Wyniki wyszukiwania dla: WODOCHŁONNOŚĆ - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: WODOCHŁONNOŚĆ

Wyniki wyszukiwania dla: WODOCHŁONNOŚĆ

 • The role of proteins in food. Chapter 6

  Publikacja

  - Rok 2007

  Struktura i konformacja wpływają na biologiczne oraz funkcjonalne właściwości białek i na ich rolę w tworzeniu pożądanych cech produktów żywnościowych. Właściwości funkcjonalne to rozpuszczalność w środowisku wodnym o różnej sile jonowej, wodochłonność oraz zdolność żelowania, tworzenia błon, emulgowania lipidów i pienienia się. Białka mięsa, ryb, mleka, jaj, nasion roślin strączkowych, nasion zbóż oraz drobnoustrojów różnią się...

 • Białka - budowa i właściwości. Rozdział 5

  Publikacja

  - Rok 2007

  Struktura i konformacja białek w żywności zmienia się wskutek przemian fizycznych, biochemicznych i chemicznych zachodzących w warunkach przechowywania i przetwarzania surowców. Duże znaczenie białek jako składników żywności polega na ich wartości biologicznej w żywieniu oraz udziale w tworzeniu pożądanych, sensorycznych właściwości produktów żywnościowych. Funkcjonalne cechy białek to rozpuszczalność w środowisku wodnym o różnej...

 • Modyfikowanie kolagenu skór dorsza bałtyckiego (Gadus morhua) poprzez tworzenie kompleksów z k-karagenem i sieciowanie a funkcjonalne właściwości błon

  Publikacja

  - Rok 2006

  W dostępnej literaturze naukowej brak jest doniesień na temat wpływu polisacharydów pochodzenia roślinnego oraz chemicznej modyfikacji przy użyciu EDC na właściwości funkcjonalne kolagenu skór dorsza bałtyckiego. Celem pracy było zbadanie wpływu k-karagenu na właściwości fizykochemiczne dyspersji błon otrzymanych z kolagenu rybiego oraz przeprowadzenie modyfikacji właściwości fizykochemicznych badanych układów sieciując je przy...

 • Czysta woda. Ochrona pośrednia ujęcia wody podziemnej

  Publikacja

  Problemy ochrony sanitarnej podziemnych ujęć wody. Nieżyciowe przepisy. Zagrożenia. Propozycja zmian, szczególnie istotne w mniejszych obiektach