Wyniki wyszukiwania dla: analogowe systemy transmisyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: analogowe systemy transmisyjne

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: analogowe systemy transmisyjne

 • Rozwój mediów i systemów transmisyjnych.

  Przedstawiono rys historyczny rozwoju przewodowych technik transmisji sygnałów. Omówiono media transmisyjne: kable symetryczne i współosiowe o przewodach miedzianych oraz kable optotelekomunikacyjne ze światłowodami. Scharakteryzowano techniki transmisyjne: wielokrotne systemy analogowe FDM oraz systemy cyfrowe PCM, PDH i SDH oraz ATM.

 • Stanisław Szczepański prof. dr hab. inż.

 • Dariusz Świsulski dr hab. inż.

 • Zintegrowany system dyspozytorski dla potrzeb specjalnych

  Publikacja

  W publikacji przedstawiono budowę i działanie nowoczesnego systemu dyspozytorskiego, integrującego analogowe i cyfrowe systemy telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej dla potrzeb prowadzenia efektywnego procesu dowodzenia, w którym uwzględniono także sposób wizualizacji danych na podkładzie mapowym w celu zobrazowania aktualnego stanu pola taktycznego.

 • Ryszard Katulski prof. dr hab. inż.

 • Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe

  Czasopisma

  ISSN: 1509-5878 , eISSN: 2450-7725

 • Właściwości transmisyjne podwodnego kanału akustycznego

  Publikacja

  - Rok 2012

  Właściwości transmisyjne podwodnego kanału akustycznego są silnie uwarunkowane specyfiką jego geograficznej lokalizacji i zmieniają się w czasie. Istnieje potrzeba, by w systemie niezawodnej komunikacji dopasowywać do nich parametry warstwy fizycznej protokołu transmisji danych. Do realizacji tego celu niezbędny jest sparametryzowany opis podwodnego kanału komunikacyjnego. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów odpowiedzi impulsowych...

 • Analogowe filtry pasma podstawowego scalonych odbiorników telefonii komórkowej.

  Publikacja

  Dążenie do obniżenia poboru mocy w odbiornikach telefonii komórkowej zmusza do poszukiwania nowych rozwiązań układowych. Jednym z bloków odbiornika GSM jest dolnoprzepustowy filtr pasma podstawowego. W referacie przedstawiono trzy scalone analogowe filtry pasma podstawowego wykonane w technologii CMOS.

 • Analogowe układy elektroniczne

  Kursy Online
  • B. Pankiewicz
  • S. Szczepański

  Kurs do przedmiotu "Analogowe układy elektroniczne" sem. 4.

 • Systemy hydrolokacyjne

  Publikacja

  - Rok 2006

  Omówiono obszernie większość zagadnień występujących w trakcie analizy, projektowania i eksploatacji systemów hydrolokacyjnych. Na wstępie przedstawiono teorie i wyniki pomiarów dotyczących propagacji fal akustycznych w ośrodku idealnym i w morzu. W kolejnym rozdziale zaprezentowano sygnały analogowe, cyfrowe, deterministyczne i losowe wykorzystywane w hydrolokacji. W następnych dwóch rozdziałach omówiono źródła fali akustycznej...

 • Sterowanie analogowe pneumatycznym silnikiem krokowym

  Publikacja

  W pracy przedstawiono rozwiązanie sterowania analogowego pneumatycznym silnikiem krokowym, tak aby mógł pełnić rolę urządzenia wykonawczego w układach regulacji ciągłej. Wymagało to realizacji układu przetwarzającego analogowy sygnał pochodzący z regulatora na ciąg sygnałów sterujących silnikiem krokowym w taki sposób, aby zmiana położenia wału silnika była prporcjonalna do wartości sygnału z regulatora.

 • 2021/2022_LATO Sterowanie analogowe

  Kursy Online
  • P. A. Kaczmarek

  Wykład z przedmiotu Sterowanie analogowe

 • Sterowanie analogowe 2020/2021

  Kursy Online
  • P. A. Kaczmarek

  Wykład z przedmiotu Sterowanie analogowe

 • Sterowanie Analogowe 2021/22

  Kursy Online
  • K. Dudziak
  • P. Fiertek
  • T. Białaszewski

  Laboratorium "Sterowanie Analogowe", wydział ETI, Katedra KSA, I stopień studiów

 • Współczesne systemy magnetometryczne

  Publikacja

  - Rok 2006

  Systemy magnetometryczne znajdują zastosowanie szczególnie w geologii, w archeologii oraz w urządzeniach militarnych. Do pomiaru indukcji magnetycznej stosowane są precyzyjne magnetometry SQUID, pompowane optycznie, Overhauser'a, protonowe i transduktorowe. W pracy przedstawiono metodę magnetometryczną oraz opisano współczesne systemy magnetometryczne.

 • Nowoczesne systemy magnetometryczne

  W pracy przedstawiono metodę magnetometryczną oraz opisano nowoczesne systemy magnetometryczne. Systemy magnetometryczne znajdują zastosowanie szczególnie w geologii, w archeologii oraz w urządzeniach militarnych. Do pomiaru indukcji magnetycznej stosowane są precyzyjne magnetometry typu SQUID, pompowane optycznie, Overhauser'a, protonowe oraz transduktorowe.

 • Rozproszone systemy kogeneracji

  Publikacja

  - Rok 2014

  Przedstawiono rozproszone systemy kogeneracji . pokazano układy kogeneracyjne opalane gazem.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zasilanie urządzeń sieci Ethernet przez kable transmisyjne

  Publikacja

  - Rok 2007

  W roku 2003 komitet IEEE zatwierdził standard 802.3af (PoE) specyfikujący zasady zasilania urządzeń końcowych przez standardowe kable ethernetowe. W roku 2008 ma zostać zatwierdzona nowa wersja PoE, tzw. PoE Plus (IEEE 802.3at). W pracy omówiono zasady zasilania urządzeń proponowane w standardzie PoE, wskazano na ograniczenia wprowadzone przez IEEE 802.3af, przedstawiono podstawowe rozszerzenia proponowane w nowym rozwiązaniu PoE...

 • Technika sygnałów analogowych. - Tom 1,2

  Publikacja

  - Rok 2014

  om I składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale 1 scharakteryzowano sygnały, elementy, układy i systemy analogowe. Poznanie właściwości elementów ma kluczowe znaczenie przy przewidywaniu właściwości zbudowanych z nich układów elektronicznych. Podobnie znajomość podstawowych praw rządzących rozkładami prądów i napięć ma zasadnicze znaczenie dla zrozumienia metod analizy układów elektronicznych. Rozdział 2 jest poświęcony liniowym...

 • Bioniczne systemy produkcyjne.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Ninijeszy rodział przedstawia możliowości stosowania technologii bionicznych w elastycznej produkcji dla tworzenia inteligentnych systemów produkcyjnych. Na wstępie przedstawiono trzy rodzaje takich sytemów: bioniczne, fraktalne i holonowe. Obszerniejszej analizie poddano bioniczne systemy wytwórcze, pokazując ich związki z organizamami żywymi. W podsumowaniu porównano własności trzech grup w kontekście perspektyw rozwojowych.

 • Standardy zasilania urządzeń sieci ethernetowych przez kable transmisyjne

  Publikacja

  - elektro.info - Rok 2008

  W pracy wskazano na problemy zasilania urzadzeń sieciowych, w szczególności konieczność budowania dedykowanych systemów zasilających. Przedstawiono standard IEEE 802.3af (komercyjna nazwa - Power over Ethernet (PoE))specyfikujący zasady zasilania urządzeń końcowych przez standardowe kable ethernetowe. Omówiono zasady zasilania urzdzeń proponowane w standardzie PoE, wskazano na ograniczenia wprowadzone przez IEEE 802.3af, zaprezentowano...

 • Sterowanie analogowe - laboratorium (TB)

  Kursy Online
  • T. Białaszewski

  W ramach prowadzonych zajęć laboratoryjnych z przedmiotu „Sterowanie Analogowe", studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne dotyczące następujacej tematyki: Identyfikacja modeli analogowych procesów przemysłowych, Badanie jakości i dokładności sterowania, Stabilizacja i korekcja liniowych układów regulacji, Zastosowanie sterowników PID w serwomechanizmach prądu stałego, Badanie przekaźnikowych układów sterowania, Komputerowe...

 • Modelowanie analogowe w analizie jakościowej rozchodzenia się drgań

  Proces rozprzestrzeniania się drgań zachowuje się analogicznie jak inne znane zjawiska podobne do niego, np. zjawisko drgań układów elektrycznych, mechanicznych, hydraulicznych, zjawisko dyfuzji, zjawisko rozchodzenia się ciepła, zjawisko falowe, czy zjawisko adwekcji. Do analizy problemu zostaną wykorzystane zjawiska podobne i uogólnione układy dynamiczne. Da to możliwość wyciągania wniosków co do zachowania się jednego procesu...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Standardy zasilania sieci ethernetowych przez kable transmisyjne - rozwój PoE

  Publikacja

  - elektro.info - Rok 2008

  W artykule przedstawiono rozwój koncepcji zasilania urzadzeń sieciowych przez standardowe kable ethernetowe, w szczególnosci opisano standard IEEE 802.3at. Zanalizowano również zastosowania i perspektywy rozwoju rozwišzań ethernetowych w domach prywatnych i przemyśle.

 • Systemy polityczne w przestrzeni europejskiej

  Publikacja

  - Rok 2010

  Jedna z podstawowych kategorii politologicznych są systemy polityczne. Szczegóny ich wymiar uwidacznia się w przestrzeni europejskiej. Mimo występowania licznych różnic w organizacji życia politycznego zauważa się jednak pewne cechy wspólne wynikające ze wspólnego dziedzictwa kulturowegi i zbliżonych doświadczeń historycznych.

 • Systemy dawkowania zawiesiny ściernej w docierarkach.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono systemy dawkowania zawiesiny ściernej w procesie docierania. Wskazano na konieczność racjonalnej gospodarki ścierniwem ze względów technologicznych i ekologicznych.

 • Systemy Logistyczne Wojsk

  Czasopisma

  ISSN: 1508-5430

 • Nowoczesne Systemy Zarządzania

  Czasopisma

  ISSN: 1896-9380

 • Non-standard binary weighted number systems

  Publikacja

  - Rok 2006

  Zdefiniowano szeroką klasę binarnych systemów wagowych. Wszystkie sa wzajemnie jednoznaczne ale mogą być zupełne lub niezupełne. Jeżeli wagi systemu są kolejnymi liczbami naturalnymi to system jest minimalny.Jesli wagi sa kolejnymi potęgami podstawy Z to system jest maksymalny. W przestrzeni między tymi systemami znajdują się inne systemy binarne. Kilka z nich przedstawiono w referacie.

 • Systemy łączności bezprzewodowej dla potrzeb ochrony żeglugi

  Scharakteryzowano problem ochrony żeglugi przed działaniami przestępczymi oraz opisano systemy radiokomunikacyjne przeznaczone dla potrzeb tej ochrony.

 • Systemy zabezpieczeń podłoża gruntowego przed zanieczyszczeniem.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Scharakteryzowano migrację zanieczyszczeń w nawodnionym podłożu gruntowym oraz stosowane rodzaje i rozwiązania konstrukcyjne uszczelnień składowisk odpadów. Omówiono systemy monitoringu migracji zanieczyszczeń oraz zasady analizy ryzyka w oparciu o model discovery-recovery. Przedstawiono przykłady praktyczne zabezpieczeń na dwóch składowiskach odpadów, wyniki ilościowe oraz analizę stateczności zastosowanych zabezpieczeń.

 • ZAAWANSOWANE SYSTEMY ENERGETYCZNE I PROGNOZA ICH DIAGNOZOWANIA

  Publikacja

  - Rok 2014

  Rozwój współczesnych systemów energetycznych opiera się w wielu przypadkach o wykorzystanie nowych lub też zasadniczej modernizacji starych koncepcji zastosowania przemian energetycznych. Każda z tych koncepcji szuka swojego miejsca w instalacjach przemysłowych. Te zaś tylko w ograniczonym przedziale czasowym wykorzystują swoją pełną tzn. projektową moc/wydajność. Dodatkowo już od pierwszych godzin po uruchomieniu te nowoczesne...

 • Sterowanie analogowe - laboratorium

  Kursy Online
  • M. Ciołek
  • M. Niedźwiecki

  sem.5

 • Systemy pomiarowe stosowane na platformach powietrznych

  Publikacja

  - Rok 2009

  Poszukiwanie na ogromnych obszarach złóż bogactw naturalnych Ziemi przeprowadza się z zastosowaniem platform powietrznych (samolot, helikopter). Jest to stosunkowo szybka i tania metoda poszukiwań. W badaniach geologicznych stosuje się metodę magnetometryczną, elektromagnetyczną i grawimetryczną. W pracy przedstawiono systemy pomiarowe na platformach powietrznych wykorzystujące metodę elektromagnetyczną i magnetometryczną. W pracy...

 • Sztuczne systemy immunologiczne w optymalizacji dyskretnej

  Sztuczne systemy immunologiczne to modele komputerowe oparte na niektórych właściwościach systemu odpornościowego kręgowców. Znajdują one szereg zastosowań m. in. w optymalizacji dyskretnej. Praca ta przedstawia informacje na temat trzech modeli obliczeniowych inspirowanych funkcjonowaniem układu immunologicznego, ich podstaw biologicznych i moŜliwych zastosowań. Artykuł zawiera opis algorytmu selekcji klonalnej w wersji optymalizacyjnej...

 • Systemy automatycznej detekcji bezdechu sennego

  Zgodnie z przyjętą klasyfikacją międzynarodową identyfikowanych jest ponad 60 różnych zaburzeń snu [58] z podziałem na 7 kategorii. Bezdech senny, zarówno centralny jak i obturacyjny zaliczany jest do kategorii drugiej. Systemy pomiarowe wykorzystywane w monitorowaniu i diagnozie snu, w tym wykorzystywane do detekcji bezdechu sennego, można sklasyfikować ze względu na wiele kryteriów, np. ze względu na to czy badania wykonywane...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Analogowe filtry OTA-C czasu ciągłego - wybrane zagadnienia analizy i syntezy

  Publikacja

  W rozdziale przedstawiono istotne problemy dotyczące metod analizy, syntezy i projektowania analogowych filtrów OTA-C czasu ciągłego. Zaprezentowano analityczny model ogólnej struktury dla tej klasy filtrów. Podano zunifikowany macierzowy opis dla konfiguracji układowych filtrów OTA-C trybu napięciowego oraz prądowego. Omówiono podstawy analizy wrażliwości ogólnej struktury oraz przedstawiono reprezentatywne przykłady syntezy i...

 • Inteligentne systemy agentowe w systemach zdalnego nauczania

  W pracy omówiono inteligentne systemy agentowe w systemach zdalnego nauczania. Po krótkim przedstawieniu ewolucji systemów zdalnego nauczania i ich wybranych zastosowań, scharakteryzowano inteligentne agenty edukacyjne. Omówiono wykorzystanie programowania genetycznego oraz algorytmów neuro-ewolucyjnych do implementacji oprogramowania tej klasy. Ponadto, nawiązano do modelu Map-Reduce, który efektywnie wspiera architekturę nowoczesnego...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Systemy informacji przestrzennej i systemy ekspertowe w zarządzaniu hałasem

  Publikacja

  W referacie przedstawiono opis systemu ekspertowego, zintegrowanego z SIP, wspomagającego podejmowanie decyzji związanych z ochroną osiedli mieszkaniowych i centrów miast przed istniejącym hałasem transportowym. System nawiązuje do europejskiego i polskiego programu ochrony przed hałasem. Proponowany system opiera się częściowo na wynikach dostarczanych przez procedury programu ochrony, np. monitorowanie środowiska, sporządzanie...

 • Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza

  Czasopisma

  ISSN: 1426-6644

 • Systemy informacji przestrzennej w rozwoju e-uczelni

  Artykuł opisuje istotę systemów informacji przestrzennej, ich definicję, krótką genezę oraz przybliża zagadnienia funkcjonowania współczesnych systemów tego typu. Szczególną uwagę zwrócono na moźliwości ich wykorzystania w szeroko rozumianej informatyzacji. Przez przykłady zastosowań zwrócono uwagę na rolę, jaką mogą pełnić takie systemy we współczesnym społeczeństwie. Zostały określone podstawowe wymagania dotyczące oprogramowania,...

 • Komercyjne systemy radiolokalizacyjne

  Przedstawiono przegląd wybranych komercyjnych systemów radiolokalizacyjnych pracujących w środowisku wewnątrzbudynkowym oraz zewnątrzbudynkowym. Opisano podstawy i zasady działania usług lokalizacyjnych oraz mechanizmy przetwarzania informacji w systemach GIS.

 • Systemy radionawigacji lotniczej

  W artykule przedstawiono rozwiązania systemowe estymacji położenia obiektów w naziemnych systemach radionawigacyjnych dla potrzeb lotniczych: ILS, MLS, VOR, ADF, GPS, DME, RA oraz WAM.

 • Systemy łączności podwodnej.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W pracy omówiono kluczowe zagadnienia dotyczące systemów łączności z zanurzonymi okrętami podwodnymi, prxy użyciu fal radiowych, optycznych i akustycznych. Przeanalizowano mechanizm wnikania oraz propagacji tych fal w środowisku wodnym. Poruszono problem budowy urządzeń antenowych i odbiorczych. W podsumowaniu wskazano uwarunkowania i trendy rozwojowqe w omawianej dziedzinie.

 • Rozmyte systemy decyzyjne.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W pracy przedstawiono podstawowe pojęcia związane z przetwarzaniem i przepływem informacji w instytucjach oraz ich związkami z podejmowaniem decyzji. Omówiono też istotniejsze zagadnienia z zakresu zbiorów rozmytych i logiki rozmytej wyjaśniające sposoby działania rozmytych systemów decyzyjnych. Przytoczono kilka przykłądów zastosowań rozmytych systemów wspomagania podejmowania decyzji.

 • Specific guality management systems.

  Publikacja

  - Rok 2007

  obecnie coraz więcej również niewielkich przedsiębiorstw wdraża i certyfikuje systemy zarządzania jakością. w większości przypadków bazą do opracowania szj są normy serii iso 9000, które ze względu na swój ogólny charakter nie zawsze wskazują konkretne rozwiązania możliwe do implementacji. coraz większą popularnością cieszą się jednak specyficzne, branżowe systemy zarządzania, lepiej dostosowane do specyfiki przedsiębiorstwa i...

 • SYSTEMY AUTOMATYCZNEGO WYKRYWANIA ZDARZEŃ NIEPOŻĄDANYCH W MIASTACH

  Pierwsze systemy automatycznego wykrywania incydentów pojawiały się na amerykańskich drogach już w drugiej połowie ubiegłego wieku. Obecnie obserwujemy wiele przykładów wdrożeń metod Inteligentnych Systemów Transportu w Polsce, które także stwarzają szanse na zarządzanie zdarzeniami niebezpiecznymi i ich wykrywanie zarówno na drogach zamiejskich, jak i w sieciach ulicznych obszarów zurbanizowanych. W referacie przedstawiono przegląd...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wpływ prawa na systemy informatyczne - studia przypadków

  Zgodność systemów informatycznych z prawem jest jednym z podstawowych wymagań względem systemów. Jednak transformacja przepisów prawa na wymagania względem oprogramowania nie jest łatwym zadaniem. W referacie zaprezentowano trzy różne rodzaje wpływu prawa na systemy informatyczne. W przypadku pierwszym, prawo reguluje określoną dziedzinę pozostawiając dowolność wyboru sposobu realizacji przepisów. W drugim przypadku, przepisy...

 • An overview of Multiple-Input Multiple-Output(MIMO) system

  W artykule omówiono podstawy teoretyczne funkcjonowania systemów wieloantenowych, w tym korzyści wynikające z ich stosowania, podstawowe konfiguracje systemów wieloantenowych i opis ich działania, pojęcie pojemności kanału MIMO i jego modelowania oraz dwa podstawowe sposoby realizacji techniki MIMO, tj. kodowanie przestrzenno-czasowe i multipleksacja przestrzenna (techniki BLAST).

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Znaczenie i kryteria wyboru jednostki certyfikującej normatywne systemy zarządzania

  Publikacja

  - Rok 2007

  W opracowaniu zaprezentowano rozważania dotyczące kryteriów oraz roli wyboru jednostki certyfikującej wdrożone normatywne systemy zarządzania w przedsiębiorstwach. Szczególną uwagę zwrócono na uwarunkowania związane z wyborem i certyfikacją tych systemów w sektorze MŚP.