Wyniki wyszukiwania dla: ZROZUMIAŁOŚĆ MOWY - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ZROZUMIAŁOŚĆ MOWY

Wyniki wyszukiwania dla: ZROZUMIAŁOŚĆ MOWY

 • Wpływ rozmieszczenia źródeł w rozproszonym systemie rozgłoszeniowym na zrozumiałość mowy.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Dźwiękowe systemy ostrzegawcze instalowane w obiektach użyteczności publicznej muszą zapewniać odpowiednio wysoką zrozumiałość mowy. W praktyce systemy nagłośnieniowe nie zawsze spełniają to kryterium. Referat przedstawia badania symulacyjne dwóch systemów wykorzystujących rozproszone układy źródeł.Celem badań jest określenie związków między geometrią rozkładu źródeł a zrozumiałością mierzoną parametrem RASTI.

 • Korekta akustyczna sali audytoryjnej Politechniki Śląskiej w Rybniku.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Omówiono korektę akustyczną sali audytoryjnej Politechniki Śląskiej w Rybniku. Przyczyną dokonania korekty była mała zrozumiałość mowy a powodowana nadmierną pogłosowością sali. Rozpatrzono wpływ rezonansu galerii na akustykę sali. Mimo ograniczonej ingerencji w architekturę sali związanej z zabytkowym charakterem budynku, korekta akustyczna znacząco poprawiła zrozumiałość mowy w sali.

 • Weryfikacja systemu dopasowania protez słuchu w oparciu o badanie percepcji sygnału mowy w szumie

  Większość systemów dopasowania protez słuchu koncentruje się na poprawie zrozumiałości mowy. Problem dopasowania protez słuchu może w uproszczeniu być przedstawiony jako problem dopasowania szerokiej dynamiki sygnału mowy do zawężonej dynamiki uszkodzonego słuchu. Głównym celem badań było przetestowanie opracowanego systemu oraz sprawdzenie w jakim stopniu zaimplementowany moduł wirtualnej protezy słuchu może poprawić zrozumiałość...

 • Multitask Noisy Speech Enhancement System

  Publikacja

  - Rok 2005

  W referacie opisano Wielozadaniowy System Poprawy Jakości Sygnału Mowy. Jest to wyspecjalizowany pakiet oprogramowania przeznaczony do rejestrowania sygnału mowy i do poprawy jego jakości oraz zrozumiałości mowy, przy użyciu zaawansowanych procedur cyfrowego przetwarzania sygnału. Pakiet oprogramowania składa się z programów: Rejestrator, Przeglądarka oraz Rekonstruktor. Oprogramowanie to może być użyte w przypadkach, gdy zrozumiałość...

 • Projekt systemu nagłośnieniowego z wykorzystaniem oprogramowania CATT-Acoustic.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W niniejszej pracy zawarto projekt modelu akustycznego sali audytoryjnej oraz weryfikację charakterystyk pola akustycznego tego modelu w oparciu o program CATT-Acoustic. W pracy przedstawiono również projekt systemu nagłośnienia modelowanej sali audytoryjnej, który z punktu widzenia właściwości akustycznych powinien zapewnić jak najlepszą zrozumiałość mowy. Dokonano analizy porównawczej pola akustycznego bez oraz z zaimplementowanym...

 • Broadband interference in speech reinforcement systems

  Publikacja

  - Rok 2008

  Artykuł podejmuje niedoceniany problem wpływu liczby i rozkładu głośników w systemach nagłośnienia, na jakość przekazu głosowego, czyli na zrozumiałość mowy w audytoriach. Superpozycji przesuniętych w czasie szerokopasmowych sygnałów o tym samym kształcie i lekko różnych wielkościach, które docierają do słuchacza z licznych spójnych źródeł, towarzyszy zjawisko interferencji prowadzące do głębokiej modyfikacji odbieranych sygnałów...

 • Badanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego w sali kinowej pod kątem zgodności z normą

  Publikacja

  - Rok 2003

  Elementem infrastruktury ewakuacyjnej obiektów użytku publicznego, zwłaszcza przeznaczonych dla imprez masowych, jest autonomiczny system akustyczny odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 60849 "Dźwiękowe systemy ostrzegawcze". Referat przedstawia metodykę i wyniki pomiarów podstawowych parametrów akustycznych systemu "ewakuacji głosowej" zainstalowanego w sali typowego multikina, ze szczególnym uwzględnieniem parametrów określających...

 • Akustyka sali widowiskowej z zainstalowanym systemem elektroakustycznym

  Publikacja

  - Rok 2005

  W referacie przedstawiono i omówiono wyniki pomiarów podstawowych parametrów akustycznych sali widowiskowej w Domu Kultury. Sala, w obrysie prostokątna, posiada 250 miejsc. W szczególności skonfrontowano wyniki pomiarów uzyskane przy pobudzeniu poprzez zainstalowany w niej system system elektroakustyczny z wynikami uzyskanymi przy klasycznej metodzie z pobudzeniem pojedynczym źródłem impulsu - strzałami z pistoletu startowego....