Wyniki wyszukiwania dla: automatyczne przetwarzanie obrazu - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: automatyczne przetwarzanie obrazu

Wyniki wyszukiwania dla: automatyczne przetwarzanie obrazu

 • Piotr Szczuko dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Piotr Szczuko w 2002 roku ukończył studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej zdobywając tytuł magistra inżyniera. Tematem pracy dyplomowej było badanie zjawisk jednoczesnej percepcji obrazu cyfrowego i dźwięku dookólnego. W roku 2008 obronił rozprawę doktorską zatytułowaną "Zastosowanie reguł rozmytych w komputerowej animacji postaci", za którą otrzymał nagrodę Prezesa Rady...

 • Grzegorz Szwoch dr hab. inż.

  Grzegorz Szwoch urodził się w 1972 roku w Gdańsku. W latach 1991-1996 studiował na wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej. W roku 1996 ukończył studia w Zakładzie Inżynierii Dźwięku (obecnie Katedra Systemów Multimedialnych), broniąc pracę dyplomową pt. Modelowanie fizyczne wybranych instrumentów muzycznych. W tym samym roku dołączył do zespołu badawczego Katedry jako uczestnik Studium Doktoranckiego. Od stycznia 2001 roku...

 • Wykorzystanie nowych metod wnioskowania w grafice i animacji komputerowej

  Publikacja

  - Rok 2006

  Referat opisuje realizowane zadania badawcze, dotyczące wykorzystana nowych metod wnioskowania (tzw. soft-computingu) w przetwarzaniu grafiki i animacji komputerowej. W pierwszym z zadań, opracowaniu metody poprawy jakości fotografii tekstu przeznaczonych do rozpoznawania znaków, wykorzystano algorytmy przetwarzania obrazów i ich modyfikacje do usuwania ze zdjęcia tła oraz gradientu jasności, następnie nowa metoda filtracji nieliniowej...

 • Przetwarzanie dźwięków i obrazów

  Kursy Online
  • P. Odya
  • J. Kotus
  • S. Cygert
  • B. Kostek
  • G. Szwoch
  • A. Czyżewski
  • M. Szczodrak

  Cyfrowy tor foniczny i wizyjny. Elementy grafiki komputerowej i jej przetwarzania. Zniekształcenia dźwięku i obrazu, ich przyczyny i podstawowe metody ograniczania. Przetwarzanie brzmienia i synteza dźwięku. Podstawowe metody przetwarzania obrazu wizyjnego. Kodowanie  dźwięku w  procesie  zapisu. Filtracja cyfrowa i metody projektowania filtrów cyfrowych. Podstawowe metody przetwarzania obrazu wizyjnego. Specjalne metody przetwarzania...

 • Circular saw teeth control with vision method

  Publikacja

  Opisano automatyczne urządzenie do automatycznego sprawdzania geometrii pił tarczowych WKOPTar. Określono błędy pozycjonowania ostrzy piły, której obrót jest sterowany w sposób automatyczny z wykorzystaniem obrazu ostrzy z kamery rejestrującej obraz powierzchni przyłożenia. Zaprezentowano szereg wyników pomiarów dokładności wykonania ostrzy piły.

 • FPGA and ASIC implementation of the algorithm for traffic monitoring in urban areas

  W artykule przedstawiono algorytm detekcji obrazu oraz jego realizację sprzętową w technikach FPGA i ASIC. Algorytm ten dedykowany jest do detekcji ruchu pojazdów i jest realizowany w czasie rzeczywistym. Użyto pojedynczą, umieszczoną na stałe kamerę monochromatyczną o niskiej rozdzielczości. Wykonywane są również operacje eliminacji cieni i rozjaśnień obrazu. Nachodzenie obiektów na siebie nie jest brane pod uwagę. Realizacja...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Metody rozwiązywania problemu zapisu norm prawnych w postaci ontologii OWL

  Artykuł dotyczy problemu zapisu norm prawnych w postaci umożliwiającej systemom komputerowym automatyczne przetwarzanie treści tych norm i ich interpretowanie. Artykuł przedstawia możliwości wykorzystania komputerów do podawania bieżącego stanu prawnego oraz pełnienia funkcji doradczej. W artykule opisana jest realizacja tego zagadnienia opierająca się na zapisie norm prawnych w postaci ontologii wyrażonych w języku OWL. Zapis...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Integracyjna architektura systemu monitorowania terenu Politechniki Gdańskiej

  Publikacja

  - Rok 2012

  W rozdziale przedstawiono zastosowanie integracyjnej metodywytwarzania aplikacji w systemie monitorowania bezpieczeństwa przestrzeni publicznej. Została opisana architektura i proces wytwórczy systemu Monitoring PG, który umożliwia automatyczne rozpoznawanie niebezpieczeństw oraz przesyłanie informacji do odpowiednich służb. Podczas realizacji systemu zaproponowano systematyczny opis interfejsów integrowanych usług obejmującyspecyfikacje...

 • Marek Chodnicki dr inż.

 • Usuwanie odblasków linii laserowej

  W nowoczesnych zrobotyzowanych systemach produkcyjnych coraz częściej stosuje się różnego rodzaju czujniki montowane na ramieniu robota, umożliwiające automatyczne rozpoznawanie położenia i kształtu obiektów znajdujących się w polu roboczym. Pozwala to na adaptacyjne dostosowywanie procesu technologicznego do zaistniałej sytuacji. Wyposażając robota w kamerę oraz linijkę laserową możliwe jest stworzenie zrobotyzowanego skanera...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Rejestracja i analiza kontekstu emocjonalnego człowieka w przetwarzaniu wszechobecnym

  Publikacja

  - Rok 2009

  Systemy przetwarzania wszechobecnego tworzące inteligentneśrodowisko podejmują działania na podstawie zebranych informacji nazywanych kontekstem. Umiejętność rozpoznawania ludzkich emocji, jako przejaw wyższej inteligencji, jest ich pożądaną cechą. Istnieje kilka modeli doznań emocjonalnych, które mogą stać się podstawą do budowy uniwersalnego systemu rozpoznającego emocje, bazującego na ekstrakcji cech z danych wejściowych i klasyfkacji...

 • Wydajność środowisk J2SE i C++ / OpenCV w zagadnieniu sterowania komputerem za pomocą gestów

  Publikacja

  - Rok 2010

  W rozdziale przedstawiono interfejs sterowania komputerem za pomocą gestów rąk, należący do grupy systemów czasu rzeczywistego o łagodnych granicach (ang. soft real-time). Komponentami systemu są: komputer klasy PC, kamera internetowa, rzutnik multimedialny i ekran dla rzutnika. Oprogramowanie interfejsu opracowano w oparciu o środowiska J2SE i Visual Studio C++ z użyciem biblioteki OpenCV. Moduł systemu realizujący interpretację...

 • Marek Galewski dr hab. inż.

  Mgr inż. - 2002r.  - Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; Automatyka i RobotykaDr inż. - 2007r. - Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny; Budowa i eksploatacja maszynDr hab. inż. - 2016r. - Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny; Budowa i eksploatacja maszyn Dotychczasowe i planowane obszary badań: Redukcja drgań podczas obróbki frezowaniem i toczeniem Zastosowanie zmiennej prędkości obrotowej...

 • Multi-core processing system for real-time image processing in embedded computer vision applications

  Publikacja

  W artykule opisano architekturę wielordzeniowego programowalnego systemu do przetwarzania obrazów w czasie rzeczywistym. Dane obrazu są przetwarzane równocześnie przez wszystkie procesory. System umożliwia niskopoziomowe przetwarzanie obrazów,np. odejmowanie tła, wykrywanie obiektów ruchomych, transformacje geometryczne, indeksowanie wykrytych obiektów, ocena ich kształtu oraz podstawowa analiza trajektorii ruchu. Ang:This paper...

 • Automatyczne urządzenia przełączające niskiego napięcia

  Publikacja

  - Rok 2006

  Układy samoczynnego załaczania rezerwy zasilania (SZR), okrełslane w PN-EN 60947-6-1 jako automatyczne urządzenia przełaczające (ATSE ang. Automatic Transfer Switching Equipment) są przeznaczone do zapewnienia ciągłosci zasilania odbiorców energii elektrycznej. W artykule omówiono klasyfikację ATSE, budowę elektrycznych blokad aparatów wykonawczych oraz zalecane czasy zadzialania ATSE. Przedstawiono automatyczne urządzenia przełaczające...

 • Metoda OptD do redukcji danych w opracowaniu wyników pomiarów linii elektroenergetycznych

  Skaning laserowy to technologia dostarczająca we względnie krótkim czasie dużą ilość danych pomiarowych. Jest to zarazem pozytywna jak i negatywna cecha tej technologii. Z jednej strony w wyniku skaningu otrzymuje się dane, które szczegółowo odzwierciedlają pomierzony obiekt. Z drugiej strony trudność sprawia przetwarzanie takiej ilości danych i nie zawsze wszystkie dane ze skaningu są niezbędne do realizacji wybranego zadania....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Przetwarzanie języka naturalnego

  Publikacja

  - Rok 2011

  Rozdział opisuje przetwarzanie języka naturalnego z podziałem na warstwy przetwarzania. Omawia też zagadnienie jakości przetwarzania na przykładzie poprawiania błędów i optymalizacji reguł.

 • Automatyczne urządzenia przełączające nn - oferta firmy Siemens

  Publikacja

  - Rok 2006

  Układy samoczynnego załaczania rezerwy zasilania (SZR), okrełslane w PN-EN 60947-6-1 jako automatyczne urządzenia przełaczające (ATSE ang. Automatic Transfer Switching Equipment) są przeznaczone do zapewnienia ciągłosci zasilania odbiorców energii elektrycznej. W artykule omówiono klasyfikację ATSE, budowę blokad aparatów wykonawczych oraz zalecane czasy zadzialania ATSE. Przedstawiono automatyczne urządzenia przełaczające oferowane...

 • System informacji geograficznej i techniki obrazowania satelitarnego w zastosowaniu do analizy i wizualizacji infrastruktur krytycznych i ich zagrożeń

  W chwili obecnej faktem jest występowanie zarówno coraz liczniejszych zdarzeń katastroficznych powodowanych przez siły przyrody, jak też nieustanny wzrost intensywności ataków terrorystycznych na obiekty publiczne i przemysłowe. Zagrożenia tego rodzaju stają się coraz poważniejsze w odniesieniu do wielu, także tych uważanych do tej pory za bezpieczne rejonów świata, w tym Europy i Polski. Sytuacja taka wymaga podejmowania zdecydowanych...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Automatyczne sprawdzanie testów.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule przedstawiono przykłady wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do przeprowadzenia i automatycznej oceny testu. Test może zawierać pytania o charakterze otwartym, zadania jednokrotnego oraz woelokrotnego wyboru.

 • Percepcja dźwięku i obrazu - 2023_2024

  Kursy Online
  • P. Odya
  • B. Kostek
  • P. Szczuko
  • G. Szwoch
  • K. Marciniuk
  • D. Weber
  • B. Mróz

  Wykład dla sem. I - studia mgr WETI, kier. EiT, specj. Inżynieria dźwięku i obrazu. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami leżącymi u podstaw percepcji dźwięku i obrazu, a także metodami badania słuchu i wzroku

 • Przetwarzanie sygnałów akustycznych w pasywnym systemie hydrolokacyjnym

  Publikacja

  W niniejszym rozdziale omówiono ogólną budowę, zasadę działania oraz przedstawiono przetwarzanie sygnałów akustycznych w pasywnym systemie hydrolokacyjnym z holowaną anteną hydroakustyczną. W pojęciu ''przetwarzanie sygnałów akustycznych'' zawarto wszelkie operacje na sygnałach analogowych, takich jak wzmacnianie, filtracja próbkowanie, a przede wszystkim - na sygnałach cyfrowych pozyskanych w procesie próbkowania. Cyfrowe operacje...

 • Wizualizacja obrazu stereowizyjnego w systemie VISROBOT

  Publikacja

  - Rok 2013

  Artykuł opisuje nowe podejście do robotycznego systemu wizyjnego, którego zadaniem jest wizualizacja obrazu stereo dla operatora robota. Pomysł ten zasadza się na inteligentnym wykorzystaniu zmiennej bazy stereo, która pozwala na zwiększenie zakresu rozdzielczości głębi obrazu dla odległych obiektów. W systemie takim na podstawie obrazu stereo, przy różnych bazach, wyznaczana jest mapa dysparycji. Odpowiednia wizualizacja (zakresu)...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wizualizacja obrazu stereowizyjnego w systemie VisRobot

  W pracy omawia się nowe podejście do robotycznego systemu wizyjnego, którego zadaniem jest wizualizacja obrazu stereo dla operatora robota. Pomysł ten polega na inteligentnym wykorzystaniu zmiennej bazy stereo, co pozwala na zwiększenie zakresu rozdzielczości głębi obrazu dla odległych obiektów. W systemie VisRobot na podstawie obrazu stereo, przy różnych bazach, wyznaczana jest mapa dysparycji. Odpowiednia wizualizacja (zakresu)...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Automatyczne systemy naprowadzania i sterowania środkami transportu

  Kursy Online
  • J. Kowalski
  • W. Tarełko

  Składowe nazwy przedmiotu: - automatyczne systemy ® automatyzacja (ang. automation) - systemy naprowadzania i sterowania ® naprowadzanie, nawigacja i sterowanie (ang. guidance, navigation and control system); - środki transportu.

 • Synteza i obróbka obrazu - 2023

  Kursy Online
  • G. Szwoch

  Kurs dla studentów semestru 3 studiów 2. stopnia, Inżynieria Dźwięku i Obrazu. Prowadzący: dr hab. inż. Grzegorz Szwoch

 • Synteza i obróbka obrazu - 2022

  Kursy Online
  • G. Szwoch

  Kurs dla studentów semestru 3 studiów 2. stopnia, Inżynieria Dźwięku i Obrazu. Prowadzący: dr hab. inż. Grzegorz Szwoch

 • Synteza i obróbka obrazu 2024

  Kursy Online
  • G. Szwoch

  Kurs dla studentów semestru 3 studiów 2. stopnia, Inżynieria Dźwięku i Obrazu. Prowadzący: dr hab. inż. Grzegorz Szwoch

 • Komputerowa analiza obrazu w inzynierii materiałowej.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Praca prezentuje podstawowe pojęcia i przekształcenia stosowane w komputerowej analizie obrazu oraz przedstawia mozliwości wykorzystania jej w inżynierii materiałowej.

 • Andrzej Czyżewski prof. dr hab. inż.

  Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski jest absolwentem Wydziału Elektroniki PG (studia magisterskie ukończył w 1982 r.). Pracę doktorską na temat związany z dźwiękiem cyfrowym obronił z wyróżnieniem na Wydziale Elektroniki PG w roku 1987. W 1992 r. przedstawił rozprawę habilitacyjną pt.: „Cyfrowe operacje na sygnałach fonicznych”. Jego kolokwium habilitacyjne zostało przyjęte jednomyślnie w czerwcu 1992 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej...

 • Aplikacja wspomagająca przetwarzanie sekwencji dna: moduł edycji chromatogramu

  Moduł edycji chromatogramu jest częścią większej aplikacji, służącej do wspomagania przetwarzania danych pochodzących z sekwencjonowania DNA. Aplikacja skonstruowana jest z odrębnych, samodzielnych programów, które współpracują dwiema drogami - poprzez popularne formaty plików, co umożliwia wprowadzenie do modułów danych opracowanych częściowo w aplikacjach zewnętrznych, oraz poprzez przesyłanie danych pomiędzy modułami, co usprawnia...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • implementacja algorytmu stabilizacji obrazu z kamery w układzie FPGA

  W systemach monitorujących ruch uliczny wykorzystywane są algorytmy wstępnego przetwarzania obrazu takie jak: filtracji, kompresji oraz stabilizacji. Algorytmom tym stawiane są następujące wymagania: praca w czasie rzeczywistym, minimalna moc pobierana ze źródła zasilania (systemy zasilane bateryjnie), zajmowanie niewielkich zasobów sprzętowych (układy FPGA czy CPLD) oraz wykonywanie jedynie podstawowych operacji arytmetycznych...

 • Przetwarzanie obrazów

  Kursy Online
  • K. Wrzask
  • T. Neumann

  Przetwarzanie obrazów

 • Szybkie przetwarzanie częstotliwościowo-cyfrowe.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono metodę szybkiego przetwarzania częstotliowściowo-cyfrowego opartą na beżpośrednim porównaniu równoległym. Omówiono realizację praktyczną przetwornika z wykorzystaniem układu programowalnego typu ACEX1K firmy ALTERA. Propnowana metoda może być wykorzystana do pomiaru prędkości kątowej silników elektrycznych, jak również do realizacji szybkich przetworników częstotliwości na napięcie.

 • Obróbka graficzna obrazu w nowoczesnych systemach diagnostyki sieci trakcyjnej jezdnej

  Publikacja

  W artykule autorzy przedstawiają założenia nowej metody bezkontaktowego pomiaru położenia przewodów jezdnych sieci trakcyjnej, a także pokazują jakie znaczenie w tej metodzie ma komputerowa analiza obrazu pozyskiwanego z kamery. Problemem technik wizyjnych jest zmienność parametrów obrazu wejściowego (jasność, kontrast, zakres widma, krzywa gamma i in.), które są zależne od zmieniających się warunków oświetlenia zewnętrznego związanych...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Pikselowy cyfrowy układ CDS przeznaczony do przetwornika obrazu CMOS

  W artykule zaproponowano cyfrowy układ CDS (Correlated Double Sampling) przeznaczony do przetwornika obrazu CMOS. Układ różni się od klasycznych rozwiązań tym, że dwie pamięci przechowujące próbki sygnału wizyjnego zastąpiono jednym licznikiem rewersyjnym. Dzięki tej modyfikacji możliwa jest znaczna redukcja powierzchni układu CDS i umieszczenie go w każdym pikselu przetwornika obrazu CMOS. System został zaprojektowany i przesymulowany...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Pikselowy cyfrowy układ CDS przeznaczony do przetwornika obrazu CMOS

  W artykule zaproponowano cyfrowy układ CDS (Correlated Double Sampling) przeznaczony do przetwornika obrazu CMOS. Układ różni się od klasycznych rozwiązań tym, że dwie pamięci przechowujące próbki sygnału wizyjnego zastąpiono jednym licznikiem rewersyjnym. Dzięki tej modyfikacji możliwa jest znaczna redukcja powierzchni układu CDS i umieszczenie go w każdym pikselu przetwornika obrazu CMOS. System został zaprojektowany i przesymulowany...

 • Zastosowanie metody analizy obrazu w określaniu odporności kawitacyjnej materiałów

  Przedstawiono optyczną metodę określania właściwości kawitacyjnych materiału oraz charakterystyki kawitacyjnej stanowiska przy zastosowaniu komputerowej analizy obrazu erodowanej powierzchni uzyskanego w mikroskopie świetlnym.

 • AUTOMATYCZNE GENEROWANIE KOLEJNOŚCI LIST UTWORÓW MUZYCZNYCH

  Publikacja

  - Rok 2021

  W niniejszym rozdziale przedstawiono przygotowanie algorytmu do automa-tycznego układania kolejności utworów muzycznych i zgrywającego je do postaci jednego, długiego miksu. Dzięki algorytmowi dobierane są utwory na podstawie analizy podobieństwa fragmentów końcowych i początkowych utworów. Podo-bieństwo to jest obliczane za pomocą odległości euklidesowej między wektorami parametrów wyznaczonymi przez autoenkoder oraz na podstawie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wprowadzenie do analizy obrazu w procesie detekcji i identyfikacji twarzy

  Opisano proces analizy obrazu na podstawie biometrycznych metod rozpoznawania twarzy. Przedstawiono algorytm detekcji oraz identyfikacji człowieka na podstawie punktów charakterystycznych twarzy oraz opisano szczegółowo jego etapy. Zdefiniowano pojęcia: biometria, proces pomiaru biometrycznego, analiza obrazu. Przedstawiono wybrane, istniejące systemy monitoringu wykorzystujące algorytmy wypracowane na podstawie biometrycznych...

 • Klasyfikacja segmentów obrazu na litery i nielitery

  Artykuł przedstawia metody oceny podobieństwa figur do liter opracowane dla potrzeb urządzenia do lokalizacji i odczytu napisów z przeznaczeniem dla osób niewidomych. Ocena dotyczy kształtów segmentów znajdowanych na obrazie zawierającym potencjalny tekst (np. witryna sklepu, drzwi z wizytówką, autobus z numerem linii). Celem tej oceny jest wyodrębnienie segmentów obrazu reprezentujących tekst i przekazanie ich do systemu rozpoznawania...

 • Teleinformatyczna akwizycja i przetwarzanie danych dla potrzeb diagnostyki środowiska aglomeracji miejskich

  Publikacja

  - Rok 2007

  Rozdział przedstawia koncepcję aktualnie opracowywanego systemu służącego do monitorowania hałasu i ruchu drogowego w aglomeracjach miejskich, stanowiącego funkcjonalną część szerszego rozwiązania dotyczącego monitorowania środowiska w miastach. System taki składa się z rozmieszczonych w mieście autonomicznych i uniwersalnych stacji monitorujących oraz serwera gromadzącego, przetwarzającego i prezentującego wyniki z wykorzystaniem...

 • Mikromocowy procesor analogowy CMOS do wstępnego przetwarzania obrazu

  W artykule przedstawiono projekt i wyniki badań scalonego analogowego układu wizyjnego, który wykonuje splotowe niskopoziomowe algorytmy przetwarzania obrazu w czasie rzeczywistym. Układ prototypowy został wykonany w technologii CMOS 0,35 μm i zawiera matrycę SIMD procesorów analogowych o rozmiarze 64 x 64. Wymiary topografii matrycy wynoszą 2,2 mm x 2,2 mm, co daje gęstość 877 procesorów na mm2. Matryca pobiera moc mniejszą niż...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Termiczne przetwarzanie biomasy i odpadów

  Publikacja

  Przedmiotem wystąpienia był proces pirolizy tworzyw sztucznych, biomasy oraz hydroliza osadów ściekowych. Przedstawiono wyniki i charakterystykę powstałych w procesie produktów ciekłych, stałych i gazowych.

 • Sterowanie automatyczne i regulacja turbin_2021

  Kursy Online
  • M. Dzida

  Ogólna analiza układów regulacji. Wielkości charakterystyczne procesu regulacji turbozespołów parowych i gazowych. Charakterystyki statyczne turbozespołów. Charakterystyki dynamiczne układów regulacji automatycznej. Specyfika regulacji turbozespołów parowych. Regulacja turbozespołów gazowych. Regulacja automatyczna bloków kombinowanych. Regulacja automatyczna turbin okrętowych. Modele matematyczne turbin parowych oraz turbin gazowych....

 • Sterowanie automatyczne maszyn przepływowych (PG_00042128)

  Kursy Online
  • M. Dzida
  • J. Frost

 • Detekcja obrazu pojazdów w nagraniach wideo oraz eliminacja pasożytniczych sprzężeń akustycznych

  Publikacja

  - Rok 2006

  Referat prezentuje dwa niezależne rozwiązania z dziedziny inżynierii dźwięku i obrazu. Pierwsze z nich dotyczy wykrywania obrazu ruchomych pojazdów w nagraniach wideo dla zastosowań w monitoringu ruchu drogowego. Detekcja pojazdów odbywa się poprzez porównanie bieżącej ramki obrazu z modelem tła tworzonym w oparciu o sumę ważoną funkcji Gaussowskich. Zbadano skuteczność tej metody w oparciu o przykładowe nagrania ruchu ulicznego....

 • Prosty komparator analogowy dla cyfrowego przetwornika obrazu CMOS

  Publikacja

  - Rok 2015

  Komparator napięciowy, oprócz przetwornika światło-napięcie, jest jedynym elementem analogowym w cyfrowym pikselu CMOS. W pracy badano wpływ nieidealności komparatora analogowego na parametry cyfrowego piksela. W tym celu zaprojektowano w technologii CMOS 0,35μm dwie wersje cyfrowego piksela, różniące się typem zastosowanego komparatora analogowego. W pierwszej wersji piksela zastosowano różnicowy komparator o zwiększonej powierzchni...

 • Realizacja przetwornika obrazu CMOS z wbudowaną konwersją A/C i cyfrowym układem CDS

  Publikacja

  W artykule przedstawiono realizację w technologii CMOS 180 nm przetwornika obrazu z wbudowaną konwersją analogowo-cyfrową oraz z funkcją cyfrowej redukcji szumu. Przedstawiona realizacja przetwornika obrazu różni się od znanych z literatury rozwiązań tym, że układ redukcji szumu CDS (Correlated Double Sampling) umieszczono w każdym pikselu obrazu. Dzięki tej modyfikacji możliwe jest zastąpienie migawki szczelinowej przez migawkę...

 • Prosty komparator analogowy dla cyfrowego przetwornika obrazu CMOS

  Komparator napięciowy, oprócz przetwornika światło-napięcie, jest jedynym elementem analogowym w cyfrowym pikselu CMOS. W pracy badano wpływ nieidealności komparatora analogowego na parametry cyfrowego piksela. W tym celu zaprojektowano w technologii CMOS 0,35 µm dwie wersje cyfrowego piksela, różniące się typem zastosowanego komparatora analogowego. W pierwszej wersji piksela zastosowano różnicowy komparator o zwiększonej powierzchni...

  Pełny tekst do pobrania w portalu