Wyniki wyszukiwania dla: ZWIĄZKI MIĘDZYMETALICZNE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ZWIĄZKI MIĘDZYMETALICZNE

Wyniki wyszukiwania dla: ZWIĄZKI MIĘDZYMETALICZNE

 • Superconductivity in noncentrosymmetric Mg10Ir19B16

  Publikacja
  • T. Klimczuk
  • Q. Xu
  • E. Morosan
  • J. Thompson
  • H. Zandbergen
  • R. Cava

  - PHYSICAL REVIEW B - 2006

  W pracy przedstawiono syntezę i właściwości fizyczne nowego związku o niecentrosymetrycznej strukturze Mg10Ir19B16. Jest to niezwykle rzadki przypadek niecentrosymetrycznego związku gdzie występuje nadprzewodnictwo. Jednocześnie Mg10Ir19B16 krystalizuje w nieznanej dotąd strukturze krystalograficznej.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Atomic substitution and carbon isotope effect in superconducting MgCNi3

  Publikacja

  - 2006

  W pracy analizowany jest wpływ domieszkowania zarówno pozycji niklu, jak i węgla w nadprzewodzącym związku międzymetalicznym MgCNi3. Dodatkowo dyskutowany jest węglowy nadprzewodzący efekt izotopowy.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Superconductivity in CuxTiSe2

  Publikacja
  • E. Morosan
  • H. Zandbergen
  • B. Dennis
  • J. Bos
  • Y. Onose
  • T. Klimczuk
  • A. Ramirez
  • N. Ong
  • R. Cava

  - Nature Physics - 2006

  Odkryty został nowy związek nadprzewodzący o wzorze chemicznym CuxTiSe2. Jest to pierwszy znany przypadek związku z występującym CDW (fale gęstości ładunku), gdzie w wyniku domieszkowania chemicznego wzbudzany jest stan nadprzewodnictwa. Dyskutowany jest diagram fazowy dla całego zakresu domieszkowania miedzi: 0 < x < 0.10.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Crystal structure and physical properties of Mg6Cu16Si7-typeM6Ni16Si7, for M = Mg, Sc, Ti, Nb, and Ta

  Publikacja
  • K. Holman
  • E. Morosan
  • P. Casey
  • L. Li
  • N. Ong
  • T. Klimczuk
  • C. Felser
  • R. Cava

  - MATERIALS RESEARCH BULLETIN - 2008

  W pracy dyskutowana jest synteza i struktura krystalograficzna, określona poprzez proszkową dyfrakcję rentgenowską, dla pięciu związków M6Ni16Si7, gdzie M = Mg, Sc, Ti, Nb, and Ta. Wszystkie te związki krystalizują w strukturze typu Mg6Cu16Si7.

 • Endohedral gallide cluster superconductors and superconductivity in ReGa5

  Publikacja

  We present transition metal-embedded (T@Gan) endohedral Ga clusters as a favorable structural motif for superconductivity and develop empirical, molecule-based, electron counting rules that govern the hierarchical architectures that the clusters assume in binary phases. Among the binary T@Gan endohedral cluster systems, Mo8Ga41, Mo6Ga31, Rh2Ga9, and Ir2 Ga9 are all previously known superconductors. The well-known exotic superconductor...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • A large family of filled skutterudites stabilized by electron count

  Publikacja
  • H. Luo
  • J. Krizan
  • L. Muechler
  • N. Haldolaarachchige
  • T. Klimczuk
  • W. Xie
  • M. Fuccillo
  • C. Felser
  • R. Cava

  - Nature Communications - 2015

  The Zintl concept is important in solid-state chemistry to explain how some compounds that combine electropositive and main group elements can be stable at formulas that at their simplest level do not make any sense. The electronegative elements in such compounds form a polyatomic electron-accepting molecule inside the solid, a ‘polyanion’, that fills its available energy states with electrons from the electropositive elements...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym