Wyniki wyszukiwania dla: UZIEMIENIA SŁUPÓW - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: UZIEMIENIA SŁUPÓW

Wyniki wyszukiwania dla: UZIEMIENIA SŁUPÓW

 • Pomiary uziemień słupów linii elektroenergetycznych

  Publikacja

  - Acta Energetica - Rok 2011

  W odprowadzaniu do ziemi prądu zwarciowego lub piorunowego biorą udział elementy uziomu sztucznego słupa oraz jego fundamenty. Podczas pomiarów kontrolnych rezystancji lub impedancji takich uziemień powinny być uwzględniane oba elementy uziemienia. Ponadto procedura pomiarowa musi brać pod uwagę fakt, że uziemienia słupów linii są połączone równolegle poprzez przewody odgromowe. W artykule została omówiona problematyka pomiaru...

 • Measurement accuracy evaluation of transmission line earthings by impulse tests

  Publikacja

  Uziemienia słupów linii energetycznych powinny być sprawdzane okresowo. Pomiary rezystancji takich uziemień przy pomocy metody niskoczęstotliwościowej wymaga wyłaczania linii i odkręcania przewodów odprowadzających od konstrukcji słupa. Metoda udarowa jest znacznie łatwiejsza w tej aplikacji i nie wymaga wyłaczania linii na czas pomiarów. W pracy oszacowano wpływ uziemień sąsiednich słupów na dokładność pomiarów metodą udarową.

 • OCENA UZIEMIEŃ SŁUPÓW LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH ZWŁASZCZA POSADOWIONYCH NA GRUNTACH O WYSOKIEJ REZYSTYWNOŚCI

  W artykule została omówiona problematyka pomiaru i oceny właściwości uziemień słupów linii elektroenergetycznych z wykorzystaniem przebiegów wolno-i szybkozmiennych. Uzyskanie odpowiednio niskiej wartości rezystancji uziemienia słupa posadowionego na gruncie o rezystywności powyżej 1000Ωm może być trudne. Praca zawiera analizę zmian właściwości statycznych i udarowych uziemień w funkcji rezystywności...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Impulse measurement accuracy of transmission line earthings

  Publikacja

  - Rok 2008

  Linie przesyłowe elektroenergetyczne są wyposażone w przewody odgromowe łączące wierzchołki konstrukcji poszczególnych słupów. Zastosowana metoda pomiarów z użyciem udarów prądowych pozwala ocenić rezystancę uziemienia bez odłączania przewodów uziemiających od konstrukcji słupa. W pracy zamieszczono wyniki symulacji komputerowych i pomiarów rzeczywistych uziomów wskazujące, że wpływ równoległego połączenia uziemień całej linii...

 • Marek Olesz dr hab. inż.

  Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Prodziekan ds. rozwoju dr hab. inż. Marek Olesz, prof. PG data urodzenia 1966 wykształcenie   Politechnika Gdańska, Wydział Elektryczny (1990) stopień / tytuł naukowy doktor habilitowany – Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki (2017), doktor – Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki (1998) zatrudnienie Politechnika Gdańska: asystent stażysta (1989 –...

 • Rozwój metod pomiaru rezystancji udarowej uziemień na podstawie prac prowadzonych w Politechnice Gdańskiej

  Publikacja

  Przedstawiono historię prac związanych z pomiarami rezystancji uziemień prowadzonych w Politechnice Gdańskiej od połowy ubiegłego wieku. Omówiono metodę pomiaru, stosowane mierniki, konfigurację obwodu i definicję rezystancji uziemienia mierzonej przy prądach impulsowych o czasie czoła zbliżonym do udaru piorunowego. Porównano wyniki pomiarów uziemień metodami statyczną i udarową. Wprowadzony współczynnik udaru jako stosunek obu...