Wyniki wyszukiwania dla: URBAN INITIATIVE LABORATORY - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: URBAN INITIATIVE LABORATORY

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: URBAN INITIATIVE LABORATORY

 • Gdańsk Urban Initiative Laboratory

  Publikacja

  Gdansk is Poland's principal seaport, situated on the southern edge of the Gdansk Bay on the Baltic Sea. The city is the capital and largest city of the Pomeranian Voivodeship. Gdansk, in a conurbation with the city of Gdynia and the resort town of Sopot, and suburban communities, jointly forms Poland's fourth largest metropolitan area, with a population approaching 1.4 million. The pathways towards the Micro ULL FWE Nexus Square...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • URBAN TRANSFORMATIONS

  Publikacja

  Mentor&Student Research Lab is a common initiative of the members of Gdańsk University of Technology student research club, Urban Revolution Laboratory LEM-ur and International Society of City and Regional Planners ISOCARP. The aim of the event was to promote collaboration of professionals and the student in the area of research on the city and the region. During three months' Workshop five groups leaded by ISOCARP Mentors performed...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Mentor&Student Research Lab – Urban Transformations – Introduction

  Publikacja

  Mentor&Student Research Lab - "Urban Transformations" is a common initiative of the members of Gdańsk University of Technology student research club, Urban Revolution Laboratory and the International Society of City and Regional Planners ISOCARP. The aim of the event was to promote collaboration of professionals and the students in the area of research on the city and the region. During three months’ Workshop five groups leaded...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Capacity Transforming challenges into opportunities

  Publikacja

  - Rok 2023

  The Urban Initiative Laboratory (UIL) aims to upgrade the smart city concept in Gdańsk by introducing the Food-Water-Energy (FWE) nexus to the city. It was agreed in the CRUNCH international consortium that projects on different scales would be implemented in the individual countries to test the Integrated Decision Supportive system platform, which would, in principle, concern urban scale. The regular urban scale was to be researched...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Justyna Borucka dr inż. arch.

  Justyna Borucka jest adiunktem na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, koordynatorem programu Erasmus i współpracy zagranicznej, a od 2016 roku prodziekanem ds. rozwoju. Jest również członkiem Zarządu Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP Oddział Wybrzeże). Jej badania koncentrują się na teorii architektury i strategii odnowy miejskiej ze szczególnym wpływem interdyscyplinarnych relacji współczesnej architektury i...

 • NEIGHBOURHOOD SPORT AS A TOOL OF URBAN REGENERATION - A WARSAW CASE STUDY

  Publikacja

  - Rok 2016

  There are many connections between sport and urban regeneration. They can be observed while organizing top-down projects, such as sporting mega-events. But sport and urban renewal can also be linked within bottom-up sport initiatives, ones that relate mostly to physical recreation or sport for all. The main goals of physical activity is caring for health, improving fitness, practicing hobbies, and achieving social integration....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Karolina Zielińska-Dąbkowska dr inż. arch.

  Karolina M. Zielinska-Dabkowska (dr inż. arch., Dipl.-Ing. Arch.[FH]) jest adiunktem na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. W roku 2002 ukończyła studia na Wydziale Architektury i Urbanistyki  Politechniki Gdańskiej a w 2004 inżynierii architektonicznej na HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim w Niemczech. Po studiach pracowała dla kilku firm o światowej renomie w Berlinie, Londynie, Nowym Jorku...

 • Jan Cudzik dr inż. arch.

  Jan Cudzik (dr inż. arch.) jest adiunktem w Katedrze Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej oraz kierownikiem Laboratorium Technologii Cyfrowych i Materiałów Przyszłości. Obecnie prowadzi badania m.in. nad architekturą kinematyczną, technikami cyfrowymi w projektowaniu architektonicznym, fabrykacją cyfrową oraz formami sztucznej inteligencji w architekturze i sztuce. Jego...

 • Dorota Wojtowicz-Jankowska dr hab. inż. arch.

  Starszy wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. W latach 1996 – 2014 pracowała w Katedrze Użyteczności Publicznej, a obecnie jest zatrudniona w Katedrze Projektowania Środowiskowego. W roku 2006 uzyskała tytuł doktora. Od roku 2011 jest członkiem POIA RP.  W latach 2014 – 2017 była członkiem Rady Wydziału. W pracy badawczej zajmuje się problematyką związaną z przestrzeniami ekspozycyjnymi. W obszarze jej zainteresowań...

 • CREATIVE PLACEMAKING IN POLAND. CAN ART BECOME AN EFFECTIVE TOOL OF URBAN REGENERATION?!

  Publikacja

  - Rok 2018

  The main aim of the paper is to examine the role of creative placemaking in shaping the urban environment in Polish cities. It also focuses on challenges and obstacles that creative placemaking projects encounter in Polish realities. Creative placemaking is a “micro-development” strategy (Johnson 2009) that focuses on cultural participation, com¬munity engagement and highlights the social role of arts and culture. Artistic interventions...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Buenos Aires – Toward Comprehensive Development and Sustainable Mobility

  This paper is introducing Buenos Aires’ achievements and challenges in implementing comprehensive development and integrating efficient and sustainable transport system within its urban structure. There are several important steps in this process starting from urban regeneration of Puerto Madero, the introduction and then implementation of a strategic plan Modelo territorial (2010) and of Buenos Aires' Plan de Movilidad Sustentable...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • The Comparison of the Web GIS Applications Relevant for 4D Models Sharing

  Publikacja

  - Rok 2019

  The paper presents results of the project: Cultural Heritage Through Time (CHT 2, http://cht2-project.eu) realized accomplished within the framework of the “Joint Programming Initiative in Cultural Heritage” JPI-CH (http://www.jpi-culturalheritage.eu) by an international consortium: Politecnico di Milano (IT), Newcastle University (UK), Salamanca University (ES), and Stanislaw Staszic Scientific Association SSSA (a non-profit...

 • City scan as a tool to assess resilience challenges and vulnerabilities at the community level

  Publikacja

  - Rok 2021

  The majority of the world’s population lives in cities and cities are the key to achieving resilience. Local governments own only part of the land and can only partially decide about measures that should be taken ‘on the ground’. Local governments are therefore highly dependent on individuals, communities, and businesses to adapt and transform and take action in their own backyards or neighbourhoods. Since, for many people, climate...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Piotr Lorens prof. dr hab. inż. arch.

  Piotr Lorens – prof. dr hab. inż. arch., prof. nzw. Politechniki Gdańskiej. Po ukończeniu studiów w 1994 roku podjął pracę w Zakładzie Rozwoju Miasta na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Uzyskawszy Stypendium Fulbrighta wyjechał na staż do USA, gdzie w latach 1996-1997 ukończył Special Program for Urban and Regional Studies na Massachusetts Institute of Technology oraz International Training Program na Harvard University...

 • The results of analyses of deep excavation walls using two different methods of calculation

  Publikacja

  Przedstawiono wyniki obliczeń obudowy głębokiego wykopu dwukrotnie rozpieranej i dwukrotnie kotwionej w gruncie jednorodnym niespoistym. Obliczenia numeryczne wykonano metodą podpór sprężysto-plastycznych i metodą elementów skończonych. Zwrócono uwagę na istotne różnice w wynikach obliczeń. Zaproponowano wyjaśnienie przyczyn zaobserwowanych różnic w wynikach obliczeń otrzymanych z obu metod.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Shape Memory Polyurethane Materials Containing Ferromagnetic Iron Oxide and Graphene Nanoplatelets

  Publikacja

  Intelligent materials, such as memory shape polymers, have attracted considerable attention due to wide range of possible applications. Currently, intensive research is underway, in matters of obtaining memory shape materials that can be actuated via inductive methods, for example with help of magnetic field. In this work, an attempt was made to develop a new polymer composite—polyurethane modified with graphene nanoplates and...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Anna Wałek dr

  Dr Anna Wałek, Prezydent International Association of University Libraries (IATUL), dyrektor Biblioteki Politechniki Gdańskiej, ekspert w zakresie otwartego dostępu do zasobów naukowych (Open Science, Open Access, Open Research Data) oraz organizacji i zarządzania biblioteką naukową. Od lutego 2023 r. ekspert i Koordynator Hubu Wschodniego (East Hub) w ramach projektu Focusing on Open, Collaboration and Useful Science (EOSC Focus)...

 • Methods of Network Resource Provisioning for the Future Internet IIP Initiative

  Publikacja
  • J. Gozdecki
  • M. Kantor
  • K. Wajda
  • J. Rak

  - TELECOMMUNICATION SYSTEMS - Rok 2016

  In this paper, we present specification, design and implementation aspects of a network resource provisioning module introduced for the Polish Initiative of Future Internet called System IIP. In particular, we propose a set of novel LP optimization models of network resource provisioning designed to minimize the network resource consumption, either bandwidth or node’s computational power, as well as to maximize the residual capacity....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Reakcja miesięcznej i sezonowej temperatury powietrza na północnym skłonie Karkonoszy i ich przedpolu na zmiany wskaźnika NAO.

  Publikacja

  - Rok 2019

  Przedstawiono wpływ wskaźnika NAO na kształtowanie temperatury powietrza w warunkach górskich na przykładzie Karkonoszy. Stwierdzono zmniejszanie się wpływu NAO na temperaturę powietrza ze wzrostem wysokości. Stwierdzono, że relacje między NAO a temperaturą powietrza są istotne jedynie w okresie zimowym od grudnia do marca włącznie. Związki te są niestacjonarne i wynikają ze wzrostu ciśnienia w Wyżu Azorskim w okresie 1988-2015....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Chemical modifications of graphene and their influence on properties of polyurethane composites: a review

  Polyurethane composites are materials of great interest nowadays due to their wide range of available forms and applications in industry. Controlling and achieving unique properties via matrix modifications and addition of various specific nanofillers seems be one of the key elements to success. The purpose of this work is to briefly present some examples of graphene nanoderivatives, their syntheses, properties and influence on...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Spatial aspects of urban air quality management: Estimating the impact of micro-scale urban form on pollution dispersion

  Urban planning and design solutions affect urban ventilation conditions, thus mitigating the effects of atmospheric pollution. However, these findings are not being implemented in the planning practice to a sufficient extent, partly due to the lack of specific guidelines. Moreover, many urban air quality monitoring (AQM) sites have low represnentativeness and thus do not provide comprehensive data for effective urban air pollution control...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Rafał Janowicz dr hab. inż. arch.

  Rafał Janowicz jest adiunktem na wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej w Katedrze Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego od 2011 roku. Ukończył studia na kierunku Architektura i Urbanistyka na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej w 2001 roku, a dwa lata później na kierunku Zarządzanie i Marketing na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG. W 2011 r. obronił pracę doktorską na Wydziale Architektury Politechniki...

 • Urban Planning

  Czasopisma

  ISSN: 2183-7635

 • Urban Design I. Urban Composition fall 2022_23

  Kursy Online
  • G. Rembarz
  • B. Bou Kalfouni

  The course is aimed at students of the 3rd semester of engineering studies in the field of Architecture. It is an introductory course to Urban Design. Students learn the basic concepts and principles related to town planning, urban design and urban composition. Students learn the methods of analyzing urban space and the basic principles of design during theoretical and practical classes, designing an urban composition for a specific...

 • Architectural and urban theories in urban regeneration

  Kursy Online
  • K. Piątkowska
  • L. Nyka
  • P. Lorens

  This course deals with key issues associated with contemporary architectural and urban teories associated with transformation and revitalization of the distressed / degradated areas and buildings / objects. The architectural topics will be presented by dr Ksenia Piątkowska and Prof. Lucyna Nyka, while urban topics will be discussed by Prof. Piotr Lorens. Particular topics and themes will be presented according to the individual...

 • Evolution of Edges and Porosity of Urban Blue Spaces: A Case Study of Gdańsk

  Publikacja

  Current waterfront studies focus mainly on a land-based perspective, failing to include the water side. Water is, however, not just a resource for port and industrial purposes and an edge to the waterfront; it is also a feature of the waterfront and the complex relation between water and city. Thus, the article suggests that water-land edges need to be re-contextualised, taking into consideration also their shape, functionality,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Laboratory in organic chemistry

  Kursy Online
  • G. Cholewiński
  • M. Przybyłowska

  Support for the laboratory in organic chemistry.

 • Greenery and Urban Form vs. Health of Residents: Evaluation of Modernist Housing in Lodz and Gdansk

  Publikacja

  - Urban Planning - Rok 2022

  Urban forms can have numerous direct and indirect effects on the health of residents. This article focuses on the rela‐ tionship between health and urban form, in particular the role of green open spaces. The goal is to identify criteria for evaluating the impact of physical forms such as streets and open spaces, green infrastructure, and built structures on urban health. These criteria are then used to identify paths for the redevelopment...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • A city is not a tree: a multi-city study on street network and urban life

  Publikacja

  Christopher Alexander, a British-American scholar, differentiated an old (natural) city from a new (planned) one by structure. The former resembles a “semilattice”, or a complex system encompassing many interconnected sub-systems. The latter is shaped in a graph-theoretical “tree”, which lacks the structural complexity as its sub-systems are compartmentalized into a single hierarchy. This structural distinction explains why, or...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Stefan Niewitecki dr inż. arch.

  W dniu 29.07.1977 r. ukończenie Studium Podyplomowego Kształcenia Pedagogicznego Nauczycieli Akademickich (świadectwo Nr 301, wynik dobry). Dnia 29.04.1982 r. nagroda III stopnia Rektora Politechniki  Gdańskiej, zespołowa za ''Studium wpływu ujęcia wody Gdańsk-Lipce na stateczność obiektów budowlanych w rejonie leja depresyjnego.'' W 1986 r. nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej za ''Orzeczenie i projekt techniczny wzmocnienia...

 • Launch of the Immersive 3D Visualization Laboratory

  The paper presents the concept of Immersive 3D Visualization Laboratory, formed at the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics at Gdańsk University of Technology under the project Gdańsk University of Technology's Modern auditoriums. The basic unit of this laboratory will be cubic CAVE (Cave Automatic Virtual Environment) enriched with spherical walk simulator. This device will allow the user unlimited walking,...

 • China’s international trade and global value chains under One-Belt One-Road initiative

  Publikacja

  - Rok 2021

  Research background: After China acceded to the WTO in 2001, its foreign trade has expanded rapidly to be the largest share in the world. However, China's economic development changing from high-speed growth to medium high-speed growth in recent years. At the same time, the increase in labour cost and overcapacity also hinder China’s international trade. In order to solve these challenges and strengthening ties...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Surpassing the Line: Urban-Oriented Strategies in the Development of Business Complexes in Poland

  Development trends regarding the business-related urban complexes seem to evolve from the “big-box” towards the more “multi-use” types of structures. Within it, the special role is reserved for places, which—due to economic, political, and geographical reasons—have not been previously considered as major business hubs. Only recently, places like cities in Central and Eastern Europe have become attractive locations for business...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Provisioning Concepts for the Future Internet IIP Initiative

  Publikacja
  • P. Chołda
  • J. Gozdecki
  • M. Kantor
  • M. Wielgosz
  • A. R. Pach
  • K. Wajda
  • J. Rak

  - Rok 2011

  Artykuł prezentuje strategię wymiarowania zasobów sieci dla architektury Internetu Przyszłości zwanego Systemem IIP. Opisuje również relację zasad wymiarowania sieci w odniesieniu do metod zarządzania siecią. Opisane są dwie proponowane metody wymiarowania wraz niezbędnymi danymi wejściowymi. Pierwsze podejście stanowi problem optymalizacyjny z funkcją celu minimalizacji całkowitego poboru mocy. Drugie rozwiązanie bazuje na podejściu...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Landscape as a Potential Key Concept in Urban Environmental Planning: The Case of Poland

  Publikacja

  Rapid urban development increases the consumption of materials, energy, and water, resulting in an overproduction of waste and emissions. These cause many environmental threats, such as ozone layer depletion and rain acidification, leading to climate change. Therefore, the question arises on how to improve the effectiveness of tools that strengthen environmental protection. This discursive article presents an approach stressing...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • The Urban Mentoring as a New Method of Participatory Urban Planning in Poland

  Twenty-five years after the return of democracy and the beginning of basing the country's economy on neoliberal developmental paradigm, Poland adopted the regulations regarding management of urban policy, which had been wait for over a decade (accession to the EU). The National Urban Policy as well as the Act on revitalization have defined, in a modern manner, the field of cooperation between the local government, the administration...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Study on Strategy in University Laboratory Class Teaching

  Publikacja

  - Rok 2021

  Laboratory teaching is a critical way to ensure the effective input of techniques in engineering learning. Laboratory teaching not only contributes to improving course quality but also helps enrich comprehensive engineering application ability. However, there are some typical problems in current university laboratory teaching, such as rigid and isolated course design, outdated contents and materials, and not encouraging innovation...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Critical analysis of laboratory measurements and monitoring system of water-pipe network corrosion-case study.

  Case study of corrosion failure of urban water supply system caused by environmental factors was presented. Nowadays corrosion monitoring of water distribution systems is an object of major concern. There is possibility of application broad range of techniques like gravimetric and electrochemical. Both kinds of techniques can be applied in laboratory and field conditions. In many cases researches limit the case analysis to measurements...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Urban planning and design issues

  Kursy Online
  • P. Lorens

  This course deals with an overview of the contemporary urban planning and design issues

 • Developing the Urban Blue-Green Infrastructure as a Tool for Urban Air Quality Management

  Publikacja

  Urban structure is an important factor that shapes the process of urban ventilation and pollution dispersion. With proper planning of the urban spatial layout, city breathability can be effectively regulated, contributing to urban air quality improvement. This paper investigates the development and current management of urban systems of green and open spaces in four Polish cities: Gda ´nsk, Warsaw, Pozna ´n and Wrocław, with a...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Design and implementation of GEPON architecture in laboratory testbed

  Publikacja

  This paper presents a proposition of GEPON architecture for the didactic purpose. The GEPON architecture is implemented in access networks laboratory testbed. The paper includes a brief description of GEPON standardization, a description of laboratory GEPON equipment architecture and a short presentation of proposed laboratory exercises. The exemplary performance results are included.The proposition of GEPON architecture testbed...

 • state aid for sustainable urban development

  Dane Badawcze
  open access

  The dataset encompassed a choice of important legal acts with respect on the usage of EFRD for urban projects, a list of selected bibliography as well as a list of selected individual notifications of state aid measures being part of the Sustainable Urban Development Programme in the period  2014- 2020. As a comparison, an example of individual EC decision...

 • Urban Railway within the Linear Urban Structure: the Case Study of Perm, Russia

  Publikacja

  - Rok 2015

  The paper analyses the ten years’ experience of Perm to develop its system of the urban train trying to reveal the reasons for its modest performance and decline in the passenger traffic. The authors show how the Urban Train fits within the city urban structure and eval uate the potential of the Urban Train to become a feasible solution to the problem of connecting the periphery with the city centre. Furthermore,...

 • A LABORATORY STAND FOR THE ANALYSIS OF DYNAMIC PROPERTIES OF THERMOCOUPLES

  In the present elaboration, problems connected with measurements of high variable temperatures of gases are introduced and the impact of dynamic properties of different construction solutions of thermoelements on the accuracy of the measurements is considered. A laboratory stand built within research under doctoral thesis, destined for analysis of dynamic properties of thermocouples is also described. Results of numerical simulation...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Concept of 'Good Urban Governance' and Its Application in Sustainable Urban Planning

  Contemporary urban theory and practice in the post-industrial era is increasingly often turning towards an approach based on sustainable development. That concept bearing the traits of a paradigm has grown on the ground of broad quest for an alternative to the existing development model of the industrial civilisation. It has gained wide social acceptance and is the basis for many development and environmental programmes at the...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • The role of the One-Belt One-Road initiative in China's exports and global value chains

  Research background: China is regarded as the “world factory” highly involved in international trade and plays an increasingly important role in the global value chains (GVC). Additionally, the “One-Belt One-Road” (OBOR) initiative was proposed by the Chinese government to further promote China in the international market. Purpose of the article: The article explores the role of the OBOR in China’s exports and global value...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Small Urban Hacks - Big Impact! Tackling major urban challenges through acupunctural smallness

  Publikacja
  • D. D. Kamrowska-Załuska
  • D. Calas
  • E. Haselsteiner,
  • M. Ferreira Silva
  • A. Galán González
  • E. Giancola
  • M. Hărmănescu
  • S. Soutullo Castro

  - Rok 2021

  Small urban hacks, acupunctural action and process-oriented planning approaches might appear to address quite a socio-romantic attitude towards our urban environments. In this chapter, our aim is to remedy such a biased view, demonstrating the impact and potential of smallness in the context of major urban challenges. Small urban hacks and their multi-faceted and creativity-driven approaches of small is beautiful are selected from...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Relevance of Urban Freight Transport Modelling Towards the Challenges of Urban Freight Policy

  Publikacja

  - Rok 2017

  The main objective of this paper is to investigate how recent trends in urban freight transport analysis and modelling are related to urban freight measures set out in Gdynia’s 2016 Sustainable Urban Mobility Plan. Building on the literature a review framework was defined including 1) stakeholders, 2) descriptors, 3) objectives and 4) solution approach applied in freight modelling efforts. It was clear that the implementation...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Image projection in Immersive 3D Visualization Laboratory

  In recent years, many centers in the world attempted to build a virtual reality laboratory. The main idea of such laboratory is to allow the user to “immerse” into and move in a computer-generated virtual world. In the paper, the underlying principles of the system of virtual reality (VR) are described. The selected implementations constructed by the research centers of the world are also presented. The cave automatic virtual environment...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Comparison of road and laboratory measurements of tyre/road noise

  Tyre/road noise is one of the major environmental problems related to road traffic. There are several measuring methods of tyre/road noise that may be carried out on the road (for example Coast-down and Close Proximity Method) or in the laboratory (Drum Method). Road measurements are preferred for evaluations of pavement properties while laboratory methods are mostly used to evaluate tyres. One of the biggest problems associated...