Wyniki wyszukiwania dla: TRANSMISJA ANYCAST - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: TRANSMISJA ANYCAST

Wyniki wyszukiwania dla: TRANSMISJA ANYCAST

 • Joint optimization of anycast and unicast flows in survivable optical networks

  Publikacja

  Znane z literatury dotychczasowe prace związane z ochroną ruchu przed awarią elementów sieci dotyczą transmisji typu unicast (jeden-do-jednego). Niniejszy artykuł jest pierwszym prezentującym rozwiązanie jednoczesnej ochrony transmisji anycast (jeden-do-jednego-z-wielu) oraz transmisji unicast. Proponowane podejście wykorzystuje model ochrony ścieżki (ang. path protection). Zagadnienie zostało sformułowane w postaci odpowiedniego...

 • Survivability of unicast and anycast flows under attacks on networks

  Publikacja

  W artykule zaproponowano nowy algorytm zwany RA zapewniania ochrony transmisji anycast przed atakami na sieci o topologii nieregularnej. Założono wykorzystanie pojedynczej ścieżki podstawowej chroniącej połączenie przed awarią pojedynczego węzła sieci. Serwery: podstawowy i zabezpieczający każdej transmisji anycast rozlokowano w odrębnych węzłach sieci. Zaproponowano: specjalną metrykę kosztu łączy służącą do wyznaczania ścieżek...

 • Simultaneous Optimization of Unicast and Anycast Flows and Replica Location in Survivable Optical Networks

  Dotychczasowe prace z zakresu ochrony sieci przed awariami dotyczyły przypadku transmisji unicast. W niniejszym artykule rozważamy problem ochrony transmisji anycast (jeden-do-jednego-z-wielu). Jako wariant ochrony stosujemy podejście pojedynczej ścieżki zabezpieczającej (ang. path protection), chroniącej przed awarią pojedynczego węzła.Wprowadzono nowe modele programowania całkowitoliczbowego optymalnego znajdowania tras oraz...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Reliable Anycast and Unicast Routing: Protection against Attacks

  Obecne sieci są przeważnie chronione przed awariami losowymi, a topologie sieci są w większości uznawane za regularne. Znane mechanizmy ochrony dotyczą typowo transmisji unicast (jeden-do-jednego). Jednakże w związku z obserwowaną konwergencją technologii/usług, inne odmiany transmisji (np. anycast - jeden-do-jednego-z-wielu) nabierają znaczenia. Co więcej, okazuje się, iż często awarie nie mają losowego charakteru, a topologie...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym