Wyniki wyszukiwania dla: ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

Wyniki wyszukiwania dla: ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

 • Zarządzanie produkcją – ćwiczenia

  Kursy Online
  • R. Drozd
  • K. Flisikowski

  Ćwiczenie nr 1 zakres projektu , karta technologiczna, flow chart procesu produkcyjnego Ćwiczenie nr 2. efektywny czas pracy robota przemysłowego- przykład za miesiąc styczeń. Do wykonania luty-czerwiec 2020 r.  

 • ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ, SERIA: BUDOWA MASZYN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

  Czasopisma

  ISSN: 1733-1919

 • Frezowanie "obiegowe" gwintu na frezarkach ze sterowaniem 2,5 osiowym

  W pracy przedstawiono sposób aplikacji frezowania obiegowego gwintów na obrabiarce CNC ze sterowaniem 2,5-osiowym. Opracowana idea pozwala "oszukać" sterownik maszyny i zastąpić niezbędny spiralny ruch narzędzia powtarzaniem sekwencji interpolacji kołowej frezu oraz jegoprzemieszczania wzdłuż osi nacinanego gwintu. W opracowaniu zawarto tok obliczeniowy parametrów wspomnianej operacji gwintowania uwzględniający dokładność wykonania...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Katedra Zarządzania Jakością i Towaroznawstwa

  Zespoły Badawcze

  Zakład Towaroznawstwa * analiza etykiet i projekty nowych opakowań wybranych produktów spożywczych, * badania nad sensorami smaku, * analiza jakości produktów spożywczych, * wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska naturalnego w aspekcie integracji z Unią Europejską. Zakład Zarządzania Jakością * zarządzanie jakością, TQM; * systemy zarządzania jakością, środowiskiem, BHP oraz bezpieczeństwem informacji; * systemy...

 • Katedra Inżynierii Zarządzania Operacyjnego

  * procesy i zarządzanie innowacjami w organizacjach gospodarczych * procesy i zarządzanie zmianą w systemach produkcyjnych * zarządzanie projektami, programami oraz portfolio projektów innowacyjnych i rozwojowych * modelowanie i doskonalenie procesów oraz systemów produkcyjnych * projektowanie i optymalizacja technologii informatycznych w inteligentnych systemach produkcyjnych * ilościowe metody wspomagania decyzji w systemach...

 • Piotr Grudowski dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Piotr Grudowski, profesor w Politechnice Gdańskiej karierę naukową rozpoczynał na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Gdańskiej w zespole „Inżynierii Jakości i Metrologii”. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn uzyskał w roku 1993 na Wydziale Mechanicznym PG a stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, w 2008 roku na Wydziale...

 • Marek Wirkus dr hab. inż.

  mgr inż. (1977; w zakresie technologii budowy maszyn i zarządzania produkcją); dr nauk ekonomicznych (1990; w zakres zarządzanie produkcją z wykorzystaniem technik informatycznych), dr. hab. nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu (2007; w obszarze zarządzania portfolio projektów innowacyjnych). Współtwórca Wydziału Zarządzania i Ekonomii (1993); Prodziekan d/s kształcenia ustawicznego  dorosłych na WZiE (1999 – 2002);...

 • Grzegorz Zieliński dr inż.

  Autor ponad 100 publikacji naukowych (zarówno w języku polskim, jak i angielskim) z zakresu zarządzania działalnością usługową, doskonalenia podmiotów, w tym podmiotów leczniczych. Zainteresowania naukowo-badawcze obejmują obszary związane z dojrzałością i doskonałością przedsiębiorstw w różnych aspektach ich działalności. Uczestniczył w projektach badawczych Narodowego Centrum Nauki oraz projektach realizowanych przez międzynarodowe...

 • Teoria ograniczeń w planowaniu i sterowaniu produkcją.

  Publikacja

  - Rok 2009

  Planowanie i sterowanie produkcją jest jedną z istotniejszych funkcji realizowanych przez przedsiebiorstwo. Ma na celu zapewnienie sprawnego i efektywnego wykonania zadań, realizacji operacji oraz przepływu materiałów i informacji w organizacji, których wynikiem jest wytworzenie wyrobu lub usługi oczekiwanej przez klienta. Obejmuje takie działania, jak: planowanie i przydział zasobów niezbędnych do wykonania zadań, ustalenie sekwencji...

 • Jolanta Łopatowska dr inż.

  Jolanta Łopatowska jest absolwentką Wydziału Elektroniki PG i Instytutu Organizacji i Projektowania Systemów Produkcyjnych PG oraz doktorem w dyscyplinie nauk ekonomicznych. Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół zaawansowanych organizacyjnie i technologicznie systemów produkcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów planistyczno-sterujących produkcją. Była wykonawcą projektu badawczego pt. ”Optymalizacja...

 • Zarządzanie zmianą w przedsiebiorstwie

  Publikacja

  Rozdział ten jest poświęcony przeglądowi dotychczasowej wiedzy z zakresu zarządzania zmianą. Dokonano w nim klasyfikacji zmian, bariery wprowadzenia zmian oraz oddziaływania zmian na ludzi i sposoby pokonannia oporu przeciwko zmianom. W rozdziale zaprezentowano również proces realizacji zmiany w przedsiebiorstwie i omówiono działania podejmowane na każdym etapie procesu. Dokonana analiza zarządzania zmianą stanowi podstawą do określenia...

 • Change managmement in production planning and control.

  Publikacja

  - Rok 2007

  W artykule przedstawiono zależności pomiędzy zmianami w planowaniu i sterowaniu produkcją a zmianami kosztowymi, kulturowymi, organizacyjnymi i technicznymi. Zaprezentowano również klasyfikację zmian w procesie planowania i sterowania produkcją względem czterech podstawowych wyróżników: celu i źródła zmiany, treści zmiany, sposobu przeprowadzenia zmiany i skutków zmiany. Scharakteryzowano ponadto czynniki wewnętrzne i zewnętrzne...

 • Fizyka I i repetytorium z fizyki dla MiBM, IMM, MiZP

  Kursy Online

  Kurs przeznaczony jest dla studentów I semestru kierunku mechanika i budowa maszyn, inżynieria mechaniczno-medyczna oraz mechanika i zarządzanie produkcją w roku akademickim 2017/2018

 • Angelica Pegani, Emba, Dba Mgr

  Osoby

  Absolwentka studiów medioznawczych Uniwersytetu Wrocławskiego (BA, 2013), uzupełniających studiów magisterskich Uniwersytetu Gdańskiego (MA, 2016), menedżerskich studiów podyplomowych Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (PgD, 2018) oraz Programu Przedsiębiorczości na Massachusetts Institute of Technology (PgC, 2021). Absolwentka studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration (EMBA, 2021) oraz...

 • Webinarium o metodologii TRIZ

  Wydarzenia

  17-12-2020 14:00 - 17-12-2020 16:00

  Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium poświęconemu metodologii TRIZ, które odbędzie się 17.12.2020 na platformie Microsoft Teams. Obowiązkowa rejestracja uczestników.

 • Integration of natural and artificial intelligence in production systems

  Publikacja

  - Rok 2011

  Integration processes play an increasingly important role in modern economy, and seriously co-decide about the effectiveness of the company. Integration phase occurs in the system life cycle by preceding the final stages of its implementation and activation. In turn, used in software engineering (SE) iteration-evolutionary models, such as spiral model make that the integration activities can occur in varying degrees in all phases...

 • Production planning and control methods in the intelligent manufacturing systems

  Publikacja

  Niniejszy rozdział prezentuje zagadnienia związane z planowaniem i sterowaniem wytwarzaniem w kontekście budowy i działania inteligentnych systemów produkcyjnych (ISP). Architektura ISP, będąca rozwinięciem elastycznych systemów produkcyjnych, integruje systemy wspomagania decyzji ze strukturami bazodanowymi oraz dodatkowymi modułami komunikacyjnymi. Systemy wspomagania decyzji budowane są w oparciu o mechanizmy tzw. inteligencji...

 • Computational intelligence methods in production management

  Publikacja

  This chapter presents a survey of selected computational intelligence methods used in production management. This group of methods includes, among others, approaches based on the artificial neural networks, the evolutionary algorithms, the fuzzy logic systems and the particle swarm optimization mechanisms. From the abovementioned methods particularly noteworthy are the evolutionary and the particle swarm algorithms, which are successfully...

 • Wykorzystanie metodyki Lean Six Sigma w doskonaleniu funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw

  Publikacja

  Celem pracy jest przedstawienie wyników badań oraz utylitarnych aspektów wynikających z opracowania oryginalnej metodyki wdrażania metodyki Lean Six Sigma w małych i średnich przedsiębiorstwach sektora produkcyjnego. Metodyka ta powstała na podstawie badań przeprowadzonych w polskich i francuskich przedsiębiorstwach w latach 2009-2011. W opracowaniu został zaprezentowany zarys proponowanej metodyki oraz przykład jej zastosowania...

 • Efekty zastosowania planowania kroczącego na przykładzie fabryki mebli

  Publikacja

  W artykule przedstawiono wyniki badań zmian zdolność produkcyjne, po zasto-sowaniu opracowanego modelu planowania kroczącego w stosunku do planowania w cyklach tygodniowych. Obszarem badań był wydział montażowy Fabryki Mebli, którą charakteryzuje produkcja seryjna na zamówienie z dużą opcją wyboru. Wyniki badań dały bardzo obiecujące wyniki (np. redukcja nadgodzin o 70% dla procesów krzeseł, szczególnie dla procesów produkcji...

 • Szeregowanie zadań produkcyjnych na jednej maszynie

  Publikacja

  - Rok 2003

  ...

 • Metody redukcji zróżnicowania materiałów wejściowych w warunkach wysokiej różnorodności produktów gotowych

  Publikacja

  Artykuł opisuje zagadnienie związane z negatywnym wpływem wysokiego zróżnicowania materiałów wejściowych w procesach produkcyjnych o wysokiej różnorodności produktów gotowych. W pierwszej części pracy opisane zostało oddziaływanie zróżnicowania materiału na podstawowe mierniki skuteczności procesu produkcyjnego z uwzględnieniem cen zakupu materiałów, kosztów utrzymania zapasów, jakości produktu oraz wydajności maszyn i urządzeń....

 • Koncepcja Lean Management w podnoszeniu efektywności ekonomicznej produk- cji.**2002, 310 s. 104 rys. 60 tab. 13 wykr. bibliogr. 114 poz.+ 13 załącz. maszyn. Rozprawa doktorska (19.06.02) Promotor: dr hab. inż. Olgierd Downarowicz, prof. nadzw. PG

  Publikacja

  - Rok 2002

  .