Wyniki wyszukiwania dla: UCZENIE MASZYNOWE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: UCZENIE MASZYNOWE

Wyniki wyszukiwania dla: UCZENIE MASZYNOWE

 • Uczenie maszynowe do samoorganizacji systemów rozproszonych w zastosowaniach gospodarczych

  Publikacja

  - Współczesna Gospodarka - Rok 2017

  W pracy omówiono uczenie maszynowe do samoorganizacji systemów rozproszonych w zastosowaniach gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem sieci neuronowych do predykcji finansowych oraz szacowania ratingu przedsiębiorstw. Oprócz sieci neuronowych, istotną rolę w przygotowaniu i testowaniu informatycznych systemów finansowych może pełnić programowanie genetyczne. Z tego powodu omówiono uczenie maszynowe w aplikacjach konstruowanych...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • L22_23 Uczenie maszynowe

  Kursy Online
  • S. Zaporowski
  • T. Neumann
  • N. Kowalczyk
  • J. Rumiński
  • N. Szarwińska

 • Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe

  Wydarzenia

  27-01-2022 18:00 - 27-01-2022 19:00

  Spotkanie informacyjne dotyczące studiów II stopnia na specjalnościach sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe na wydziale ETI

 • Uczenie maszynowe (lato 2021/2022)

  Kursy Online
  • S. Zaporowski
  • T. Neumann
  • N. Kowalczyk
  • J. Rumiński

 • Uczenie maszynowe (lato 2020/2021)

  Kursy Online
  • A. Kurowski
  • E. Katsaros
  • S. Zaporowski
  • T. Neumann
  • N. Kowalczyk
  • M. Mazur-Milecka
  • J. Rumiński

 • Uczenie maszynowe w badaniach Ziemi - 2023

  Kursy Online
  • T. E. Berezowski
  • Z. Łubniewski

 • 2022/2023 - Uczenie maszynowe o wysokiej wydajności

  Kursy Online
  • T. M. Boiński
  • R. Benke
  • K. Zawora

 • UCZENIE MASZYNOWE W PROCESACH DECYZYJNYCH AUTONOMICZNYCH POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH [Niestacjonarne][2022/23]

  Kursy Online
  • M. Drzewiecki

 • Podstawy uczenie maszynowego lato 2021/2022

  Kursy Online
  • N. Kowalczyk
  • J. Rumiński

 • Optymalizacja struktur i obliczeń w sieciach neuronowych - 2023

  Kursy Online
  • S. Cygert
  • P. Szczuko

  3 semestr studiów II stopnia, kierunek Informatyka, specjalność Uczenie Maszynowe

 • Optymalizacja struktur i obliczeń w sieciach neuronowych

  Kursy Online
  • S. Cygert
  • P. Szczuko

  3 semestr studiów II stopnia, kierunek Informatyka, specjalność Uczenie Maszynowe

 • Karol Dziedziul dr hab.

 • Metody sztucznej inteligencji - 2023

  Kursy Online
  • P. Szczuko

  Wprowadzenie do metod stosowanych w uczeniu maszynowym i sztucznej inteligencji. Sposoby parametryzacji danych, budowania modelu, podejmowania decyzji. Specjalność: uczenie maszynowe.

 • Metody sztucznej inteligencji

  Kursy Online
  • P. Szczuko

  Wprowadzenie do metod stosowanych w uczeniu maszynowym i sztucznej inteligencji. Sposoby parametryzacji danych, budowania modelu, podejmowania decyzji. Specjalność: uczenie maszynowe.

 • Odkrywanie wiedzy i systemy rekomendacyjne 2022/23

  Kursy Online
  • A. Nabożny
  • P. Szczuko
  • A. Karpus
  • A. Przybyłek

  Przedmiot dla specjalności Uczenie Maszynowe na drugim stopniu studiów stacjonarnych na kierunku Informatyka. Przedmiot finansowany z projektu AI Tech (https://eti.pg.edu.pl/ai-tech).

 • Cykl wykładów o sztucznej inteligencji

  Wydarzenia

  27-01-2022 17:30 - 27-01-2022 20:00

  AI Bay i DIH4.AI zapraszają na seminarium z cyklem wykładów dotyczących wykorzystania sztucznej inteligencji w naukach fizycznych, inżynierii materiałowej, nanotechnologii oraz informatyce kwantowej.

 • Duże zbiory danych w zdalnej diagnostyce medycznej z wykorzystaniem technik głębokiego uczenia,

  Publikacja

  W ostatnim czasie obserwujemy tendencję globalnego starzenia się i znaczących zmian struktur demograficznych na całym świecie. Zgodnie z raportem przedstawionym przez Moody Investors Service, przewiduje się, iż do 2030 roku liczba znacząco-starzejących się krajów wzrośnie z 3 do 34. Światowy proces starzenia się społeczeństw doprowadził do wzrastających oczekiwań wobec starszych osób do pozostania niezależnymi. W związku z tym...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zaawansowane przygotowanie danych w uczeniu maszynowym

  Kursy Online
  • J. Cychnerski

  Kurs wyłączenie dla specjalności "Uczenie Maszynowe" oraz "Sztuczna Inteligencja" kierunku Informatyka na wydziale ETI, realizowanych w projekcie AI Tech. Przedmiotu nie można wybrać jako przedmiot obieralny ani w ramach indywidualnych planów studiów poza powyższymi specjalnościami.

 • Tomasz Majchrzak dr inż.

  Dr inż. Tomasz Majchrzak urodził się 29.01.1992 roku w Elblągu. W młodym wieku przejawiał zainteresowania z zakresu nauk społecznych i historii, stąd wykształcenie średnie uzyskał w I LO w Elblągu w klasie o profilu społeczno-prawnym. Jednak, rzucając sobie wyzwanie, zdecydował się wybrać studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, z którym związany jest do teraz. Swoją karierę naukową rozpoczął jeszcze na studiach inżynierskich...

 • Wynalazek a biznes

  Wydarzenia

  15-06-2022 11:00 - 15-06-2022 12:00

  Jeśli interesujesz się wdrażaniem innowacji na rynek, zapraszamy na dyskusję podczas webinarium organizowanego przez Centra Transferu Technologii Uczelni Fahrenheita (FarU).

 • Jacek Rumiński prof. dr hab. inż.

  Wykształcenie i kariera zawodowa 2022 2016   2002   1995   1991-1995 Tytuł profesora Habilitacja   Doktor nauk technicznych   Magister inżynier     Prezydent RP, dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina: inzyniera biomedyczna Politechnika Gdańska, Biocybernetyka i inżyniera biomedyczna, tematyka: „Metody wyodrębniania sygnałów i parametrów z różnomodalnych sekwencji obrazów dla potrzeb diagnostyki i wspomagania...

 • Piotr Szczuko dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Piotr Szczuko w 2002 roku ukończył studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej zdobywając tytuł magistra inżyniera. Tematem pracy dyplomowej było badanie zjawisk jednoczesnej percepcji obrazu cyfrowego i dźwięku dookólnego. W roku 2008 obronił rozprawę doktorską zatytułowaną "Zastosowanie reguł rozmytych w komputerowej animacji postaci", za którą otrzymał nagrodę Prezesa Rady...

 • Krzysztof Cwalina dr inż.

  Krzysztof Kamil Cwalina w 2013 r. uzyskał tytuł inżyniera na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej; w 2014 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera, a w 2017 r. otrzymał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie: telekomunikacja, także na WETI PG. Aktualnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki...

 • Ireneusz Czarnowski Prof.

  Osoby

  IRENEUSZ CZARNOWSKI is a graduate of the Faculty of Electrical Engineering at Gdynia Maritime University. He gained a doctoral degree in the field of computer science at Poznan University of Technology and a postdoctoral degree in the field of computer science at Wroclaw University of Science and Technology. Since 1998 is associated with Gdynia Maritime University, currently is a professor of computer science in the Department...

 • Adam Brzeski mgr inż.

 • Michał Czubenko dr inż.

  Michał Czubenko jest absolwentem roku 2009, Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki na Politechnice Gdańskiej, w dyscyplinie automatyka i robotyka. Obecnie jest adiunktem na tym samym wydziale, związanym z Katedrą Systemów Decyzji i Robotyki. W 2012 roku odbył trzymiesięczny staż w Kingston University London. Był wiceprzewodniczącym Komitetu Organizacyjnego na 12. Międzynarodowej Konferencji na temat Diagnostyka Procesów...

 • Jan Cudzik dr inż. arch.

  Jan Cudzik (dr inż. arch.) jest adiunktem w Katedrze Architektury Miasta i Przestrzeni Nadwodnych oraz Kierownikiem Laboratorium Cyfrowych Technologii. Obecnie prowadzi badania naukowe dotyczące między innymi architektury kinematycznej, cyfrowych technik wspomagających projektowanie architektoniczne, cyfrowej fabrykacji, form sztucznej inteligencji w architekturze i sztuce. Jego teksty ukazują się w publikacjach polskich i zagranicznych,...

 • Data-driven models for fault detection using kernel pca:a water distribution system case study

  Kernel Principal Component Analysis (KPCA), an example of machine learning, can be considered a non-linear extension of the PCA method. While various applications of KPCA are known, this paper explores the possibility to use it for building a data-driven model of a non-linear system-the water distribution system of the Chojnice town (Poland). This model is utilised for fault detection with the emphasis on water leakage detection....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Learning and memory processes in autonomous agents using an intelligent system of decision-making

  Publikacja

  This paper analyzes functions and structures of the memory that is an indispensable part of an Intelligent System of Decision-making (ISD), developed as a universal engine for autonomous robotics. A simplified way of processing and coding information in human cognitive processes is modelled and adopted for the use in autonomous systems. Based on such a knowledge structure, an artificial model of reality representation and a model...

 • Kernel PCA in Application to Leakage Detection in Drinking Water Distribution System

  Monitoring plays an important role in advanced control of complex dynamic systems. Precise information about system's behaviour, including faults detection, enables efficient control. Proposed method- Kernel Principal Component Analysis (KPCA), a representative of machine learning, skilfully takes full advantage of the well known PCA method and extends its application to nonlinear case. The paper explains the general idea of KPCA...

 • Text Documents Classification with Support Vector Machines

  Publikacja
  • P. Majewski

  - Rok 2008

 • Learning and memory processes in autonomous agents using an intelligent system of decision-making

  Publikacja

  This paper analyzes functions and structures of the memory that is an indispensable part of an Intelligent System of Decision-making (ISD), developed as a universal engine for autonomous robotics. A simplified way of processing and coding information in human cognitive processes is modelled and adopted for the use in autonomous systems. Based on such a knowledge structure, an artificial model of reality representation and a model...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Evaluation of Facial Pulse Signals Using Deep Neural Net Models

  Publikacja

  - Rok 2019

  The reliable measurement of the pulse rate using remote photoplethysmography (PPG) is very important for many medical applications. In this paper we present how deep neural networks (DNNs) models can be used in the problem of PPG signal classification and pulse rate estimation. In particular, we show that the DNN-based classification results correspond to parameters describing the PPG signals (e.g. peak energy in the frequency...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Optymalizacja treningu i wnioskowania sieci neuronowych

  Sieci neuronowe są jedną z najpopularniejszych i najszybciej rozwijających się dziedzin sztucznej inteligencji. Ich praktyczne wykorzystanie umożliwiło szersze użycie komputerów w wielu obszarach komunikacji, przemysłu i transportu. Dowody tego są widoczne w elektronice użytkowej, medycynie, a nawet w zastosowaniach militarnych. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w wielu przypadkach wymaga jednak znacznej mocy obliczeniowej,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • SYSTEMY BEZDOTYKOWEJ OCENY PARAMETRÓW ŻYCIOWYCH

  Publikacja

  - Rok 2019

  W rozdziale przedstawiono metody ekstrakcji sygnałów biomedycznych i parametrów medycznych z wideo twarzy. W szczególności omówiono metody pozyskiwania pulsu w wideo uzyskiwanego w zakresie widzialnym oraz parametrów oddychania z zapisów sekwencji obrazów termograficznych.

 • Rozpoznawanie statycznych i dynamicznych gestów dłoni z zastosowaniem adaptacyjnego czujnika optycznego

  Publikacja

  - Rok 2018

  Bezdotykowe interfejsy urządzeń stacjonarnych oraz urządzeń mobilnych są ważne zwłaszcza w ochronie zdrowia (np. przeciwdziałanie roznoszeniu bakterii i wirusów, wsparcie chirurga w trakcie przeprowadzania operacji itp.). W ramach rozprawy doktorskiej zaprojektowano i wykonano oszczędny energetycznie czujnik gestów o budowie liniowej, złożony z fotodiod i diod LED, wraz z dedykowanym mu...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Sztuczna inteligencja - oksymoron czy oczywistość?

  Publikacja

  - Rok 2018

  W artykule przedstawiono historię powstania i rozwoju sztucznej inteligencji, jej główne obszary badawcze i perspektywy. Szczególną uwagę poświęcono uczeniu maszynowemu jako głównemu obszarowi badań naukowych. Sformułowano i skomentowano hipotezy dotyczące perspektyw sztucznej inteligencji.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Playback detection using machine learning with spectrogram features approach

  Publikacja

  This paper presents 2D image processing approach to playback detection in automatic speaker verification (ASV) systems using spectrograms as speech signal representation. Three feature extraction and classification methods: histograms of oriented gradients (HOG) with support vector machines (SVM), HAAR wavelets with AdaBoost classifier and deep convolutional neural networks (CNN) were compared on different data partitions in respect...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Prognozowanie wpływu drgań komunikacyjnych na budynki mieszkalne za pomocą sztucznych sieci neuronowych i maszyn wektorów wspierających

  Publikacja

  Drgania komunikacyjne mogą stanowić duże obciążenie eksploatacyjne budynku, powodując zarysowania i spękania tynków, odpadanie wypraw, zarysowania konstrukcji, pękanie elementów konstrukcji lub nawet zawalenie się budynku. Pomiary drgań na rzeczywistych konstrukcjach są pracochłonne i kosztowne, a co ważne nie w każdym przypadku są one uzasadnione. Celem pracy jest analiza autorskiego algorytmu, dzięki któremu z dużym prawdopodobieństwem...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Modular machine learning system for training object detection algorithms on a supercomputer

  Publikacja

  - Rok 2010

  W pracy zaprezentowano architekturę systemu służącego do tworzenia algorytmów wykorzystujących metodę AdaBoost i służących do wykrywania obiektów (np. twarzy) na obrazach. System został podzielony na wyspecjalizowane moduły w celu umożliwienia łatwej rozbudowy i efektywnego zrównoleglenia implementacji przeznaczonej dla superkomputera. Na przykład, system może być rozszerzony o nowe cechy i algorytmy ich ekstrakcji bez konieczności...

 • Elementy uczenia maszynowego na zajęciach matematyki

  W artykule omówiono związki między matematyką kursową a wybranymi zagadnieniami związanymi z uczeniem maszynowym. Pokazano w jaki sposób proste operacje na macierzach pomagają serwisom VOD w rekomendacji tytułów filmowych zgodnych z zainteresowaniami użytkowników na podstawie ich wcześniejszych wyborów. Zaprezentowano również uproszczoną wersję algorytmu regresji wielorakiej stosowaną do wyceny nieruchomości oraz wspomniano...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • IFE: NN-aided Instantaneous Pitch Estimation

  Publikacja

  Pitch estimation is still an open issue in contemporary signal processing research. Nowadays, growing momentum of machine learning techniques application in the data-driven society allows for tackling this problem from a new perspective. This work leverages such an opportunity to propose a refined Instantaneous Frequency and power based pitch Estimator method called IFE. It incorporates deep neural network based pitch estimation...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Rola i techniki eksploracji w uczeniu przez wzmacnianie

  Publikacja

  - Rok 2021

  W rozdziale podjęto rozważania na temat roli eksploracji w uczeniu się agentów sztucznej inteligencji przez wzmacnianie. Prezentuje przegląd współczesnych technik eksploracji i rozróżnia dwie główne rodziny technik: eksplorację nieukierunkowaną i eksplorację ukierunkowaną. Praca ta powinna pomóc zrozumieć dylemat pomiędzy eksploatacją wiedzy a eksploracją środowiska, któremu poddany jest agent w każdym kroku interakcji ze środowiskiem....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • AUTOMATYCZNE GENEROWANIE KOLEJNOŚCI LIST UTWORÓW MUZYCZNYCH

  Publikacja

  - Rok 2021

  W niniejszym rozdziale przedstawiono przygotowanie algorytmu do automa-tycznego układania kolejności utworów muzycznych i zgrywającego je do postaci jednego, długiego miksu. Dzięki algorytmowi dobierane są utwory na podstawie analizy podobieństwa fragmentów końcowych i początkowych utworów. Podo-bieństwo to jest obliczane za pomocą odległości euklidesowej między wektorami parametrów wyznaczonymi przez autoenkoder oraz na podstawie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Odwzorowanie właściwości energetycznych silników spalinowych pojazdów użytkowych z wykorzystaniem pomiarów trakcyjnych

  Publikacja

  - Rok 2021

  Przedmiotem rozprawy jest odwzorowanie właściwości energetycznych sinika spalinowego z wykorzystaniem danych pomiarowych, uzyskanych podczas bieżącej eksploatacji pojazdu użytkowego. W pierwszej części pracy omówione zostały podstawy działania pojazdów użytkowych oraz występowanie stanów statycznych i dynamicznych podczas rzeczywistej eksploatacji silnika. Następnie omówiono metody odwzorowania charakterystyk silnika spalinowego....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zastosowanie głębokiego uczenia do określania warunków LOS/NLOS w ultraszerokopasmowych radiowych sieciach WBAN

  W niniejszym artykule przedstawiono zastosowanie głębokiego uczenia do określania warunków bezpośredniej widoczności LOS/NLOS w ultraszerokopasmowych radiowych sieciach WBAN. Zaproponowano głęboką, jednokierunkową sieć neuronową, której efektywność działania sprawdzono na podstawie danych pomiarowych w rzeczywistym wewnątrzbudynkowym środowisku propagacyjnym. Uzyskane wyniki jednoznacznie udowadniają zasadność stosowania zaproponowanej...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wykorzystanie sieci neuronowych do syntezy mowy wyrażającej emocje

  Publikacja

  - Rok 2019

  W niniejszym artykule przedstawiono analizę rozwiązań do rozpoznawania emocji opratych na mowie i możliwości ich wykprzystania w syntezie mowy z emocjami stosując do tego celu sieci neuronowe. Wskazano również przydatnośc parametrów typowo stosowanych do rozpoznawania mowy w detekcji emocji w śpiewie i rozróżnianiu tych emocji w obu przypadkach. Przedstawiono aktualne rozwiązania dotyczące rozpoznawania emocji w mowie i metod syntezy...

 • Metody uczenia optymalizacji wieloetapowych procesów decyzyjnych.

  Optymalizacja wieloetapowych procesów decyzyjnych jest zdaniem, w którym zbiegają się metody pochodzące pierwotnie z różnych dziedzin: rachunku wariacyjnego, algorytmów optymalizacji i metod uczenia maszynowego rozpatrywanych w sztucznej inteligencji. W niniejszej pracy podjęto próbę zestawienia różnych metod oraz podano wyniki optymalizacji przykładowego zadania z zastosowaniem algorytmów ewolucyjnych.

 • Analiza możliwości automatycznego rozpoznawania zachowań zwierząt doświadczalnych

  Publikacja

  - Rok 2021

  Automatyzacja analizy zachowań zwierząt laboratoryjnych umożliwia szybką i obiektywną ocenę obserwacji. Rozwiązania w istniejących systemach skupiają się na detekcji prostych aspektów zachowań, która jest możliwa dzięki pomiarowi parametrów motorycznych zwierząt, ich punktów charakterystycznych czy kształtu ciała. Jednym z istotnych problemów w dziedzinie rozpoznania zachowań są zachowania złożone, dla których trudno jest zdefiniować...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Metoda neuronowego wyznaczania przestrzennych pól przepływów w przydźwiękowych i naddźwiękowych kanałach łopatkowych turbin parowych

  Publikacja

  - Rok 2022

  Niniejsza rozprawa doktorska została poświęcona opracowaniu metody neuronowego wyznaczania przestrzennych pól przepływów w okołodźwiękowych kanałach łopatkowych turbin parowych. Obiektem badań naukowych przedstawionych w kolejnych rozdziałach są dwa ostatnie stopnie części niskoprężnej turbozespołu 18K370 z wylotem ND-37. Pierwszym etapem badań była budowa numerycznego modelu przepływu pary mokrej przez analizowany układ łopatkowy....

  Pełny tekst do pobrania w portalu