Wyniki wyszukiwania dla: V2X - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: V2X

Wyniki wyszukiwania dla: V2X

 • Analiza propagacyjna dla komunikacji typu V2X

  W referacie przeanalizowano modele propagacyjne dedykowane dla systemów z komunikacją typu V2I oraz V2V. Następnie przedstawiono wyniki analizy numerycznej tłumienia propagacyjnego. Analizę wykonano dla silnie zurbanizowanego środowiska propagacyjnego z uwzględnieniem warunków LOS i NLOS.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Novel proposal for V2X systems and WBAN cooperation to improve road safety

  Publikacja

  - Rok 2017

  In this paper, a novel proposal of the automotive Vehicle-to-Everything system solution is presented. In this proposal, there are included the Machine to Machine type communication system and the sensor system based on a short-range the Wireless Body Area Network communication. The aim of this paper is the analysis of the model for communication, especially its architecture and signals structure for the proposed solution. The use...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Development of Intelligent Road Signs with V2X Interface for Adaptive Traffic Controlling

  Publikacja

  - Rok 2019

  The objective of this paper is to present a practical project of intelligent road signs, under which a series of new products for the regulation of traffic is being created. The engineering part of the project, described in this paper, was preceded by a series of experimental studies, the results of which were described in another paper accepted for publication at the MTS-ITS conference 2019, entitled "Comparative study on the effectiveness...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Technika komunikacji radiowej V2X jako metoda poprawy bezpieczeństwa na morzu

  Publikacja

  W referacie zaprezentowano metody komunikacji M2M pomiędzy statkami oraz statkami i różnymi innymi elementami infrastruktury morskiej. Ponadto scharakteryzowano nowoczesną komunikację radiową V2V pomiędzy statkami oraz omówiono strukturę kanałów dla tego rodzaju komunikacji. Pokazano, że dzięki tej technologii możliwe stanie się uzyskanie poprawy bezpieczeństwa na morzu.

 • Technika komunikacji radiowej V2X jako metoda poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym

  W referacie zaprezentowano metody komunikacji V2X pomiędzy pojazdami oraz między pojazdami i różnymi innymi elementami infrastruktury drogowej. Ponadto scharakteryzowano komunikację radiową V2V oraz omówiono strukturę kanałów dla tego rodzaju komunikacji. W dalszej części referatu przedstawiono nową propozycję zastosowania technologii LTE-V do realizacji komunikacji V2X i przeanalizowano przewidywaną niezawodność transmisji komunikatów...

 • RSS-Based DoA Estimation Using ESPAR Antenna for V2X Applications in 802.11p Frequency Band

  Publikacja

  In this paper, we have proposed direction-of arrival (DoA) estimation of incoming signals for V2X applications in 802. 11p frequency band, based on recording of received signal strength (RSS) at electronically steerable parasitic array radiator (ESPAR) antenna's output port. The motivation of the work was to prove that ESPAR antenna used to increase connectivity and security in V2X communication can be also used for DoA estimation....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • RSS-Based DoA Estimation Using ESPAR Antenna for V2X Applications in 802.11p Frequency Band

  Publikacja

  In this paper, we have proposed direction-of arrival (DoA) estimation of incoming signals for V2X applications in 802. 11p frequency band, based on recording of received signal strength (RSS) at electronically steerable parasitic array radiator (ESPAR) antenna's output port. The motivation of the work was to prove that ESPAR antenna used to increase connectivity and security in V2X communication can...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • INZNAK Inteligentne znaki drogowe do adaptacyjnego sterowania ruchem pojazdów, komunikujące się w technologii V2X

  Projekty

  Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski   Program finansujący: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

  Projekt realizowany w Katedra Systemów Multimedialnych zgodnie z porozumieniem POIR.04.01.04-00-0089/16

 • Komunikacja M2M w zastosowaniach transportowych

  W referacie przedstawiono komunikację M2M w systemach transportowych. Scharakteryzowano przykładową strukturę typowej sieci z komunikacją M2M. Następnie omówiono przykłady zastosowań M2M w transporcie, a ponadto opisano technikę komunikacji radiowej V2X (jedną z odmian M2M), jako metodę umożliwiającą uzyskanie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W ostatniej części artykułu scharakteryzowano system LTE-V do realizacji usług...

 • Vehicular Communication Environments

  Publikacja
  • E. G. Ström
  • L. Ekiz
  • T. Abbas
  • R. He
  • S. J. Ambroziak
  • V. Shivaldova
  • J. Nuckelt

  - Rok 2016

  Communication to and between road vehicles (cars, truck, buses, trains, etc.) are of growing interest. This is partly due to the attractive services that cooperative intelligent transport systems (C-ITSs) provides, mainly in the areas of traffic safety and traffic efficiency. An enabler for C-ITS is wireless vehicle-to-vehicle (V2V) and vehicle-to-infrastructure (V2I) communication, collectively referred to as vehicle-to-X (V2X)...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Application of BAN Network to Increase Security in Transport Systems

  Publikacja

  - Rok 2017

  In the article general characteristics of the BAN network with M2M communications are presented. These are networks that enable the implementation of wireless transmission of signals using special sensors located on the body or implanted subcutaneously. These sensors allow monitoring of different type life parameters of a human. In the next part of work there is proposed the implementation of BAN networks to transport systems as...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Projekt INZNAK - aktywne znaki drogowe

  Publikacja

  W Politechnice Gdańskiej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie i dwiema firmami z województwa pomorskiego (Siled Sp. z o.o. i Microsystems Sp. z o.o.) od 2017 r. realizowany jest projekt badawczy pt. „INZNAK – inteligentne znaki drogowe do adaptacyjnego sterowania ruchem pojazdów, komunikujące się w technologii V2X”. Projekt jest dofinansowywany przez NCBR w...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Design of M2M Communications Interfaces in Transport Systems

  Publikacja

  - Rok 2016

  In the paper the principle of M2M communications in transport systems is presented. The concept of M2M system architecture is considered. Characteristics of M2M communications for example data transmission, monitoring and other services for transport applications are presented. The problem of communications interfaces design for M2M applications is analysed. Next, the proposal of M2M communication interface for transport applications...

 • Komunikacja M2M i kooperacyjny inteligentny system transportowy

  W referacie scharakteryzowano komunikację M2M w kontekście przyszłych systemów 5G. Ponadto przedstawiono przyjętą w marcu 2018 roku rezolucję Parlamentu Europejskiego w sprawie wdrażania Kooperacyjnego Inteligentnego Systemu Transportowego C-ITS (ang. Cooperative Intelligent Transport Systems). System ten pozwoli na uruchomienie komunikacji typu V2X na obszarze całej Europy. W artykule zawarto zalecenia komisji do Parlamentu Europejskiego...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Perspectives of Transport Systems Development in the Light of Radio Communication Systems Evolution Towards 5G

  Publikacja

  - Rok 2017

  In the paper conditions of development and implementation of transport systems with reference to the development of radio communication networks towards 5G are presented. First, general properties of next generation systems are mentioned and their architecture. Moreover, planned characteristics of B4G and 5G systems are depicted which can significantly contribute to the promotion and development of transport systems. In particular...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • A Survey of Vehicular Network Systems for Road Traffic Management

  Publikacja

  In this survey, we analyze the proposals of vehicular communication systems in the context of road traffic management. Starting with the definition of communications between vehicles (V2V), vehicles-to-infrastructure (V2I) and vehicles-to-everything (V2X), we first focus on the requirements and current standards for the Intelligent Transport Systems (ITS), including the maximum communication delay, the communication range and the...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Application of autoencoder to traffic noise analysis

  The aim of an autoencoder neural network is to transform the input data into a lower-dimensional code and then to reconstruct the output from this code representation. Applications of autoencoders to classifying sound events in the road traffic have not been found in the literature. The presented research aims to determine whether such an unsupervised learning method may be used for deploying classification algorithms applied to...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Paweł Piechowiak mgr inż.

  Osoby

 • M2M communications system proposal for maritime applications

  This article describes the proposal to use the M2M communication to enhance the safety of people, ships and other marine infrastructure, in broadly defined marine systems. In addition, there are numerous examples of planned solutions to be implemented in the near future as well as new services. The proposal for M2M communication system architecture is described below. In addition, the use of the STRUGA system radio interface as...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Propagation Loss and Interference Analysis for 5G Systems in the Context of C-ITS System Implementation

  Publikacja

  - Rok 2019

  The article presents the concept of implementing subsequent phases of services for the C-ITS system (the Cooperative Intelligent Transport Systems), based on the European Parliament resolution of March 2018. Next, the 5G systems, in the context of their possible cooperation with C-ITS systems, were discussed. Numerical propagation analysis was performed for V2V and V2I type communication based on two different propagation models....