Wyniki wyszukiwania dla: ZARZĄDZANIE EFEKTYWNOŚCIĄ - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ZARZĄDZANIE EFEKTYWNOŚCIĄ

Wyniki wyszukiwania dla: ZARZĄDZANIE EFEKTYWNOŚCIĄ

 • Zarządzanie wymiarem sprawiedliwości - w kierunku spójnego systemu i budowania wartości

  Publikacja

  - Rok 2015

  Rozdziały: 1. Miejsce i odrębności zarządzania wymiarem sprawiedliwości w zarządzaniu publicznym; 2. Wartości, a więc co? Jak je postrzegać w wymiarze sprawiedliwości? 3. Wymiar sprawiedliwości w powiązaniach sieciowych; 4. Wrażliwość czy niewrażliwość wymiaru sprawiedliwości; 5. Zarządzanie systemowe – kierunki ewolucji sądu; 6. Ekonomiczna analiza motywacji polskiego sędziego i czynniki wpływające na jego decyzje związane z wyborem...

 • Ekonomiczna analiza motywacji polskiego sędziego i czynniki wpływające na jego decyzje związane z wyborem zawodu i efektywnością

  Publikacja

  W artykule przedstawiono motywy, którymi kieruje się polski sędzia przy wyborze zawodu, a także jakie czynniki w ramach wykonywanego przez niego zawodu jest skłonny brać pod uwagę aby zwiększyć swoją efektywność. W pracy posłużono się badaniem ilościowym oraz jakościowym.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Team Roles and Team Performance in Small Virtual Software Teams

  The article presents the results of research on the composition of team roles conducted in 24 student software teams. An adaptation of M. Belbin’s model by B. Kożusznik was used. The model of team balance according to Belbin and Haaf is presented and correlations between team balance and team performance are analysed. Team performance is measured at three levels: result, satisfaction and team climate. The selected constellation...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Lean Quality Management

  Publikacja

  - Problemy Jakości - Rok 2003

  Postrzeganie przedsiębiorstwa przez pryzmat zachodzących w nim procesów powoduje powstanie dynamicznego obrazu zmian zachodzących w firmie. W wyniku takiego spojrzenia obserwator wykracza poza funkcjonalny układ struktur uzyskując możliwość pełniejszej weryfikacji skuteczności licznych, powiązanych ze sobą działań przedsiębiorstwa i podejmowania decyzji o ich doskonaleniu. Kierunki tego doskonalenia to takie budowanie sekwencji...

 • Pomiar efektywności procesu kształcenia w uczelni wyższej

  Publikacja

  - Rok 2005

  Wskazano na istotność pomiaru efektywności w uczelniach wyższych będących miejscem kreowania i udostępniania wiedzy. Publiczne instytucje szkolnictwa wyższego, finansowane z dotacji budżetowej, narażone na wpływ burzliwego otoczenia, są zmuszone do zwiększania efektywności wykorzystywania ograniczonych zasobów. Podkreślono rolę pomiaru w zarządzaniu. Przedstawiono tu możliwości zastosowania metody Data Envelopment Analysis do oceny...