Wyniki wyszukiwania dla: UMOWA WZAJEMNA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: UMOWA WZAJEMNA

Wyniki wyszukiwania dla: UMOWA WZAJEMNA

  • Wybrane umowy gospodarcze

    Publikacja

    - Rok 2003

    W pracy scharakteryzowano wybrane umowy nazwane i nienazwane obrotu gospo-darczego. Zwrócono przede wszystkim uwagę na obowiązki i uprawnienia stron poszczególnych umów.