Wyniki wyszukiwania dla: USTERKI DACHU - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: USTERKI DACHU

Wyniki wyszukiwania dla: USTERKI DACHU

 • Usterki dachu płaskiego z pokryciem membrana dachowa

  Błedy projektowe i wykonawcze wpływają bezpośrednio na bezpieczeństwo użytkowania oraz bezpieczeństwo konstrukcji obiektów budowlanych, w tym budynków mieszkalnych. W artykule przedstawiono opis błedów popełnionych zarówno podczas projektowania, jak również realizacji dachu płaskiego z pokryciem membrana dachową. Zaproponowano sposób usunięcia występujących usterek.

 • Usterki dachu płaskiego z pokryciem z membrany dachowej

  Publikacja

  - Dachy - Rok 2015

  W artykule przedstawiono opis usterek dachu płaskiego będących następstwem błędów projektowych, jak również wykonawczych. W pracy poddano analizie wpływ zastosowanych rozwiązań na zakres występujących problemów związanych z użytkowaniem dachu. Zaproponowano koncepcje prac mających na celu usunięcie występujących usterek.

 • Usterki dachu płaskiego z pokryciem z membrany dachowej

  Publikacja

  W artykule przedstawiono opis usterek dachu płaskiego będących następstwem błędów projektowych, jak również wykonawczych. W pracy poddano analizie wpływ zastosowanych rozwiązań na zakres występujących problemów związanych z użytkowaniem dachu. Zaproponowano koncepcje prac mających na celu usunięcie występujących usterek.

 • Usterki na dachu płaskim budynku wielorodzinnego

  Publikacja

  Błędy projektowe ora zwykonawcze wpływają bezpośrednio na bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowania obiektów budowlanych, także mieszkalnych. Usunięcie usterek i doprowadzenie budynków do właściwego stanu technicznego wymaga od właścicieli dużego zaangazowania finansowego. W przypadku nieprawidłowości występujących na stropodachach, w tym dachach płaskich, powoduje to również istotne utrudnienia i uciążliwości eksploatacyjne. Niektóre...

 • Usterki budynków zespołu szkół jako następstwo błędów realizacji dachu stromego

  W artykule przedstawiono opis usterek występujących w obszarze budynków Zespołu Szkół, które powstały w wyniku popełnionych błędów projektowych. dach stromy zrealizowany został jako obarczony niedoskonałościami projektowymi w wyniku których w obiekcie wystapiły poważne utrudnienia eksploatacyjne, grążące czasowym wyłączeniem budynków z użytkowania. W pracy przedstawiono rozwiązanie projektowe kompleksowego usunięcia występujących...

 • Awaria dachu żelbetowej prefabrykowanej hali magazynowej

  Publikacja

  - Dachy - Rok 2016

  W artykule przedstawiono opis uszkodzeń układu konstrukcyjnego żelbetowej prefabrykowanej hali magazynowej które powstały w wyniku zdarzenia losowego polegającego na uderzeniu wózkiem widłowym w słup wewnętrzny hali. W pracy poddano analiz e wpływ deformacji fragmentu połaci dachowej na stan techniczny elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych hali magazynowej jako całości

 • Prace remontowe przyczyną potencjalnych utrudnień eksploatacyjnych. Błędy wykonawcze pokrycia dachu

  Publikacja

  W artykule przedstawiono opis prac remontowych dachu stromego z pokryciem z dachówki ceramicznej. Sposób wykonania tych prac mógł być przyczyną potencjalnych utrudnień eksploatacyjnych, będących następstwem zarówno przecieków, jak również problemów związanych z brakiem możliwości zapewnienia właściwego dostępu do połaci dachowej w celu prowadzenia prac konserwacyjno-renowacyjnych. W artykule poddano analizie wpływ zastosowanych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym