Wyniki wyszukiwania dla: TRUST-IT - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: TRUST-IT

Wyniki wyszukiwania dla: TRUST-IT

 • Trust-IT - a framework for trust cases

  Publikacja

  - Rok 2007

  Artykul prezentuje wyniki uzyskane w ramach prac zmierzających do wytworzenia zintegrowanego srodowiska wspomagającego analizę zaufania do systemów i infrastruktur informatycznych. Elementy tego środowiska obejmują język i metodykę trorzenia i pielęgnacji dowodów zaufania (ang. trust case), mtode integrowania z nimi materiału dowodowego, narzędzia wspomagajace zarządzanie dowodami zaufania oraz scenariusze ich wykorzystania w różnych...

 • Trust case - a case for trustworthiness of IT infrastructures

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł prezentuje podejście do budowy argumentów (trust case) uzasadniających zaufanie do systemów i infrastruktur IT. Wprowadza system pojęć związanych ze strukturą i treścią trust case, identyfikuje udziałowców trust case oraz dyskutuje możliwość wsparcia narzędziowego procesu zarządzanie trust case. Omawia równiez krótko dotychczasowe zastosowania tego podejścia.

 • Trust Case: justifying trust in an IT solution

  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule prezentujemy podejście wykorzystane przy budowie dowodu zaufania (ang. trust case) do DRIVE, infrastruktury informatycznej wspomagającej dystrybucję i podawanie leków. Cele DRIVE obejmowały bezpieczniejszą i mniej kosztowną dystrybucję leków. Dowód zaufania reprezentuje argumentację przemawiającą za tym, że DRIVE jest godne zaufania. Składa się on z żądań (ang. claims) postulujących pewne związane z zaufaniem własności...

 • Journal of Trust Research

  Czasopisma

  ISSN: 2151-5581

 • Trust in Food

  Publikacja

  - Rok 2019

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Trust in Food

  Publikacja

  - Rok 2018

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Trust in Food

  Publikacja

  - Rok 2018

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Trust as a Leadership Determinant

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Trust and online retailing.

  Publikacja

  - Rok 2002

  W artykule autor wprowadził rozróżnienie pomiędzy zaufaniem, jako relacją interpersonalną (RI), o zaufaniem jako relacją nieinterpersonalną (RN). Dylemat Więźnia w matematycznej teorii gier, I współpracę w społeczeństwie, B.Wiliams pokazuje logiczną strukturę wyjaśniania, jako wymagającą uzupełnienia przez nieegoistyczne mikromotywacje. Występują dwa trendy w handlu internetowym: technologia człowiek. Trend technologiczny...

 • An Approach to Trust Case Development

  Publikacja

  In the paper we present an approach to the architectural trust case development for DRIVE, the IT infrastructure supporting the processes of drugs distribution and application. The objectives of DRIVE included safer and cheaper drugs distribution and application. A trust case represents an argument supporting the trustworthiness of the system. It is decomposed into claims that postulate some trust related properties. Claims differ...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Trust and Distrust in e-Democracy

  Publikacja

  - Rok 2022

  In the digital government research literature, the concept of trust is typically used as a precondition for the adoption of digital technology in the public sector or an outcome of a roadmap leading up to such adoption. The concept plays a central role in many decisions linked to the planning, adoption and management of the public sector technology. In contrast, the concept of distrust is almost neglected in such literature but,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Trust and Distrust in e-Democracy

  Publikacja

  - Rok 2022

  In the digital government research literature, the concept of trust is typically used as a precondition for the adoption of digital technology in the public sector or an outcome of a roadmap leading up to such adoption. The concept plays a central role in many decisions linked to the planning, adoption and management of the public sector technology. In contrast, the concept of...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • An approach for evaluating trust in it infrastructures

  Publikacja

  W artykule zademonstrowano metodę oceny poziomu zaufania do systemu TI w oparciu o podejście funkcji przekonania.

 • A Framework for Analyzing Trust in IT Systems.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Problem uzasadnienia zaufania do systemów realizowanych w technologiach informacyjnych nabiera coraz większego znaczenia wraz z poszerzaniem zakresu zastosowań takich systemów. W artykule wprowadzono koncepcje 'dowodu zaufania', który stanowi strukturę zawierająca cały materiał dowodowy wraz ze stowarzyszona z nim argumentacja uzasadniająca, ze system jest wystarczająco wiarygodny (w sensie bezpieczeństwa, zabezpieczenia, prywatności...

 • Reasoning about trust in IT infrastructures

  Publikacja

  W artykule zaprezentowano metodę pozwalającą na ilościowe określenie poziomu zaufania do systemu TI.

 • Trust Dynamics Analysis of CTR Scheme Subversion under Virtual Anonymity and Trust-Unaware Partner Selection

  Publikacja

  - Rok 2016

  We propose a framework to study Markovian trust value dynamics in a centralized Computational Trust and Reputation (CTR) scheme under trust-unaware partner selection using a mean-value approximation. Analytically founded answers are sought to questions like: Can dishonest agents subvert the CTR scheme (i.e., acquire higher trust values than honest agents)? Is indirect reciprocity incentivized? Is there a qualitative impact of a...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Argument strategies and patterns of the Trust-IT framework

  Artykuł dotyczy metodologicznego i narzędziowego środowiska Trust-IT wspierającego budowę dowodów zaufania (ang. trust case), a w szczególności strategii tworzenia dowodu zaufania. Strategia uzależniona jest od właściwości systemu (lub innego rozważanego obiektu), która podlega analizie w ramach dowodu zaufania. W artykule zaprezentowano dwie strategie: oparta na ryzyku i oparta na standardach oraz omówiono kilka często stosowanych...

 • Trust triggers and barriers in intercultural teams

  Intercultural teams are more and more popular nowadays — they constitute a serious challenge in terms of effective cooperation and trust building, however. The article presents the potential problems that can affect intercultural cooperation and stresses the power of trust in cultural diversity conditions. The ten-factor model of intercultural team trust is presented. The main aim was to answer the questions: what are the differences...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Dis/Trust and data-driven technologies

  Publikacja

  - Internet Policy Review - Rok 2023

  This concept paper contextualises, defines, and systematises the concepts of trust and distrust (and their interrelations), providing a critical review of existing literature so as to identify gaps, disjuncture, and continuities in the use of these concepts across the social sciences and in the context of the consolidation of the digital society. Firstly, the development of the concept of trust is explored by looking at its use...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • An approach to evaluation of arguments in trust cases

  Publikacja

  - Rok 2008

  Trustworthiness of IT systems can be justified using the concept of a trust case. A trust case is an argument structure which encompasses justification and evidence supporting claimed properties of a system. It represents explicitly an expert's way of assessing that a certain object has certain properties. Trust cases can be developed collaboratively on the basis of evidence and justification of varying quality. They can be complex...

 • Combinning technologies to achieve decisional trust

  Publikacja

  - CYBERNETICS AND SYSTEMS - Rok 2008

  W pracy zaproponowano modelowe podejście do problemu doboru i złożenia technologii informatycznych w celu osiągnięcia wysokiego poziomu zaufania w procesie podejmowania decyji.

 • Relations between law, authority, and trust

  W artykule przedstawiono relacje pomiędzy prawem, autorytetem i zaufaniem. Zwrócono uwagę, że prawo, a głównie jego egzekwowanie wynika z przymusu państwowego. Pozostałe natomiast kategorie są kształtowane przez inne czynniki. Rozważania mają charakter filozoficzny.

 • A METHOD OF TRUST MANAGEMENT IN WIRELESS SENSOR NETWORKS

  The research problem considered in this paper is how to protect wireless sensor networks (WSN) against cyber-threats by applying trust management and how to strengthen network resilience to attacks targeting the trust management mechanism itself. A new method, called WSN Cooperative Trust Management Method (WCT2M), of distributed trust management in multi-layer wireless sensor networks is proposed and its performance is evaluated....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Clustering Context Items into User Trust Levels

  An innovative trust-based security model for Internet systems is proposed. The TCoRBAC model operates on user profiles built on the history of user with system interaction in conjunction with multi-dimensional context information. There is proposed a method of transforming the high number of possible context value variants into several user trust levels. The transformation implements Hierarchical Agglomerative Clustering strategy....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Using evidence based arguments to support trust

  Publikacja

  - Rok 2013

  Wprowadzono podstawowe koncepcje metodyki TRUST-IT: argumentu i dowodu, modelu argumentacji, szablonu argumentacji, oceny argumentu oraz kontekstu aplikacyjnego. Przedstawiono zakres funkcjonalności, modele udostepniania oraz politykę bezpieczeństwa informacji związane z usługami NOR-STA wspomagającymi zastosowania metodyki TRUST-IT. Przedstawiono również dotychczasowe doświadczenia związane z wdrażaniam uzług NOR-STA w różnych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Trust Management Method for Wireless Sensor Networks

  Publikacja

  - Rok 2017

  A Wireless Sensor Network (WSN) is a network of spatially distributed autonomous sensors to monitor physical or environmental conditions, such as temperature, sound, pressure, etc. and to cooperatively pass their data to the main location. The first wireless network that bore any real resemblance to a modern WSN is the Sound Surveillance System (SOSUS), developed by the United States Military in the 1950s to detect and track Soviet...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Trust Models for Community- Aware Identity Managment. [....]

  Publikacja

  - Rok 2006

  Artykuł przedstawia możliwości budowania zaufania pomiędzy członkami społecznych sieci współpracujacych w Internecie. Przedstawiono system informatyczne wykorzystującyna współczesą wiedzę z zakresu psychologi społecznej, umozliwiajacy tworzenie sieci społecznych w internecie.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Trust management in WSN - case study evaluation

  Publikacja

  - Rok 2012

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Supporting compliance with safety standards by trust case templates

  Publikacja

  - Rok 2007

  Standard Compliance (SC) Framework presented in this paper encompasses methods and tools which provide support for application of standards. The framework is based on trust case methodology. A trust case is a data structure which represents a justification that an object (a system, an infrastructure, an organization) exhibits certain properties. It contains an argument and related evidence which support claimed properties. A trust...

 • Representing and appraising Toulmin model arguments in trust cases

  The paper presents a Toulmin-based argument model used in trust cases, which allows to argue various properties of IT systems. Argument patterns encountered in trust cases are discussed together with some real-life examples. A method of argument appraisal is introduced together with the corresponding aggregation mechanism. Practical applications of trust cases in industrial and research projects are outlined.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • User Trust Levels and Their Impact on System Security and Usability

  A multilateral trust between a user and a system is considered. First of all we concentrate on user trust levels associated with the context-oriented CoRBAC model. Consequently, there were computed user profiles on the basis of its implementation in the information processing system “My GUT”. Furthermore, analysis of these profiles and the impact of user trust levels on system security and usability have been discussed.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Supporting Compliance with Security Standards by Trust Case Templates

  Publikacja

  - Rok 2007

  Trust Cases are used to justify that a given object (a system, an infrastructure, an organization) exhibits certain properties. One of possible applications of trust cases is related to the processes of achieving and demonstrating the compliance with standards. A Trust Case Template derived from a given standard constitutes a skeleton of justification (encompassing evidence and argumentation) of the compliance with the standard....

 • A theoretical framework for understanding trust and distrust in internet voting

  Publikacja

  - Rok 2022

  Each and every case of success and failure in the implementation of internet voting is permeated by a common element: the concept of trust. Several researchers highlighted the relevance of creating trust for the successful implementation of technology [15] and, in particular, of internet voting [13]. But the concept itself is complex and challenging to define, for one fundamental reason: it is a concept of everyday social use...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Distributed Trust Management Model for Wireless Sensor Networks

  Publikacja

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Implementing decisional trust: a first approach for smart reliable systems

  Publikacja

  - CYBERNETICS AND SYSTEMS - Rok 2009

  In this article, we introduce the necessary elements that must be integrated in order to achieve a decisional technology that is trustworthy. Thus, we refer to such technology as decisional trust. For us, decisional trust can be achieved through the use of elements such as the decisional DNA, reflexive ontologies, and security models; and therefore, we present in this article a framework that was used for the implementation of...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • How can we justify trust in software based systems?

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł wprowadza pojęcie ''trust case'' i wyjasnia jego znaczenie w kontekście systemów informatycznych. Przedstawia również doświadczenia zdobyte w trakcie budowy trust case dla złożonego systemu IT przeznaczonego do wspomagania procesów dystrybucji i stosowania leków. Przedstawia również szereg otwartych problemów badawczych dotyczacych budowy i zarządzanie dowodami zaufania (trust case).

 • Impact of Usability Website Attributes on Users’ Trust, Satisfaction and Loyalty

  This paper presents the results of an experimental study aimed at identifying possible relationships among website usability characteristics, consumer satisfaction, trust and loyalty. These factors regard not only customer satisfaction in a transactional sense, but in the long term they may affect e-customer behavior, opinions, recommendations and attitudes toward using on-line services in general. The study was performed with...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • The effects of perceived risk, brand value, and brand trust on eWOM

  Publikacja

  Unrestricted access to the Internet, mobile devices, social applications and offering shopping comment options via online stores and platforms, encourages customers to generate online reviews about brands. That is why it became important to learn about the factors that motivate customers to create electronic word of mouth (eWOM). The survey aimed to check if there are links between perceived brand value, perceived risk, brand trust...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Trust, Tacit Knowledge Sharing, Project Performance and their Managerial Implications

  Publikacja

  Tacit Knowledge Sharing is increasingly attracting the attention of scientists and managers intrigued by their potential application for creating innovative solutions. Project management as a set of methodologies and best practices need to be charged by knowledge. The research problem tackled in this article refers to a current managerial problem regarding tacit knowledge sharing execution in project based organizations. The objective...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • The importance of trust and altruistic social orientation for COVID-19 distress

  Publikacja

  - Current Issues in Personality Psychology - Rok 2023

  Background: The COVID-19 pandemic, the biggest global health crisis in decades, has been a difficult experience for nations all over the world. In the present study we wanted to assess to what extent a positive attitude towards others, expressed in altruistic social orientation and a high level of trust, would be linked to lower levels of COVID-19 distress in infected and non-infected individuals. Participants and procedure:...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Decisional DNA, reflexive ontologies, and security: developing decisional trust

  Publikacja

  - Rok 2010

  Omowiono model osiagania zaufania decyzjnego opartego na decyzyjnym DNA, refleksyjnych ontologiach oraz na bezpieczenstwie technologicznym.

 • Economic Crisis, Trust and Socio-Economic Aspects of Sustainable Development

  Publikacja

  - Problemy Ekorozwoju - Rok 2013

  W artykule podjęto tematykę relacji pomiędzy kryzysem ekonomicznym i kryzysem zaufania. Omówiono elementy kreujące i destruktywne w procesie budowy zaufania w gospodarce. Przedstawiono konsekwencje wynikające z zachowań uczestników procesów ekonomicznych oraz relacje zachodzące pomiędzy statusem materialnym inwestorów, a akceptowaniem przez nich wyższego poziomu ryzyka i spadkiem zaufania do systemu ekonomicznego. Wskazano istotność...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • A method of trust case templates to support standards conformity achievement and assessment

  Publikacja

  - Rok 2008

  Osiąganie i ocena zgodności ze standardami stanowi poważne obciążenie finansowe dla współczesnych gospodarek. Pomimo znacznej wagi tego problemu, nie znalazł on jednak zadowalającego przełożenia na rozwiązania dostępne na rynku. W tej pracy zaproponowano metodę nazwaną Standards Conformity Framework (SCF), która wspiera stosowanie standardów. Jest ona oparta na spostrzeżeniu, że osiąganie i ocena zgodności ze standardem polega...

 • Trust in Electronic Word-of-Mouth (eWOM): the concept and the most important determinants

  Publikacja

  - Rok 2022

  eWOM and trust in it is now the most important factor in determining buyers' purchasing behavior. Familiarity with the determinants of trust establishes the formation of appropriate marketing activities. However, the growing number of new forms of eWOM and its increasingly complex and multidimensional nature have created a lot of confusion. The article aims to organize the concepts related to trust in eWOM, to indicate the most...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Relationships between Trust and Collaborative Culture in The Context of Tacit Knowledge Sharing

  The literature review presents a lot of theoretical and empirical evidence that Trust affects Collaborative Culture. The opposite also proves to be true: Collaborative Culture influences Trust. The main hypothesis presented in this paper says that both these factors are strongly correlated and modify each other. This study examines the mutual relationship of the said variables in the context of Tacit Knowledge Sharing based on...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Praca z normą Common Criteria wspomagana szablonami Trust Case

  Trust Case stanowi strukturę danych zawierającą argumentację oraz związany z nią materiał dowodowy uzasadniający, że interesujący nas obiekt (system, infrastruktura, organizacja) posiada wskazane własności. Metoda jest przedmiotem intensywnych badań. Jeden z kierunków rozwoju dotyczy tworzenia szablonów oceny zgodności ze standardami. Szablon Trust Case jest odwzorowaniem wymagań zawartych w normie w strukturę drzewa dowodowego....

 • Trust-Based Model for the Assessment of the Uncertainty of Measurements in Hybrid IoT Networks

  Publikacja

  - SENSORS - Rok 2020

  The aim of this paper is to introduce a NUT model (NUT: network-uncertainty-trust) that aids the decrease of the uncertainty of measurements in autonomous hybrid Internet of Things sensor networks. The problem of uncertainty in such networks is a consequence of various operating conditions and varied quality of measurement nodes, making statistical approach less successful. This paper presents a model for decreasing the uncertainty...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • The KLC Cultures, Tacit Knowledge, and Trust Contribution to Organizational Intelligence Activation

  Publikacja

  - Rok 2023

  In this paper, the authors address a new approach to three organizational, functional cultures: knowledge culture, learning culture, and collaboration culture, named together the KLC cultures. Authors claim that the KLC approach in knowledge-driven organizations must be designed and nourished to leverage knowledge and intellectual capital. It is suggested that they are necessary for simultaneous implementation because no one of...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Network relationship’s transformation as the effect of the development of trust in cooperation with a foreign partner

  Publikacja

  - Management Forum - Rok 2018

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Using Dempster-Shafer approach to support reasoning about trust in IT infrastructures

  Publikacja

  W artykule przedstawiono zastosowanie podejścia Dempstera-Shafera do do wnioskowania o poziomie zaufania do infrastruktur TI.