Wyniki wyszukiwania dla: algorytm obliczen - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: algorytm obliczen

Wyniki wyszukiwania dla: algorytm obliczen

 • Sprzętowa implementacja koprocesora dla zastosowań kryptograficznych

  W pracy przedstawiono procedurę implementacji elektronicznej skrzynki podawczej z wykorzystaniem zasobów sprzętowych na płytce FPGA (Filed Programmable Gate Array) typu Virtex 4. Przedstawiono ogólna zasadę działania skrzynki podawczej oraz opisano parametry i właściwości poszczególnych modułów funkcjonalnych systemu tj.: modułu TFTP Trivia File Transfer Protocol), serwera WWW, funkcji skrótu oraz asymetrycznego algorytm kryptograficznego....

 • Wymiarowanie na ścinanie w aspekcie szerokości rys ukośnych

  Publikacja

  W pracy dokonano porównania metody obliczania szerokości rys ukośnych według koncepcji Boriszańskiego (będącej podstawą obliczeń w polskiej normie projektowania konstrukcji żelbetowych) z procedurą bazującą na modelu kratownicowym. Rezultaty obliczen porównano z wynikami badań eksperymentalnych Leonhardta i Walthera. Porównanie wykazało znacznie lepszą zgodność metody kratownicowej w stosunku do metody PN.

 • Wpływ osiadania podłoża na bezpieczeństwo eksploatacji pionowych walcowych zbiorników na paliwa płynne

  Publikacja

  - Rok 2005

  Zestawiono typowe formy osiadania stalowych walcowych zbiorników na paliwa z prawdopodobnymi przyczynami ich powstawania. Przedstawiono wyniki obliczen MES dla rzeczywistego zbiornika o poj. V=20000m3 wykazującego osidanie nierównomierne na obwodzie płaszcza o postaci harmonicznej. Przedstawiono wyniki obliczeń MES wpływu osiadania nieckowatego dla w/w zbiornika. W analizach MES uwzględniano współpracę konstrukcji stalowej zbiornika...

 • Obliczenia rozpływu powietrza chłodzącego w turbinie gazowej

  Publikacja

  - Rok 2013

  Optymalizacja spełnia ważną funkcję, pozwala nam zminimalizować straty poniesione poprzez zastosowanie chłodzenia. Głównym celem artykułu była optymalizacja rozpływu powietrza chłodzą-cego tak aby zminimalizować straty mocy spowodowane podziałem strumienia powietrza, takie dobranie upustów w sprężarce aby moc w turbinie była jak największa, a moc sprężarki jak najmniejsza. W artykule zawarto model obliczeń, przedstawiono podstawowy...

 • Dwufazowy, termosyfonowy wymiennik ciepła - R&D. Część 2

  Przedstawiono konstrukcję dwufazowego, termosyfonowego wymiennika ciepła (DTWC), która jest chroniona patentem. Zaprezentowano wybrane wyniki badań cieplnych DTWC, m.in. wpływ rodzaju rurek użytych do budowy pęczków rur parownika (gładkie, karbowane i z powłoka porowatą), na uzyskiwane współczynniki przejmowania ciepła. Zaproponowano algorytm do szacowania strumienia ciepła przenoszonego w DTWC.