Wyniki wyszukiwania dla: ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE

 • Zintegrowane systemy informacyjne a konkurencyjność regionów

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przedstawiono zagadnienia związane z rolą zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie miastem oraz ich wpływ na konkurencyjność oraz rozwój miast i regionów. Przedstawiono korzyści wynikające z wdrożenia zintegrowanych systemów informacyjnych w zarządzaniu miastem.

 • Wpływ prawa na systemy informatyczne - studia przypadków

  Zgodność systemów informatycznych z prawem jest jednym z podstawowych wymagań względem systemów. Jednak transformacja przepisów prawa na wymagania względem oprogramowania nie jest łatwym zadaniem. W referacie zaprezentowano trzy różne rodzaje wpływu prawa na systemy informatyczne. W przypadku pierwszym, prawo reguluje określoną dziedzinę pozostawiając dowolność wyboru sposobu realizacji przepisów. W drugim przypadku, przepisy...

 • SYSTEMY INFORMATYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW - lato 2022

  Kursy Online
  • R. Drozd

 • SYSTEMY INFORMATYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW - ZI - lato 2022

  Kursy Online
  • R. Drozd

 • Systemy informatyczne, telekomunikacyjne i elektroniczne w transporcie - Nowy

  Kursy Online
  • M. Gajewska
  • S. Gajewski
  • J. Magiera

 • Zintegrowane systemy wytwarzania, MiBM, MKiEwBM, IIst., sem01, Niestacjonarne - nowy kopiuj 1

  Kursy Online
  • W. Braun
  • M. Siemiątkowski

  Wykład i ćwiczenia

 • Zintegrowane systemy wytwarzania, MiBM, TMiKWP/TCPCiK/WKPiEM, II st., sem01 - NOWY

  Kursy Online
  • M. Siemiątkowski
  • D. Zieliński
  • B. Ścibiorski

  Wykład i ćwiczenia

 • Zintegrowane Systemy Wytwarzania; MiBM, st. II, SC, sem. 01; letni 2021/2022 (PG_00057366)

  Kursy Online
  • M. Siemiątkowski
  • D. Zieliński

 • Zintegrowane Systemy Wytwarzania; MiBM, SN, st. II, specj. MKiEwBM, sem.01; letni 2021/2022 (PG_00057436)

  Kursy Online
  • M. Siemiątkowski
  • D. Zieliński

 • Majbutnè fotoelektriki - sistemi, integrovanì z budnikom = Future of photovoltaic - building integrated systems

  BIPV (ang. Building Integrated Photovoltaics) - architektoniczne, strukturalne i estetyczne systemy fotowoltaiczne zintegrowane z budynkami - to jedna z najbardziej obiecujących form wykorzystania energii odnawialnej, pozwalająca na połączenie systemu generującego energię elektryczną z obiektami takimi jak domy mieszkalne, szkoły i biurowce. Instalacje takie powstają na całym świecie, głównie w przypadku prestiżowych projektów,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Przyszłość fotowoltaiki - Instalacje fotowoltaiczne zintegrowane z budynkiem (BIPV)

  Publikacja

  BIPV (ang. Building Integrated Photovoltaics) architektoniczne, strukturalne i estetyczne systemy fotowoltaiczne zintegrowane z budynkami to jedna z najbardziej obiecujących form wykorzystania energii odnawialnej, pozwalająca na połączenie systemu generującego energię elektryczną z obiektami takimi jak domy mieszkalne, szkoły i biurowce. Instalacje takie powstają na całym świecie, głównie w przypadku prestiżowych projektów, takich...

 • Mirosław Włas dr inż.

  Wykształcenie : 1987-1991 – Liceum Ogólnokształcące im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie – profil matematyczno-fizyczny 1991-1996 Politechnika Gdańska – studia na Wydziale Elektrycznym 1997-2002  Politechnika Gdańska – studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki 1998- 1999 Politechnika Gdańska – kurs ekonomii na Wydziale Zarządzania i Ekonomii  PG 1997-2000 – kurs j. angielskiego - Zespół Lektorów BEST – Gdańsk 2003...

 • Biblioteki cyfrowe jako złożone przedsięwzięcie informatyczne

  Publikacja

  - Rok 2008

  Biblioteki cyfrowe (BC) zwane 'repozytoriami wiedzy' to złożone systemy informatyczne tworzone przy współpracy informatyków z bibliotekarzami. Dzięki nowoczesnym technologiom służą do przechowywania zarówno zdigitalizowanych, jak i elektronicznych obiektów w dowolnym formacie. Artykuł ten jest częścią badań projektu realizowanego w Bibliotece Muzycznej Dokumentów Muzycznych dotyczącego jakości bibliotek cyfrowych. Model jakości...

 • Otoczenie informatyczne biznesu w Polsce.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Aktywność nowej gospodarki i jej siła oddziaływania na tradycyjnych klientów, jak i kreowania nowych odbiorców zaawansowanych technologii informatycznych zależy od miejsca i znaczenia tej gospodarki wśród czynników wyznaczających tempo wzrostu współczesnej gospodarki światowej. Istotny wpływ na rozwój IT ma wielkość, potencjał i jakość infrastruktury informatycznej kraju, Chodzi tu zarówno o poziom i nowoczesność urządzeń, sprzętu...

 • Przyszłość fotowoltaiki - instalacje zintegrowane z budynkiem (BIPV). Cz. 2

  Publikacja

  Systemy fotowoltaiczne zintegrowane z budynkiem (BIPV) są to integralne elementy konstrukcyjne budynku, służące do zasilania w energię elektryczną. Bezpośrednie lub rozproszone światło promieniowania słonecznego, oświetlając ogniwa słoneczne, wchodzące w skład instalacji, indukuje efekt fotowoltaiczny, generując stałe napięcie elektryczne. Napięcie to może być wykorzystane bezpośrednio do zasilania urządzeń, ładowania akumulatorów...

 • Integracja systemu zarządzania jakością wg standardu ISO 9001 i systemu zarządzania środowiskowego wg standardu ISO 14001

  Publikacja

  - Rok 2011

  Wiele organizacji wdraża różne systemy zarządzania, np. zarządzanie jakością, zarządzanie środowiskowe, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzanie bezpieczeństwem informacji itd. Większość organizacji wprowadzając parę systemów, boryka się z problemem paru rodzajów dokumentacji, stąd też często pojawiają się systemy zintegrowane. Przykłady możliwości zintegrowania wymagań i dokumentacji systemów zarządzania jakością...

 • Wykorzystanie interfejsów człowiek komputer w medycynie i rehabilitacji

  Publikacja

  - Rok 2019

  Rozwój technologii diametralnie zmienia niemal każdy aspekt ludzkiego życia. Maszyny, systemy informatyczne i komputery stały się codziennością, a interakcja między nimi jest możliwa dzięki staranie zaprojektowanym urządzeniom i programom, które stopniowo zacierają barierę w komunikacji pomiędzy człowiekiem i maszyną. Te urządzenia i programy nazywamy interfejsami człowiek-komputer.

 • Knowledge-based models of the organization transformation

  Publikacja

  - Rok 2007

  W artykule omówiono zastosowanie modeli opartych na wiedzy do wspomagania transformacji organizacji. Organizacje wytwarzające systemy informatyczne mogą wykorzystywać modele oparte na wiedzy (do gromadzenia danych o procesach transformacji i wspomagać te procesy) w procesach zmian zgodnych ze standardami CMMI. W artykule omówiono metody modelowania i wytwarzania takich baz jak również wskazano na ich przydatność dla zróżnicowanych...

 • Koncepcja zarządzania ruchem TRISTAR - Gdynia. I Konferencja Naukowo-Techniczna Systemy Transportowe. Teoria i Praktyka. Gliwice, 10 września 2003.

  Zastosowanie Inteligentnych Systemów Transportu jest jednym ze sposobów udoskonalenia układów transportowych. Systemy te dostarczają szeroki wachlarz narzędzi począwszy od zaawansowanych systemów sterowania ruchem za pomocą sygnalizacji świetlnej do systemów ostrzegania o możliwości wystąpienia wypadku. Zgodnie z ustaleniami podjętymi w Sopocie w 2002 roku, miasta Aglomeracji Trójmiejskiej przystąpiły do opracowania koncepcji...

 • Charakterystyka i przegląd oprogramowania open source dla zastosowań biznesowych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W niniejszym artykule została dokonana analiza porównawcza powszechnie używanego oprogramowania komercyjnego i oprogramowania open source opartego na licencji GPL. Jako, że produkty open source obecnie zdobywają rynek aplikacji biznesowych, zawarto przegląd obecnie dostępnych narzędzi informatycznych w ramach tej grupy - od niezbędnych każdemu przedsiębiorstwu pakietów biurowych po zintegrowane systemy klasy ERP. Przedstawiono...

 • Innowacyjne technologie CAx / PLM

  Publikacja

  Wyzwania stawiane przed firmami projektowymi, produkcyjnymi, usługowymi to m.in. rosnące wymagania innowacyjności produktów. Zauważalna jest silna potrzeba wprowadzania nowych produktów wysokiej jakości, w krótkim czasie i konkurencyjnych cenach. Zauważalny jest również aspekt konieczności minimalizowania ryzyka związanego z wprowadzaniem nowych rozwiązań na rynek. W odpowiedzi na te wyzwania wprowadzono nowe technologie wspomagające...

 • Przetwarzanie zapytań do terminologii ontologiiniepewnych opartych na logice opisowej

  Publikacja

  Systemy informatyczne oparte na bazach wiedzy stają się coraz bardziej popularne. Znacząca ilość istniejących systemów do opisu wiedzy wykorzystuje ontologie. Budując ontologie, bardzo często zakłada się, że informacje w nich przechowywane są pewne. W niektórych jednak zastosowaniach takie założenie może nie być do końca prawdziwe. Niniejszy Rozdział wprowadza w tematykę ontologii niepewnych oraz prezentuje propozycje rozszerzenia...

 • Paweł Czarnul dr hab. inż.

  Paweł Czarnul uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka w roku 2015 zaś stopień doktora nauk technicznych w zakresie informatyki(z wyróżnieniem) nadany przez Radę Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w roku 2003. Dziedziny jego zainteresowań obejmują: przetwarzanie równoległei rozproszone w tym programowanie równoległe na klastrach obliczeniowych,...

 • METODY BADANIA ODDZIAŁYWANIA PRZYDROŻNYCH REKLAM NA KIEROWCÓW Z ZASTOSOWANIEM TECHNOLOGII MULTIMEDIALNEJ

  Istotnym problemem z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego jest właściwa lokalizacja reklam statycznych i dynamicznych w otoczeniu pasa drogowego. Celem niniejszej publikacji, nakierowanym na wspomaganie rozwiązywania wynikających z tego tytułu problemów, jest przedstawienie zakresu możliwych do wykonania, szeroko zakrojonych, wielopłaszczyznowych badań, wykorzystują- cych nowoczesne rozwiązania technologiczne, pozwalające...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Taking advantage of the shared explicit cache system based critical sections in the shared memory parallel architectures

  Publikacja

  - Rok 2006

  Artykuł prezentuje nową metodę implementacji sekcji krytycznych w równoległych architekturach z pamięcią współdzieloną, takich jak systemy zintegrowane wielowątkowe wieloprocesorowe. Metoda stanowi modyfikację i rozbudowanie metody zwanej Folding, dostępnej w procesorach sieciowych oraz jest w założeniach podobna do techniki zwanej cache-based locking. W porównaniu do dostępnych metod, nowa metoda usuwa problemy skalowalności i...

 • ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z OUTSOURCINGIEM W KONTEKŚCIE ISO 9000 – ANALIZA WIELOKROTNEGO STUDIUM PRZYPADKU

  Publikacja

  Outsourcing znajduje swoje zastosowanie w celu minimalizacji kosztów a także zwiększenia skuteczności procesów. Zjawisko to notuje się także w przedsiębiorstwach które zaimplementowały zintegrowane systemy zarządzania. Autorzy w niniejszej publikacji podejmują tematykę zagrożeń płynących z outsourcingu dla funkcjonowania systemów zarządzania jakością na przykładzie ISO 9000. Tekst ten jest analizą zagrożeń płynących z implementacji...

 • Obowiązek ochrony środowiska naturalnego jako granica swobody działalności gospodarczej w Polsce

  Publikacja

  Działalność gospodarcza powinna być prowadzona zgodnie z poszanowaniem środowiska naturalnego w ramach obowiązujacych w tym zakresie unormowań prawnych.Gospodarka odpadami oraz strategiczne podejście do międzynarodowego zarzadzania odpadami - to aktualne problemy w przedsiębiorstwach. Instrumenty polityki ochrony środowiska w odniesieniu do przedsiębiorstw, takie jak: pozwolenie zintegrowane, ocena oddziaływania na środowisko,...

 • ZARZADZANIE ORGANIZACJĄ TYPU SMART

  Publikacja

  Zaprezentowano organizacji, w której charakterystykę wpisano następujące cechy: strategiczne uwarunkowanie, maksymalną innowacyjność, atrakcyjność dla interesariuszy, rozwijanie osobowości pracowników oraz twórczość w działaniu. Te atrybuty, tworzą koncepcję organizacji SMART (akronim od pierwszych liter powyższych cech), która wyróżnia się dodatkowo strukturą opartą o dynamicznie kreowane zespoły oraz skutecznym wspomaganiem...

 • Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe

  Czasopisma

  ISSN: 1509-5878 , eISSN: 2450-7725

 • Tomasz Janowski dr

  Tomasz Janowski jest kierownikiem Katedry Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Gdańskiej; profesorem wizytującym w Department for E-Governance and Administration, Faculty of Business and Globalization, Danube University Krems, Austria; oraz współredaktorem naczelnym czasopisma Government Information Quarterly, Elsevier. Wcześniej był profesorem wizytującym w Università Della Svizzera Italiana,...

 • Analiza sprawności energetycznej układu stowarzyszonego modułu ogniw PV i kolektora słonecznego

  Publikacja

  Produkowane obecnie komercyjnie moduły ogniw fotowoltaicznych produkują energię elektryczną wskutek konwersji energii promieniowania słonecznego ze stosunkowo niską sprawnością, mniejszą niż 20%. Ponad 80% zaabsorbowanej energii oddawane jest do otoczenia. Układy PV/T, stanowiące połączenie kolektora słonecznego (T) z modułem ogniw fotowoltaicznych (PV), są dobrym sposobem na podwyższenie sprawności konwersji energii promieniowania...

 • Zintegrowane środowiska projektowania aplikacji internetowych.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Zintegrowane środowiska, umożliwiające analizę, projektowanie i implementację aplikacji, stanowią wymarzone narzędzie pracy każdego inżyniera oprogramowania. Opisano próby dostarczenia takiego środowiska w postaci Borland Delphi 5.0 oraz w postaci Rational XDE - środowiska projektowania w UML przeznaczonego do integracji z istniejącymi środowiskami implementacji, takimi jak Microsoft Visual Studio.NET i IBM Web Sphere...

 • Któtkoterminowe prognozowanie dopływu ścieków do oczyszczalni na podstawie ilości zużywanej wody.

  Publikacja

  Bieżące pomiary oraz krótkoterminowe prognozy dotyczące ilości i parametrów jakościowych ścieków surowych mają podstawowe znaczenie przy ustalaniu warunków normalnej pracy oczyszczalni ścieków. W stanach zakłóceniowych znaczenie tych informacji jest jeszcze większe. Pozwalają one przygotować oczyszczalnię do bezpiecznego przyjęcia partii ścieków o znacząco zmienionych parametrach. Prognozowanie parametrów charakteryzujących ścieki...

 • Instalacje PV zintegrowane z budynkiem

  Publikacja

  BIPV (ang. Building Integrated Photovoltaics) - architektoniczne, strukturalne i estetyczne systemy fotowoltaicznezintegrowane z budynkami - to jedna z najbardziej obiecujących form wykorzystania energii odnawialnej,pozwalająca na połączenie systemu generującego energie elektryczna z obiektami takimi jak domy mieszkalne,szkoły i biurowce. Obecnie instalacje takie powstają na całym świecie, głównie w prestiżowych projektach, takichjak...

 • Zintegrowane węzły przesiadkowe przy małych dworcach kolejowych

  Publikacja

  W artykule opisano projektowane i powstałe polskie, zintegrowane węzły przesiadkowe powiązane z dworcami kolejowymi. Skupiono się na małych dworcach, przy czym przez „małe” rozumie się dworce o niewielkiej kubaturze, ale niekoniecznie o małym ruchu pasażerskim.

 • Technologie informatyczne wykorzystywane w projektowaniu i implementacji systemów inteligentnych

  Publikacja

  - Rok 2006

  W rozdziale zostały zaprezentowane technologie informatyczne wykorzystywane w projektowaniu i implementacji systemów inteligentnych. Autor przedstawił jako pierwszą krótką charakterystykę środowisk sztucznej inteligencji a następnie na tym tle scharakteryzował rolę i miejsce systemów ekspertowych. Zaprezentował m.in. ich architekturę oraz wskazał na cykl projektowania systemu ekspertowego.

 • Współczesne systemy magnetometryczne

  Publikacja

  - Rok 2006

  Systemy magnetometryczne znajdują zastosowanie szczególnie w geologii, w archeologii oraz w urządzeniach militarnych. Do pomiaru indukcji magnetycznej stosowane są precyzyjne magnetometry SQUID, pompowane optycznie, Overhauser'a, protonowe i transduktorowe. W pracy przedstawiono metodę magnetometryczną oraz opisano współczesne systemy magnetometryczne.

 • Nowoczesne systemy magnetometryczne

  W pracy przedstawiono metodę magnetometryczną oraz opisano nowoczesne systemy magnetometryczne. Systemy magnetometryczne znajdują zastosowanie szczególnie w geologii, w archeologii oraz w urządzeniach militarnych. Do pomiaru indukcji magnetycznej stosowane są precyzyjne magnetometry typu SQUID, pompowane optycznie, Overhauser'a, protonowe oraz transduktorowe.

 • Ocena gotowości urzędu miejskiego do zarządzania danymi

  Publikacja

  - Rok 2021

  We wstępnej części niniejszego rozdziału należy zastanowić się po co mówić o gotowości urzędu miejskiego do zarządzania danymi. Według słownika języka polskiego PWN gotowość to: „stan należytego przygotowania do czegoś”. Rolą niniejszego rozdziału jest przedstawienie postępowania, które pozwoli urzędom sprawdzić na ile urząd miasta (i powiązane spółki komunalne) przygotowane są do zarządzania danymi przed podjęciem decyzji o...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Rozproszone systemy kogeneracji

  Publikacja

  - Rok 2014

  Przedstawiono rozproszone systemy kogeneracji . pokazano układy kogeneracyjne opalane gazem.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Problemy projektowania i oceny organizacji projektowych realizujących przedsięwzięcia informatyczne

  Publikacja

  W pracy zaprezentowano problematykę planowania i oceny organizacji projektowych realizujących przedsięwzięcia informatyczne. Wydaje się, bowiem, że przy realizacji przedsięwzięcia planowanie, organizowanie i kontrolowanie pracy zespołu ma 'kluczowe' znaczenie dla zakończenia przedsięwzięcia w założonym czasie i przyjętych środkach (przy określonych standardach jakości). Omówiono, więc metody oceny poziomu dojrzałości zespołu a...

 • Zintegrowane sterowanie systemami wodociągowymi : struktury i algorytmy. Cz. II

  Publikacja

  - Rok 2006

  W pierwszej części artykułu przedstawiona została dwuwarstwowa struktura zintegrowanego sterowania hydrauliką i jakością w systemach wodociągowych (SW). Wprowadzenie takiej struktury pozwala wypełnić funkcje sterowania zintegrowanego SW i daje gwarancję ich efewktywnej realizacji. Zintegrowane sterowanie SW obejmuje dwa zasadnicze aspekty: sterowanie hydrauliką i sterowanie jakością wody. Pomiędzy procesami hydrauliki i jakości...

 • Planowanie zintegrowane i monitoring rozwoju zrównoważonego obszarów lokalnych a ich zagospodarowanie dla turystyki

  Publikacja

  - Rok 2007

  Przez planowanie zintegrowane rozumie się planowanie kompleksowe, wieloaspektowe, łączące aspekty społeczno-gospodarcze i ekologiczne z aspektami przestrzennymi. Autorzy prezentują ideę rozwoju zrównoważonego, typy obszarów wiejskich i formy planowania w polskich gminach. Proponują zintegrowane planowanie rozwoju obszaru turystycznego. Formułują postulaty co do monitoringu rozwoju zrównoważonego obszarów lokalnych oraz sposobu...

 • SAOZ Projektowanie zintegrowane III

  Kursy Online
  • R. Juchnevič
  • J. Bąkowski

  Kurs uzupełniający dla zajęć z projektowania architektonicznego - moduł projektowanie zintegrowane.

 • Propozycja metodologii badań wymagań klientów wykorzystujących technologie informatyczne

  Publikacja

  - Rok 2008

  Badania i opracowania dotyczące tematyki analizy wymagań klientów stosujących technologie informatyczne wskazują na istotne niedopasowanie obszaru wymagań klientów szeroko rozumianych technologii informatycznych i wytwórców tychże technologii. [3] Zakładając, że istotnym czynnikiem oceny technologii jest jej zdolność spełnienia oczekiwań i realnych potrzeb klientów (odbiorców). Każde wymaganie przyporządkowane danej technologii...

 • Bioniczne systemy produkcyjne.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Ninijeszy rodział przedstawia możliowości stosowania technologii bionicznych w elastycznej produkcji dla tworzenia inteligentnych systemów produkcyjnych. Na wstępie przedstawiono trzy rodzaje takich sytemów: bioniczne, fraktalne i holonowe. Obszerniejszej analizie poddano bioniczne systemy wytwórcze, pokazując ich związki z organizamami żywymi. W podsumowaniu porównano własności trzech grup w kontekście perspektyw rozwojowych.

 • Narzędzia informatyczne a procesy zarządzania wiedzą.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W ostatnich latach wiele mówi się o znaczeniu zarządzania wiedzą. Aby odnieść sukces menedżerowie powinni sięgać po narzędzia, metody i praktyki pozwalające na efektywne wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa. Podkreśla się znaczenie wiedzy jako jednego z jego najważniejszych zasobów, jednak menedżerowie często wskazują na brak akceptowalnych metod umożliwiających planowanie i zarządzanie tworzeniem, organizacją, dystrybucją i...

 • TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W OCHRONIE ZDROWIA

  Publikacja

  - Rok 2019

  Rozdział omawia zagadnienia związane z postępem technologii medycznych w szczególności w odniesieniu do medycyny spersonalizowanej, wspomagania osób starszych. Wskazuje również rolę internetu rzeczy oraz pozyskiwania i przetwarzania danych medycznych z urządzeń mobilnych i tych, wbudowanych w naturalne otoczenie osób.

 • Zintegrowane sterowanie systemami zaopatrzenia w wodę pitną

  Publikacja

  - Rok 2005

  Optymalne ekonomicznie zaspokojenie w miastach bieżącego zapotrzebowania na wodę pitną tak, aby spełnione były wymagania jakości dostaw oraz jakości samej wody jest złożonym zadaniem. Zarówno aspekty aplikacyjne jak i teoretyczne tego problemu są przedmiotem intensywnych prac prowadzanych w sektorach naukowych i przemysłowych na całym świecie. Prace te finansowane są przez przemysł, komitety naukowe oraz Programy Ramowe Unii Europejskiej....

 • Systemy polityczne w przestrzeni europejskiej

  Publikacja

  - Rok 2010

  Jedna z podstawowych kategorii politologicznych są systemy polityczne. Szczegóny ich wymiar uwidacznia się w przestrzeni europejskiej. Mimo występowania licznych różnic w organizacji życia politycznego zauważa się jednak pewne cechy wspólne wynikające ze wspólnego dziedzictwa kulturowegi i zbliżonych doświadczeń historycznych.