Wyniki wyszukiwania dla: TYPOLOGIA MIAST - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: TYPOLOGIA MIAST

Wyniki wyszukiwania dla: TYPOLOGIA MIAST

 • Małe miasta w Polsce Północnej - typy i uwarunkowania rozwoju

  Publikacja

  - 2010

  Celem badań było rozpoznanie zróżnicowanych sytuacji małych miast w Polsce północnej. W niedalekiej przeszłości wspólne dla znacznej części tego obszaru problemy wsi popegeerow-skiej odcisnęły się i na rozwoju szeregu miast. Wspólną cechą niektórych miast jest specyfika nadmorskiego położenia: rybołówstwo z jego problemami ekonomicznymi i funkcja tury-styczna. Elementem analiz jest typologia małych miast Polski północnej. Przy...

 • Tematyzacja przestrzeni publicznej miasta

  Publikacja

  - 2005

  Artykuł dotyczy zagadnienia tematyzacji przestrzeni publicznej miasta. Opisane w nim zostały zagadnienia genezy tego zjawiska ze szczególnym uwzględnieniem przeobrażeń miast amerykańskich. Omówiona została także typologia przestrzeni tematycznych.