Wyniki wyszukiwania dla: WORDNET - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: WORDNET

Wyniki wyszukiwania dla: WORDNET

 • Collaborative approach to WordNet and Wikipedia integration

  Publikacja

  In this article we present a collaborative approach tocreating mappings between WordNet and Wikipedia. Wikipediaarticles have been first matched with WordNet synsets in anautomatic way. Then such associations have been evaluated andcomplemented in a collaborative way using a web application.We describe algorithms used for creating automatic mappingsas well as a system for their collaborative development. Theoutcome enables further...

 • Cooperative editing approach for building Wordnet database

  Publikacja

  - Rok 2007

  Artykuł przedstawia podejście do kooperacyjnej pracy nad baza danych systemu Wordnet. Opisana została architektura systemu oraz wizualizacja sieci powiązań konceptualnych z użyciem komponentu touchgraph.

 • Annotating Words Using WordNet Semantic Glosses

  Publikacja

  - Rok 2012

  An approach to the word sense disambiguation (WSD) relaying onthe WordNet synsets is proposed. The method uses semantically tagged glosses to perform a process similar to the spreading activation in semantic network, creating ranking of the most probable meanings for word annotation. Preliminary evaluation shows quite promising results. Comparison with the state-of-theart WSD methods indicates that the use of WordNet relations...

 • Exact-match Based Wikipedia-WordNet Integration

  Publikacja

  Ability to link between WordNet synsets and Wikipedia articles allows usage of those resources by computers during natural language processing. A lot of work was done in this field, however most of the approaches focus on similarity between Wikipedia articles and WordNet synsets rather than creation of perfect matches. In this paper we proposed a set of methods for automatic perfect matching generation. The proposed methods were...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wordventure - Developing WordNet in Wikipedia-like Style

  Publikacja

  - Rok 2010

  The article describes an approach for building WordNet semantic dictionary in a collaborative way. The idea of gathering lexical data has been proposed, as well as the system for linguistic data acquisition and management.

 • Ujednoznacznienie słów przy uzyciu słownika WORDNET

  Artykuł prezentuje problem odnajdywania sensu wyrazów (dezambiguacja) w zdaniu na podstawie ich kontekstu. Zaproponowany algorytm ujednoznaczniania wyrazów przeanalizowany został pod kątem złożoności, oraz zastosowania. Zaprezentowana w artykule platforma udostępnia użytkownikowi możliwość graficznego przeglądania procesu dezambiguacji zachodzącego między zadanymi w zdaniu słowami, a znaczeniami ze słownika WordNet. W końcowym...

 • Bringing Common Sense to WordNet with a Word Game

  Publikacja

  We present a tool for common sense knowledge acquisition in form of a twenty questions game. The described approach uses WordNet dictionary, which rich taxonomy allows to keep cognitive economy and accelerate knowledge propagation, although sometimes inferences made on hierarchical relations result in noise. We extend the dictionary with common sense assertions acquired during the games played with humans. The facts added to the...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Exact-match Based Wikipedia-WordNet Integration

  Publikacja

  - Rok 2019

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • WordNet -bazodanowy system jako słownik języka angielskiego

  Publikacja

  - Rok 2006

  WordNet[1] to alternatywne podejście do organizacji danychsłownikowych, w stosunku do klasycznej listy słów wraz z ich defnicjami. Koncepcja słownika opiera się na utworzeniu sieci koncepcji (sensów) powiązanych ze sobą relacjami określonego typu. Opisane zostały podstawowe założenia dotyczące budowy systemu WordNet oraz sposób organizacji danych językowych w postaci sieci semantycznej.

 • Wikipedia and WordNet integration based on words co-occurrences

  Publikacja

  - Rok 2009

  The article presents a method for automatic integration of two lexical resources: semantic dictionary WordNet and electronic encyclopaedia Wikipedia. Our goal is to add automatically an semantic tags - a WordNet synset identifier to the title of the Wikipedia article. We've analyze several different ap-proaches to these problem and implement our own solution, based on word occurrences in synsets descriptions and the article body....

 • Game with a Purpose for Verification of Mappings Between Wikipedia and WordNet

  Publikacja

  - Rok 2017

  The paper presents a Game with a Purpose for verification of automatically generated mappings focusing on mappings between WordNet synsets and Wikipedia articles. General description of idea standing behind the games with the purpose is given. Description of TGame system, a 2D platform mobile game with verification process included in the game-play, is provided. Additional mechanisms for anti-cheating, increasing player’s motivation...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Crowdsourcing-Based Evaluation of Automatic References Between WordNet and Wikipedia

  The paper presents an approach to build references (also called mappings) between WordNet and Wikipedia. We propose four algorithms used for automatic construction of the references. Then, based on an aggregation algorithm, we produce an initial set of mappings that has been evaluated in a cooperative way. For that purpose, we implement a system for the distribution of evaluation tasks, that have been solved by the user community....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • WordVenture - COOPERATIVE WordNet EDITOR Architecture for Lexical Semantic Acquisition

  Publikacja

  - Rok 2017

  This article presents architecture for acquiring lexical semantics in a collaborative approach paradigm. The system enables functionality for editing semantic networks in a wikipedia-like style. The core of the system is a user-friendly interface based on interactive graph navigation. It has been used for semantic network presentation, and brings simultaneously modification functionality.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wordventure - cooperative wordnet editor. Architecture for lexical semantic aquisition

  Publikacja

  - Rok 2009

  This article presents architecture for acquiring lexical semanticsin a collaborative approach paradigm. The system enablesfunctionality for editing semantic networks in a wikipedia-like style. The core of the system is a user-friendly interface based on interactive graph navigation.It has been used for semantic network presentation,and brings simultaneously modification functionality.

 • Dynamic OWL Ontology matching Using Lexical Wordnet-based Measures

  Ontologies are often used as a means of describing knowledge and the domain of operation of modern applications. S need arises for the ability to quickly match those ontologies to enable interoperability of such systems. This paper presents an extension to Noy and McGuiness ontology construction methodology which should improve ontology interoperability and a lexicon-based algorithm for merging and aligning of such ontologies stored...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Automatically created and partially veriffied Wikipedia - WordNet mappings

  Dane Badawcze

  Mapping between Wikipedia articles and WordNet synsets. The mappings between Wikipedia articles and WordNet synsets were obtained automatically using 4 algorithms of data processing. The automatically generated mappings were than a subject of verification by a group of volunteers using crowdsourcing approach through so called Games with a Purpose. The...

 • International Wordnet Conference (Global Wordnet Conference)

  Konferencje

 • Wontougo - kooperacyjny edytor Wordnetu

  Artkuł zawiera opis systemu pozwalającego na kooperacyjną edycją słownika opartego na wordnecie[1]. w ramach projektu dokonano przeniesienia słownika z wersji zorganizowanej na plikach do relacyjnej bazy danych. wykonano również interfejs użytkownika w postaci aplikacji opartej na bibliotece touchgraph[2]. w niniejszym artykule przedstawiono sposób odzwierciedlenia struktury plików wordnetu na bazę danych oraz możliwości, jakie...

 • Extracting concepts from the software requirements specification using natural language processing

  Publikacja

  - Rok 2018

  Extracting concepts from the software require¬ments is one of the first step on the way to automating the software development process. This task is difficult due to the ambiguity of the natural language used to express the requirements specification. The methods used so far consist mainly of statistical analysis of words and matching expressions with a specific ontology of the domain in which the planned software will be applicable....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Budowa ontologii usług dla potrzeb wyszukiwania

  Publikacja

  - Rok 2010

  Ontologie, dzięki zapewnieniu formalnego opisu przy zachowaniu czytelności dla człowieka, są coraz powszechniej stosowaną metodą opisu usług sieciowych. Zaprezentowano słownik WordNet i jego zastosowanie jako meta ontologia do opisów usług podobnych różnych dostawców. Zaproponowano algorytm oparty o ten słownik umożliwiający integrację ontologii usług w celu zapewnienia interoperacyjności rozwiązań dostępnych w sieci Internet.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Game with a Purpose for Mappings Verification

  Mappings verification is a laborious task. The paper presents a Game with a Purpose based system for verification of automatically generated mappings. General description of idea standing behind the games with the purpose is given. Description of TGame system, a 2D platform mobile game with verification process included in the gameplay, is provided. Additional mechanisms for anti-cheating, increasing player’s motivation and gathering...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Semantic memory architecture for knowledge acquisition and management

  Publikacja

  - Rok 2007

  Rozumienie informacji zawartej w tekście przez komputer wymaga wiedzy stojacej za systemem informatycznym. Wiedza ta nie jest implicite zapisanej w analizowanym tekscie. Zapisana może być ona w postaci ontologii badanej dziedziny. Zasadniczym zagadnieniem jest konstrukcja takiej ontologii. Artykuł przedstawia podeście oparte na grze 20 pytań do budowy przestrzeni semantycznej dla wybranej dziedziny.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Cooperative Word Net Editor for Lexical Semantic Acquisition

  Publikacja

  - Rok 2011

  The article describes an approach for building Word Net semantic dictionary in a collaborative approach paradigm. The presented system system enables functionality for gathering lexical data in a Wikipedia-like style. The core of the system is a user-friendly interface based on component for interactive graph navigation. The component has been used for Word Net semantic network presentation on web page, and it brings functionalities...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • PROCEEDING OF THE SEVENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION AND MANAGEMENT SCIENCES

  Publikacja

  - Rok 2008

  Odnajdywanie informacji w internecie lub w dużych bazach tekstowychwymaga wiedzy o słowach indeksujących dokumentu.Jednnym z podejść poprawiających jakość i szybkość wyszukiwaniajest zastosowanie klasteryzacji i wizualizacji danych. W artykuleprzedstawione zostało podejście do wyszukiwania informacji winternecie oparte o baze wiedzy o języku. Implementacja takiegokontenera wiedzy zrealizowana została w oparciu o kognitywne teorieorganizacji...

 • Web search results clusterization with background knowledge

  Publikacja

  - Rok 2009

  Clusterization of web pages is an attractive wayfor presenting web resources. Arranging pages into groups ofsimilar topics simplifies and shorten the search process. Thispaper concerns the problem of clustering web pages and presentsour approach to this issue. Our solution is focused on findingsimilarities between documents delivered by different web searchengines. This process was accomplished by applying WordNetdictionary.