Wyniki wyszukiwania dla: ZBIORNIK WŁOCŁAWEK - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ZBIORNIK WŁOCŁAWEK

Wyniki wyszukiwania dla: ZBIORNIK WŁOCŁAWEK

 • Modelowanie matematyczne transportu lodu w rejonie projektowanego Stopnia Wodnego Siarzewo

  Publikacja

  - Gospodarka Wodna - Rok 2020

  Przedstawiono wpływ planowanego stopnia Siarzewo na Wiśle na dynamikę lodu w obszarze powyżej i poniżej stopnia. Do tego celu zaimplementowano model matematyczny i przeprowadzono symulacje numeryczne dla różnych scenariuszy. Obliczenia służyły do wyznaczeniu trasy spływu lodu przez zbiornik i poniżej zbiornika oraz sił z jakimi lód będzie oddziaływał na brzegi i dno rzeki oraz projektowane na zbiorniku wyspy. Badaniami objęto odcinek...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Ochrona przeciwpowodziowa w okresie zimowym na zbiorniku Włocławek

  Ogólna charakterystyka stopnia wodnego i zbiornika we Włocławku. Sposoby ochrony przed powodzią na zbiorniku Włocławek w okresie zimowym z wykorzystaniem lodołamaczy. Opis akcji lodołamania w sezonie zimowym 2010/2011. Sposoby przepuszczania lodów przez stopień Włocławek.

 • Profilaktyka przeciwpowodziowa w okresie zimowym na zbiorniku Włocławek

  Publikacja

  - Rok 2012

  Wisła należy do rzek o podwyższonym ryzyku wystąpienia powodzi zatorowych, a problem zlodzenia na rzece Wiśle jest zjawiskiem dobrze udokumentowanym. Przyczyną powstawania zatorów na granicy rzeki i cofki zbiornika jest zmiana warunków przepływu wód, powodująca wcześniejsze zamarzanie zbiornika wraz z późniejszym rozpadem pokrywy lodowej. Najskuteczniejszą metodą kontrolowanej ingerencji w fazę rozpadu pokrywy lodowej jest lodołamanie....

 • STABILIZACJA POKRYWY LODOWEJ POPRZEZ REDUKCJĘ ODPŁYWU ZE ZBIORNIKA WŁOCŁAWEK

  Elektrownie i zbiorniki wodne położone w rejonach, gdzie mamy do czynienia ze zjawiskami lodowymi, wymagają specyficznego działania w celu efektywnego zarządzania nimi w sezonie zimowym. Pokrywa lodowa prowadzi do nieuniknionych strat w produkcji energii elektrycznej, jednak strata ta może być zminimalizowana poprzez utworzenie stosunkowo gładkiej pokrywy. Można to uzyskać poprzez odpowiednią eksploatację budowli piętrzącej. Aby...

  Pełny tekst do pobrania w portalu