Wyniki wyszukiwania dla: TOKSYKOLOGIA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: TOKSYKOLOGIA

Wyniki wyszukiwania dla: TOKSYKOLOGIA

 • Change in Heavy Metals Concentrations in Sediments Deposited in Retention Tanks in a Stream after a Flood

  Our paper presents the results of heavy metal (HM) (Zn, Cu, Pb, Cd) content in bottom sediments from retention tanks along Oliwa Stream in Gdańsk, Poland, before a flood (BF) and after a flood (AF) 14-15 July 2016. The flood had a huge impact on the quality of bottom sediments and their displacement. The concentrations of HM differed significantly for research series conducted 3 months BF and 8 months AF. The concentration of Cu...

  Pełny tekst w portalu

 • Synteza koniugatów parasoli molekularnych ze związkami o udowodnionej aktywności przeciwgrzybiczej

  Publikacja

  - 2017

  W ramach badań, opisanych w niniejszej rozprawie doktorskiej, zaprojektowano, otrzymano oraz scharakteryzowano połączenia tzw. parasoli molekularnych ze związkami o udowodnionej aktywności przeciwgrzybowej – FMDP i cis-pentacyny – będących inhibitorami enzymów grzybowych. Wspomniane cząsteczki aktywne wykazują dobre właściwości przeciwgrzybowe, jednak ze względu na swoją budowę chemiczną i polarny charakter, wykazują silnie ograniczoną...

  Pełny tekst w portalu

 • Nowe substancje psychoaktywne Cz. III. Syntetyczne katynony-charakterystyka, metody oznaczania i wyzwania analitycznje

  Publikacja

  Syntetyczne katynony to druga co do liczebności (po syntetycznych kannabinoidach) grupa nowych substancji psychoaktywnych będących składnikiem dopalaczy zabezpieczanych przez policję w nielegalnym handlu. Substancje te po raz pierwszy wykryto w Europie w 2004 r., a do końca roku 2015 zidentyfikowano aż 103 nowe związki z tej grupy. Możliwość wprowadzania dodatkowych grup funkcyjnych w strukturę katynonu pozwala na niezwykle wiele...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Skażenia żywności

  Publikacja

  - 2002

  Przedstawiono podstawowe wiadomości z toksykologii żywności. Wykazano przy-czyny i źródła skażenia żywności szkodliwymi dla zdrowia związkami chemicz-nymi i kryteria oceny higieniczno toksykologicznej tych zanieczyszczeń. Omó-wiono toksyczne właściwości: metali ciężkich, mikotoksyn, pestycydów, diok-syn, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, azotanów (V) i azota-nów (III) oraz radionuklidów. Wskazano też na...

 • Skażenia żywności. Rozdział 5

  Publikacja

  - 2007

  W rozdziale 5 przedstawiono podstawowe wiadomości z toksykologii: definicja i zakres toksykologii żywności, trucizny - definicje, zatrucia, kryteria oceny higieniczno-toksykologicznej związków chemicznych, toksykologię związków chemicznych występujących w żywności, wchłanianie, przemiany substancji w organizmie, wydalanie i wydzielanie, czynniki wpływające na wchłanianie z przewodu pokarmowego, mechanizm przemian i wynik działania...