Wyniki wyszukiwania dla: ZARZĄDZANIE DANYMI - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ZARZĄDZANIE DANYMI

Wyniki wyszukiwania dla: ZARZĄDZANIE DANYMI

 • Zarządzanie danymi badawczymi i ich udostępnianie

  Publikacja

  Zarządzanie danymi badawczymi (Research Data Management) to temat, który jest dyskutowany i przybiera na znaczeniu od wielu lat. Podstawową przesłanką do odpowiedniego zarządzania danymi jest właściwe i efektywne wykorzystywanie publicznych funduszy. Instytucje i organizacje finansujące badania naukowe podkreślają, że fundusze przeznaczane na granty badawcze w dużej mierze się marnują. Dane, będące wynikami prac badawczych, nie...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Managing data from heterogeneous data sources using knowledge layer

  Publikacja

  W procesie integrowania danych przy użyciu ontologii, ważne jest aby zarządzać danymi przechowywanymi w zewnętrznych źródłach, analogicznie jak tymi przechowywanymi w Bazie Wiedzy. Zaprezentowana w poprzednich pracach metoda kartograficznej reprezentacji wiedzy pozwala na wnioskowanie z danych przechowywanych w Bazie wiedzy. Rozwiązanie zaprezentowane w tej pracy umożliwia wykorzystanie metody kartograficznej do wnioskowania z...

 • Szkoła systemu Linux

  Publikacja

  Książka ''Szkoła systemu Linux'' wprowadza czytelnika w świat oprogramowania typu open source. Przedstawione zostały liczne programy, które umożliwiają między innymi zarządzanie danymi, pisanie i drukowanie dokumentów czy korzystanie z sieci. Za pomocą ksiązki można się nauczyć używania środowiska graficznego oraz wiersza poleceń. Opisano również działanie systemów operacyjnych, w tym Linux. Na płycie dołączonej do książki znajduje...

 • V Pomorska Konferencja Open Science - Usługi oparte na współpracy

  Wydarzenia

  01-12-2021 13:30 - 03-12-2021 13:45

  Zarządzanie danymi badawczymi i ich udostępnianie dynamicznie zyskuje na znaczeniu. Zarówno dedykowane narzędzia, jak i usługi wspierające te procesy mają wpływ na rozwój światowej nauki. Piąta edycja Pomorskiej Konferencji Open Science pod hasłem "Usługi oparte na współpracy" ma za zadanie podsumowanie dotychczasowych działań w tym zakresie, omówienie...

 • Plan zarządzania danymi i Open Access w projektach badawczych

  Kursy Online
  • M. Romanowska
  • M. Szuflita-Żurawska

 • Anna Maria Trzaskowska dr inż.

  Anna Maria Trzaskowska od 2017 roku jest zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale Zarządzania i Ekonomii w Katedrze Informatyki w Zarządzaniu. Przez ponad 2 lata pełniła funkcję Zastępcy Kierownika Katedry. Członkini Zarządu Oddziału Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Aktualne zainteresowania naukowe mieszczą się w obszarze metodyk zwinnych, lean management w szkolnictwie wyższym, cyfryzacji szkolnictwa wyższego...

 • IV Pomorska Konferencja Open Science

  Wydarzenia

  14-04-2021 00:00 - 16-04-2021 23:59

  Konferencja naukowa online, podczas której zostaną zaprezentowane doświadczenia polskich uczelni i instytutów naukowych w zakresie otwierania danych badawczych z różnych dyscyplin naukowych.

 • Systemy komputerowe w projektowaniu 2021 lato

  Kursy Online
  • K. Niklas
  • D. Duda

  Cel: Wykonanie projektu zgodnie z wybranym tematem z wykorzystaniem wybranych narzędzi komputerowych nowoczesnych systemów CAD/CAM/FEA.  Zakres: Praktyczne ćwiczenia pokazujące możliwości narzędzi nowoczesnych systemów CAx. Nauka budowania geometrii modeli parametrycznych. Przeprowadzanie podstawowych analiz numerycznych wytrzymałości konstrukcji metodą Elementów Skończonych (MES). Opracowywanie dokumentacji technicznej. Wykonanie...

 • IV Pomorska Konferencja Open Science - udostępnianie danych badawczych (sharing research data)

  Wydarzenia

  14-04-2021 10:00 - 16-04-2021 15:00

  Tematyka Otwartej Nauki jest coraz bardziej rozpowszechniona. Zarówno udostępnianie wyników badań w postaci publikacji jak i danych badawczych jest coraz częściej wymogiem instytucji i agencji finansujących badania naukowe. Tworzone są liczne rekomendacje, dobre praktyki i polityki w zakresie wprowadzania otwartego dostępu. Celem konferencji jest zebranie...

 • Ocena gotowości urzędu miejskiego do zarządzania danymi

  Publikacja

  - Rok 2021

  We wstępnej części niniejszego rozdziału należy zastanowić się po co mówić o gotowości urzędu miejskiego do zarządzania danymi. Według słownika języka polskiego PWN gotowość to: „stan należytego przygotowania do czegoś”. Rolą niniejszego rozdziału jest przedstawienie postępowania, które pozwoli urzędom sprawdzić na ile urząd miasta (i powiązane spółki komunalne) przygotowane są do zarządzania danymi przed podjęciem decyzji o...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym