Wyniki wyszukiwania dla: UKŁADY WIELOMASOWE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: UKŁADY WIELOMASOWE

Wyniki wyszukiwania dla: UKŁADY WIELOMASOWE

 • Influence of the counterweight model on optimization of balancing of four-bar mechanism

  Publikacja

  - Rok 2006

  Praca opisuje rozważania na temat wyrównoważania płaskiego czworoboku przegubowego. Do wyrównoważenia wykorzystano metodę alokacji przeciwmas. Zadanie to wymagało połączenia procedur analizy dynamiki układów wielomasowych z procedurą optymalizacji. W pracy umieszczono opis metody dynamiki układów wielomasowych. W procesie optymalizacji skorzystano z metody sympleksów. Opisano model analizowanego układu składający się z dwóch sekcji...

 • Dynamics of flexible multibody systems : Rigid finite element method.

  Publikacja

  - Rok 2006

  W książce przedstawiono zagadnienie przekształceń jednorodnych, z punktu widzenia opisu dynamiki układów wielomasowych, złożonych z brył sztywnych. Omówiono metodę sztywnych elementów skończonych, w której model składa się z brył sztywnych połączonych elementami sprężystymi i tłumiącymi, a także jej wersję zmodyfikowaną. W modelu uwzględnia się duże przemieszczenia brył. Przedstawiono obliczenia dla belki wspornikowej oraz omówiono...

 • Rigid ninite element method for dynamics of flexible multibody systems

  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy przedstawiono metodę sztywnych elementów skończonych w nowym sformułowaniu bazującym na przekształceniach jednorodnych wraz ze złączowymi współrzędnymi. Omówiono klasyczną i zmodyfikowaną wersję metody, które różnią się nie tylko liczbą stopni swobody, ale także różniczkowaniem równań ruchu. Każda z wersji może być zastosowana do analizy liniowych i nieliniowych drgań, co pokazano na przykładzie belki wspornikowej.