Wyniki wyszukiwania dla: WIND POWER - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: WIND POWER

Wyniki wyszukiwania dla: WIND POWER

 • The laboratory model of wind power generator

  Publikacja
  • E. Bogalecka
  • J. Szewczyk
  • J. Sznigir
  • M. Wlas

  - Rok 2005

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Control of a wind power generator in case of voltage sags in power network

  Publikacja

  W artykule poruszono problem związany ze sposobem sterowania generatorem elektrowni wiatrowej w przypadku wystąpienia po stronie sieci zapadów napięcia.Jako generator wykorzystano maszynę dwustronnie zasilaną której stojan podłączono bezpośrednio do sieci natomiast wirnik zasilano poprzez kaskadę przekształtników. Wystąpienie spadku lub zapadu napięcia sieci w przypadku pracy tego typu generatora może doprowadzić do uszkodzenia...

 • Issues of Estimating the Maximum Distributed Generation at High Wind Power Participation

  Publikacja

  This paper presents the methods of estimating the maximum power that can be connected to the power system in distributed generation sources. Wind turbine generator systems (WTGS) were selected as the subject for analysis. Nonetheless, the considerations presented in this paper are only general and also apply to other types of power sources, including the sources that are not considered part of distributed generation.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Research of Emergency Modes of Wind Power Plants Using Computer Simulation

  Publikacja
  • M. Z. Qawaqzeh
  • O. Miroshnyk
  • T. Shchur
  • R. Kasner
  • A. Idzikowski
  • W. Kruszelnicka
  • A. Tomporowski
  • P. Bałdowska-Witos
  • J. Flizikowski
  • M. Zawada
  • K. Doerffer

  - ENERGIES - Rok 2021

  The aim of this study is to investigate changes in the wind power plant energy production parameters under the conditions of sudden wind changes and voltage drop. To achieve these goals, a simulation of operation of wind power plants was performed. Twelve wind turbines with variable rotational speed equipped with a Fuhrländer FL 2500/104 asynchronous double-fed induction generator (DFIG) were used, each with an installed capacity...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • APPLICATION OF THE KOSECKI’S METHOD IN DESIGNING OF OFFSHORE WIND POWER PLANTS FOUNDATION

  The concept of offshore wind power plants has been well developed in many European countries. There is no such thing as design of offshore wind power plants according to national tradition. The main problem is the lack of standards and guidelines. Ones being applied are Scandinavian or American methods which are not fully adapted to the conditions of the Baltic Sea. The article focuses on the monopile design, as it is currently the...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Manufacturing and Recycling Impact on Environmental Life Cycle Assessment of Innovative Wind Power Plant Part 2/2

  Publikacja

  - Materials - Rok 2021

  The process of conversion of wind kinetic energy into electricity in innovative wind power plant emits practically no harmful substances into the environment. However, the production stage of its components requires a lot of energy and materials. The biggest problem during production plan-ning process of an innovative wind power plant is selection of materials and technologies and, consequently, the waste generated at this stage....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Manufacturing and Recycling Impact on Environmental Life Cycle Assessment of Innovative Wind Power Plant Part 1/2

  Publikacja

  - Materials - Rok 2021

  Wind power plants are considered as ecologically-clean source of energy. However, manufacturing processes cannot be treated that way. Manufacturing processes consume huge amount of electrical and thermal energy and significant amount of materials, e.g. steel, polymers, oils and lubricants. All of the above could be potentially harmful for environment. There are not many works and publications regarding life-cycle analysis of wind...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Manufacturing and Recycling Impact on Environmental Life Cycle Assessment of Innovative Wind Power Plant Part 1/2

  Publikacja
  • K. Doerffer
  • P. Bałdowska-Witos
  • M. Pysz
  • P. Doerffer
  • A. Tomporowski

  - Materials - Rok 2021

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Manufacturing and Recycling Impact on Environmental Life Cycle Assessment of Innovative Wind Power Plant Part 2/2

  Publikacja
  • P. Bałdowska-Witos
  • K. Doerffer
  • M. Pysz
  • P. Doerffer
  • A. Tomporowski
  • M. Opielak

  - Materials - Rok 2021

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Opinia o innowacyjności dla innowacji w zakresie koncepcji wielkogabarytowej konstrukcji pływającej dok-wieża dla VISTAL WIND POWER sp. z o.o.

  Publikacja

  W opinii wykazano charakter innowacyjności projektu, któregoprzedmiotem jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu opracowania wielkogabarytowej konstrukcji pływającej, mającej zastosowanie jako unoszący się na wodzie fundament m.in. dla pełnomorskich urządzeń telekomunikacyjnych, radiolokacyjnych, nawigacyjnych, turbin wiatrowych, urządzeń obronności morskiej oraz urządzeń monitorowania warunków meteorologicznych....

 • Wind farms influence on power system stability

  Publikacja

  W artykule przedstawiono analizę wpływu elektrowni i farm wiatrowych na stabilność systemu elektroenergetycznego. Pokazano wyniki pomiarów modów kołysań elektromechanicznych wykonanych w rzeczywistym systemie elektroenergetycznym.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Effective Short -term Forecasting of Wind Farms Power

  Publikacja

  - Acta Energetica - Rok 2015

  Forecasting a specific wind farm's generation capacity within a 24 hour perpective requires both a reliable forecast of wind, as well as supporting tools. This tool is a dedicated model of wind farm power. This model should include not only general rules of wind to mechanical energy conversion, but also the farm's specific features. This paper present analytical, statistical, and neuron models of wind farm power. The study is based...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wind Turbine Operation in Electric Power System.Advanced Modelling

  Publikacja

  - Rok 2003

  W monografii przedstawiono zagadnienia związane z pracą elektrowni wiatrowych w systemie elektroenergetycznym, a w tym przedstawiono wpływ elektrowni wiatrowych na system elektroenergetyczny (jakość energii elektrycznej). Omówiono zasady modelowania elektrowni wiatrowych różnych typów, tj. z generatorami asynchronicznymi i synchronicznymi, pracujących w systemie elektroenergetycznym. Przestawiono wybrane modele elektrowni wiatrowych...

 • Power Hardware In-the-Loop validation of DC-DC power converter for offshore wind energy

  Publikacja
  • L. Bourserie
  • A. Zama
  • L. Chedot
  • P. Dworakowski
  • S. Silvant
  • J. Maneiro
  • C. de
  • V. Gomez

  - Rok 2019

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Problems of Connecting Wind Farms to the Power System with HV Cables

  Publikacja

  This paper presents problems caused by connecting wind farms to a power system with high voltage cables. The author highlights possible problems with reactive power compensation, depending on the arrangement of the shunt reactor connection and settings of control systems for reactive power and voltage of the wind farm. The paper also discusses issues of increasing active power losses caused by a shunt reactor installation.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Evolution of the HVDC Link Connecting Offshore Wind Farms to Onshore Power Systems

  Publikacja

  This paper presents an overview of the DC link development and evolution dedicated to HVDC structure for connecting offshore wind power plants to onshore power systems. The growing demand for the green energy has forced investors in power industry to look for resources further out at sea. Hence, the development of power electronics and industrial engineering has enabled offshore wind farms to be situated further from the shore...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Możliwości sterowania mocą bierną elektrowni wiatrowej : Reactive power control methods in wind parks

  Publikacja

  Referat poświęcony jest zagadnieniu sterowania mocą bierną w elektrowniach wiatrowych. W pierwszej części referatu opisano tło problemu sterowania mocą bierną w parkach wiatrowych, podano powody, dla których moc bierna powinna podlegać regulacji oraz zarysowano metody, które mogą być do niej użyte. W celu sprawdzenia proponowanych metod kompensacji, zbudowano model matematyczny elektrowni wiatrowej, którego poszczególne elementy...

 • Control of the wind turbine generator

  Publikacja

  Wind power system consists of two main parts: wind turbine and electrical generator. Wind turbine converts the energy of the flowing air into mechanical energy, next generator converts this energy into electrical energy that is sent to the power system. These two processes should be realized with maximum efficiency and the following requirements for the control system can be formulated: opti-mal wind power conversion, compensation...

 • The Impact of Wind Generation on the Transmission System

  Publikacja

  - Rok 2009

  This article has been published to investigate the im-pact of the wind power on the power system- this is a system dependent issue that requires to perform sys-tem specific impact study. This paper discusses the impact of power flow, short circuit current, power quali-ty, voltage stability and the power system during the connection of a wind farm into transmission system. W referacie omówiono wpływ farm wiatrowych na pracę systemu...

 • Real-time hybrid model of a wind turbine with doubly fed induction generator

  Publikacja

  - Rok 2019

  In recent years renewable sources have been dominating power system. The share of wind power in energy production increases year by year, which meets the need to protect the environment. Possibility of conducting, not only computer simulation, but also laboratory studies of wind turbine operation and impact on the power system and other power devices in laboratory conditions would be very useful. This article presents a method...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Drivetrain of a Wind Turbine

  In a most commonly met design of a wind turbine the power is transmitted from the rotor to the generator through the system composed of the main shaft, friction connection, multiplying gearbox and a flexible coupling. The driving system comprises almost a complete set of the machine elements being described during machine design lectures and can serve as an interesting illustration...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Power System Dynamics. Stability and Control. 3rd edition

  Publikacja

  - Rok 2020

  Comprehensive, state-of-the-art review of information on the electric power system dynamics and stability. It places the emphasis first on understanding the underlying physical principles before proceeding to more complex models and algorithms. The book explores the influence of classical sources of energy, wind farms and virtual power plants, power plants inertia and control strategy on power system stability. The book cover...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Numerical investigation on the performance of a small counter-rotating wind turbine

  Publikacja

  The article presents the results of the investigation on the performance of a small counter-rotating wind turbine. The wind turbine has been simulated using Computational Fluid Dynamics methods. Actuator Line Model has been successfully used to represent rotors in the computational domain. A parametric study has been carried out, taking into account changes in the tip speed ratio of the rotors while maintaining a constant distance...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • CAES – Energy storage providing stability for national power system

  Publikacja

  - Rok 2013

  This paper presents a short characteristics of the power system. It also describes various types of energy storage technologies. The suggested solution of accumulation and generation of electric power is based on the cooperation of gas turbine with Compressed Air Storage Energy systems – CAES. This analysis describes also various types of cooperation of CAES and renewable sources of energy, particularly wind power systems.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Low speed permanent magnet synchronous generator for vertical axis wind turbine

  Publikacja

  The paper presents design process and tests of a prototype low speed permanent magnet synchronous generator (PMSG) dedicated for the innovative vertical-axis wind turbine. The rated data of the designed generator are following: power - 15 kVA, voltage - 400 V (Y), rotation speed - 93.75 rpm. The design assumptions, chosen results of the design process and experimental tests of the prototype PMSG are presented. The considered PMSG...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Strength analysis of the support structure of the offshore wind turbine

  Publikacja

  - Rok 2015

  The global power demand from renewable sources is growing. One of a very favorable solution which meets severe environmental protection requirements are the offshore wind turbines. The offshore wind energy sector has experienced very fast development over last decade. Offshore wind farms, in comparison with onshore applications, can provide increased efficiency with reduced noise, visual, transportation and installation con-flicts....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Structural reliability of overhead power lines by means of Monte Carlo Method and RSM

  Publikacja

  The article discusses the issue of reliability assessment of overhead power lines by means of both Monte Carlo Method and Response Surface Method. The suspension tower OS24 ON150+10 is considered, as the weakest element of the line. A comparison is made between deterministic and probabilistic approaches to wind and icing loading. The PDFs for wind and icing loads are proposed. Reliability is assessed for both critical atmospheric...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • The system for remote monitoring of a vertical axis wind farm

  The article presents a system for remote monitoring of working parameters of a wind turbine with a vertical axis. The monitoring system was built using a Raspberry PI 3 microcomputer with the Raspbian operating system and a MicroDAQ E2000 measuring card. The developed system enables monitoring the power output of the generator, torque on the turbine shaft, turbine speed and wind speed. The values of the monitored parameters are...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zbigniew Lubośny prof. dr hab. inż.

 • Parametric Study on a Performance of a Small Counter-Rotating Wind Turbine

  Publikacja

  - ENERGIES - Rok 2020

  A small Counter-Rotating Wind Turbine (CRWT) has been proposed and its performancehas been investigated numerically. Results of a parametric study have been presented in this paper.As parameters, the axial distance between rotors and a tip speed ratio of each rotor have been selected.Performance parameters have been compared with reference to a Single Rotor Wind Turbine (SRWT).Simulations were carried out with Computational Fluids...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • A Wind Energy Conversion System Based on a Generator with Modulated Magnetic Flux

  Publikacja

  - ENERGIES - Rok 2020

  In this work, the concept of an energy conversion system for wind turbines based on the modified permanent magnet synchronous generator (PMSG) is presented. In the generator, a pair of three-phase windings is used, one of which is connected in a “star” and the second in a “delta” configuration. At the outputs of both windings, two six-pulse uncontrolled (diode) rectifiers are included. These rectifiers are mutually coupled by a...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • ENERGY STORAGE IN COMPRESSED AIR – SOLUTION SUPPORTING RENEWABLE ENERGY SOURCES

  Publikacja

  This article presents a brief description of a power system, the current national power system daily load, the use of wind power as a renewable energy source and its share in the national load. It also discusses the methods for storing energy, their characteristics and possible solutions. The power storage and generation solution proposed in the article is based on the collaboration between a gas turbine and an air storage system....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Study on the Influence of an Axial Distance Between Rotors on a Performance of a Small Counter-Rotating Wind Turbine

  Publikacja

  - Rok 2019

  In this paper, results of the investigation on the performance of a small counter-rotating wind turbinehas been presented. Computational Fluid Dynamics methodshave been used forwind turbine simulations. Rotors representation were introduced into computational domain by means of Actuator Line Model. Influence of an axial distance of CRWTrotorshas been investigated. In all studied configurations rotors were counter-rotating...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wind speed, wind direction and solar radiation datasets; wind and solar energy resources analysis

  Dataset contain the results of wind speed, wind direction and solar radiation for wind and solar energy resources analysis performed in years 2008 and 2009. Application for efficiency and profitability of solar and wind power plants anaylsis and for energy generation forecasting algorithms design and anaysis. Datasets used in doctoral dissertations,...

 • Design of power cable lines partially exposed to direct solar radiation – special aspects

  Publikacja

  - ENERGIES - Rok 2020

  Power cable lines are usually buried in the ground. However, in some cases, their ending sections are mounted along the supports of overhead lines. This leads to a situation where the cables are exposed to direct solar radiation and, consequentially, overheat. The paper presents the advanced computer modelling of power cables’ heating, considering their insolation as well as the effect of wind. The temperature and current-carrying...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • AN EXPERIMENTAL AND NUMERICAL STUDY ON THE PERFORMANCE OF AN INNOVATIVE VERTICAL-AXIS WIND TURBINE

  Publikacja

  - Rok 2016

  This paper introduces the innovative modification of the Savonius wind turbine being able to significantly increase efficiency in comparison with the classic design. This innovative design is equipped with a stator directing the flow. The presence of the stator increases the active surface area and generates higher torques acting on a shaft. Additionally, it makes it possible to take better advantage of wind energy and compensate...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Comparative analysis of the theoretical models of ideal propulsor, ideal fluid brake, ideal screw propeller and ideal axial wind turbine

  Publikacja

  - Polish Maritime Research - Rok 2013

  The article presents a detailed discussion of four different fluid dynamics devices.These devices are presented with all relevant mathematical formulae regarding the forces, the power and the efficiency. It is demonstrated that application of the Betz theorem to axial wind turbines is not correct and it underestimates the maximujm achievable efficiency. This conclusion is supported by numerical calculations.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Strength analysis of a large-size supporting structure for an offshore wind turbine

  Publikacja

  The offshore wind power industry is the branch of electric energy production from renewable sources which is most intensively developed in EU countries. At present, there is a tendency to install larger-power wind turbines at larger distances from the seashore, on relatively deep waters. Consequently, technological solutions for new supporting structures intended for deeper water regions are undergoing rapid development now. Various...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • CFD-based evaluation of current-carrying capacity of power cables installed in free air

  Publikacja

  - Rok 2017

  Evaluation of current-carrying capacity of power cables and selection of cross-sectional area of their conductors are mainly performed in accordance with requirements of EN, IEC or IEEE standards. However, these standards do not provide all methods of cables installation and location which occur in practice. Thus, in some cases, performance of advanced modeling of various thermal phenomena, affecting power cables current-carrying...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Michał Wasilczuk prof. dr hab. inż.

  Michał Wasilczuk, absolwent Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej (1986), a obecnie profesor zwyczajny na Wydziale Mechanicznym PG i kierownik Katedry Konstrukcji Maszyn i Pojazdów od początku swojej działalności naukowej zajmuje się hydrodynamicznymi łożyskami wzdłużnymi oraz, szerzej inżynierią łożyskowania, w ramach zespołu naukowego stworzonego przez doc. Olgierda Olszewskiego. Od kilkunastu lat zespół specjalizuje...

 • Axial-Flux Permanent-Magnet Dual-Rotor Generator for a Counter-Rotating Wind Turbine

  Publikacja

  Coaxial counter-rotating propellers have been widely applied in ships and helicopters for improving the propulsion efficiency and offsetting system reactive torques. Lately, the counter-rotating concept has been introduced into the wind turbine design. Distributed wind power generation systems often require a novel approach in generator design. In this paper, prototype development of axial-flux generator with a counter-rotating...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Optimal Placement of Phasor Measurement Unit in Power System using Meta-Heuristic Algorithms

  Publikacja

  - Electrotehnica, Electronica, Automatica - Rok 2019

  The phasor measurement units (PMUs) play an important and vital role in power system monitoring and controlling, since they provide the power system phasors stamped with a common real time reference through a global positioning system (GPS). Indeed, from economical point of view it is not possible to set PMUs in all system buses due to the high cost and the requirement of more complex communication...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Simulating Power Generation from Photovoltaics in the Polish Power System Based on Ground Meteorological Measurements—First Tests Based on Transmission System Operator Data

  Publikacja

  - ENERGIES - Rok 2020

  The Polish power system is undergoing a slow process of transformation from coal to one that is renewables dominated. Although coal will remain a fundamental fuel in the coming years, the recent upsurge in installed capacity of photovoltaic (PV) systems should draw significant attention. Owning to the fact that the Polish Transmission System Operator recently published the PV hourly generation time series in this article, we aim...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Michał Michna dr inż.

  Urodził się w 1973 r. w Gdyni. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej (1998). W 2004 r. uzyskał stopień doktora. Od 2004 r. zatrudniony w Katedrze Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Politechniki Gdańskiej (asystent, adiunkt, starszy wykładowca). W latach 2010-2015 zastępca kierownik katedry. Jego zainteresowania naukowe i dydaktyczne obejmują szerokie spektrum zagadnień związanych z projektowanie,...

 • Konstrukcje morskich farm wiatrowych – wyzywanie dla projektantów

  Publikacja

  Pozyskanie energii wiatru jest jednym z najbardziej obiecujących źródeł energii odnawialnej. W artykule przestawiono zagadnienia związane z rozwojem energetyki wiatrowej, w tym budową morskich farm wiatrowych. W szczególności zaś zaprezentowano podstawy energetyki wiatrowej, stan aktualny i perspektywy rozwoju morskich farm wiatrowych, elementy konstrukcyjne morskich turbin wiatrowych oraz infrastrukturę przesyłania energii na...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Warunek zwarciowy SkQ/Sn>=20 ograniczeniem rozwoju OZE

  W referacie omówiono zagadnienia związane z warunkiem zwarciowym, czyli ilorazem mocy zwarciowej w rozpatrywanym miejscu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej źródła energii i mocy znamionowej tego źródła. Wskazano jego pochodzenie oraz przedyskutowano zasadność jego stosowania w analizach przyłączeniowych.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Variable-fidelity shape optimization of dual-rotor wind turbines

  Publikacja

  - ENGINEERING COMPUTATIONS - Rok 2018

  Purpose Dual-rotor wind turbines (DRWTs) are a novel type of wind turbines that can capture more power than their single-rotor counterparts. Because their surrounding flow fields are complex, evaluating a DRWT design requires accurate predictive simulations, which incur high computational costs. Currently, there does not exist a design optimization framework for DRWTs. Since the design optimization of DRWTs requires numerous model...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Application capabilities of the maximum distributed generation estimate methodology

  The paper presents application capabilities of the maximum distributed generation estimate methodology. This subject is an example of solutions to the problem that today face the transmission system operator and distribution system operators, which is related to the high saturation with wind power generation predicted for the near future.

 • COMPARISION OF TWO WIND FARMS CONSTRUCTION PROJECTS USING F-AHP METHODP

  Referat przedstawia porównanie projektów dwóch farm wiatrowych. Częścią referatu jest opis kryteriów, które muszą zostać uwzględnione w trakcie analizy porównawczej projektów budowy FW. Tego typu analiza znajduje zastosowanie w przypadku zakupu projektów inwestycyjnych będących w fazie przygotowania. Spowodowane jest to koniecznością uwzględnienia wymogów określonych w ustawodawstwie polskim...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Skuteczne prognozowanie krótkoterminowe mocy farm wiatrowych

  Publikacja

  - Acta Energetica - Rok 2015

  Prognozowanie mocy wytwórczej konkretnej farmy wiatrowej (FW) w horyzoncie 24-godzinnymwymaga zarówno wiarygodnej prognozy wietrzności, jak i narzędzi wspomagających. Narzędzie to jest dedykowanym modelem mocy farmy. Model powinien uwzględniać nie tylko ogólne zasady przetwarzania energii wiatru na energię mechaniczną, ale także cechy szczególnekonkretnej farmy. Liczba czynników wpływających na moc farmy jest duża i dokładna prognozamocy,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym