niestacjonarnej Politechniki Gdańskiej.

 • Szkolenie z bazy Knovel

  Wydarzenia

  17-05-2018 13:00 - 17-05-2018 14:30

  Biblioteka zaprasza na szkolenie z bazy Knovel. Więcej informacji na stronie Biblioteki.

 • Szkolenie z narzędzia InCites

  Wydarzenia

  20-02-2018 10:00 - 20-02-2018 11:30

  Biblioteka PG zaprasza na szkolenie z narzędzia InCites Benchmark & Analytics dn. 20.02.2018 r., godz. 10.00–11.30. Program szkolenia i formularz rejestracyjny znajdują się na stronie Biblioteki PG.

 • Szkolenie CNE: Kiedy student się uczy?

  Wydarzenia

  12-03-2021 13:00 - 12-03-2021 14:30

  „Dydaktyczne Piątki” w CNE: Szkolenie dla nauczycieli akademickich „Kiedy student się uczy? Techniki i narzędzia wspomagające proces efektywnej nauki studentów (w oparciu o wiedzę neurobiologiczną)”

 • Szkolenie z bazy IEEE

  Wydarzenia

  14-11-2018 12:00 - 14-11-2018 14:00

  Szkolenie przedstawi najważniejsze zagadnienia związane z publikowaniem i przeszukiwaniem bazy IEEE Xplore

 • Szkolenie CNE: Błędy wykładowców oczami studentów

  Wydarzenia

  05-03-2021 13:00 - 05-03-2021 14:30

  Centrum Nowoczesnej Edukacji PG zaprasza na kolejne cotygodniowe szkolenie w ramach programu „Dydaktyczne Piątki”: Błędy wykładowców oczami studentów. Porażka jako sposób osiągania mistrzostwa.

 • Szkolenie dla wnioskodawców OPUS17 oraz PRELUDIUM17

  Wydarzenia

  17-05-2019 08:00 - 17-05-2019 11:00

  Szkolenie skierowane do osób zainteresowanych aplikowaniem o środki finansowe z NCN w ramach programów PRELUDIUM 17 oraz OPUS 1 Zgłoszenia : monika.wieczerzak1@pg.edu.pl

 • Szkolenie dla wnioskodawców OPUS17 oraz PRELUDIUM17

  Wydarzenia

  17-05-2019 08:00 - 17-05-2019 11:00

  Szkolenie skierowane do osób zainteresowanych aplikowaniem o środki finansowe z NCN PRELUDIUM17 oraz OPUS17. Zgłoszenia udziału w szkoleniu: monika.wieczerzak1@pg.edu.pl w terminie do 15.05.2019 r.

 • Standardy przesyłania informacji multimedialnych

  Publikacja

  - Rok 2002

  Techniki multimedialne stały się jadnym z motorów rozwoju technologii trans-misji danych. Przesyłanie obrazu i dźwięku na duże odległości i do wielu od-biorców jednocześnie, jak również interakcja w czasie rzeczywistym, narzuci-ły sieciom transakcyjnym surowe wymagania odnośnie pasma przepustowości i o-późnień. W związku z tym rozwinęło się wiele technologii sieciowych szcze-gólnie zorientowanych na zapewnienie jakości usług...

 • PWN - Szkolenie z pisania artykułów naukowych

  Wydarzenia

  07-06-2018 00:00 - 07-06-2018 23:59

  Instytut PWN zaprasza pracowników naukowych i doktorantów na szkolenie dot. skutecznego pisania i publikowania artykułów naukowych.

 • Szkolenie w ramach POWER 3.4

  Wydarzenia

  17-09-2018 14:00 - 17-09-2018 18:00

  Szkolenie w ramach POWER 3.4: Wykorzystanie menadżera bibliografii Mendeley w pracy dydaktycznej

 • Szkolenie dot. składania wniosku w Programie Horyzont

  Wydarzenia

  24-02-2021 10:00 - 24-02-2021 12:00

  Omówienie struktury nowego programu ramowego UE Horyzontu Europa (HE) i zasad udziału w programie. Informacje o planowanych konkursach w HE. Prowadząca: Renata Downar-Zapolska, rejestracja e-mailowa: annwnuk@pg.edu.pl.