Wyniki wyszukiwania dla: ZARZĄDZANIE UNIWERSYTETEM - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ZARZĄDZANIE UNIWERSYTETEM

Wyniki wyszukiwania dla: ZARZĄDZANIE UNIWERSYTETEM

 • Zarządzanie paradoksami strategicznymi na uniwersytecie

  Napięcia strategiczne, zwane paradoksami, pojawiają się w każdej organizacji, w tym również we współczesnym uniwersytecie. Autor artykułu, opierając się na pracy B. de Wita i R. Meyera , podejmuje próbę identyfikacji paradoksów strategicznych w uniwersytecie a także wskazania, jak zarządzać nimi. Autor stara się pokazać, że zarządzanie zidentyfikowanymi paradoksami strategicznymi pozwoli rozwiązać złożone problemy związane z zarządzaniem...

 • Koncepcje zarządzania współczesnym uniwersytetem

  Publikacja

  - Rok 2011

  Rozprawa koncentruje się na poszukiwaniu nowych koncepcji zarządzania współczesnym uniwersytetem. Problematykę podjęto ze względu na to, że masowość kształcenia i chroniczne niedofinansowanie nauki i szkolnictwa wyższego z jednej strony, a turbulencja otoczenia oraz związane z niąrosnące oczekiwania społeczne z drugiej powodują, że uczelnie są zmuszone do poszukiwań nowych rozwiązań w zakresie organizacji i zarządzania. Celem rozprawy...

 • Wartość wiedzy dla współpracy nauki i biznesu

  Publikacja

  - Rok 2011

  Budowanie przewagi konkurencyjnej na podstawie kapitału ludzkiego stanowi istotę gospodarki opartej na wiedzy. Krytyczną wartością współczesnego przedsiębiorstwa jest zatem wiedza i kapitał intelektualny. Efektywny sposób zarządzania nimi wpływa bezpośrednio na poziom kreatywności i innowacyjności. W konsekwencji stanowi główny trzon w procesie budowania konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu....

 • Piotr Borowiecki dr hab. inż.

  Osoby

 • III Posiedzenie Konwentu Politechniki Gdańskiej

  Wydarzenia

  26-06-2017 13:00 - 26-06-2017 14:30

  Podczas spotkania odbędzie się debata nt. udziału środowiska naukowego w realizacji Programu Zagospodarowania Dolnej Wisły.

 • „Rowerem na Uczelnię”

  Wydarzenia

  21-10-2022 14:00 - 21-10-2022 15:00

  Finał kampanii „Rowerem na Uczelnię”

 • Filmowe spotkanie "All About Economy"

  Wydarzenia

  06-11-2017 10:00 - 08-11-2017 20:30

  Pokaz starannie wyselekcjonowanych filmów ekonomicznych opatrzonych komentarzami najwyższej klasy ekspertów. Szczegółowy program wydarzenia dostępny pod adresem https://all-about-economy.zie.pg.gda.pl/

 • All About Economy Film Meeting

  Wydarzenia

  28-10-2019 10:00 - 30-10-2019 20:00

  Na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG odbędzie się II edycja międzynarodowego "ECONOMY FILM MEETING" – festiwal starannie wyselekcjonowanych filmów ekonomicznych z naukowym komentarzem.

 • Determinanty zarządzania uniwersytetami w Polsce

  Publikacja

  - Rok 2009

  Autor pokazuje wpływ regulacji prawnych dotyczšcych szkolnictwa wyższego na doskonalenie funkcjonowania współczesnych uczelni, ilustrujšc go modelem equalizera uniwersyteckiego. W konkluzji stwierdza, że analiza czynników wpływajšcych na zarzšdzanie uniwersytetem powinna być prowadzona przed przystšpieniem do zmian regulacji prawnych oraz w przekonaniu, że uniwersytety to instytucje, którymi nie można zarzšdzać w oderwaniu od współczesnych...

 • Uniwersytet społecznie odpowiedzialny - przykład AGH

  Publikacja

  - e-mentor - Rok 2009

  W niniejszym opracowaniu przedstawiono zmiany we wzajemnych relacjach pomiędzy uczelnią a otoczeniem na tle ewolucji szkolnictwa wyższego w Polsce od 1990 roku. Zaprezentowano również wnioski z raportu OECD o szkolnictwie wyższym, które zilustrowano, porównując status quo polskich uczelni z modelem uniwersytetu przedsiębiorczego. Starano się wykazać, że uczelnia społecznie odpowiedzialna jest organizacją służącą otoczeniu i jako...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Ku zarządzaniu humanistycznemu uniwersytetem

  Publikacja

  - Rok 2015

  W opracowaniu zarysowano obraz polskiej uczelni, wskazując ich mankamenty. Zastanawiając się nad zmianami w organizacji zarządzaniu uniwersytetem zaproponowano sięgnięcie do prac Mary Parker Follet (1927) oraz projektowania holograficznego Garetha Morgana (2007).

 • Rowerem na Uczelnię

  Wydarzenia

  27-04-2022 00:00 - 30-09-2022 23:59

  Od 4.05.2022 Politechnika Gdańska wraz z Uniwersytetem Gdańskim rozpoczynają rywalizację kampanię #roweremnauczelnie. Pilotażowa edycja potrwa do 30 września i skierowana będzie do pracowników obu uczelni.

 • Beata Krawczyk-Bryłka dr

  Psycholog, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie zarządzania, adiunkt w Katedrze przedsiębiorczości. 2018 - 2021: Kierownik projektu NCN: „Efektuacyjny model zespołu przedsiębiorczego. Jak działają przedsiębiorcze zespoły odnoszące sukces" od 2016: Quality Standards Lead filaru People management & personal development na studiach MBA Politechniki Gdańskiej 2008 – 2012: Prodziekan ds kształcenia Wzydziału Zarządzania i Ekonomii...