Wyniki wyszukiwania dla: ZATORY LODOWE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ZATORY LODOWE

Wyniki wyszukiwania dla: ZATORY LODOWE

 • Analiza dwóch zatorów lodowych wraz z przedstawieniem sposobów ochrony przed ich skutkami

  Publikacja

  - Rok 2020

  W Polsce podczas zimy tworzą się różnego rodzaju zjawiska lodowe. Zalicza się do nich między innymi zatory lodowe. Mogą one stwarzać zagrożenie dla ludzi, czego przykładem mogą być zatory lodowe, które mogą wywołać powodzie zatorowe. Jednakże istnieją sposoby ograniczania negatywnych skutków tych zjawisk. W pracy omówiono formy lodowe przyczyniające się do tworzenia zatorów lodowych. Przedstawiono również dwa zatory lodowe, jeden...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wpływ modernizacji ujścia Wisły na ochronę przeciwpowodziową i warunki żeglugowe

  Publikacja

  - Rok 2012

  Zatory lodowe w ujściu Wisły tworzą zagrożenie powodziowe o zasięgu obejmującym Żuławski odcinek Wisły. Wykonanie sztucznego ujścia Wisły do Morza Bałtyckiego, a następnie zamknięcie Wisły Gdańskiej, Szkarpawy i Nogatu znormalizowało stosunki wodne w delcie Wisły. Regulację ujścia Wisły rozpoczęto już w dwa lata po wykonaniu Przekopu i kontynuuje się do chwili obecnej.Określenie tempa wzrostu objętości stożka jak i pochodzenie...

 • MODELOWANIE MATEMATYCZNE PRZEGRÓD LODOWYCH

  W celu ochrony przed niebezpiecznym zjawiskiem zatoru lodowego opracowano szereg metod, które można podzielić na metody czynne i bierne. Pierwsza grupa obejmuje działania techniczne prowadzące do mechanicznego lub termicznego usuwania lodu i neutralizacji zatorów. Wykorzystuje się w tym calu głównie lodołamacze lub innego typu jednostki pływające. Do metod biernych zalicza się przede wszystkim przegrody lodowe budowane w celu stabilizacji...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Modelowanie matematyczne zjawisk lodowych na wodach śródlądowych

  Publikacja

  - Rok 2016

  Zjawiska lodowe występujące na rzekach w sezonie zimowym powodują istotną zmianę w charakterze hydraulicznym przepływu, oraz stanowią poważne wyzwanie dl a administratorów i użytkowników rzek. Pomimo tego, na rynku polskim istnieje bardzo ograniczona liczba pozycji odnoszących się do tego tematu. Książka jest pierwszą publikacją mówiącą w sposób kompleksowy o zjawiskach lodowych na rzekach w kontekście ich opisu matematycznego....

 • Zator na Wiśle w rejonie Płocka w lutym 2021 r.

  Publikacja

  - Gospodarka Wodna - Rok 2022

  Powodzie zimowe, związane z zatorami lodowymi, są coraz częściej traktowane jako zjawisko rzadkie lub całkowicie wyeliminowane. Opisana w artykule sytuacja pokazała, że zator nadal może prowadzić do poważnego zagrożenia powodziowego, bardzo trudnego do zneutralizowania. Omówiono sytuację hydrologiczną zimą 2021 r. oraz przyczyny gwałtownego wzrostu ilości lodu w korycie Wisły w rejonie Płocka. Przedstawiono również wyniki pomiaru...

  Pełny tekst do pobrania w portalu