Wyniki wyszukiwania dla: architektura wsi - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: architektura wsi

Wyniki wyszukiwania dla: architektura wsi

 • Zespół Katedry Projektowania Środowiskowego

  Przedmiotem aktywności Katedry jest działalność w zakresie kształtowania przestrzeni z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych, zwłaszcza ekologicznych i społecznych. Dotyczy ona takich dziedzin jak zrównoważone projektowanie architektoniczne, ruralistyka i architektura krajobrazu. Podejmowana problematyka odnosi się do kontekstualnego podejścia do projektowania architektury mieszkaniowej, użyteczności publicznej, zagospodarowania...

 • Problematyka wiejska w nauczaniu projektowania jako konieczny warunek zachowania wartości środowiska kulturowego i naturalnego obszarów wiejskich

  Publikacja

  - Rok 2006

  krajobrazy wiejskie będące obrazem środowiska kulturowego wsi, są jedenym ze źródeł tradycji w jej wieloaspektowej integralnej postaci, która obejmuje zarówno wartości przyrodnicze, kulturowe jak i społeczne. architektura i krajobraz stanowią ściśle powiązane elementy. wzajemne relacje architektura-krajobraz są różne i zależą od wartości przestrzennych, charakteru kulturowego i oddziaływania psychologicznego krajobrazu. dlatego...

 • Architektura Regionalna Żuław jako Dziedzictwo Kulturowe ( dom podcieniowy w krajobrazie Żuław) – Krajobraz Żuławski. Scenariusz lekcji.

  Publikacja

  - Rok 2014

  W publikacji przedstawiono eksperymentalny, przykładowy scenariusz dotyczący tematyki dziedzictwa kulturowego na przykładzie wsi żuławskiej w krajobrazie (Architektura Regionalna Żuław jako Dziedzictwo Kulturowe – dom podcieniowy w krajobrazie Żuław). Prezentuje regionalną architekturę drewnianą Żuław Delty Wisły oraz związane z nią dziedzictwa kulturowe. Scenariusz opatrzony jest komentarzem dydaktycznym poruszanej problematyki,...

 • Anna Górka dr hab. inż. arch.

  Anna Górka jest adiunktem na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej od 2007 roku. W 2017 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie architektura i urbanistyka. Prowadzi badania dotyczące uwarunkowań i czynników kształtowania krajobrazów wiejskich. Opisuje zagadnienia współczesnej  transformacji obszarów wiejskich i związane z nią problemy planowania przestrzennego. Bada skutecznośćnarzędzi krajobrazowych w...

 • Miejsce tradycji architektonicznej regionu we współczesnym planowaniu wsi i praktyce budowlanej

  Poruszono zagadnienia kształtowania krajobrazu w kontekście powstających najnowszych form architektury i budownictwa na terenach wiejskich o silnej tożsamości regionalnej. Wskazano rodzaj istniejących zagrożeń ze strony nowego zainwestowania (zabudowy i zagospodarowania) dla istniejącej harmonii krajobrazowej oraz odrębności regionalnej Kaszub. Podano zestaw działań z zakresu analizy istniejących uwarunkowań do zastosowania w...

 • Wieś Żuławska – Krajobraz Żuławski. Scenariusz lekcji.

  Publikacja

  - Rok 2014

  W publikacji przedstawiono eksperymentalny, przykładowy scenariusz dotyczący tematyki dziedzictwa kulturowego na przykładzie wsi żuławskiej w krajobrazie (Wieś Żuławska – Krajobraz Żuławski). Prezentuje regionalną architekturę drewnianą Żuław Delty Wisły oraz związane z nią dziedzictwa kulturowe. Scenariusz opatrzony jest komentarzem dydaktycznym poruszanej problematyki, wskazuje na efekty kształcenia oraz podaje przykładowe zadania...

 • Dziedzictwo osadnictwa na Żuławach - analizy i koncepcje wykorzystania. Raport z polsko-holenderskich warsztatów ''Skarb Menonitów''

  Publikacja

  - Rok 2009

  Dziedzictwo osadnictwa na Żuławach - analizy i koncepcje wykorzystania Raport z polsko-holenderskich warsztatów ''Skarb Menonitów'' - artykuł pokonferencyjny przedstawiajacy winiki badań dotyczacych dziedzictwa kulturowego terenu Żuław, śladów historii zapisanych w krajobrazie i ich nowego miejsca w życiu współczesnym. Sesja naukowa Oddz. Etnografii Muzeum Narodowe w Gdańsku, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu...

 • Skarby Menonitów - polsko-holenderskie warsztaty naukowe

  Publikacja

  Skarby Menonitów - polsko-holenderskie warsztaty naukowe- sprawozdanie z badań terenowych. Przedstawienie tematyki i zakresu polsko-holenderskich warsztatów naukowych dotyczących dziedzictwa kulturowego Żuław. Warsztaty SKARB MENONITÓW przeprowadzone w ramach międzynarodowych badań naukowych od 22 do 27 września 2008 roku w gminie Cedry Wielkie przy współpracy Wydziału Architektury Politechniki , National Service for Archeology,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zachować podcień. Interdyscyplinarne Warsztaty Żuławskie (badania etnologiczno-architektoniczne)

  Publikacja

  - Rok 2009

  W maju i lipcu 2009 roku realizowany był interdyscyplinarny projekt, którego głównym celem było przeprowadzenie badań etnologicznych i ruralistyczno-architektonicznych na terenie Wielkich Żuław Malborskich. Partnerami byli Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej i Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W projekcie brali udział naukowcy i studenci obu uczelni, łącznie 24 osoby....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Rural architecture and landscape - problem of continuity

  Publikacja

  - Rok 2005

  .

 • The phenomenon of rurality: the case of Poland

  Publikacja

  - Rok 2005

  Wieś była przez stulecia źródłem kultury polskiej. Wojny światowe i okres komunistycznego totalitaryzmu przyniosły ogromne straty w dziedzictwie kulturowym wsi. Transformacja ustrojowa i skrajny liberalizm gospodarki przestrzennej powodują dalszą degradację tego dziedzictwa. Podstawowe problemy ochrony dziedzictwa kulturowego wsi to słabość przepisów prawnych, zanik tożsamości kulturowej wsi, brak strategii kształtowania krajobrazu...