Wyniki wyszukiwania dla: algorytmy dyskretne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: algorytmy dyskretne

Wyniki wyszukiwania dla: algorytmy dyskretne

 • Joanna Raczek dr inż.

  Wykształcenie 1997 -- 2001 Studia inżynierskie, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska. Kierunek: Matematyka, specjalność: Matematyka Stosowana. 2001 -- 2003 Studia magisterskie, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska. Kierunek: Matematyka, specjalność: Matematyka Stosowana. 2000 -- 2004 Studia inżynierskie, Wydział Elektroniki, Informatyki i Telekomunikacji,...

 • Zdzisław Kowalczuk prof. dr hab. inż.

  W 1978 ukończył studia w zakresie automatyki i informatyki na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej, następnie rozpoczął pracę na macierzystej uczelni. W 1986 obronił pracę doktorską, w 1993 habilitował się na Politechnice Śląskiej na podstawie pracy Dyskretne modele w projektowaniu układów sterowania. W 1996 mianowany profesorem nadzwyczajnym, w 2003 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. W 2006 założył i od tego czasu...

 • Zdolni z Pomorza 2022/23 - Algorytmy i indukcja matematyczna

  Kursy Online
  • D. Żarek
  • B. Wikieł

  Cel kursu: Celem kursu jest wprowadzenie uczniów w świat matematyki dyskretnej i zapoznanie ich z praktycznymi zastosowaniami tej dziedziny matematyki.   Opis kursu: Matematyka dyskretna to zbiorcza nazwa nauk matematyki, które zajmują się badaniem struktur nieciągłych, czyli zawierających zbiory co najwyżej przeliczalne. Zajmuje się „obiektami dyskretnymi”, takimi jak: ludzie, domy, drzewa, zwierzęta, itp. Matematyka dyskretna...

 • Zdolni z Pomorza 2019/20 - Dyskretny świat matematyki

  Kursy Online
  • D. Żarek
  • B. Wikieł

  Cel kursu: Celem kursu jest wprowadzenie uczniów w świat matematyki dyskretnej i zapoznanie ich z praktycznymi zastosowaniami tej dziedziny matematyki.   Opis kursu: Matematyka dyskretna to zbiorcza nazwa nauk matematyki, które zajmują się badaniem struktur nieciągłych, czyli zawierających zbiory co najwyżej przeliczalne. Zajmuje się „obiektami dyskretnymi”, takimi jak: ludzie, domy, drzewa, zwierzęta, itp. Matematyka dyskretna...

 • Samostabilizujące się algorytmy wierzchołkowego kolorowania grafów.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Artykuł jest poświęcony kolorowaniu grafów w modelu rozproszonym. Podano schemat konstruowania samostabilizujących się algorytmów wierzchołkowego kolorowania grafów z możliwością nadawania wierzchołkom priorytetów. W oparciu o tę technikę skonstruowano samostabilizujący się algorytm LF który został szczegółowo opisany. Przeprowadzono również testy komputerowe porównując algorytm LF ze znanymi wcześniej algorytmami samostabilizującymi.