Wyniki wyszukiwania dla: ZARZĄDZANIE PRZEDSIEWZIECIAMI INFORMATYCZNYMI - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ZARZĄDZANIE PRZEDSIEWZIECIAMI INFORMATYCZNYMI

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: ZARZĄDZANIE PRZEDSIEWZIECIAMI INFORMATYCZNYMI

 • Zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi wspomagane systemem agentowym

  Publikacja

  Artykuł podejmuje próbę wyodrębnienia kluczowych parametrów wpływających na dobór metody zarządzania projektem, tak aby parametry te mogły być przetwarzane przez agentów systemu agentowego do oceny technologii informatycznych. W pierwszej części zaprezentowano rozwój i dojrzewanie samej koncepcji systemu oraz omówiono kluczowe czynniki wpływające na decyzje zarządcze po to, aby w dalszej części pokazać możliwość działania systemu...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi - zbiór dobrych praktyk czy podejście inżynierskie?

  Publikacja

  - Rok 2009

  W tekście omówiono problematykę zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi, traktując je jako zbiór dobrych praktyk oraz jako inżynierskie podejście do zarządzania.

 • Zarządzanie projektami informatycznymi w jednostkach sadownictwa powszechnego w Polsce

  Publikacja

  - Rok 2017

  .

 • Knowledge management based on formal models of software project management

  Celem pracy jest prezentacja kompletnej koncepcji systemów wspierania decyzji w zarządzaniu projektami informatycznymi. Pomysł oparty jest na dynamicznych i samo nastrajających się modelach regułowo-rozmytych. W szczególności proponowane podejście wykorzystuje koncepcje metodologii opartych wiedzy oraz teorii układów dynamicznych oraz zbiorów rozmytych. Zastosowania tego opracowania znajdują się w obszarze wytwarzania produktów...

 • Ocena narzędzi wspomagających zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi na przykładzie IBM Rational Method Composer

  Publikacja

  - Rok 2007

  Rozdział przedstawia zalety i wady oprogramowania wspomagającego zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi. Skupia się na ocenie technologii informatycznej spopularyzowanej na rynku przez firmę IBM jako Rational Method Composer. W rozdziale zostały zaproponowane kryteria oceny z punktu widzenia menedżera zarządzającego przedsięwzięciem oraz oceny w zależności od stopnia spełnienia tego kryterium. Ponadto przeprowadzona została...

 • Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi sem. I, studia stacjonarne, II stopnia, budownictwo, WILiŚ, rok. akad. 2021/2022

  Kursy Online
  • A. Jakubczyk-Gałczyńska
  • B. Grzyl
  • A. Cuglewska-Lech
  • A. Siemaszko

  Kurs jest przewidziany dla studentów I semestru studiów magisterskich kierunku budownictwo WILiŚ PG   Osoba odpowiedzialna za przedmiot, realizująca zajęcia wykładowe i projektowe: dr inż. Beata Grzyl, profesor PG; beata.grzyl@pg.edu.pl  Osoba realizująca zajęcia projektowe: mgr inż. Anna Cuglewska-Lech; anna.cuglewska-lech@pg.edu.pl Osoba realizująca zajęcia wykładowe i projektowe: dr inż. Anna Jakubczyk-Gałczyńska; anna.jakubczyk@pg.edu.pl Osoba...

 • Technologie informatyczne wykorzystywane do wspomagania zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi

  Publikacja

  - Rok 2007

  W rozdziale przedstawiono sposób wykorzystania środowisk informatycznych firmy IBM (Rational Unified Processes i Rational Method Composer) do wspomagania zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi. Omówiono sposób przeprowadzenia szkoleń oraz ich wpływ na późniejsze wykorzystanie tych środowisk w ramach przedmiotu Zarządzanie Przedsięwzięciami Informatycznymi. Na zakończenie zaprezentowano ocenę przydatności tych środowisk do...

 • Wykorzystanie technologii informatycznych w zarządzaniu przedsięwzięciami informatycznymi

  Publikacja

  - Rok 2006

  W rozdziale przedstawiono charakterystykę zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi oraz wskazano na przydatność technologii informatycznych w procesach zarządzania przedsięwzięciem. Stan tych technologii ale głównie poziom ich wykorzystania może mieć kluczowe znaczenie w realizacji przedsięwzięć (osiąganiu założonego celu w ramach przyjętych - harmonogramu i budżetu). Stąd też w ramach koncepcji całej pracy dotyczącej zarządzania...

 • Simulation of the IT Service and Project Management Environment

  The authors of this paper present a simulation of the socio-technical system in which teams of students – regarded as low-maturity organizations – were given a task to utilize the (relatively) mature technologies that support IT project and service management. The experiment consisted of the following phases: teams formation, introduction to technologies used during the simulation, performing a set of reactive and proactive service...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zrównoważona karta wyników dla hurtowni danych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Artykuł przedstawia koncepcję Zrównoważonej karty wyników, dostosowanej do potrzeb badania efektywności technologii informatycznych (IT) w firmie oraz jej szczególny przypadek zaprojektowany dla hurtowni danych. Hurtownie danych są systemami informatycznymi, których zadaniem jest gromadzenie i dostarczanie informacji wspomagającej zarządzanie. Dlatego zaproponowane perspektywy uwzględniają rolę informacji w organizacji.

 • Rafał Leszczyna dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Rafał Leszczyna jest profesorem uczelni na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W lipcu 2020 r., na podstawie osiągnięcia naukowego w obszarze zarządzania cyberbezpieczeństwem infrastruktur krytycznych w sektorze elektroenergetycznym, uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja. W latach 2004–2008 pracował...

 • Wytwarzanie architektury korporacyjnej jako środowisko weryfikacji systemu agentowego do oceny technologii informatycznych

  Publikacja

  Prezentowana praca jest kontynuacją serii artykułów obejmujących badania technologii informatycznych i w swoich założeniach prezentuje rozwinięcie koncepcji zastosowania systemu wieloagentowego do oceny technologii informatycznych. Koncepcja powstała w Zakładzie Zarządzania Technologiami Informatycznymi na Politechnice Gdańskiej w 2007 roku a jej rozwój i aktualny stan badań jest prezentowany w niniejszym artykule. Głównym przeznaczeniem...

 • Jakub Miler dr inż.

  Kariera akademicka: 2000: mgr inż. Wydział ETI, Politechnika Gdańska, praca pt. "Computer system for supporting risk management in a software engineering project", promotor prof. Janusz Górski 2005: dr inż. Wydział ETI, Politechnika Gdańska, rozprawa pt. "A Method of Software Project Risk Identification and Analysis", obroniona z wyróżnieniem, dziedzina nauki techniczne, dyscyplina informatyka, promotor prof. Janusz Górski Zainteresowania...

 • Sebastian Wilczewski dr inż.

  Dr inż. Sebastian Wilczewski jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu, Wydział Zarządzania i Ekonomii. Ponadto od ponad 20 lat pracuje w firmach informatycznych, gdzie zajmował stanowiska od inżyniera i konsultanta, poprzez stanowisko Project Managera, Portfolio Manager i Proces Ownera aż do stanowiska Team Leadera dla zespołu około 30 analityków IT. Zdobytą wiedzą i doświadczeniem...

 • Piotr Grudowski dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Piotr Grudowski, profesor w Politechnice Gdańskiej karierę naukową rozpoczynał na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Gdańskiej w zespole „Inżynierii Jakości i Metrologii”. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn uzyskał w roku 1993 na Wydziale Mechanicznym PG a stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, w 2008 roku na Wydziale...

 • Przedsiębiorczość i Zarządzanie

  Czasopisma

  ISSN: 1733-2486 , eISSN: 2543-8190

 • Magdalena Ciesielska dr inż.

  Magdalena Ciesielska jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Informatyki w Zarządzaniu. Absolwentka kierunku prawo Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (2005), oraz zarządzania i marketingu Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej (2008), obroniła doktorat z ekonomii i zarządzania biznesowego na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja...

 • Zarządzanie i Finanse

  Czasopisma

  ISSN: 2084-5189

 • Marketing i Zarządzanie

  Czasopisma

  ISSN: 2450-775X , eISSN: 2543-5574

 • Model rozmyty zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstwiono budowę samonastrajalnego modelu rozmytego zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi, który będzie wykorzystywany do wspomagania wytwarzania systemów opartych na wiedzy. Proponowany model bazuje on na rozwiązaniach opartych na wiedzy oraz teorii systemów dynamicznych i zbiorów rozmytych. W szczegółowej konstrukcji wykorzystano wiedzę dotyczącą zarządzania rzeczywistymi przedsięwzięciami informatycznymi (PATRIC i...

 • Rational portfolio manager - środowisko do wspomagania zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi

  Publikacja

  W rozdziale omówiono zastosowanie aplikacji Rational Portfolio Manager, oferowanej przez firmę IBM, do zarządzania grupą przedsięwzięć informatycznych. Rozdział obejmuje 5 głównych części: w pierwszej przedstawiono charakterystykę aplikacji a w następnej omówiono szkolenia, jakim poddany był autor. W kolejnych częściach przedstawiono zastosowanie RPM w zarządzaniu pięcioma rzeczywistymi projektami, ocenę jego przydatności do zarządzania...

 • Wykorzystanie modeli cmm i spice w zarządzaniu przedsięwzięciami informatycznymi

  w pracy zaprezentowano problematykę planowania i oceny organizacji projektowych realizujących przedsięwzięcia informatyczne. wydaje się, bowiem, że przy realizacji przedsięwzięcia planowanie, organizowanie i kontrolowanie pracy zespołu ma 'kluczowe' znaczenie dla zakończenia przedsięwzięcia w założonym czasie i przyjętych środkach (przy określonych standardach jakości). omówiono, więc metody oceny poziomu dojrzałości zespołu a...

 • Zarys problematyki zarządzania zasobami informatycznymi w przedsiębiorstwie

  Publikacja

  Monografia stanowi zwarty opis podstawowej wiedzy w obszarze zarządzania zasobami informatycznymi, która może zostać wykorzystana zarówno przez środowisko naukowe, jak i przez środowisko biznesowe do – odpowiednio – formułowania obszarów dalszej eksploracji naukowej oraz uzyskania odpowiedzi na wyzwania, problemy i pytania pojawiające się w rzeczywistości gospodarczej. Niniejszą książkę można uznać za swego rodzaju przewodnik,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zarządzanie bezpieczeństwem

  Publikacja

  - Rok 2009

  Zarzadzanie bezpieczeństwem. System bezpieczeństwa transportu drogowego. System zarządzania bezpieczeństwem transportu drogowego. Zarządzanie ryzykiem. Działania profilaktyczne.

 • Zarządzanie międzynarodowe

  Publikacja

  - Rok 2007

  Monografia poświęcona problematyce zarządzania międzynarodowego z perspektywy korporacji transnarodowych. Ksiązka składa się z 4 części: w pierwszej omówione jest otoczenie międzynarodowe przedsiębiorstw, w drugiej proces umiędzynarodowienia firm, trzeciej zarządzanie w korporacjach transnarodowych, czwartej strategie i struktury zarządzania międzynarodowego.

 • Zarządzanie informacją.

  Publikacja

  - Rok 2002

  W dobie gwałtownego rozwoju technologii informacyjnych oraz wzrostu ilości informacji płynących zarówno z otoczenia, jak i w samej organizacji wykorzystanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem nowoczesnych narzędzi umożliwiających efektywne zarządzanie informacją staje się koniecznością. Informacja wsparta technologia informacyjną staje się ważnym strategicznym zasobem otwierającym przed przedsiębiorstwem nowe możliwości.

 • Zarządzanie Przedsiębiorstwem

  Czasopisma

  ISSN: 1643-4773

 • Zarządzanie organizacjami niekomercyjnymi - propozycja dydaktyczna dla studentów kierunku zarządzanie i marketing

  Publikacja

  - Rok 2005

  Autor przedstawia cele oraz program przedmiotu Zarządzanie organizacjami niekomercyjnymi, prowadzonego dla studentów kierunku zarządzanie i marketing na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W programie kształcenia główną uwagę skoncentrowano na wskazaniu studentom rosnącego znaczenia organizacji niekomercyjnych (zarówno publicznych jak i pozarządowych) w Polsce oraz konieczności stopniowego i systemowego wprowadzenia...

 • Analiza praktyk związanych z zarządzaniem projektami informatycznymi i utrzymaniem usług IT i ich wpływu na realne sukcesy przedsięwzięć. Identyfikacja luk i rekomendacje dotyczące usprawnień

  Celem niniejszego artykułu jest dokonanie analizy praktyk związanych z zarządzaniem projektami informatycznymi, utrzymaniem usług IT i ich wpływu na realne sukcesy przedsięwzięć, a następnie identyfikacja luk występujących pomiędzy tymi obszarami oraz rekomendacje usprawnień eliminujących te luki.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Igor Garnik dr inż.

  Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej (1992). Z Politechniką Gdańską związany zawodowo od 1997 roku – zatrudniony najpierw jako asystent w Zakładzie Ergonomii i Eksploatacji Systemów Technicznych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii, a następnie – po uzyskaniu stopnia doktora w 2006 roku jako adiunkt. W latach 2009–2015 pełnił funkcję koordynatora Bałtyckiego Festiwalu Nauki na Wydziale Zarządzania i Ekonomii....

 • Zarządzanie i planowanie marketingowe

  Publikacja

  - Rok 2006

  Podręcznik do przedmiotu zarządzanie i planowanie marketingowe, w ktorym są wymienione i omówione etapy tworzenia planu marketingowego oraz poszczególne zagadnienia opracowane od strony teoretycznej, wzbogacone o przykłady praktyczne.NR DOKUM. MCK 73140

 • Zarządzanie projektami produkcyjnymi i usługowymi

  Publikacja

  - Rok 2017

  Opracowanie „Zarządzanie projektami produkcyjnymi i usługowymi” jest obszarem wiedzy wkomponowanym w szerszy obszar jakim jest inżynieria produkcji. Takie umiejscowienie spowodowało, że w opracowaniu skupiono się na problematyce realizacji projektów inżynierskich, tj. na planowaniu i realizacji działań wymaganych do osiągnięcia celów takiego projektu Zmieniające się warunki produkcji, postęp technologiczny spowodowały dynamiczny...

 • Zarządzanie Publiczne

  Czasopisma

  ISSN: 1898-3529 , eISSN: 2658-1116

 • Zarządzanie ryzykiem jako czynnik sprzyjający wzrostowi MSP

  Artykuł jest przyczynkiem do dyskusji na temat potrzeby mobilizacji małych i średnich przedsiębiorstw do działań na rzecz kontroli i ograniczania ryzyka w działalności gospodarczej. Zarządzanie ryzykiem jest pojęciem szerokim, stąd skupiono się na jednym z jego wymiarów, na warunkach korzystania przez przedsiębiorców z możliwości minimalizowania ryzyk ubezpieczalnych. Badania wskazują, że mimo iż ubezpieczenia są niezbędnym elementem...

 • Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego na poziomie strategicznym

  Publikacja

  - Rok 2011

  Zarządzanie ryzykiem jest obecnie jednym z podstawowych narzędzi zarządzania bezpieczeństwem w technice, ekonomii, służbie zdrowia itp. W wielu dziedzinach istnieją unormowane procedury prowadzenia analizy, oceny i redukowania ryzyka. W zarządzaniu bezpieczeństwem ruchu drogowego nie ma powszechnych uregulowań stosowania tej metody zarządzania bezpieczeństwem. Dotychczas dwa zagadnienia zarządzania brd zostały docenione i stały...

 • Zarządzanie ryzykiem jako niezbędny element procesu zarządzania wartością w przedsiębiorstwie

  Publikacja

  Zarządzanie przedsiębiorstwem nabiera wielowymiarowego zna-czenia w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Strategie realizowane przez przedsiębiorstwa uwzględniają nie tylko negatywny, ale i pozytywny wpływ ryzyka na wartość przedsiębiorstwa oraz jego potencjał rozwojowy. Przedsiębiorcza orientacja podmiotów wyraża się w podejmowaniu ryzyka na drodze do budowania swojej pozycji konkurencyjnej, a podejście do zarządzania...

 • Zarządzanie bezpieczeństwem istniejącej sieci drogowej

  Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury drogowej jest to stosowanie w planowaniu, projektowaniu, budowie i użytkowaniu dróg procedur polegających na systematycznej identyfikacji zagrożeń na drodze, szacowaniu ich ewentualnych skutków dla uczestników ruchu drogowego oraz stosowaniu działań eliminujących zidentyfikowane zagrożenia lub zmniejszających skutki ich występowania mierzone liczbą wypadków, liczbą ofiar rannych i śmiertelnych...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Ontologie vs. reguły — porównanie metod reprezentacji wiedzy na przykładzie dziedziny zarządzania usługami informatycznymi

  Tekst stanowi krótki przegląd wybranych konstrukcji służących reprezentacji wiedzy w postaci ontologii opartych na logice opisowej i porównanie ich z odpowiednikami opartymi na zapisie regułowym. Z powodu ograniczonej liczby stron pokazano tylko elementy związane z reprezentacją konceptów, bez uwzględniania ról. Do zapisu ontologii wykorzystano formalizmy języka OWL, zaś reguły wyrażono w Prologu. Dla lepszego zilustrowania tych...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Kompetencje absolwenta kierunku unikatowego - zarządzanie inżynierskie

  Publikacja

  - Rok 2011

  W artykule przedstawiono założenia kierunku unikatowego zarządzanie inżynerskie oraz kompetencje przypisane poszczególnym przedmiotom programu studiów. W konkuzji podkreślono wyjątkowe znaczenie kompetencji społecznych oraz wskazano na trudność ich oceny.

 • Zarządzanie zmianami i modelowanie rozmyte w inżynierii oprogramowania

  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania wiedzy z zakresu zarządzania oraz sztucznej inteligencji do kontrolowania budżetu i czasu realizacji przedsięwzięcia informatycznego. Na wstępie przedstawiono problemy zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi, odnoszące się do planowania i kontrolowania procesów i zespołów wytwórczych. Następnie scharakteryzowano wiedzę z zakresu zarządzania zmianami oraz modelowania rozmytego...

 • Efektywne zarządzanie relacjami z klientami

  Publikacja

  W artykule przedstawiono główne złożenia i wybrane instrumenty pozwalające na efektywne zarządzanie relacjami z klientami. Rozważania rozpoczęto od przedstawienia etapów procesu budowy relacji z klientami w kontekście marketingu relacji. W dalszej części przedstawiono niektóre z kryteriów segmentacji oraz metody pozwalające na ocenę wartości klienta. Artykuł kończy omówienie wskaźnika zwrotu z inwestycji jako głównego miernika...

 • Zarządzanie paradoksami strategicznymi na uniwersytecie

  Napięcia strategiczne, zwane paradoksami, pojawiają się w każdej organizacji, w tym również we współczesnym uniwersytecie. Autor artykułu, opierając się na pracy B. de Wita i R. Meyera , podejmuje próbę identyfikacji paradoksów strategicznych w uniwersytecie a także wskazania, jak zarządzać nimi. Autor stara się pokazać, że zarządzanie zidentyfikowanymi paradoksami strategicznymi pozwoli rozwiązać złożone problemy związane z zarządzaniem...

 • Zarządzanie finansami w projekcie

  Publikacja

  - Rok 2013

  W opracowaniu przedstawiono zasadnicze aspekty składające się na zarządzanie finansami w projekcie. W obszarze planowania projektu przedstawiono między innymi metody stosowane w planowaniu kosztów projektu, rodzaje budżetów oraz zasady określania budżet projektu. Ponad-to zasady planowania przepływów środków finansowych w projekcie. W obszarze realizacji projektu od strony finansowej przedstawiono zasady zabezpieczanie źródeł...

 • Zarządzanie programami badawczymi z uwzględnieniem filozofii nauki

  Publikacja

  - Rok 2013

  Zarządzanie projektami i programami badawczymi powinno być realizowane z zastosowaniem specyficznych metod zarządzania ze względu na specyfikę badań naukowych. W tym rozdziale zaprezentowano wyniki analiz mających na celu lepsze zrozumienie roli zarządzania programem badawczym z następujących perspektyw: analizy rzeczywistości projektów badawczych, zarządzania projektem i programem oraz filozofii nauki. Praktycznym zastosowaniem...

 • Zarządzanie opóźnieniami w ruchu kolejowym

  Publikacja

  - Rok 2012

  Zarządzanie opóźnieniami w ruchu kolejowym zostało przedstawione jako wielokryterialny problem optymalizacyjny, do rozwiązania którego został użyty model ogólny (job-shop) szeregowania zadań. W artykule przedstawiono sposób zastosowania trzech algorytmów metaheurystycznych: algorytmu genetycznego (Genetic Algorithm), algorytmu roju (Particle Swarm Optimization) i algorytmu mrówkowego (Ant Colony Optimization) do znalezienia optymalnego...

 • Platforma MOST Wiedzy jako przykład narzędzia wspierającego zarządzanie informacją w środowisku naukowym

  Publikacja

  Platforma MOST Wiedzy, tworzona na Politechnice Gdańskiej, integruje wiele informacji o środowisku naukowym. Użytkownik znajdzie tam: wyniki badań, dane dotyczące projektów, informacje o laboratoriach i aparaturze badawczej oraz wiele innych zasobów ze wszystkich dziedzin nauki. Dodatkowym atutem MOSTU Wiedzy jest możliwość założenia przez naukowców indywidualnych profili – gromadzących informacje o różnych aspektach ich działalności...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Synteza nauki i biznesu wsparta funduszami strukturalnymi w strategii rozwoju Zakładu Zarządzania Technologiami Informatycznymi WZiE PG

  Publikacja

  - Rok 2009

  Artykuł omawia przyjętą w Zakładzie Zarządzania Technologiami Informatycznymi politykę wspomagania działalności naukowo badawczej i dydaktycznej poprzez wykorzystywanie funduszy strukturalnych dedykowanych dla nauki i szkolnictwa wyższego. Są nimi Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka we wdrażaniu Priorytetów współfinansowanych z EFRR, oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowany...

 • Ontologia jako narzędzie wspierania standardów zarządzania technologiami informatycznymi

  Publikacja

  W tekście omówiono wstępną koncepcję wykorzystania ontologii do modelowania wymagań standardów wykorzystywanych w zarządzaniu IT na przykładzie ram TOGAF dla architektury korporacyjnej. Wskazuje się na konieczność przejścia od modelu generycznego do dedykowanego konkretnej organizacji. W oparciu o opisany przypadek rozważana jest przydatność stosowania ontologii w szerszej gamie przedsięwzięć z zakresu inżynierii produkcji.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Związek pomiędzy technologiami informatycznymi i funkcjami biznesowymi przedsiębiorstwa

  Publikacja

  - Rok 2005

 • Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

  Czasopisma

  ISSN: 0239-9415