Wyniki wyszukiwania dla: WIRTUALNA POLSKA SA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: WIRTUALNA POLSKA SA

Wyniki wyszukiwania dla: WIRTUALNA POLSKA SA

 • Pro-Ecological Activities in Polish Financial Institutions on the Example of Selected Banks

  The character of the role that banks play in the economy provides them with an opportunity to positively affect the environment on multiple levels. The article aimed at characterizing and evaluating pro-ecological activities occurring in financial institutions in Poland. It compares pro-ecological activities undertaken by three different banks operating on the Polish market: BOŚ Bank SA, BNP Paribas Bank Polska SA and PKO Bank...

 • Michał Lech dr inż.

  Michał Lech was born in Gdynia in 1983. In 2007 he graduated from the faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics of Gdansk University of Technology. In June 2013, he received his Ph.D. degree. The subject of the dissertation was: “A Method and Algorithms for Controlling the Sound Mixing Processes with Hand Gestures Recognized Using Computer Vision”. The main focus of the thesis was the bias of audio perception caused...

 • Stages of development of payment cards in Poland

  Dane Badawcze
  open access

  An important stage in the development of the Polish card market was the commencement of the card and check center of Bank Pekao SA in 1992, which became a professional technical background for the widespread issuance of bank cards. At the same year PolCard SA, became the first agent in the country, launched its own terminals for payment intermediation...

 • Magdalena Brzozowska-Woś dr inż.

  Magdalena Brzozowska-Woś jest absolwentką Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (specjalność: systemy zarządzania). Jest również absolwentką Podyplomowego Studium Reklamy (Wydział Zarządzania i Ekonomii PG) oraz Podyplomowego Studium Public Relations (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny). W latach 2000-2003 współpracowała z Panoramą Internetu sp. z o. o. jako specjalista ds. marketingu. Pełniła również obowiązki...

 • Projektowanie i eksploatacja dróg szynowych z wykorzystaniem mobilnych pomiarów satelitarnych

  Publikacja

  - Rok 2018

  Niniejsza monografia zawiera szczegółowy opis aktywnych sieci geodezyjnych GNSS oraz modelowania dokładności określania pozycji w pomiarach satelitarnych. Omówiono również opracowaną technikę mobilnych pomiarów satelitarnych toru kolejowego oraz aplikacje związane z jej zastosowaniem w projektowaniu i eksploatacji dróg szynowych. Autorzy zawarli w pracy wyniki swoich badań, wykonywanych na przestrzeni lat 2009–2015. Badania przeprowadzono...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Marek Szelągowski dr

  Osoby

  Marek Szelągowski has participated in the creation and implementation of IT solutions in the fields of accounting, human resources management, production, IT infrastructure management, etc. As the CIO of the BUDIMEX Group in 2000–2008 he was responsible for the accommodation of informatization strategies to the changing needs of the business sector. He was managing and participating in analyses and optimizations of business processes...

 • Organizacja wirtualna - szansa dla małych firm.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Organizacja wirtualna wydaje się być bardzo kuszącą propozycją dla małych przedsiębiorstw, które, dysponując z zasady mniejszymi zasobami, nie są wstanie sprostać konkurencji. Połączenie zasobów w ramach organizacji wirtualnej może tą sytuację zmienić. Jednak nie wszystkie małe firmy są przygotowane do nawiązania tej nowej formy współpracy.

 • Edukacja Balanced Scorecard w Wirtualnej Polsce SA

  Autor opisuje wejście Wirtualnej Polski S.A. w etap edukacji we wdrażaniu Strategicznej Karty Wyników. Wskazuje na aspekty związane z obiegiem informacji na poziomach strategicznym, taktycznym i operacyjnym oraz rozwojem organizacji.

 • Projekt netBaltic - cele i zaproponowane rozwiązania

  Celem projektu netBaltic było pokazanie realizowalności szerokopasmowej sieci teleinformatycznej na morzu, umożliwiającej wdrożenie wielu nowych usług i aplikacji, w tym aplikacji dedykowanych dla środowisk morskich, zapewniających poprawę bezpieczeństwa i efektywności żeglugi. Prace w ramach projektu byly realizowane - przy istotnym finansowaniu przez NCBR w ramach Programu Badań Stosowanych - przez zespoły badawcze z Wydziału...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Telepraca a organizacja wirtualna

  Publikacja

  - Rok 2002

  Telepraca staje się w dzisiejszych czasach jednym z bardziej racjonalnychrozwiązań wykonywania pracy dla takich grup pracowniczych jak osoby niepeł-nosprawne, matki wychowujące dzieci, czy ludzi, którzy wybrali życie z dala od dużych aglomeracji miejskich. telepraca stwarza z jednej strony określone korzyści, a z drugiej strony zagrożenia, i to zarówno dla pracownika jak i dla pracodawcy.

 • Slavne Vily Polska

  Publikacja

  - Rok 2013

  Wystawa zorganizowana przez Foibos Books i prezentowana w Pradze w Pałacu na Hradczanach i w Instytucie Polskim we wrześniu 2013 r., na której wystawiono plansze autorstwa Marii Jolanty Sołtysik, oparte na książce Slavne vily Polska, oprac zbior. pod red. R. Nakoniecznego, Praha: Foibos Book, 2013, ISBN 978-80-87-073-56-7.

 • Wystawa wirtualna efektów pracy studentów w sem. 2. na przedmiocie Projektowanie Architektoniczne.

  Wystawa wirtualna efektów pracy studentów w sem. 2. na przedmiocie Projektowanie Architektoniczne. Wystawa została wykonana przez prowadzących, w ścisłej kooperacji ze studentami (którzy byli odpowiedzialni za właściwą prezentację swojej pracy semestralnej w stworzonej przestrzeni wirtualnej Holu Głównego Politechniki Gdaskiej) przy pomocy oprogramowania SketchUp oraz ShapeSpark. Do stycznia 2021 wystawę wirtualną “zwiedziło”...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Współczesne wyzwania bezpieczeństwa narodowego – Zarządzanie kryzysowe, wojna informacyjna w cyberprzestrzeni, rzeczywistość wirtualna

  Publikacja

  - Rok 2018

  Przedmiotem niniejszej monografii są zgodnie z tytułem: zarządzanie kryzysowe, wojna informacyjna w cyberprzestrzeni i rzeczywistość wirtualna. Monografia ma charakter interdyscyplinarny i została poświęcona wybranym aspektom bezpieczeństwa narodowego. Jej celem jest ukazanie współczesnych wyzwań, które obecnie stawia bezpieczeństwu narodowemu dynamicznie zmieniający się świat. Szczególnie ważnym czynnikiem umożliwiającym zapewnienie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wirtualna inercja w systemie elektroenergetycznym

  Publikacja

  W referacie omówiono problem wpływu ubytku inercji naturalnej na stabilność częstotliwościową systemu elektroenergetycznego oraz ideę wirtualnej inercji. Przedstawiono struktury komercyjnych układów wirtualnej inercji. Zaprezentowano przykład wpływu układu wirtualnej inercji na właściwości dynamiczne systemu elektroenergetycznego.

 • Produkty strukturyzowane Alior Banku SA i ich efektywność

  Produkty strukturyzowane, realizując potrzeby inwestorów, dają szansę na osiąganie wysokich zysków, przy jednoczesnej możliwości korzystania z ochrony kapitału. Do niedawna produkty strukturyzowane w Polsce były skierowane głównie do inwestorów o zasobniejszych portfelach, w ramach oferty private banking, obecnie są coraz bardziej popularne i dostępne dla wszystkich. Stało się to za sprawą obniżenia minimum inwestycyjnego struktur....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Młoda polska emigracja do Holandii

  Publikacja

  - Cywilizacja i Polityka - Rok 2016

  We współczesnym obrazie Polonii holenderskiej zaobserwować można przedstawicieli specyficznych fal wy6chodźczych. Młoda polska emigracja zarobkowa przybywa do Holandii albo przez agencje pracy bądź na własną rękę. W opinii przeciętnych Holendrów Polacy postrzegani są jako pijacy, źle pracujący, niemówiący w języku niderlandzkim, zabierający miejscowym pracę. Według badań z 2014 r. Polacy stanowią 28% ogółu obywateli UE pracujących...

 • Entrepreneurship in Virtual Economy: the Case of Currency One SA

  Publikacja

  Purpose: The scientific purpose of the study is an attempted synthesis of interpretation of “the virtual economy” and “the virtual environment” in the Polish and foreign literature on the subject. The cognitive purpose thereof is to offer an identification and a qualitative analysis of the factors that determine the development of e-entrepreneurship using an example of business practice. Methodology: The theoretical basis of the...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • WATER SA

  Czasopisma

  ISSN: 0378-4738 , eISSN: 1816-7950

 • Elvis-wirtualna biblioteka sieci semantycznej Politechniki Gdańskiej.

  Przedyskutowano problematykę związaną z przechowywaniem i udostępnianiem literatury w wersji elektronicznej za pomocą Internetu. Przedstawiono również metody efektywnego wyszukiwania książek w bazie wirtualnej biblioteki,z wykorzystaniem technologii sieci semantycznej.

 • Polska w Europie

  Publikacja

  - Rok 2010

  Miejsce i rola Polski w Europie jest determinowana historycznymi wraunkowaniami obecności i rozwoju państwa polskiego na kontynencie oraz współczesną polityką zorientowaną na integrację euroatlantycką.

 • Określenie przyczyny uszkodzenia kolana rurociągu 3/4''-025-P79 na instalacji produkcji wodoru w Grupie Lotos SA

  Publikacja

  Niniejszą pracę wykonano na zlecenie Grupy Lotos SA, nr OK/78/2010 z dnia 01 lutego 2010 r. Celem pracy było ustalenie przyczyny uszkodzenia kolana rurociągu 3/4"-025-P79 gat. P22 ASTM SA-335 na instalacji produkcji wodoru 250 w Grupie Lotos SA. Wykazano, że główną przyczyną powstania pęknięcia była niewłaściwa technologia wykonania elementu, skutkująca obecnością ostrych karbów na powierzchni wewnętrznej i podwyższoną twardością...

 • Wirtualna rekonstrukcja Jaszczurki Gierłowskiej = Virtual reconstruction of Gierłowska’s Lizard

  Publikacja

  - Bursztynisko - Rok 2020

  Gdańsk znany jest z posiadania wielu osobliwości. Jedną z nich jest niewielka, choć licząca aż 44 miliony lat jaszczurka (podrząd Sauria, rodzina Lacertidae) zatopiona w trzyipółcentymetrowej bryłce bursztynu bałtyckiego – sukcynitu. Określa się ją mianem Jaszczurki Gierłowskiej, jako że w czerwcu 1997 r. znalazła ją na gdańskich Stogach bursztynniczka Gabriela Gierłowska. Obecnie bursztyn z jaszczurką oglądać można w Muzeum Bursztynu...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Automation of the Road Gate Operations Process at the Container Terminal—A Case Study of DCT Gdańsk SA

  The future increased terminal capacity will result in more container movement through the road complex and rail siding, which are one of the most critical areas (potential bottlenecks) in the container terminal. Truck turnaround time is one of the major factors that customers take into account while deciding how many container volumes they will handle through the container terminal. To enable to optimize increased traffic with...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Health SA Gesondheid

  Czasopisma

  ISSN: 1025-9848 , eISSN: 2071-9736

 • SA Journal of Radiology

  Czasopisma

  ISSN: 1027-202X , eISSN: 2078-6778

 • SA Pharmaceutical Journal

  Czasopisma

  ISSN: 1015-1362

 • Polska, Niemcy czy Gdańsk?

  Publikacja

  - Pismo PG - Rok 2003

  Tożsamość etniczno-kulturowa miasta

 • Morskie farmy elektrowni wiatrowych: duńska ''Horns Rev'' i polska ''Pomorze''.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Przedstawiono morską farmę wiatrową ''Horns Rev'', pierwsza na świecie farmę wiatrowa o mocy 160 MW, przekazywaną aktualnie do eksploatacji, położoną na duńskim wybrzeżu Morza Północnego. Jej parametry lokalizacja i rozwiązania techniczne są warte poznania, szczególnie że planowana polska farma wiatrowa ''Pomorze'' zlokalizowana na wysokości nadmorskich miejscowości Karwia-Dąbki, będzie jej kopią o nieco mniejszej mocy...

 • DIAGNOSTYKA KABLI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA W ENERGA-OPERATOR SA

  W referacie przedstawiono wyniki pomiarów diagnostycznych kabli średniego napięcia (SN) o izolacji polietylenowej, o różnym czasie eksploatacji do lat 15. Analizowano poziom wyładowań niezupełnych (wnz) oraz współczynnik strat dielektrycznych tg mierzony przy oddziaływaniu napięcia o częstotliwości 0,1 Hz (VLF). Znaczne zróżnicowanie otrzymanych wyników pomiarów wskazuje na skuteczność wykrywania zachodzących procesów starzeniowych...

 • Filozofia Polska szuka swojego miejsca.

  Publikacja

  - Prakseologia - Rok 2016

  Tekst poświęcony jest sytuacji w filozofii a w filozofii polskiej w szczególności w kontekście krytycznej analizy pracy Filozofia 2.0. Paradygmaty i strategie. Punktem wyjścia rozważań jest z jednej strony filozoficzna diagnoza współczesności (analizującą jej ukierunkowanie na konsumpcję i działania instrumentalne, unieważniające refleksyjność) zwłaszcza w jej polskich uwarunkowaniach a celem analiza rozlicznych diagnoz, jakie...

 • OPERATING CONDITIONS OF SLIDE BEARINGS OF MILLS USED IN KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

  Publikacja

  - TRIBOLOGIA - Rok 2016

  The paper contains the results from a tec hnical analysis of the conditions of the operation of hydrodynamic bearings supporting the drums of ore processing mills at KGHM Polska Mied ź S.A. A theoretical analysis was performed on the grounds of onsite examination and measurem ents of principal dimensions of the bearings of interest. The computer simulation covered the characteristics of the oil film in the bearings...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Projekt belki hybrydowej 1b dla firmy H+H Polska sp. z o.o.

  Publikacja

  Niniejsze opracowanie stanowi projekt belki nadprożowej o długości 3,0 m o przekroju poprzecznym belki hybrydowej (beton konstrukcyjny łączony z betonem komórkowym) nawiązującej do wymiaru bloczka z betonu komórkowego firmy H+H Polska sp. z o.o. o wymiarach (szerokość × wysokość × długość): 10 × 24 × 60 cm, odmiany D600 o średniej wytrzymałości na ściskanie 3,0 MPa. Całkowita wysokość belki hybrydowej wynosi 24 cm.

 • Projekt belki hybrydowej 1a dla firmy H+H Polska sp. z o.o.

  Publikacja

  Niniejsze opracowanie stanowi projekt belki nadprożowej o długości 3,0 m o przekroju poprzecznym belki hybrydowej (beton konstrukcyjny łączony z betonem komórkowym) nawiązującej do wymiaru bloczka z betonu komórkowego firmy H+H Polska sp. z o.o. o wymiarach (szerokość × wysokość × długość): 24 × 24 × 60 cm, odmiany D600 o średniej wytrzymałości na ściskanie 3,0 MPa. Całkowita wysokość belki hybrydowej wynosi 27 cm (wraz z 3 cm...

 • Otolaryngologia Polska

  Czasopisma

  ISSN: 0030-6657 , eISSN: 2300-8423

 • Fizjoterapia Polska

  Czasopisma

  ISSN: 1642-0136 , eISSN: 2084-4328

 • Etnografia Polska

  Czasopisma

  ISSN: 0071-1861

 • RESOCJALIZACJA POLSKA

  Czasopisma

  ISSN: 2081-3767 , eISSN: 2392-2656

 • Gastroenterologia Polska

  Czasopisma

  ISSN: 1232-9886

 • Etnobiologia Polska

  Czasopisma

  ISSN: 2083-6228

 • Balneologia Polska

  Czasopisma

  ISSN: 0005-4402

 • Seksuologia Polska

  Czasopisma

  ISSN: 1731-6677 , eISSN: 1731-9544

 • Onkologia Polska

  Czasopisma

  ISSN: 1505-6732

 • Gerontologia Polska

  Czasopisma

  ISSN: 1425-4956 , eISSN: 1734-4581

 • Chirurgia Polska

  Czasopisma

  ISSN: 1507-5524 , eISSN: 1644-3349

 • Psychogeriatria Polska

  Czasopisma

  ISSN: 1732-2642

 • GERIATRIA POLSKA

  Czasopisma

  ISSN: 1734-4743

 • UROLOGIA POLSKA

  Czasopisma

  ISSN: 0500-7208

 • Klio Polska

  Czasopisma

  ISSN: 2450-8373 , eISSN: 2450-8381

 • Pneumonologia Polska

  Czasopisma

  ISSN: 2719-2881 , eISSN: 2719-9002

 • SA Journal of Industrial Psychology

  Czasopisma

  ISSN: 0258-5200 , eISSN: 2071-0763