Wyniki wyszukiwania dla: ZAMIESZKIWANIE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ZAMIESZKIWANIE

Wyniki wyszukiwania dla: ZAMIESZKIWANIE

 • Kaszubskie zamieszkiwanie. Studium

  Publikacja

  - Rok 2020

  Graficzne, malarskie i fotograficzne przedstawianie przestrzeni zamieszkiwania poprzez obraz oraz formalne poprzez rzeźbę to poszukiwanie nowych środków wyrazu dla ukazania osobistych refleksji na temat domu i jego relacji środowiskowych. Stanowią dopełnienie pracy naukowej i projektowej. Cykl „kaszubskie zamieszkiwanie. studium” to efekt projektu stypendialnego (stypendium dla twórców kultury Marszałka Województwa Pomorskiego...

 • Zamieszkiwanie w gdańskich krajobrazach

  Publikacja

  - Rok 2021

  Wystawa oparta jest o wybrane prace studentów zrealizowane w ramach przedmiotu ‘Landscape Architecture’ (prowadzący: Agnieszka Kurkowska) oraz ‘Interior Design’ (prowadzący: Agnieszka Kurkowska, Kacper Ludwiczak). Tematycznie projekty urbanistyczne obejmują trzy wnętrza kulturowe (przestrzeń podróży – przystanek SKM z wiaduktem, przestrzeń zamieszkiwania – między blokami przy Pilotów 11, zieloną przestrzeń dla wszystkiego co...

 • Wokół przestrzeni prywatnej i jej współczesnych funkcji

  Publikacja

  - Rok 2005

  Zamieszkiwanie w swej istocie wykracza poza instrumentalność i funkcjonalność. Jest ''zasadniczym rysem kondycji człowieka'', stwarzając mu nie tylko ramy przestrzenne, ale poczucie więzi z innymi, z otoczeniem, z rzeczami. Wraz z narodzinami układów nowoczesnych pierwotna jedność świata, jakby zamknięta w jednym miejscu, otworzyła się na inne, bardziej rozproszone przestrzenie życiowe.

 • Przestrzenie architektury w kontekście zamieszkiwania

  Publikacja

  - Rok 2017

  Przestrzeń architektoniczną można analizować w wielu równoległych rozwar-stwieniach zależnych od rozpatrywanego aspektu lub dokonującego się wyda-rzenia. Rozważając proces tworzenia: od idei do formy, poprzez zapis plastycz-ny, mamy do czynienia z przestrzenia kreacji. Związana z nią jest przestrzeń zamysłu odnoszona do ideowych poczynań współodpowiedzialnych za przeka-zywany w obiekcie komunikat. Z przestrzeni tej wywodzą się...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Istota zamieszkiwania.

  Publikacja

  - Rok 2020

  Obiekt architektoniczny wyrasta i wrasta. To kolejno po sobie następujące etapy naturalnego rozwoju procesu zamieszkiwania w aspekcie projektowania i realizacji, a następnie użytkowania obiektu architektonicznego. Wykonane ideowe rzeźby architektoniczne, zgodnie z ich zamysłem ideowym i poprzedzającymi modele grafikami, ujawniają kilka odsłon zagadnienia. Obrazy ukazują podstawową potrzebę i konieczność zapewnienia sobie przez...

 • Przestrzenie nieoczywiste

  Publikacja

  - Rok 2021

  Projektujemy naszą przyszłość poruszając się w przestrzeniach nieoczywistych, nienazwanych, niezmierzonych. Przekraczamy granice. Marzenia wypełniają sytuacje codzienne. Stąd czerpiemy energię do pokonywania trudności. Mierzenia się z wyzwaniami, szczególnie wobec spiętrzających się ograniczeń. Jak przywołać wyobrażenie sytuacji nienazwanych? Czy barwne plamy i linie opowiadają realne historie z przestrzeni nieoczywistych? Zapraszam...

 • PRZE-MIESZKIWANIE [w ramach:] PUSTKA, wystawa zbiorowa

  Publikacja

  - Rok 2021

  „Prze-mieszkiwanie” to praca ukazująca podstawową potrzebę i konieczność zapewnienia sobie przez wszelkie organizmy żywe, w tym w szczególności przez człowieka, bezpiecznej kryjówki w obliczu dojmującego poczucia postpandemicznej pustki i przymusowej izolacji, ale też kulturowego wykorzenienia. Metaforyczne wyobrażenia archetypicznej formy schronienia pokazuje jej adaptowalność do różnorodnych uwarunkowań, gdzie kontekst stanowi...