Wyniki wyszukiwania dla: analiza dzwieku - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: analiza dzwieku

Wyniki wyszukiwania dla: analiza dzwieku

 • Percepcja dźwięku i obrazu - 2022_2023

  Kursy Online
  • P. Odya
  • B. Kostek
  • P. Szczuko
  • G. Szwoch
  • K. Marciniuk
  • D. Weber
  • B. Mróz

  Wykład dla sem. I - studia mgr WETI, kier. EiT, specj. Inżynieria dźwięku i obrazu. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami leżącymi u podstaw percepcji dźwięku i obrazu, a także metodami badania słuchu i wzroku

 • Percepcja dźwięku i obrazu - laboratorium - 2022

  Kursy Online
  • P. Odya
  • J. Kotus
  • W. Ludwikowska
  • D. Weber
  • B. Mróz

 • Seminarium dyplomowe mgr Inżynieria Dźwięku i Obrazu

  Kursy Online
  • P. Odya
  • J. Kotus
  • S. Zaporowski
  • B. Kostek
  • W. Ludwikowska
  • G. Szwoch
  • A. Harasimiuk
  • K. Marciniuk
  • D. Weber
  • B. Mróz... i 2 innych

  Prezentacje postępów w realizacji prac dyplowych. 

 • Zdalna diagnostyka tafli szklanej z zastosowaniem transformaty falkowej.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono próbę zastosowania metody transformacji falkowej sygnałów do zdalnej diagnostyki stanu tafli szklanej. Dokonano analizy metody pod kątem optymalizacji typów falek. Metoda może znaleźć zastosowanie w konstrukcji akustycznych detektora pęknięcia szyby stosowanych w systemach alarmowych.

 • Synteza algorytmu detekcji pęknięcia szyby metodą ''data fission - data fusion''

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono założenia projektowe oraz proces syntezy algorytmu detekcyjnego akustycznego detektora pęknięcia szyby. W konstrukcji algorytmu użyto techniki rozszczepiania i syntezy danych. Przedstawiono użyte narzędzia badawcze, opracowany model pęknięcia szyby oraz wynki testowania finalnego algorytmu detekcyjnego. Metoda znalazła zastosowanie w konstrukcji akustycznego detektora pęknięcia szyby stosowanego w systemach alarmowych.

 • Akustyczny detektor pęknięcia szyby.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono zastosowanie elementów metody transformacji sygnałów Hilberta do zdalnej diagnostyki stanu tafli szklanej drogą analizy sygnału akustycznego odbieranego przez mikrofon. Przedstawiono użyte narzędzia badawcze, opracowany model pęknięcia szyby oraz proces syntezy finalnego algorytmu detekcyjnego. Metoda znalazła zastosowanie w konstrukcji akustycznego detektora pęknięcia szyby stosowanego w systemach alarmowych.

 • A system for singing training

  Publikacja

  - Rok 2007

  The system proposed is aimed at the vocal students and persons who want to improve emission of their voices. The goal is not to substituite a singing teacher but to provide a tool for automatic teaching of voice emission basics. In this way singers can develop their vocal skills and improve them. By a visual feedback a student can control and modify vocal tract maximas (resonances) of a chosen vowel to match the resonances of the...

 • ZASTOSOWANIA DRONÓW I SENSORÓW WIZYJNYCH I AKUSTYCZNYCH DO ZDALNEJ DETEKCJI I LOKALIZACJI OBIEKTÓW I ZDARZEŃ

  W referacie przedstawiono wybrane sensory akustyczne i wizyjne i propozycje ich zastosowania do wykrywania i lokalizacji obiektów i zdarzeń z pokładu drona. Opisano pokrótce zastosowane algorytmy analizy strumieni, przedstawiono wyniki badań stworzonych prototypów i metod, zaimplementowanych na wydajnych układach GPU

 • Analiza drgań struny gitarowej z użyciem szybkich kamer

  W referacie przedstawiono metodę analizy i wizualizacji ruchu struny gitarowej. Drgania struny zostały zarejestrowane za pomocą szybkich kamer. Układ optyczny zastosowany do rejestracji został dobrany w taki sposób, by móc obserwować drgania wzdłuż struny. Obrazy zarejestrowane za pomocą szybkich kamer zostały przeanalizowane za pomocą algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów tak, aby z dużą dokładnością śledzić wychylenia i...