Wyniki wyszukiwania dla: TEORIA GRAFÓW - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: TEORIA GRAFÓW

Wyniki wyszukiwania dla: TEORIA GRAFÓW

 • Zespół Katedry Rachunku Prawdopodobieństwa i Biomatematyki

  * modele ryzyka i ich zastosowania * probabilistyczne i grafowe metody w biologii * stochastyczne równania różniczkowe * statystyczna analiza danych * teoria grafów * teoria i zastosowania stochastycznych układów dynamicznych w biologii i medycynie

 • Joanna Raczek dr inż.

  Wykształcenie 1997 -- 2001 Studia inżynierskie, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska. Kierunek: Matematyka, specjalność: Matematyka Stosowana. 2001 -- 2003 Studia magisterskie, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska. Kierunek: Matematyka, specjalność: Matematyka Stosowana. 2000 -- 2004 Studia inżynierskie, Wydział Elektroniki, Informatyki i Telekomunikacji,...

 • Grafy w Imperium Rzymskim

  Publikacja

  - Pismo PG - Rok 2021

  Teoria grafów znalazła zastosowanie w sieciach telekomunikacyjnych, transporcie, bioinformatyce, zarządzaniu i w wielu innych dziedzinach. Ale co ma ona wspólnego z Imperium Rzymskim?

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Projektowanie napędów turbinowych OMSII

  Kursy Online
  • J. Głuch

  Podział siłowni turbinowych lądowych i morskich. Siłownie turboparowe. Siłownie turbogazowe. Metody projektowania siłowni turbinowych. Teoria grafów w projektowaniu turbin. Metody projektowania turbin 3D. Zastosowanie systemów nadzoru w projektowaniu siłowni turbinowych.

 • Zespół Algorytmów i Modelowania Systemów

  Studiowanie problemów i modeli teoriografowych ma na celu badanie złożoności obliczeniowej uogólnień problemu klasycznego kolorowania wierzchołków i krawędzi grafu znajdujących zastosowania w modelowaniu praktycznych problemów oraz badanie nowych miar oceny skuteczności algorytmów. W zakresie szeregowania zadań badania koncentrują się na konstrukcji harmonogramów optymalnych z punktu widzenia długości harmonogramu i średniego czasu...

 • Kacper Wereszko mgr inż.

  Osoby

  Kacper Wereszko uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera w 2016 roku (kierunek: informatyka, specjalność: algorytmy i technologie internetowe), a od 2017 roku jest uczestnikiem studiów doktoranckich z dyscypliny Informatyka. Obecnie pracuje jako asystent w Katedrze Algorytmów i Modelowania Systemów. Jego zainteresowania badawcze obejmują badanie własności bezpieczeństwa w grafach, problemy dominowania w grafach oraz ich praktyczne...

 • Robert Lewoń dr inż.

  Osoby

 • Lower bound on the weakly connected domination number of a tree

  Praca dotyczy dolnego ograniczenia liczby dominowania słabo spójnego w drzewach (ograniczenie ze względu na ilość wierzchołków i ilość wierzchołków końcowych w drzewie).

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • The outer-connected domination number of a graph

  W pracy została zdefiniowana liczba dominowania zewnętrznie spójnego i przedstawiono jej podstawowe własności.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Total restrained domination numbers of trees

  Publikacja

  Opisane są wszystkie drzewa, w których liczby dominowania totalnego i totalno - powściągniętego są sobie równe, a także podano dolne ograniczenie na liczbę dominowania totalno - powściągniętego w drzewach.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Paired domination and doubly domination in graphs

  Publikacja

  - Rok 2007

  W rozprawie poruszane są zagadnienia związane z dominowaniem parami w grafach oraz domiowaniem totalno - powściągniętym w grafach. Ponadto omawiane są zagadnienia związane ze złożonością obliczeniową różnych problemów dominowania w grafach.

 • Packing Three-Vertex Paths in 2-Connected Cubic Graphs

  Publikacja

  - ARS COMBINATORIA - Rok 2008

  W pracy rozważano problem rozmieszczanie ścieżek P3 w 2-spójnych grafach 3-regularnych. Pokazano, że w 2-spójnym grafie 3-regularnym o n wierzchołkach można zawsze pokryć 9/11 n wierzchołków przez ścieżki P3; podano także odpowiednie oszacowania górne.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Tighter bounds on the size of a maximum P3-matching in a cubic graph

  Publikacja

  W pracy pokazano, że największe P3-skojarzenie dla dowolnego grafu o n>16 wierzchołkach składa się z przynajmniej 117n/152 wierzchołków.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Cost minimisation in unbounded multi-interface networks

  Publikacja

  - Rok 2008

  W pracy badano problem odłączania niektórych urządzeń komunikacyjnych w wielointerfejsowych sieciach bezprzewodowych w taki sposób, by zapewnić realizację wymaganego grafu połączeń przy jednoczesnej minimalizacji zużycia energii. Sformułowano problem optymalizacyjny, podano wyniki dotyczące jego trudności i zaproponowano algorytmy optymalizacyjne dla wariantu, w którym liczba interfejsów komunikacyjnych jest potencjalnie nieograniczona...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • The complexity of the L(p,q)-labeling problem for bipartite planar graphs of small degree

  W pracy pokazano, że problem L(p,q)-kolorowania przy użyciu ''t'' kolorów jest NP-zupełny nawet w wersji ograniczonej do grafów planarnych dwudzielnych małego stopnia, nawet dla stosunkowo niewielkich wartości ''t''. Jako wniosek z uzyskanych wyników stwierdzono, że problem L(2,1)-kolorowania grafów planarnych przy użyciu 4 kolorów jest NP-zupełny, a także że problem L(p,q)-kolorowania grafów o maksymalnym stopniu 4 jest NP-zupełny...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Scheduling with precedence constraints: mixed graph coloring in series-parallel graphs.

  Publikacja

  - Rok 2008

  W pracy rozważono problem kolorowania grafów mieszanych, opisujący zagadnienie szeregowania zadań, w którym zależności czasowe zadań mają charakter częściowego porządku lub wzajemnego wykluczania. Dla przypadku, w którym graf zależności jest szeregowo-równoległy, podano algorytm rozwiązujący problem optymalnie w czasie $O(n^3.376 * log n)$.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Cost minimization in wireless networks with a bounded and unbounded number of interfaces

  Publikacja

  - NETWORKS - Rok 2009

  Praca dotyczy problemu minimalizacji energii poprzez selektywne odłączanie urządzeń komunikacyjnych w wielointerfejsowych sieciach bezprzewodowych w taki sposób, by zapewnić realizację wymaganego grafu połączeń. Sformułowano problem optymalizacyjny, podano wyniki dotyczące jego trudności i zaproponowano algorytmy optymalizacyjne. Rozważono zarówno wariant, w którym liczba interfejsów komunikacyjnych jest parametrem stałym (narzuconym...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Forwarding and optical indices of a graph

  Publikacja

  W pracy rozstrzygnięto dwa problemy dotyczące komunikacji wszyscy-do-wszystkich w grafach. Stwierdzono, że dla wersji skierowanej problemu parametry ''pi'' (maksymalne obciążenie krawędzi) i ''w'' (parametr chromatyczny) nie muszą być w ogólności sobie równe. Dla wersji nieskierowanej problemu pokazano, że wyznaczenie wartości zarówno ''pi'', jak i ''w'', jest w ogólności problemem NP-trudnym.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Total outer-connected domination in trees

  W pracy przedstawiono dolne ograniczenie na liczbę dominowania totalnego zewnętrznie spójnego w grafach oraz scharakteryzowano wszystkie drzewa osiągające to ograniczenie.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Minimalizacja szerokości pasma w sieciach radiowych metodami szkieletowego kolorowania grafów

  Publikacja

  Artykuł poświęcony jest szkieletowemu kolorowaniu grafów, które jest matematycznym modelem dla problemu minimalizacji szerokości pasma w sieciach radiowych. Badamy w nim zależność szkieletowej liczby chromatycznej od parametrów zagadnienia. Dowodzimy, że dla dużych wartości parametrów ta zależność jest liniowa.

 • The complexity of minimum-length path decompositions

  Publikacja

  We consider a bi-criteria generalization of the pathwidth problem, where, for given integers k, l and a graph G, we ask whether there exists a path decomposition P of G such that the width of P is at most k and the number of bags in P, i.e., the length of P, is at most l. We provide a complete complexity classification of the problem in terms of k and l for general graphs. Contrary to the original pathwidth problem, which is fixed-parameter...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Consensus models: Computational complexity aspects in modern approaches to the list coloring problem

  Artykuł poświęcony jest nowym modelom konsensusowego kolorowania grafów. Artykuł zawiera omówienie trzech takich modeli, analizę ich złożoności obliczeniowej oraz wielomianowy algorytm dla częściowych k-drzew, dla tzw. modelu addytywnego.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Planarność i zewnętrzna planarność grafów

  Publikacja

  - Rok 2009

  Niech G będzie niepustym grafem prostym. Graf, który można przedstawić na płaszczyźnie w taki sposób, że żadne dwie krawędzie nie przecinają się nazywamy grafem płaskim, natomiast graf nazywamy planarnym, gdy jest on izomorficzny do grafu płaskiego. Jeśli dodatkowo wszystkie jego wierzchołki leżą na obszarze zewnętrznym, graf nazywamy zewnętrznie planarnym. Indeksem krawędziowym grafu G nazywamy najmniejsze k takie, że k-ty iterowany...

 • Comparison of reproduction strategies in genetic algorithm approach to graph searching

  genetic algorithms (ga) are a well-known tool used to obtain approximate solutions to optimization problems. successful application of genetic algorithm in solving given problem is largely dependant on selecting appropriate genetic operators. selection, mutation and crossover techniques play a fundamental role in both time needed to obtain results and their accuracy. in this paper we focus on applying genetic algorithms in calculating...

 • Application of genetic algorithms in graph searching problem

  Graph searching is a common approach to solving a problem of capturing a hostile intruder by a group of mobile agents. We assume that this task is performed in environment which we are able to model as a graph G. The question asked is how many agents are needed to capture an arbitrary fast, invisible and smart intruder. This number is called the (edge) search number of G. The strategy which must be performed by agents is called...

 • A note on the weakly convex and convex domination numbers of a torus

  W pracy określone są liczby liczby dominowania i dominowania wypukłego torusów, czyli iloczynów kartezjańskich dwóch cykli.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Interval wavelength assignment in all-optical star networks

  Artykuł omawia zwarte końcówkowe kolorowanie grafów, które jest matematycznym modelem dla problemu przydziału częstotliwości w sieciach optycznych. W artykule przedstawiono wielomianowe algorytmy wyznaczania zwartej końcówkowej liczby chromatycznej dla pełnych grafów k-dzielnych, drzew i podkubicznych grafów dwudzielnych.

 • The complexity of node blocking for dags

  Rozważamy następującą grę (pomiędzy dwoma graczami) kombinatoryczną o nazwie ''node blocking''. Dany jest graf skierowany. Każdy wierzchołek może być zajęty przez co najwyżej jeden token. Wyróżniamy dwa kolory tokenów, biały i czarny, każdy gracz może przemieszczać tylko własne tokeny. Gracze wykonują ruchy naprzemiennie. Ruch polega na wyborze dowolnego tokena własnego koloru i przesunięciu go na dowolnego niezajętego przez inny...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • On efficient coloring of chordless graphs

  Artykuł omawia zagadnienie optymalnego, wielomianowego rozpoznawania i kolorowania grafów bezcięciwowych. Zawiera dowód tego, że takie grafy są zawsze 4-kolorowalne oraz opis wielomianowego algorytmu, który koloruje je minimalną możliwą liczbą kolorów.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Maximum vertex occupation time and inert fugitive: recontamination does help [online]

  Rozważamy problem przeszukania danego grafu prostego G w celu przechwycenia niewidocznego i leniwego uciekiniera. Parametrem optymalizacyjnym, który minimalizujemy jest maksymalny czas (liczba tur strategii przeszukiwania), podczas których wierzchołek może być strzeżony (okupowany przez strażnika). Strategia monotoniczna to taka, która nie dopuszcza sytuacji, w której uciekinier dociera do wierzchołka, który wcześniej został oczyszczony....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Mixed graph edge coloring

  Publikacja

  - DISCRETE MATHEMATICS - Rok 2009

  W pracy rozważany jest problem kolorowania krawędzi grafu mieszanego, tj. grafu zawierającego zawiero skierowane, jak i nieskierowane krawędzie. Motywację do badań stanowią zagadnienia komunikacyjne z zakresu szeregowania zadań.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • A note on the strength and minimum color sum of bipartite graphs

  Publikacja

  Siłą grafu G nazywamy najmniejszą liczbę całkowitą s, taką że istniej pokolorowanie grafu G, o minimalnej sumie przy użyciu kolorów {1,...,s}. W pracy pokazano, że w grafach dwudzielnych stopnia D zachodzi oszacowanie s <= ceil(D/2) + 1. Z obserwacji tej wynika algorytm wielomianowy do obliczania siły i sumy chromatycznej w grafach dwudzielnych stopnia co najwyżej 4.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Approximating the maximum 2- and 3-edge-colorable subgraph problems

  Publikacja

  Dla ustalonej wartości parametru k>=2, problem maksymalnego podgrafu krawędziowo k-kolorowalnego polega na wskazaniu k rozłącznych skojarzeń w grafie prostym, a kryterium optymalizacji jest maksymalizacja całkowitej liczby użytych krawędzi. W pracy podano algorytmy 5/6- i 4/5-przybliżone odpowiednio dla przypadków k=2 i k=3, poprawiając wyniki znane z literatury.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • LICZBA PODZIAŁOWA DLA DOMINOWANIA W GRAFACH

  Publikacja

  - Rok 2014

  W PRACY ROZWAŻAMY 6 RODZAJÓW ZBIORÓW DOMINUJĄCYCH ORAZ LICZB ZWIĄZANYCH Z TYMI ZBIORAMI: KLASYCZNĄ LICZBĘ DOMINOWANIA, LICZBĘ DOMINOWANIA TOTALNEGO, PARAMI, SŁABO-SPÓJNEGO, 2-DOMINOWANIA I DOMINOWANIA WYPUKŁEGO. W PRACY ROZWAŻAMY WPŁYW TRZECH OPERACJI NA KRAWĘDZIE GRAFU: USUWANIE KRAWĘDZI Z GRAFU, JEDNOKROTNY PODZIAŁ PEWNEJ LICZBY KRAWĘDZI I PODZIAŁ WIELOKROTNY JEDNEJ KRAWĘDZI. BADAMY ZWIĄZKI TYCH OPERACJI Z ROZWAŻANYMI LICZBAMI...

 • Bounds on the cover time of parallel rotor walks

  Publikacja

  - JOURNAL OF COMPUTER AND SYSTEM SCIENCES - Rok 2016

  The rotor-router mechanism was introduced as a deterministic alternative to the random walk in undirected graphs. In this model, a set of k identical walkers is deployed in parallel, starting from a chosen subset of nodes, and moving around the graph in synchronous steps. During the process, each node successively propagates walkers visiting it along its outgoing arcs in round-robin fashion, according to a fixed ordering. We consider...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zero-visibility cops and robber and the pathwidth of a graph

  Publikacja

  - JOURNAL OF COMBINATORIAL OPTIMIZATION - Rok 2015

  We examine the zero-visibility cops and robber graph searching model, which differs from the classical cops and robber game in one way: the robber is invisible. We show that this model is not monotonic. We show that the zero-visibility copnumber of a graph is bounded above by its pathwidth and cannot be bounded below by any nontrivial function of the pathwidth. As well, we define a monotonic version of this game and show that the...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • The Complexity of Zero-Visibility Cops and Robber

  Publikacja

  - Rok 2014

  In this work we deal with the computational complexity aspects of the zero-visibility Cops and Robber game. We provide an algorithm that computes the zero-visibility copnumber of a tree in linear time and show that the corresponding decision problem is NP-complete even for the class of starlike graphs.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • On the total restrained domination number of a graph

  W pracy przedstawione są ograniczenia i własności liczby dominowania podwójnie totalnego.

 • Generowanie sąsiedztwa w algorytmach lokalnych poszukiwań uporządkowanego kolorowania grafów

  Publikacja

  - Rok 2006

  Przedstawienie rozwiązań problemów kombinatorycznych w postacipermutacji daje podstawy do konstrukcji algorytmów lokalnychposzukiwań. Uporządkowane pokolorowanie grafu można zapisać w postaci permutacji wierzchołków grafu. Podstawowe operacje prowadzącedo generowania sąsiedztwa rozwiązania to zamiana dwóch elementówlub przesunięcie elementu permutacji. W artykule wskazujemy metodępozwalającą na wykonanie takich operacji w czasie...

 • Identyfikacja terenu za pomocą autonomicznego robota

  W pracy rozważane jest zagadnienie identyfikacji nieznanego terenuprzy pomocy autonomicznego robota o ograniczonym zasięguwidzialności. Przyjęty model matematyczny zakłada, że teren mapostać ograniczonej dwuwymiarowej mapy podzielonej na identycznekwadratowe obszary (pola) przylegające do siebie bokami. Zadaniemautonomicznego robota, którego zasięg widzialności ogranicza siedo pól przylegających do miejsca, w którym się znajduje,...

 • Wyszukiwanie cykli w grafach przy użyciu cykli Hopfielda

  Przedstawiono przykłady zastosowania sieci neuronowej Hopfielda do rozwiązywania trudnych obliczeniowo problemów kombinatorycznych.

 • Trees with equal restrained domination and total restrained domination numbers

  W publikacji scharakteryzowano wszystkie drzewa, w których liczby dominowania powściągniętego oraz podwójnie totalnego są sobie równe.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Model formalny dla problemu lokalizacji błędów w kodzie programu

  Istnieje szereg sposobów badania poprawności programów komputerowych. W niniejszym referacie podejmujemy problem automatycznego testowania oprogramowania przy założeniu, iż dany jest zbiór testów (asercji) dla poszczególnych fragmentów kodu. Dla uproszczenia analizy zakładamy, że badany fragment kodu zawiera dokładnie jeden błąd, co nie zmniejsza ogólności rozważań. W artykule analizujemy praktyczne aspekty powyższego problemu...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Modele i algorytmy dla grafowych struktur defensywnych

  Publikacja

  - Rok 2023

  W niniejszej pracy przeprowadzono analizę złożoności istnienia struktur defensywnych oraz równowag strategicznych w grafach. W przypadku struktur defensywnych badano modele koalicji defensywnych, zbiorów defensywnych i koalicji krawędziowych - każdy z nich w wersji globalnej, tj. z wymogiem dominacji całego grafu. W przypadku modeli równowagi strategicznej badano równowagę strategiczną koalicji defensywnych, równowagę strategiczną...

 • The limit case of a domination property

  Publikacja

  - ACTA MATHEMATICA SINICA-ENGLISH SERIES - Rok 2012

  Praca dotyczy dolnego ograniczenia liczby dominowania w grafach, ze względu na ilość wierzchołków oraz największą liczbę liści w drzewie spinającym.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Convex universal fixers

  Publikacja

  Praca dotyczy dominowania wypukłego w grafach pryzmowych.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Leader election for anonymous asynchronous agents in arbitrary networks

  Publikacja

  - DISTRIBUTED COMPUTING - Rok 2014

  We consider the problem of leader election among mobile agents operating in an arbitrary network modeled as an undirected graph. Nodes of the network are unlabeled and all agents are identical. Hence the only way to elect a leader among agents is by exploiting asymmetries in their initial positions in the graph. Agents do not know the graph or their positions in it, hence they must gain this knowledge by navigating in the graph...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • On minimum cost edge searching

  Publikacja

  We consider the problem of finding edge search strategies of minimum cost. The cost of a search strategy is the sum of searchers used in the clearing steps of the search. One of the natural questions is whether it is possible to find a search strategy that minimizes both the cost and the number of searchers used to clear a given graph G. We call such a strategy ideal. We prove, by an example, that ideal search strategies do not...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Optimal edge-coloring with edge rate constraints

  Publikacja

  - NETWORKS - Rok 2013

  We consider the problem of covering the edges of a graph by a sequence of matchings subject to the constraint that each edge e appears in at least a given fraction r(e) of the matchings. Although it can be determined in polynomial time whether such a sequence of matchings exists or not [Grötschel et al., Combinatorica (1981), 169–197], we show that several questions about the length of the sequence are computationally intractable....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • On-line ranking of split graphs

  A vertex ranking of a graph G is an assignment of positive integers (colors) to the vertices of G such that each path connecting two vertices of the same color contains a vertex of a higher color. Our main goal is to find a vertex ranking using as few colors as possible. Considering on-line algorithms for vertex ranking of split graphs, we prove that the worst case ratio of the number of colors used by any on-line ranking algorithm...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym