Wyniki wyszukiwania dla: analityka techniczna - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: analityka techniczna

Wyniki wyszukiwania dla: analityka techniczna

 • Analityka techniczna i kontrola jakości

  Kursy Online
  • G. Boczkaj
  • M. Plata Gryl
  • A. Brillowska-Dąbrowska

    Analityka techniczna i kontrola jakości, PG_00048865

 • Kontrola jakości i analityka techniczna

  Kursy Online
  • G. Boczkaj

  Prowadzący: Dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj prof. PG Terminy realizacji: 6.04.,13.04, 20.04, 27.04  i 11 .05 godz. od 09:15 do 12-tej /zajęcia online Tematyka realizowanego przedmiotu obejmuje: Pobieranie próbek do badań (on-line, off-line, at-line, in-line) Przygotowanie próbek do badań (techniki i przykłady metodyk dla próbek stałych, ciekłych i gazowych) Techniki i wybrane metodyki klasyczne (miareczkowanie,...

 • Analityka Techniczna i Kontrola Jakości - Wykład 2022/2023

  Kursy Online
  • K. Kucharska
  • A. Brillowska-Dąbrowska
  • P. Makoś-Chełstowska

  Wykład z przedmiotu Analityka Techniczna i Kontrola Jakości  

 • Analityka Techniczna i Kontrola Jakości - Laboratorium 2022/2023

  Kursy Online
  • P. Janicka
  • K. Kucharska
  • A. Brillowska-Dąbrowska
  • P. Rybarczyk
  • E. Słupek
  • P. Makoś-Chełstowska

  Zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Analityka Techniczna i Kontrola Jakości  

 • Kontrola jakości i analityka techniczna [Moduł dyscyplinarny, grupa B]

  Kursy Online
  • G. Boczkaj

  Prowadzący: Dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj prof. PG Terminy realizacji: 25 marca, 1 kwietnia, 15 kwietnia, 22 kwietnia, 13 maja w godz. od 09:15 do 12-tej /zajęcia online Tematyka realizowanego przedmiotu obejmuje: Pobieranie próbek do badań (on-line, off-line, at-line, in-line) Przygotowanie próbek do badań (techniki i przykłady metodyk dla próbek stałych, ciekłych i gazowych) Techniki i wybrane metodyki klasyczne (miareczkowanie,...

 • Statystyka i chemometria w chemii analitycznej - Technologia Chemiczna, Analityka Techniczna i Przemysłowa, 1 st. sem. 7 - 2023/2024

  Kursy Online
  • P. Konieczka
  • T. Majchrzak

 • Techniki chromatografii cieczowej, stosowane w analityce technicznej procesów hydrolizy biomasy ligno-celulozowej - BMLC. Przegląd

  Obróbka wstępna biomasy ligno-celulozowej (BMLC) realizowana z zastosowaniem kwasów, zasad oraz enzymów jest ważnym etapem przetwarzania surowca przed procesem fermentacji. Podczas hydrolizy złożone struktury biopolimerów: celulozy, hemicelulozy i ligniny rozpadają się do związków o małej masie cząsteczkowej (cukry, oligosacharydy, związki fenolowe). Jednak nie jest to proces łatwy i wymaga doboru odpowiednich warunków procesu,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Agata Kot-Wasik prof. dr hab. inż.

  Agata Kot-Wasik, urodzona w 1964 r. w Siedlcach (woj. mazowieckie), ukończyła studia magisterskie w 1988 r. na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, w specjalności Analityka Techniczna i Przemysłowa. W latach 1988–1992 była zatrudniona w Katedrze Chemii Organicznej na macierzystym wydziale na stanowisku naukowo-technicznym. W 1990 r. ukończyła na PG studia podyplomowe „Techniki Instrumentalne w Analizie Śladów i Ochronie...

 • Łukasz Marcinkowski dr inż.

  Osoby

  Urodził się 27 sierpnia 1986r. w Działdowie. W 2005 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie. W tym samym roku rozpoczął studia na kierunku Technologia Chemiczna prowadzonym na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. W 2010 roku ukończył pierwszy stopień studiów uzyskując tytuł inżyniera, specjalność technologia organiczna, za pracę zatytułowaną „Weryfikacja empiryczna nowej metody wytwarzania...

 • Metody Analizy Technicznej - Wykład (2021/2022)

  Kursy Online
  • A. Brillowska-Dąbrowska
  • P. Makoś-Chełstowska

  Wykład z przedmiotu Metody Analizy Technicznej dla kierunku Technologia Chemiczna, spec. Analityka techniczna i przemysłowa. 

 • Metody Analizy Technicznej - laboratorium - 2022

  Kursy Online
  • A. Brillowska-Dąbrowska
  • E. Słupek
  • P. Makoś-Chełstowska

  Laboratorium z przedmiotu Metody Analizy Technicznej dla kierunku Technologia Chemiczna, spec. Analityka techniczna i przemysłowa. 

 • Ewa Wagner-Wysiecka dr hab. inż.

  Ewa Wagner-Wysiecka absolwentka Wydziału Chemicznego PG (Kierunek Technologia Chemiczna, kierunek dyplomowania: Technologia Nieorganiczna, specjalność: Analityka Techniczna i Przemysłowa). Pracę magisterską pt. ”Identyfikacja zanieczyszczeń występujących w farmakopealnej sulfachinoksalinie” zrealizowała pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Jana F. Biernata. Po ukończeniu studiów magisterskich (1997 r.) rozpoczęła studia doktoranckie....

 • Grzegorz Boczkaj dr hab. inż.

 • Rafał Łukajtis doktor

  Osoby

 • Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

  * Inżynieria chemiczna i bioprocesowa dla zastosowań w energii odnawialnej * Konstrukcja nowoczesnych rozwiązań do rozdzielania, kontroli i analityki procesowej o kontroli jakości * Otrzymywanie nowych sorbentów i faz stacjonarnych dla procesów rozdzielania w skali od laboratoryjnej do procesowej * Oczyszczanie ścieków przemysłowych z wykorzystaniem zaawansowanych procesów utleniania * Oczyszczanie ścieków przemysłowych z wykorzystaniem...