Wyniki wyszukiwania dla: TEAM PERFORMANCE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: TEAM PERFORMANCE

Wyniki wyszukiwania dla: TEAM PERFORMANCE

 • Influence of the Working Strategy on A-Team Performance

  Publikacja
  • D. Barbucha
  • I. Czarnowski
  • P. Jędrzejowicz
  • E. Ratajczak-Ropel
  • I. Wierzbowska

  - Rok 2010

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Team Roles and Team Performance in Small Virtual Software Teams

  The article presents the results of research on the composition of team roles conducted in 24 student software teams. An adaptation of M. Belbin’s model by B. Kożusznik was used. The model of team balance according to Belbin and Haaf is presented and correlations between team balance and team performance are analysed. Team performance is measured at three levels: result, satisfaction and team climate. The selected constellation...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Team Performance Management

  Czasopisma

  ISSN: 1352-7592 , eISSN: 1758-6860

 • COMPARATIVE STUDY OF TRADITIONAL AND VIRTUAL TEAMS

  Publikacja

  The paper presents two kinds of cooperating teams: traditional and virtual, and proposes a new measure of the team virtuality level. Some representative teamwork characteristics, such as team member competencies, team diversity, leadership, and team decision-making are analyzed and compared depending on the degree of virtuality. Moreover, the team climate as one of the team performance measures is also analyzed and compared in...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Teaching High Performance Computing Using BeesyCluster and Relevant Usage Statistics

  Publikacja

  - Rok 2014

  The paper presents motivations and experiences from using the BeesyCluster middleware for teaching high performance computing at the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, Gdansk University of Technology. Features of BeesyCluster well suited for conducting courses are discussed including: easy-to-use WWW interface for application development and running hiding queuing systems, publishing applications as services...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • The congruence of mental models in entrepreneurial teams – implications for performance and satisfaction in teams operating in an emerging economy

  Purpose – The paper aims to explore the relationship between the congruence of mental models held by the members of entrepreneurial teams operating in an emerging economy (Poland) and entrepreneurial outcomes (performance and satisfaction). Design/methodology/approach – The data obtained from 18 nascent and 20 established entrepreneurial teams was analysed to answer hypotheses. The research was quantitative and was conducted using...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Teams Tools. Leading High-Performance Teams with Different Types of Intelligence

  Publikacja

  - Rok 2018

  The subject of this paper is the analysis of necessary tools for global teams, image of the team leader, styles of leadership in global teams. The analysis is based on selected examples from high-performance teams with visible results. The purpose of the work is to answer for the following questions: What are the characteristics of the leading global teams? Which style of leadership use the global teams? Is a female leader different...

 • Attributes of Entrepreneurial Teams as Elements of a Mental Model

  An entrepreneurial team can be defined as a small group of individuals holding ownership or control positions who create or develop an entrepreneurial venture and have shared commitments towards each other. Entrepreneurial teams start numerous new ventures or affect the performance of firms due to their social capital based on some characteristic attributes. The mental models of teams refer to internal, organised representation...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Effective Collaboration of Entrepreneurial Teams—Implications for Entrepreneurial Education

  In the situation of a permanent change and increased competition, business ventures are more and more often undertaken not by individuals but by entrepreneurial teams. The main aim of this paper is to examine the team principles implemented by eective entrepreneurial teams and how they dier in nascent and established teams. We also focused on the relationship between the implementation of these rules by entrepreneurial team members...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zaufanie w zespołach pracowniczych – czy polskie zespoły są gotowe na empowerment?

  Zaufanie jest istotnym elementem klimatu pracy zespołowej i warunkiem budowania efektywnych zespołów, korzystających z potencjału zaangażowanych w realizację celu pracowników. Zaufanie jest też podstawą wdrażania w zespołach zasad empowermentu, rozumianego nie tylko jako przekazanie władzy członkom zespołu, ale również jako zdolność zespołu do przejmowania odpowiedzialności za realizację wybranego celu. W artykule przedstawiono...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wymiary klimatu pracy zespołowej

  Artykuł prezentuje koncepcje klimatu pracy zespołowej jako determinanty zespołowej efektywności i innowacyjności. Zaprezentowano sześć modeli klimatu pracy zespołowej i przeanalizowano główne wymiary klimatu, opracowując na tej podstawie nowy, 5-wymiarowy model, który obejmuje: wsparcie oparte na zaufaniu, popieranie innowacji,odpowiedzialność, wizja i motywacja. Pokazano również kilka narzędzi do pomiaru klimatu pracy zespołowej.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Znaczenie różnorodności w wirtualnej współpracy

  Różnorodność jest jedną z podstawowych cech zespołów wirtualnych. Odnosi się ona do geograficznego rozproszenia członków zespołu, różnic stref czasowych, w których pracują, zróżnicowania narodowogo i kulturowego, ale również do pracy dla różnych organizacji, pełnienia różnych ról zespołowych o odpowiedzialności za różne części realizowanego projektu. Artykuł dotyczy najważniejszych wymiarów różnorodności istotnych dla wirtualnej...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Joanna Czerska dr inż.

  Joanna Czerska jestem człowiekiem, którego misją i pasją jest rozwój ludzi i organizacji. Moje motto to: „Nie ma takiej fantazji, której wola i rozum ludzki nie zdołałby przekształcić w rzeczywistość.”   William Shakespeare W życiu kieruję się wartościami szacunku, pracy zespołowej i pozytywnego nastawienia. To one mnie definiują i decydują o tym jakim jest człowiekiem.Moja przygoda z Lean rozpoczęła się, podczas pisania pracy...

 • Pomiędzy kontrolą i zaufaniem – jakich liderów potrzebują wirtualne zespoły projektowe

  Artykuł dotyczy zarządzania zespołem wirtualnym, które jest szczególnym wyzwaniem ze względu na rozproszenie geograficzne członków zespołu oraz porozumiewanie się za pośrednictwem technologii informacyjnej. Skoncentrowano się na utrzymywaniu odpowiedniej proporcji pomiędzy zaufaniem i kontrolą zespołu i opracowano listę rekomendacji dla liderów zespołów wirtualnych, dotyczących budowania zaufania i koordynacji pracy. Do realizacji...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Knowledge Management Critical Success Factors and the Innovativeness of KIBS Companies

  The purpose of this paper is to examine the influence of two critical success factors for knowledge management (i.e. leadership and support by the management, motivational practices) on the innovativeness of knowledge-intensive business service (KIBS) companies in the SMEs sector. A sample of 400 companies (KIBS SMEs) located in the Pomeranian District in Poland was selected. The questionnaire was designed to measure knowledge...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Development of Intelligent Control for Annealing Unit to Ensure the Minimization of Retroactive Effects on the Supply Network

  Publikacja

  - Rok 2015

  Research conducted by our team focused on the development of a complete annealing unit, using modern technologies and components, such as a programmable logic controller, an industrial computer and microcontrollers, ensuring an intelligent way to control power semiconductor elements (SSR relays), with regard to minimizing retroactive effects on the supply network. This modern configuration offers a number of new possibilities of...

 • Jerzy Proficz dr inż.

  Jerzy Proficz – wicedyrektor Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (CI TASK) na Politechnice Gdańskiej. Uzyskał stopień naukowy doktora (2012 r.) w specjalności Informatyka na temat przetwarzania strumieni danych w środowisku superkomputera (HPC, Big Data). Autor i współautor ponad 40 artykułów w czasopismach i na konferencjach naukowych związanych głównie z równoległym przetwarzaniem danych na komputerach...

 • Agata Kot-Wasik prof. dr hab. inż.

  Agata Kot-Wasik, urodzona w 1964 r. w Siedlcach (woj. mazowieckie), ukończyła studia magisterskie w 1988 r. na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, w specjalności Analityka Techniczna i Przemysłowa. W latach 1988–1992 była zatrudniona w Katedrze Chemii Organicznej na macierzystym wydziale na stanowisku naukowo-technicznym. W 1990 r. ukończyła na PG studia podyplomowe „Techniki Instrumentalne w Analizie Śladów i Ochronie...

 • The fast identification of explosives, natcotics and other chemicals carried on board of ships or transported in containers

  Publikacja

  - Rok 2011

  The fast identification of explosives, narcotics and other chemicals carried on board of ships or transported in containers to the harbors is an important problem of maritime security. Raman spectroscopy is an advanced technique used in state-of-the art laboratories for fast identification of chemicals. No sample preparation is required, and identification can be carried out through transparent packing, such as plastic or glass,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Tacit Knowledge Sharing and Personal Branding. How to Derive Innovation From Project Teams?

  Publikacja

  Innovation, relationships, cooperation, and knowledge are key factors which determine a competitive advantage in the networked economy. A network serves as a contemporary form of market process coordination. Network economy, according to the idea of prosumerism, is founded on collaboration of individual creators based on a network of values instead of hierarchical dependencies. Another feature of a network is that it imposes symmetry...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Informal projects management with volunteers participation

  The article briefly presents some experiences and results of research which has been conducted in order to identify key elements influencing the success of projects managed in informal way with volunteers’ participation. These experiences were collected during the realization of several “soft” projects. The general aims of these projects were sports competitions’ organisation, cultural events and charity projects for...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Fuzzy Methods and Models for a Team-Building Process

  Publikacja

  - Rok 2014

  This chapter contains an introduction to fuzzy-logic model-based approaches for a team-building process. Such appraches allow extending typical recruiting practice and selection processes to enable a wider and more precise assessment of a new team and/or existing team members, taking into account both their hard and soft skills. Moreover, as effectiveness of teams depends on the interpersonal skills and emotional intelligence...

 • Preferences Towards Working in Culturally Diverse Teams at Different Stages of the Entrepreneurial Process

  As entrepreneurial teams become prevalent, it is important to study factors related to their creation and effectiveness. The goal of the current research was to analyze preferences towards working in a multicultural team (MCT) versus a single culture team (SCT) at different stages of the entrepreneurial process. The study involved students originating from various cultures with previous experience in both SCTs and MCTs as participants....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • The preferable ways of decision-making in IT teams

  Software development team collaboration requires various decisions regarding essential aspects of a project’s progress. General and particular decision-making models are considered, and their main aspects such as team types, problem solving categories, and decision-making ways are analyzed. The research concerns representative groups of IT specialists and their preferences in decision-making are investigated. Four possible cases were...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • A modified hat problem

  The topic of our paper is the hat problem in which each of n players is randomly fitted with a blue or red hat. Then everybody can try to guess simultaneously his own hat color by looking at the hat colors of the other players. The team wins if at least one player guesses his hat color correctly, and no one guesses his hat color wrong; otherwise the team loses. The aim is to maximize the probability of a win. There are known many...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Project Team Management Supported by an Agent-Based Model

  Publikacja

  This work is a continuation of a series of works about research into the use of multi-agent systems to support IT project management. Previous studies have shown the possibility of using a multi-agent in order to optimize management decisions concerning the selection of methods for project implementation. It was noted that the project manager's decisions are influenced by three fundamental parameters: the entropy of the project,...

 • Attitudes towards Collaboration in Multicultural Teams in the opinion of Polish and Chinese Students

  The main goal of this paper is to present results of research that addresses the issue of attitudes towards working in both multicultural and single culture teams among Polish and Chinese students. The relationship between those attitudes and factors that includes individual experiences of research participants as well as characteristics of team tasks was analyzed. The research was conducted with students of one Polish and one...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • To Work or Not to Work… in a Multicultural Team?

  The main goal of the article is to present research findings regarding student’s attitude to working in a multicultural team (MCT). Research participants of different cultural background completed the research survey. Their willingness to work in MCT was measured together with factors that influence it. These include factors related to both team members and the task structure. Research findings indicate that the respondents preferred...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Urban Prototyping in CAVE Cooperation Between the Academy of Fine Arts in Gdansk and the Gdansk University of Technology

  Publikacja

  - Rok 2018

  The paper describes results of cooperation between the Passive Architecture Laboratory at the Academy of Fine Arts in Gdańsk and the Immersive 3D Visualization Lab at the Gdańsk University of Technology. The authors as the design supervisors (respectively for a team of architects and a team of IT specialists) present advantages and disadvantages of urban design with use of virtual reality.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Implementacja procesów zarządzania zmianami w przedsiębiorstwie

  Implementacja procesów zarządzania zmianami w przedsiębiorstwie. W artykule przedstawiono sposób implementacji procesów zarządzania zmianami w przedsiębiorstwie w oparciu o IBM Rational Team Concert. Celem artykułu jest wskazanie na przydatność wspierania procesów zarządzania zmianą przy pomocy IBM Rational Team Concert.

 • Utilizing online collaborative games to facilitate Agile Software Development

  Effective collaboration and interaction among the development team and between the team and the customer as well as proactive attitude in initiating and implementing improvements play vital roles in the success of agile projects. The challenge is how to address these social aspects since neither the Agile Manifesto nor the Scrum Guide specify techniques that aid the human side of software development. To fill this gap, we developed...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Managing Virtual Teams: The Three Dimensions Scope

  Publikacja

  Due to globalisation and economic reasons the number of people working as a team in a virtual environment is increasing. Although virtual team can outperform teams working in a traditional environment still many managers face difficulties in achieving this goal. This article describes the idea of a system that would support knowledge management in virtual teams focusing on three dimensions of virtual work: location, organisation,...

 • Intercultural Challenges in Virtual Teams

  : Virtual teams are usually geographically dispersed and consist of members from different countries and cultures. They influences internal communication processes and can cause personal conflicts, misunderstandings or lack of trust. Intercultural diversity is also significant for goal setting and team effectiveness. The aim of this article is to check if virtual team members appreciate the cultural diversity or rather suffer from lack...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Knowledge Management Challenges in Collaborative Design of a Virtual Call Centre

  This paper presents the analysis of knowledge management issues for an user interface consulting project relevant during the development of a Virtual Call Centre. Experiences gathered by the team of designers and team of usability consultants have been described and evaluated from the knowledge management viewpoint. A concept of a knowledge-based system, potentially supporting usability consulting in subsequent IT projects has...

 • A construction for the hat problem on a directed graph

  Publikacja

  A team of n players plays the following game. After a strategy session, each player is randomly fitted with a blue or red hat. Then, without further communication, everybody can try to guess simultaneously his own hat color by looking at the hat colors of the other players. Visibility is defined by a directed graph; that is, vertices correspond to players, and a player can see each player to whom he is connected by an arc. The...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • DECISION - MAKING IN VIRTUAL SOFTWARE TEAMS USING CLOUD PLATFORMS

  Publikacja

  Software development projects are usually realized by traditional or virtual IT teams using computing clouds. Team collaboration requires decision - making regarding essential aspects of a project progress. The article concerns methods of decision – making process in the case of traditional and virtual teams’ work. The research results conducted in a group of IT specialists are presented, and to analyze their preferences in decision-making...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • On the Agile Mindset of an Effective Team – An Industrial Opinion Survey

  In this paper we present the results of an opinion survey among 52 agile practitioners who evaluated the importance of 26 selected elements of the agile mindset to the effectiveness of an agile team. In total, we have identified 70 unique agile mindset elements based on 11 literature sources and 5 interviews with industry experts. 7 elements belonged to the “support for business goals” category, 20 to the “relationships within...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • GROUP COMPOSER - System for Modeling Agents’ Team Building for Tasks

  Multi-agent systems consist of many autonomous units, called agents, that can interact when trying to achieve their goals. The selection of interaction partners is called team formation. Three basic approaches can be considered to match multi-agent system resources to the problem at hand. To research the properties of different approaches, a software for modeling team formation in multi-agent systems has been created and is presented...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Adopting Collaborative Games into Agile Requirements Engineering

  Publikacja

  In agile software development, where great emphasis is put on effective informal communication involving diverse stakeholders, success depends on human and social factors. Not surprisingly, the Agile Manifesto advocates principles and values such as “individuals and interactions over processes and tools”, “focus on the customer”, “collaborate regularly”, “communicate face-to-face within the team” and “have regular team introspection”....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Student Perspectives on the 2017 ESA Concurrent Engineering Challenge

  Publikacja
  • K. Doerksen
  • T. Van‘t Klooster
  • W. Ferguson
  • S. Pepper
  • D. van Paridon
  • R. Amorim
  • R. Chotalal
  • K. Ciechowska
  • A. Dąbrowski
  • V. Kunbrger... i 4 innych

  - Rok 2018

  In September 2017, the first ESA Academy’s Concurrent Engineering Challenge (CEC) was held, giving 88 Master’s and PhD-level students from twelve ESA Member and Associate States a powerful platform to experience system engineering in an intense, fast paced, and real-world environment. Within four days, teams of physics and engineering students in Concurrent Design Facilities (CDF) located in Politecnico di Torino, Universidad Polit´ecnica...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Playing the Sprint Retrospective: A Replication Study

  Publikacja

  - Rok 2020

  The Sprint Retrospective is a vehicle for continuous process improvement. Even though it is a well established agile practice, running effective retrospective meetings is challenging. There have been a lot of identified problems that commonly occur during these meetings. To address them, Przybyłek & Kotecka [20] successfully revitalized retrospective meetings by adopting collaborative games, which represent a powerful tool in improving...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Hat problem on the cycle C4

  Publikacja

  The topic of our paper is the hat problem. In that problem, each of n people is randomly tted with a blue or red hat. Then everybody can try to guess simultanously his own hat color looking at the hat colors of the other people. The team wins if at least one person guesses his hat color correctly and no one guesses his hat color wrong, otherwise the team loses. The aim is to maximize the probability of win. In this version every...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • The hat problem on a union of disjoint graphs

  The topic is the hat problem in which each of n players is randomly fitted with a blue or red hat. Then everybody can try to guess simultaneously his own hat color by looking at the hat colors of the other players. The team wins if at least one player guesses his hat color correctly, and no one guesses his hat color wrong; otherwise the team loses. The aim is to maximize the probability of winning. In this version every player...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • On the hat problem, its variations, and their applications

  The topic of our paper is the hat problem in which each of n players is randomly fitted with a blue or red hat. Then everybody can try to guess simultaneously his own hat color by looking at the hat colors of the other players. The team wins if at least one player guesses his hat color correctly, and no one guesses his hat color wrong; otherwise the team loses. The aim is to maximize the probability of a win. There are known many...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • GNSS INVENTORY OF HISTORIC NARROW-GAUGE RAILWAY LINE IN KOSZALIN UNDER EXTREMELY UNFAVORABLE MEASUREMENTS CONDITIONS FROM THE POINT OF VIEW OF SATELLITE SIGNALS AVAILABILITY

  Publikacja

  - Rok 2015

  A team of academic researchers from the Gdańsk University of Technology, Gdynia Maritime University and the Polish Naval Academy have been working since 2009 on the methodology of using active GNSS geodetic networks for geodetic inventory of railways and on adapting this measurement technique for designing geometric layouts of railway and tram lines. Over the years, the team tested a variety of configurations of receivers and settings...

 • The hydrodynamic pressure field of the ship Zodiak, measurements and calculations

  Publikacja

  The article presents the results of measurements of the slowly changing hydrodynamic pressure field HPF generated by the movement of the ship, Zodiak, in the Bay of Gdansk. The measurement results have been obtained in the framework of the program of the work in Siramis, under the auspices of the European Defence Administration of the EU, by the research team of the Naval Academy in Gdynia. The measurement results were compared with...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • The hat problem on cycles on at least nine vertices

  Publikacja

  The topic is the hat problem in which each of n players is randomly fitted with a blue or red hat. Then everybody can try to guess simultaneously his own hat color by looking at the hat colors of the other players. The team wins if at least one player guesses his hat color correctly, and no one guesses his hat color wrong; otherwise the team loses. The aim is to maximize the probability of winning. In this version every player...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • A more colorful hat problem

  The topic is the hat problem in which each of n players is randomly fitted with a blue or red hat. Then everybody can try to guess simultaneously his own hat color by looking at the hat colors of the other players. The team wins if at least one player guesses his hat color correctly, and no one guesses his hat color wrong; otherwise the team loses. The aim is to maximize the probability of winning. We consider a generalized hat...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Fast collaborative graph exploration

  Publikacja

  - INFORMATION AND COMPUTATION - Rok 2015

  We study the following scenario of online graph exploration. A team of k agents is initially located at a distinguished vertex r of an undirected graph. At every time step, each agent can traverse an edge of the graph. All vertices have unique identifiers, and upon entering a vertex, an agent obtains the list of identifiers of all its neighbors. We ask how many time steps are required to complete exploration, i.e., to make sure...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Fast Collaborative Graph Exploration

  Publikacja

  - LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE - Rok 2013

  We study the following scenario of online graph exploration. A team of k agents is initially located at a distinguished vertex r of an undirected graph. At every time step, each agent can traverse an edge of the graph. All vertices have unique identifiers, and upon entering a vertex, an agent obtains the list of identifiers of all its neighbors. We ask how many time steps are required to complete exploration, i.e., to make sure...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym