Wyniki wyszukiwania dla: ZWALCZANIE HAŁASU - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ZWALCZANIE HAŁASU

Wyniki wyszukiwania dla: ZWALCZANIE HAŁASU

 • Józef Kotus dr hab. inż.

 • Tire/road noise - generation, measurement, and abatement

  Publikacja

  - Rok 2007

  Podano określenia i definicje dotyczące hałasu opon samochodowych. Omówiono mechanizmy generowania tego hałasu oraz zasady modelowania. Przedstawiono metody pomiaru hałasu opon oraz stosowane systemy pomiarowe. Podano normy dotyczące hałasu opon. Omówiono wpływ opony i nawierzchni na hałas generowany przez toczące się koło ogumione. Zaprezentowano koła kompozytowe oraz opony z bieżnikiem poroelastycznym generujące niski poziom...

 • Piotr Szczuko dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Piotr Szczuko w 2002 roku ukończył studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej zdobywając tytuł magistra inżyniera. Tematem pracy dyplomowej było badanie zjawisk jednoczesnej percepcji obrazu cyfrowego i dźwięku dookólnego. W roku 2008 obronił rozprawę doktorską zatytułowaną "Zastosowanie reguł rozmytych w komputerowej animacji postaci", za którą otrzymał nagrodę Prezesa Rady...

 • Mechanizmy generowania hałasu opon.

  Przedstawiono podstawowe informacje dotyczące mechanizmów generowania hałasu podczas współpracy opony pneumatycznej z nawierzchnią jezdni. Poruszono również zagadnienia związane z możliwością wpłynięcia na te mechanizmy, w celu zmniejszenia hałasu emitowanego do otoczenia. Omówiono następujące mechanizmy generowania hałasu: promieniowanie i styczne drgania elementów bieżnika drgania ścianek bocznych i pasa bieżnika, slipstick,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • IT- enabled comparison of environmental noise levels and noise-evoked hearing impairments.

  Publikacja

  - Rok 2004

  [Abstrakt] Tematem pracy jest telemetryczny system monitorowania hałasu, opracowany w katedrze Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej, przeznaczony do zdalnego monitorowania poziomów hałasu środowiskowego. Oprócz ogólnej charakterystyki systemu zaprezentowano również szereg szczegółów implementacyjnych. Przedstawiono m.in. mobilne urządzenie pomiarowe, oprogramowanie do pomiarów hałasu, dźwiękowy interfejs USB wyposażony...

 • IT- Enabled Comparison of Environmental Noise Levels and Noise-Evoked Hearing Impairments.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Tematem pracy jest telemetryczny system monitorowania hałasu, opracowany w katedrze Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej, przeznaczony do zdalnego monitorowania poziomów hałasu środowiskowego. Oprócz ogólnej charakterystyki systemu zaprezentowano również szereg szczegółów implementacyjnych. Przedstawiono m.in. mobilne urządzenie pomiarowe, oprogramowanie do pomiarów hałasu, dźwiękowy interfejs USB wyposażony w mikrofon...

 • Zastosowanie środków teleinformatycznych do diagnostyki zagrożeń hałasowych i chorób słuchu. Część II - Multimedialny system monitorowania hałasu.

  Publikacja

  Opisano koncepcję i implementację multimedialnego systemu powszechnego monitorowania hałasu. Celem opisywanego projektu jest przede wszystkim poprawa profilaktyki zdrowotnej w zakresie szumów usznych i dolegliwości psychosomatycznych, które dotyczą populacji przebywającej na obszarach zagrożonych hałasem. Opracowany system pozwala na pomiar hałasu i transmisję danych do serwera, który umożliwia ich analizę i wizualizację, m.in....

 • Web Based Acoustic Noise Measurement System.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W referacie przedstawiono projekt multimedialnego systemu przeznaczonego do monitorowania zagrożeń hałasem środowiskowym. Nadrzędnym celem realizowanego projektu jest zwiększenie efektywności profilaktyki chorób słuchu. Opracowywany system umożliwia odbiór, przechowywanie danych, analizę i wizualizację wyników pomiarów hałasu pozyskanych od urządzeń pomiarowych za pośrednictwem Internetu. Przedstawiono również opracowanie miernika...

 • Comparing noise levels and audiometric testing results employing it based diagnostic systems.

  Publikacja

  W referacie przedstawiono Internetowy system przeznaczony do przeprowadzania przesiewowych testów słuchu. Zaprezentowano również system informacyjny przeznaczony do monitorowania hałasu środowiskowego. Obie Internetowe aplikacje mogą być pomocne w zmniejszaniu częstości występowania chorób słuchu powodowanych przez hałas środowiskowy i przemysłowy. Porównano wyniki testów audiometrycznych z pomiarami hałasu na podstawie zawartości...