Wyniki wyszukiwania dla: TRANSPIRACJA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: TRANSPIRACJA

Wyniki wyszukiwania dla: TRANSPIRACJA

 • Model matematyczny stosunków wodnych w systemie gleba - roślina - atmosfera

  Publikacja

  - Rok 2009

  Omówiono proces transpiracji wody z szaty roślinnej. Wskazano, że transpiracja jest funkcja oporności stomatycznej w liściach, która z kolei zależy od potencjału wody w roślinie, a to zależy od zasobów wody roślinnej, co wynika z bilansu wodnego rośliny. Woda w roślinie pobierana jest z gleby i oddawana do atmosfery. Obliczenia mają charakter iteracyjny. Omówiono realizacje komputerowa modelu symulacyjnego i uzyskane wyniki.

 • Stosunki wodne w obumierającym lesie świerkowym w Karkonoszach

  Publikacja

  - Czasopismo Techniczne - Rok 2002

  Obumieranie lasów w Karkonoszach związane jest z drastycznym obniżeniem pH w glebach w wyniku kwaśnych deszczów. Sadzonki świerkowe przeżywają tylko wtedy, kiedy trafiają na lokalne lepiej odwodnione wyniesienia terenowe. W wyniku obliczeń komputerowych programem SPAC uzyskano wskaźnik transpiracji na poziomie 2,9 mm/dobę, jednakże przy uszkodzonej strefie korzeniowej transpiracja spadała do poziomu 1,1 mm/dobę, blokując fotosyntezę...

 • Metody uwzględniania ewaporacji w modelowaniu przepływu przez strefę aeracji w warunkach klimatycznych północnej Polski

  Publikacja

  - Rok 2016

  Właściwe odwzorowanie zasilania infiltracyjnego poziomów wodonośnych stanowi istotny problem w numerycznym modelowaniu przepływu wód podziemnych. Do czynników, które determinują ilość wody infiltrującą przez strefę aeracji należy parowanie z przypowierzchniowej warstwy gruntu oraz transpiracja przez szatę roślinną. Celem pracy było przetestowanie przydatności modeli ewapotranspiracji stosowanych w rolnictwie, tj. modelu Penmana-Montheita,...

 • Water need of energy crops - one of the environmental problems in Poland

  Publikacja

  - Rok 2010

  Praca przedstawia politykę państwa polskiego dotyczącą energetyki odnawialnej, wraz z instrumentami prawnymi i finansowymi. Polityka energetyczna musi być skoordynowana z gospodarką wodną. Potrzeby wodne roślin energetycznych są wprawdzie 2-3 krotnie niższe niż w Europie Południowej, tym niemniej co najmniej 600 mm w sezonie wegetacyjnym jest wymagane do wzrostu i plonowania roślin energetycznych, a więc zasilanie z opadów atmosferycznych...

 • Water needs of production of biomass for energy in Poland

  Publikacja

  Przedstawiono polskie zamierzenia polityczne dotyczące rozwoju produkcji biomasy do celów energetycznych. Produkcja biomasy wymagać będzie zwiększonego zużycia wody przez rośliny. Wprawdzie w Polsce potrzeby wodne roślin energetycznych będą 2-3 krotnie niższe niż w krajach śródziemnomorskich, tym niemniej opady atmosferyczne w Polsce będą niewystarczające i potrzeby wodne wymagać będą nawodnień na poziomie 50% aktualnych opadów...