Wyniki wyszukiwania dla: WYKRYWANIE HAZARDÓW - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: WYKRYWANIE HAZARDÓW

Wyniki wyszukiwania dla: WYKRYWANIE HAZARDÓW

  • Zastosowania metody HAZOP w inżynierii oprogramowania.

    Publikacja

    - Rok 2003

    Artykuł przedstawia HAZOP - metodę analizy modeli systemów oraz jej zastosowania w dziedzinie inżynierii oprogramowania do identyfikacji błędów obecnych w modelach. Omawiane są różne obszary stosowalności związane z różnymi klasami błędów: defektów modelowania, zdarzeń niebezpiecznych dla otoczenia systemu oraz zagrożeń związanych z zabezpieczeniem systemu. Artykuł prezentuje również dotychczasowy stan badań związanych...