Wyniki wyszukiwania dla: automatyka i inżynieria komputerowa - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: automatyka i inżynieria komputerowa

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: automatyka i inżynieria komputerowa

 • Adam Dąbrowski mgr inż.

  Osoby

  Adam Dąbrowski ukończył studia magisterskie na kierunku mechatronika na Uniwersytecie Technicznym w Hamburgu. Ma doświadczenie przemysłowe pracy w EDC, biurze inżynierskim Instytutu Lotnictwa i General Electric (Warszawa, Polska) oraz SICK AG (Hamburg, Niemcy). Obecnie jest asystentem w Katedrze Mechaniki i Mechatroniki Politechniki Gdańskiej gdzie pracuje nad doktoratem z drgań konstrukcji kosmicznych oraz prowadzi zajęcia z mechaniki,...

 • Inżynieria Morska i Geotechnika

  Czasopisma

  ISSN: 0867-4299

 • Pomiary Automatyka Robotyka

  Czasopisma

  ISSN: 1427-9126

 • Inżynieria i Budownictwo

  Czasopisma

  ISSN: 0021-0315

 • Automatyka Elektryka Zakłócenia

  Czasopisma

  ISSN: 2082-4149

 • Możliwości i ryzyka związane z automatyzacją weryfikacji pracy studentów na przykładzie przedmiotu Metrologia

  Publikacja

  Przedmiot Metrologia jest wykładany na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej na trzecim semestrze studiów na trzech kierunkach: Elektronika i Telekomunikacja, Inżynieria Biomedyczna oraz Automatyka, Cybernetyka i Robotyka. W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci wykonują sześć ćwiczeń, z których dwa są całkowicie oceniane przez program weryfikujący...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Inżynieria Materiałowa

  Czasopisma

  ISSN: 0208-6247 , eISSN: 2449-9889

 • Automatyka / Automatics

  Czasopisma

  ISSN: 1429-3447 , eISSN: 2353-0952

 • Technika cyfrowego przetwarzania sygnałów

  Publikacja

  - Rok 2014

  Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków Elektronika i telekomunikacja, Inżynieria biomedyczna oraz Automatyka i robotyka. Obejmuje on zagadnienia z zakresu cyfrowego przetwarzania sygnałów, przerabiane na takich przedmiotach jak Przetwarzanie sygnałów, Filtry cyfrowe, Zastosowania procesorów sygnałowych. Ma stanowić pomoc przy prowadzeniu zajęć z ćwiczeń tablicowych, zajęć laboratoryjnych czy projektu z zastosowań...

 • Inżynieria i Aparatura Chemiczna

  Czasopisma

  ISSN: 0368-0827

 • Pompownie przeciwpożarowe. Inżynieria systemów pompowych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  przedstawiono specjalistyczne wydawnictwo z zakresu ochrony przeciwpozarowej. Specjalne pmpownie przeciwpożarowe jako element sieci i instalacji. Automatyka, testy sprawności.

 • Inżynieria Jakości '05

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł zawiera informacje dotyczące III edycji cyklicznej konferencji naukowej Inżynieria Jakości organizowanej przez Zespół Inżynierii Jakości i Metrologii Politechniki Gdańskiej. Przedstawiono zawartość poszczególnych sesji tematycznych, prelegentów oraz najważniejsze wnioski obrazujące trendy we współczesnej wiedzy o jakości.

 • Nowa oferta dydaktyczna ''Inżynieria Korozyjna''

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono nową ofertę dydaktyczną realizowaną przez Katedrę Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej o profilu korozyjnym. Opisano program studiów na nowo utworzonym międzywydziałowym kierunku studiów Inżynieria Materiałowa, który dotyczy kierunku dyplomowania Inżynieria Korozyjna.

 • Ontologiczna inżynieria wiedzy

  Publikacja

  - Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy - Rok 2015

  Ontologiczna inżynieria wiedzy jest dobrą podstawą metodologiczną, a ontologie dziedzin przedmiotowych ważnym elementem konstrukcyjnym semantycznych systemów reprezentacji wiedzy. W artykule omówiono budowanie ontologii w oparciu o edytor ontologii FluentEditor i język CNL (Controlled Natural Language). Przykładową ontologię dotyczącą fragmentu procesu produkcji rolniczej wykorzystano do budowy semantycznej bazy wiedzy. W tym celu...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Faculty of studies managment and engineering of production

  Publikacja

  - Rok 2006

  W pracy przedstawiono założenia programowe dla kierunku studiów pierwszego stopnia (inżynierskie) Zarządzanie i Inżynieria Produkcji opracowane w ramach standardów kształcenia. Zaprezentowano: ustalenia ogólne, kwalifikacje absolwenta, ramowe treści kształcenia oraz wymagania programowe.

 • LABORATORIUM SZYBKIEGO PROTOTYPOWANIA : Inżynieria odwrotna

  Publikacja

  - Rok 2012

  Szybkie prototypowanie (ang. Rapid Prototyping) i inżynieria odwrotna (ang. Reverse Engineering) są jednymi z najbardziej dynamicznie rozwijających się działów komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i realizacji prac inżynierskich (CAD/CAM/CAE). Inżynieria odwrotna stanowi zwykle wyjściowy etap szybkiego prototypowania. Udostępnia ona metody generowania wirtualnych modeli 3D istniejących obiektów w wyniku ich pomiarów....

 • Inżynieria doświadczenia w systemie marketingu

  Publikacja

  - Rok 2010

  Nowym paradygmatem marketingu stało się ostatnio doświadczenie. Stanowi ono ważny element wartości dla klienta. Doświadczenie i osobisty rozwój są dla niego ważniejsze niż sama konsumpcja dóbr. Inżynieria może stanowić kanwę dla teoretycznych podstaw nowego paradygmatu, jakim jest doświadczenie. Prrojektowanie, przetwarzanie, eksploatowanie i utylizowanie mogą być ważnymi obszarami działań marketingowych i doświadczeń klientów.

 • Grafika komputerowa

  Kursy Online
  • J. Dembski
  • J. Lebiedź
  • A. Kołakowska
  • J. Redlarski
  • M. Smiatacz

  Grafika komputerowa (GRK, I stopień - Informatyka, cały III semestr studiów)

 • Rozmyta adaptacyjna automatyka ociążająca

  Publikacja

  - Rok 2003

  ...

 • Animacja komputerowa

  Kursy Online
  • J. Lebiedź
  • J. Redlarski

  Animacja komputerowa (ANK, I stopień - Informatyka, profil Inteligentne Systemy Interaktywne na VII semestrze studiów),

 • Liquid crystal thermography and true-colour digital image processing

  Publikacja

  - OPTICS AND LASER TECHNOLOGY - Rok 2006

  W ostatnich latach termografia ciekłokrystaliczna i komputerowa analiza kolorowych obrazów jest z powodzeniem stosowana w technikach nieinwazyjnych, badaniach i aplikacjach przemysłowych i medycznych. W artykule przedstawiono historię tej techniki, opisano główne metody i narzędzia oraz pokazano szereg przykładów zastosowania.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów

  Czasopisma

  ISSN: 1429-7248

 • Inżynieria ontologii dla potrzeb integracji systemów

  Publikacja

  - Rok 2012

  Inżynieria ontologii to gałąź inżynierii wiedzy, która zajmuje się metodami i metodologiami budowy ontologii. Zajmuje się m. in. procesem wytwarzania, cyklem życia oraz narzędziami wspomagającymi wytwarzanie ontologii. W publikacji przedstawiono różne metodologie wytwarzania ontologii oraz wspierające te metodologie narzędzia. Omówiono edytor ontologii OCS, opracowany przez Katedrę ASK Wydziału ETI PG, oraz wykorzystaną w nim,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa farm wiatrowych

  Publikacja

  - Rok 2014

  Książka prezentuje zagadnienia związane z elektroenergetyczną automatyką zabezpieczeniową farm wiatrowych. Przedstawiono zasady doboru zabezpieczeń sieci farmy wiatrowej (w tym przekładników zabezpieczeniowych) oraz elementów systemu elektroenergetycznego przylegających do farmy wiatrowej. Rozważania powyższe poparto przykładem doboru zabezpieczeń, nastaw zabezpieczeń, przekładników prądowych i napięciowych zabezpieczeniowych dla...

 • Inżynieria Powierzchni: Wybrane zagadnienia

  Publikacja

  Zakres tematyczny niniejszego podręcznika obejmuje zagadnienia z dziedziny inżynierii powierzchni dotyczące podstawowych procesów niszczenia powierzchni tworzyw metalicznych oraz metod stosowanych w celu podwyższenia odporności korozyjnej oraz odporności na zużycie. Wybrano i opisano głównie tradycyjne technologie inżynierii powierzchni takie jak galwanotechnika, pokrywanie ogniowe (zanurzeniowe), natryskiwanie cieplne, napawanie,...

 • Inżynieria bezwykopowa.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Stan rozwoju techniki bezwykopowej. Informacja techniczna w tym zakresie.

 • Inżynieria ekologiczna.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Praca podaje definicję inżynierii oraz inżynierii ekologicznej. Podaje też przykłady rozwiązań z Holandii, Izraela, Danii i Szwecji. Wskazuje się na istniejace czasopisma w tej dziedzinie.

 • Rentgenowska tomografia komputerowa

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przedstawiono podstawy rentgenowskie tomografii komputerowej oraz metodyrekonstrukcji obrazów. Pokazano współczesne techniki przetwarzania i prezen-tacji danych tomografii komputerowej.

 • Automatyka odciążająca wykorzystująca elementy logiki rozmytej.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W referacie przedstawiono nowy algorytm automatyki odciążającej oparty na elementach logiki rozmytej. Zastosowanie układu Rozmytej Adaptacyjnej Automatyki Odciążającej (RAAO). Zaletą układu RAAO jest możliwość wyłączania dowolnej liczby grup odbiorów, objętych działaniem automatyki odciążającej, w dowolnej fazie procesu odciążania. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskano znaczną poprawę zarówno skuteczności jak i jakości procesu odciążania....

 • AUTOMATYKA ELEKTROENERGETYCZNA

  Czasopisma

  ISSN: 1230-7815

 • Grafika Komputerowa 2021/2022

  Kursy Online
  • Z. Usarek

  Grafika Komputerowa (NAN1C028) dla studentów Nanotechnologii, dr inż. Zbigniew Usarek

 • Symulacja komputerowa w projektowaniu procesów i systemów wytwórczych - wybrane zagadnienia.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Przedstawiono analizę literaturową zagadnienia symulacji jako techniki używającego komputera do naśladowania działań rozmaitych rzeczywistych systemów lub procesów wytwórczych. W artykule poruszono takie zagadnienia jak: obszary zastosowania symulacji komputerowej w zakresie procesów i systemów wytwórczych, podstawowe pojęcia występujące w symulacji komputerowej procesów i systemów wytwórczych, model systemu wytwórczego, zasady...

 • Powodzie : inżynieria miejska

  Publikacja

  - Rok 2010

  Analiza zjawisk na obszarach zurbanizowanych. Prioblem specyfiki lokalnej. Klasyfikacje niemieckie. Melioracje miejskie. Oceny, dokładność, bezpieczeństwo.

 • Automatyka a deficyt mocy biernej w systemie elektroenergetrycznym

  Publikacja

  - Rok 2007

  Przedstawiono wpływ regulatorów, ich algorytmów i nastawień na lokalny i globalny bilans mocy biernej w systemach elektroenergetycznytch. Zwrócono uwagę na nieprawidłowości stosowanych rozwiązań. Zaproponowano zmiany i sposoby ich wprowadzania.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • IM Inżynieria Maszyn

  Czasopisma

  ISSN: 1426-708X

 • Grafika komputerowa dla studiów niestacjonarnych

  Kursy Online
  • J. Lebiedź
  • J. Redlarski
  • M. Smiatacz

  Grafika komputerowa dla studiów niestacjonarnych (GRK_N, I stopień - Informatyka, cały III semestr studiów),

 • Inżynieria drogowa w badaniach i kształceniu na Politechnice Gdańskiej

  Publikacja

  W ciągu 111 lat istnienia Politechniki Gdańskiej można wyróżnić trzy okresy jej funkcjonowania: okres pod panowaniem pruskim, okres Wolnego Miasta Gdańsk i okres RP. W okresie swojego istnienia Uczelnia powiększyła wielokrotnie liczbę studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych, poszerzyła kierunki badań. W ciągu całego okresu jej istnienia mury Uczelni opuściło ponad 110 tys. absolwentów. Inżynieria drogowa to jedna ze specjalności,...

 • Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Automatyka

  Czasopisma

  ISSN: 0434-0760

 • Inżynieria jakości dla konsumenta

  W opracowaniu przedstawiono nowy, ważny obszar zastosowań metod inżynierii jakości w różnych dziedzinach działalności gospodarczej. Pokazano możliwości i przykłady zastosowań inżynierii jakości w sferach: projektowania, wytwarzania i handlu produktami działalności człowieka.

 • Inżynieria sejsmiczna w Polsce

  Publikacja

  - Rok 2011

  Trzęsienie ziemi, które nawiedziło 11 III 2011 Japonię oraz fala tsunami, która była jego efektem, spowodowały śmierć kilkunastu tysięcy osób oraz olbrzymie straty materialne. Awaria w uszkodzonej w wyniku tego kataklizmu elektrowni jądrowej Fukishima jest nadal jednym z najważniejszych tematów podejmowanych przez media na całym świecie. Również w Polsce rozgorzała dyskusja na temat zagrożenia sejsmicznego w naszym kraju, szczególnie...

 • Inżynieria chrząstki a siły tarcia

  Publikacja

  - Rok 2006

  Niniejsza praca omawia elementy inżynierii chrząstki stawowej oraz występujące siły tarcia makro-, mikro-, oraz nano- skali we warstwach wierzchnich chrząstki stawowej w trakcie jej hodowli w bioreaktorze.

 • Inżynieria odwrotna w okrętownictwie

  Publikacja

  - Mechanik - Rok 2015

  W procesie budowy i eksploatacji dużych obiektów inżynierskich często zachodzi potrzeba inwentaryzacji i odtworzenia stanu rzeczywistego kształtu czy też położenia elementów konstrukcji. Powody takiej potrzeby wynikają najczęściej z braku albo nieaktualności dokumentacji w procesie wytwarzania, a jeszcze częściej przebudowy czy modernizacji. Coraz częściej potrzeby takie pojawiają się w okrętownictwie. Proces tworzenia – niejako...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Komputerowa symulacja pomiaru rezystancji uziemienia

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono program komputerowy do symulacji pomiaru rezystancji uziemienia. Program umożliwia wyznaczanie rozkładu napięcia uziomowego wokół uziomu badanego i pomocniczej sondy prądowej oraz lokalizację strefy potencjału zerowego w układach z różnorodnymi uziomami prostymi. Aplikacja jest szczególnie przydatna przy pomiarach rezystancji uziemienia w trudnych warunkach terenowych, jak np. ograniczony obszar do rozmieszczenia...

 • Komputerowa technika pomiarowa w przykładach

  Publikacja

  - Rok 2002

  Zawarto opis metod łączenia kart pomiarowych z magistralami komputera, opis interfejsów systemów pomiarowych, bezprzewodowej transmisji danych, czujników oraz układów kondycjonowania sygnałów i akwizycji danych oprogramowania systemów pomiarowych

 • Komputerowa analiza wielkości mikroziaren ściernych.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przedstawiono wyniki badań wielkości mikroziaren ściernych węglika krzemu, elektrokorundu i węglika boru. W badaniach wykorzystano analizator laserowy firmy Fritsch Gmbh. Wyznaczono rozkład prawdopodobieństwa wielkości mikroziaren oraz liczności skumulowanej szeregów rozdzielczych. Scharakteryzowano zasady pomiaru oraz porównano znane metody badania wielkości ziaren.

 • Komputerowa wizualizacja procesu synchronizacji prądnic.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przedstawiono proces synchronizacji w systemie elektro-energetycznym oraz wskazano na potrzebę stosowania komputerowej wizualizacji tego procesu. Opisano urządzenia i układy służace do wizualizacji procesu synchronizacji, a zwłaszcza komputerowy system diagnostyczny AMARYLIS oraz komputerowy symulator procesu synchronizacji prądnic.

 • Komputerowa optymalizacja inżynierska z HyperWorks

  Najogólniej pojęta optymalizacja inżynierska obejmuje procesy prowadzone na różną skalę. W grę wchodzą m.in. usprawnienia systemów produkcji, działań logistycznych a także udoskonalanie wyrobu metodą prototypowania i testów rzeczywistych. W artykule zawężono nieco pojęcie optymalizacji inżynierskiej, przyjmując, że chodzi o ilościowe, numeryczne, zautomatyzowane polepszenie cechy części lub złożenia przy dobrze określonych stanach...

 • Komputerowa analiza wielkości mikroziaren ściernych

  Publikacja

  - Rok 2008

  Przedstawiono skomputeryzowaną analizę wielkości i kształtu mikroziaren ściernych przy użyciu specjalnego oprogramowania MultiScan v.6.08 oraz zautomatyzowane pomiary z wykorzystaniem analizatora laserowego Analysette 22 Micro Tec mikroziaren czarnego węglika krzemu o numerze F32/29. Dokonano przeglądu konstrukcji najnowszych analizatorów czołowych producentów światowych.

 • Inżynieria i Ochrona Środowiska

  Czasopisma

  ISSN: 1505-3695 , eISSN: 2391-7253

 • Ecological Chemistry and Engineering S - Chemia i Inżynieria Ekologiczna S

  Czasopisma

  ISSN: 1898-6196 , eISSN: 2084-4549