Wyniki wyszukiwania dla: TRUST CASE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: TRUST CASE

Wyniki wyszukiwania dla: TRUST CASE

 • Trust Case: justifying trust in an IT solution

  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule prezentujemy podejście wykorzystane przy budowie dowodu zaufania (ang. trust case) do DRIVE, infrastruktury informatycznej wspomagającej dystrybucję i podawanie leków. Cele DRIVE obejmowały bezpieczniejszą i mniej kosztowną dystrybucję leków. Dowód zaufania reprezentuje argumentację przemawiającą za tym, że DRIVE jest godne zaufania. Składa się on z żądań (ang. claims) postulujących pewne związane z zaufaniem własności...

 • An Approach to Trust Case Development

  Publikacja

  In the paper we present an approach to the architectural trust case development for DRIVE, the IT infrastructure supporting the processes of drugs distribution and application. The objectives of DRIVE included safer and cheaper drugs distribution and application. A trust case represents an argument supporting the trustworthiness of the system. It is decomposed into claims that postulate some trust related properties. Claims differ...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Trust case - a case for trustworthiness of IT infrastructures

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł prezentuje podejście do budowy argumentów (trust case) uzasadniających zaufanie do systemów i infrastruktur IT. Wprowadza system pojęć związanych ze strukturą i treścią trust case, identyfikuje udziałowców trust case oraz dyskutuje możliwość wsparcia narzędziowego procesu zarządzanie trust case. Omawia równiez krótko dotychczasowe zastosowania tego podejścia.

 • Supporting compliance with safety standards by trust case templates

  Publikacja

  - Rok 2007

  Standard Compliance (SC) Framework presented in this paper encompasses methods and tools which provide support for application of standards. The framework is based on trust case methodology. A trust case is a data structure which represents a justification that an object (a system, an infrastructure, an organization) exhibits certain properties. It contains an argument and related evidence which support claimed properties. A trust...

 • Supporting Compliance with Security Standards by Trust Case Templates

  Publikacja

  - Rok 2007

  Trust Cases are used to justify that a given object (a system, an infrastructure, an organization) exhibits certain properties. One of possible applications of trust cases is related to the processes of achieving and demonstrating the compliance with standards. A Trust Case Template derived from a given standard constitutes a skeleton of justification (encompassing evidence and argumentation) of the compliance with the standard....

 • Praca z normą Common Criteria wspomagana szablonami Trust Case

  Trust Case stanowi strukturę danych zawierającą argumentację oraz związany z nią materiał dowodowy uzasadniający, że interesujący nas obiekt (system, infrastruktura, organizacja) posiada wskazane własności. Metoda jest przedmiotem intensywnych badań. Jeden z kierunków rozwoju dotyczy tworzenia szablonów oceny zgodności ze standardami. Szablon Trust Case jest odwzorowaniem wymagań zawartych w normie w strukturę drzewa dowodowego....

 • A method of trust case templates to support standards conformity achievement and assessment

  Publikacja

  - Rok 2008

  Osiąganie i ocena zgodności ze standardami stanowi poważne obciążenie finansowe dla współczesnych gospodarek. Pomimo znacznej wagi tego problemu, nie znalazł on jednak zadowalającego przełożenia na rozwiązania dostępne na rynku. W tej pracy zaproponowano metodę nazwaną Standards Conformity Framework (SCF), która wspiera stosowanie standardów. Jest ona oparta na spostrzeżeniu, że osiąganie i ocena zgodności ze standardem polega...

 • Zastosowanie szablonów Trust Case w pracy z normą BS 7799

  Publikacja

  - Rok 2006

  Trust Case stanowi strukturę danych zawierającą argumentację oraz związany z nią materiał dowodowy uzasadniający, że interesujący nas obiekt (system, infrastruktura, organizacja) posiada wskazane własności. Wykorzystanie Trust Case do analizy i uzasadniania zaufania do systemów IT jest przedmiotem aktywnych badań. Podejście to znalazło zastosowanie w stosunku do systemów związanych z bezpieczeństwem (ang. safety critical), a ostatnio...

 • Trust-IT - a framework for trust cases

  Publikacja

  - Rok 2007

  Artykul prezentuje wyniki uzyskane w ramach prac zmierzających do wytworzenia zintegrowanego srodowiska wspomagającego analizę zaufania do systemów i infrastruktur informatycznych. Elementy tego środowiska obejmują język i metodykę trorzenia i pielęgnacji dowodów zaufania (ang. trust case), mtode integrowania z nimi materiału dowodowego, narzędzia wspomagajace zarządzanie dowodami zaufania oraz scenariusze ich wykorzystania w różnych...

 • An approach to evaluation of arguments in trust cases

  Publikacja

  - Rok 2008

  Trustworthiness of IT systems can be justified using the concept of a trust case. A trust case is an argument structure which encompasses justification and evidence supporting claimed properties of a system. It represents explicitly an expert's way of assessing that a certain object has certain properties. Trust cases can be developed collaboratively on the basis of evidence and justification of varying quality. They can be complex...

 • Representing and appraising Toulmin model arguments in trust cases

  The paper presents a Toulmin-based argument model used in trust cases, which allows to argue various properties of IT systems. Argument patterns encountered in trust cases are discussed together with some real-life examples. A method of argument appraisal is introduced together with the corresponding aggregation mechanism. Practical applications of trust cases in industrial and research projects are outlined.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Trust management in WSN - case study evaluation

  Publikacja

  - Rok 2012

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Information Assurance Group (IAG)

  Grupa koncentruje się na zarządzaniu ryzykiem i zaufaniem w odniesieniu do różnych cech oprogramowania i systemów informatycznych, np. Bezpieczeństwa, niezawodności i prywatności. Szczególnie interesujące jest pojęcie Trust Case i powiązanej metodologii Trust-it.

 • How can we justify trust in software based systems?

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł wprowadza pojęcie ''trust case'' i wyjasnia jego znaczenie w kontekście systemów informatycznych. Przedstawia również doświadczenia zdobyte w trakcie budowy trust case dla złożonego systemu IT przeznaczonego do wspomagania procesów dystrybucji i stosowania leków. Przedstawia również szereg otwartych problemów badawczych dotyczacych budowy i zarządzanie dowodami zaufania (trust case).

 • Argument strategies and patterns of the Trust-IT framework

  Artykuł dotyczy metodologicznego i narzędziowego środowiska Trust-IT wspierającego budowę dowodów zaufania (ang. trust case), a w szczególności strategii tworzenia dowodu zaufania. Strategia uzależniona jest od właściwości systemu (lub innego rozważanego obiektu), która podlega analizie w ramach dowodu zaufania. W artykule zaprezentowano dwie strategie: oparta na ryzyku i oparta na standardach oraz omówiono kilka często stosowanych...

 • Collaborative approach to trustworthiness of it infrastructures

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł wprowadza koncepcję ''trust case'' i wyjaśnia jak jest ona używana w celu uzasadnienia zaufania do systemów i infrastruktur IT. W szczególności skoncentrowano się na procesie budowy trust case, wyjasniono jego strukturę oraz podkreślono konieczność włączenia do procesu właściwych udziałowców. Załączono również informację na temat funkcjonalnej struktury narzedzi wspomagających zarządzanie trust case w ramach jego cyklu...

 • Standard Compliance Framework for effective requirements communication

  Standard Compliance Framework (SCF) is a framework, which supports application of standards at the stages of achieving, assessing and maintaining the compliance. It uses Trust Case language to develop argument structures demonstrating compliance with standards. The paper presents how SCF is applied to increase effectiveness of requirements communication. Relevant mechanisms of the framework are thoroughly described referring to...

 • Supporting Assurance by Evidence-based Argument Services

  Structured arguments based on evidence are used in many domains, including systems engineering, quality assurance and standards conformance. Development, maintenance and assessment of such arguments is addressed by TRUST-IT methodology outlined in this paper. The effective usage of TRUST-IT requires an adequate tool support. We present a platform of software services, called NOR-STA, available in the Internet, supporting key activities...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • A Novel Trust-Region-Based Algorithm with Flexible Jacobian Updates for Expedited Optimization of High-Frequency Structures

  Simulation-driven design closure is mandatory in the design of contemporary high-frequency components. It aims at improving the selected performance figures through adjustment of the structure’s geometry (and/or material) parameters. The computational cost of this process when employing numerical optimization is often prohibitively high, which is a strong motivation for the development of more efficient methods. This is especially...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Using argument structures to create a measurement plan

  While planning an experiment the same question always arises: What are the goals of the experiment and which measurements are needed to demonstrate that the goals have been achieved? Deciding about the extent of raw data to be collected, the metrics to be constructed on those data and the interpretation of the metrics with respect to the assumed goals is by no means a trivial task. In this paper we show how a well known Gal-Question-Metrics...

 • Client co-production in knowledge-intensive business services (KIBS): Case study analysis

  Publikacja

  Purpose: This paper aims to explore the topic of client co-production in knowledge-intensive business services (KIBS). The paper first sketches a theoretical background and reviews previous studies on factors affecting successful client co-production in such companies and then examines these factors via case study research among a small KIBS company and its five customers. Methodology: The paper is based on an in-depth analysis...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Comparative conformance cases for monitoring multiple implementations of critical requirements

  Publikacja

  The paper presents the concept and the mechanism of comparative conformance cases which support conformance monitoring in situations where a standard or other set of requirements are being implemented at multiple sites. The mechanism is enabled by NOR-STA services which implement the TRUST-IT methodology and are deployed in the cloud in accordance with the SaaS model. In the paper we introduce the concept of comparative conformance...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Extending GQM by Argument Structures

  Publikacja

  - Rok 2008

  Effective methods for metrics definition are of particular importance, as measurement mechanisms are indispensable in virtually any engineering discipline. The paper describes how the well known Goal-Question-Metric (GQM) method of systematic metrics derivation from measurement goals can be extended by applying argument structures. The proposed approach is called Goal-Argument-Metric (GAM). The general ideas of GQM and GAM are...

 • Extending GQM by argument structures

  Publikacja

  - Rok 2007

  Effective metrics definition methods are of particular importance, as measurement mechanisms are indispensable in virtually any engineering discipline. The paper describes how the well known Goal-Question-Metric (GQM) method of systematic metrics derivation from measurement goals can be extended by applying argument structures. The proposed approach is called Goal-Argument-Metric (GAM). We briefly introduce general ideas of GQM...

 • Standards Conformity Framework in comparison with contemporary methods supporting standards application

  Publikacja

  - Rok 2008

  Achieving and assessing conformity with standards and compliance with various sets of requirements generates significant costs for contemporary economies. Great deal of this is spent on fulfilment of safety and security requirements. However, standards application is not supported sufficiently by the tools available on the market. Therefore, Standards Conformity Framework (SCF) containing methods and tools which provide support...

 • Zarządzanie zaufaniem w bezprzewodowych sieciach czujników - studium przypadku

  W artykule przedstawiono studium przypadku dotyczące zastosowania bezprzewodowej sieci czujników do wspomagania pacjenta z nadwagą w jego środowisku domowym. Przyjęto, że sieć wykorzystuje metodę rozproszonego zarządzania zaufaniem i pokazano, że metoda ta umożliwia wykrycie i izolację czujników realizujących działania sprzeczne z polityką sieci. Ilościowe oszacowanie czasu niezbędnego do wykrycia takich...

 • Rapid design optimization of antennas using variable-fidelity EM models and adjoint sensitivities

  Publikacja

  - ENGINEERING COMPUTATIONS - Rok 2016

  Purpose – Development of techniques for expedited design optimization of complex and numerically expensive electromagnetic (EM) simulation models of antenna structures validated both numerically and experimentally. The paper aims to discuss these issues. Design/methodology/approach – The optimization task is performed using a technique that combines gradient search with adjoint sensitivities, trust region framework, as well as...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Design principles for creating digital transparency in government

  Publikacja

  - GOVERNMENT INFORMATION QUARTERLY - Rok 2021

  Under pressure to fight corruption, hold public officials accountable, and build trust with citizens, many governments pursue the quest for greater transparency. They publish data about their internal operations, externalize decision-making processes, establish digital inquiry lines to public officials, and employ other forms of transparency using digital means. Despite the presence of many transparency-enhancing digital tools,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Factors of successful client co-production in knowledge-intensive business services

  Publikacja

  Purpose This paper aims to explore the topic of client co-production in knowledge-intensive business services (KIBS). The paper first sketches a theoretical background and reviews previous studies on factors affecting successful client co-production in such companies and then examines these factors via case study research among a small KIBS company and its five customers. Design/methodology/approach The paper is based on an in-depth...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Selection of circuit geometry for miniaturized microwave components based on concurrent optimization of performance and layout area

  The paper presents a framework for automated EM-driven circuit geometry selection of miniaturized microwave components. Selection of a particular layout is based directly on miniaturization rates achieved for a set of candidate circuit geometries. Size reduction of the considered structures is obtained by replacing their main building blocks (i.e., conventional transmission lines) with slow-wave composite cells and meander lines....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Device-independent quantum key distribution based on measurement inputs

  Publikacja

  - PHYSICAL REVIEW A - Rok 2015

  We provide an analysis of a family of device-independent quantum key distribution (QKD) protocols that has the following features. (a) The bits used for the secret key do not come from the results of the measurements on an entangled state but from the choices of settings. (b) Instead of a single security parameter (a violation of some Bell inequality) a set of them is used to estimate the level of trust in the secrecy of the key....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Trust triggers and barriers in intercultural teams

  Intercultural teams are more and more popular nowadays — they constitute a serious challenge in terms of effective cooperation and trust building, however. The article presents the potential problems that can affect intercultural cooperation and stresses the power of trust in cultural diversity conditions. The ten-factor model of intercultural team trust is presented. The main aim was to answer the questions: what are the differences...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Trust Dynamics Analysis of CTR Scheme Subversion under Virtual Anonymity and Trust-Unaware Partner Selection

  Publikacja

  - Rok 2016

  We propose a framework to study Markovian trust value dynamics in a centralized Computational Trust and Reputation (CTR) scheme under trust-unaware partner selection using a mean-value approximation. Analytically founded answers are sought to questions like: Can dishonest agents subvert the CTR scheme (i.e., acquire higher trust values than honest agents)? Is indirect reciprocity incentivized? Is there a qualitative impact of a...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Compliance with the restrictions during the COVID-19 pandemic in Poland and Sweden

  Dane Badawcze
  open access
  • K. Adamska dr hab.
  • D. Sendlak Brundin
  • P. Jurek

  Our study is aimed to check if the difference between Sweden and Poland in trust is related to negative affective reactions to authorities and law antipathy being manifestations of lack of trust and related to value-based legitimacy, behavioral legitimacy and prosocial justification of compliance with the restrictions put on citizens to limit the spread...

 • Implementing decisional trust: a first approach for smart reliable systems

  Publikacja

  - CYBERNETICS AND SYSTEMS - Rok 2009

  In this article, we introduce the necessary elements that must be integrated in order to achieve a decisional technology that is trustworthy. Thus, we refer to such technology as decisional trust. For us, decisional trust can be achieved through the use of elements such as the decisional DNA, reflexive ontologies, and security models; and therefore, we present in this article a framework that was used for the implementation of...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • User Trust Levels and Their Impact on System Security and Usability

  A multilateral trust between a user and a system is considered. First of all we concentrate on user trust levels associated with the context-oriented CoRBAC model. Consequently, there were computed user profiles on the basis of its implementation in the information processing system “My GUT”. Furthermore, analysis of these profiles and the impact of user trust levels on system security and usability have been discussed.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Platform governance for sustainable development: Reshaping citizen-administration relationships in the digital age

  Publikacja

  - GOVERNMENT INFORMATION QUARTERLY - Rok 2018

  Changing governance paradigms has been shaping and reshaping the landscape of citizen-administration relationships, from impartial application of rules and regulations by administration to exercise its authority over citizens (bureaucratic paradigm), through provision of public services by administration to fulfil the needs of citizens (consumerist paradigm), to responsibility-sharing between administration and citizens for policy...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Relationships between Trust and Collaborative Culture in The Context of Tacit Knowledge Sharing

  The literature review presents a lot of theoretical and empirical evidence that Trust affects Collaborative Culture. The opposite also proves to be true: Collaborative Culture influences Trust. The main hypothesis presented in this paper says that both these factors are strongly correlated and modify each other. This study examines the mutual relationship of the said variables in the context of Tacit Knowledge Sharing based on...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • A METHOD OF TRUST MANAGEMENT IN WIRELESS SENSOR NETWORKS

  The research problem considered in this paper is how to protect wireless sensor networks (WSN) against cyber-threats by applying trust management and how to strengthen network resilience to attacks targeting the trust management mechanism itself. A new method, called WSN Cooperative Trust Management Method (WCT2M), of distributed trust management in multi-layer wireless sensor networks is proposed and its performance is evaluated....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Impact of Usability Website Attributes on Users’ Trust, Satisfaction and Loyalty

  This paper presents the results of an experimental study aimed at identifying possible relationships among website usability characteristics, consumer satisfaction, trust and loyalty. These factors regard not only customer satisfaction in a transactional sense, but in the long term they may affect e-customer behavior, opinions, recommendations and attitudes toward using on-line services in general. The study was performed with...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Clustering Context Items into User Trust Levels

  An innovative trust-based security model for Internet systems is proposed. The TCoRBAC model operates on user profiles built on the history of user with system interaction in conjunction with multi-dimensional context information. There is proposed a method of transforming the high number of possible context value variants into several user trust levels. The transformation implements Hierarchical Agglomerative Clustering strategy....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Using evidence based arguments to support trust

  Publikacja

  - Rok 2013

  Wprowadzono podstawowe koncepcje metodyki TRUST-IT: argumentu i dowodu, modelu argumentacji, szablonu argumentacji, oceny argumentu oraz kontekstu aplikacyjnego. Przedstawiono zakres funkcjonalności, modele udostepniania oraz politykę bezpieczeństwa informacji związane z usługami NOR-STA wspomagającymi zastosowania metodyki TRUST-IT. Przedstawiono również dotychczasowe doświadczenia związane z wdrażaniam uzług NOR-STA w różnych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Effect of User Mobility upon Trust Building among Autonomous Content Routers in an Information-Centric Network

  The capability of proactive in-network caching and sharing of content is one of the most important features of an informationcentric network (ICN). We describe an ICN model featuring autonomous agents controlling the content routers. Such agents are unlikely to share cached content with other agents without an incentive to do so. To stimulate cooperation between agents, we adopt a reputation and trust building scheme that is able...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Trust, Collaborative Culture and Tacit Knowledge Sharing in Project Management–a Relationship Model

  Publikacja

  The aim of this research is to study the relationship between Trust, Collaborative Culture, and Tacit Knowledge Sharing in Project Management as a source of Team Creativity in the context of delivering value through knowledge. For this purpose authors conducted a study of 514 Polish professionals with different functions and experience in managing projects in construction industry. The data collected during the study has been analysed...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • The effects of perceived risk, brand value, and brand trust on eWOM

  Publikacja

  Unrestricted access to the Internet, mobile devices, social applications and offering shopping comment options via online stores and platforms, encourages customers to generate online reviews about brands. That is why it became important to learn about the factors that motivate customers to create electronic word of mouth (eWOM). The survey aimed to check if there are links between perceived brand value, perceived risk, brand trust...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Practical Evaluation of Internet Systems' Security Mechanisms

  A proposed Internet systems security layer with context-oriented security mechanisms reduces the risk associated with possible vulnerabilities. A metric of the system trust level is proposed, and then evaluated according to a university Internet system.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Trust Management Method for Wireless Sensor Networks

  Publikacja

  - Rok 2017

  A Wireless Sensor Network (WSN) is a network of spatially distributed autonomous sensors to monitor physical or environmental conditions, such as temperature, sound, pressure, etc. and to cooperatively pass their data to the main location. The first wireless network that bore any real resemblance to a modern WSN is the Sound Surveillance System (SOSUS), developed by the United States Military in the 1950s to detect and track Soviet...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Expedited Design Closure of Antennas By Means Of Trust-Region-Based Adaptive Response Scaling

  In the letter, a reliable procedure for expedited design optimization of antenna structures by means of trust-region adaptive response scaling (TR-ARS) is proposed. The presented approach exploits two-level electromagnetic (EM) simulation models. A predicted high-fidelity model response is obtained by applying nonlinear frequency and amplitude correction to the low-fidelity model. The surrogate created this way is iteratively rebuilt...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Mitigating Time-Constrained Stolen-Credentials Content Poisoning in an NDN Setting

  Publikacja

  - Rok 2019

  NDN is a content-centric networking architecture using globally addressable information objects, created by publishers and cached by network nodes to be later accessed by subscribers. Content poisoning attacks consist in the substi-tution by an intruder publisher of bogus objects for genuine ones created by an honest publisher. With valid credentials stolen from an honest publisher, such attacks seem unstoppa-ble unless object...

 • Dempster-shafer theory-based trust and selfishness evaluation in mobile ad hoc networks

  Publikacja

  - Rok 2009

  The paper addresses the problem of selfishness detec-tion in mobile ad hoc networks. It describes an approach based on Dempster-Shafer theory of evidence. Special attention is paid to trust evaluation and using it as a metric for coping with (weighted) recommendations from third-party nodes. Efficiency and robustness of the pre-sented solution is discussed with an emphasis on resil-iency to false recommendations.